ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ห้องเวทย์วิทยาคมและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ => เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ(โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน) => ข้อความที่เริ่มโดย: ChayTurbo ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:30:46หัวข้อ: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: ChayTurbo ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:30:46
ปฐวีธาตุ คือหินที่อยู่ในน้ำที่ผ่านการเจียรไนจากธรรมชาติเป็นร้อยเป็นพันปี
      
     จนใสแสงผ่านได้ เมื่อเอามือไปบังที่ก้อนปฐวีธาตุจะแลเห็นและต้องเป็นหิน
      
      จากใต้แม่น้ำโขง ณ ตำแหน่งบริเวณที่ท่านได้กำหนดบอกให้ไปเก็บเท่านั้น
      
      เนื่องจากพญานาคราชได้ถวายให้ท่านดุจเดียวกัน หินที่ได้รับการถวายจาก
      
      พญานาคราชนี้ถือเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดจากธาตุลมมีกายสิทธิ์ฝ่ายสัมมาทิฐิ
      
      เข้าครองซึ่งส่วนใหญ่กายสิทธิ์เหล่านี้จะบรรลุธรรมขั้นสูงอีกทั้งได้รับการอธิษ
      
      ฐานจิตจากพระเถระเจ้าที่ทรงคุณวิเศษจึงกล่าวได้ว่ามี อิทธิปาฎิหาริย์ และ
      
      พุทธานุภาพ เหนือชั้นกว่าเหล็กไหลและให้คุณแก่ผู้ครอบครอง ล้วน
      
      แล้วแต่สร้างอภินิหารและประสบการณ์ให้กับผู้บูชานับจำนวนไม่ถ้วน
      
      ทั้งเรื่องแคล้วคลาด คงกระพัน ปลอดภัย โชคลาภ และเมตตามหานิยม
      
      นำไปแช่น้ำทำน้ำมนต์แก้คุณไสยได้ ถ้าจะให้ได้ผลดีควรให้ได้สัมผัสไอตัวผู้
      
      ใช้ให้มากที่สุด


(http://www.picture69.com/dl.php/13238765758f855.jpg) (http://www.picture69.com/dl/?id=13238765758f855.jpg) ฝากรูป (http://www.picture69.com)

      ปฐวี ธาตุต่างจากพระเครื่องตรงที่กรวดจากแม่น้ำโขงซึ่งหลวงปู่นำมาอธิษฐานเหล่า นั้น พวกนาคเขาถือว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของเขา กรวดเหล่านั้นจึงมีพลังงานของพวกเขาติดมาด้วย และเมื่อได้รับการอธิษฐานด้วยกระบวนการทางจิตที่ซับซ้อนอย่างยากที่เราจะ เข้าใจ ก็จะทำให้กรวดเหล่านั้นเกิดพลังงานมหาศาลชนิดที่เราก็ไม่เข้าใจอีกอยู่ดีว่า เป็นเช่นนั้นได้อย่างไร

      พลังงานมหาศาลที่ว่านี้ "หลวงปู่คำพันธ์"รับรองว่า กันนิวเคลียร์ได้
      
      เมื่อ ปฐวีธาตุซึ่งมีพลังงานแฝงอยู่แล้ว ได้รับการอธิษฐานจากจิตที่มีพลังงานมหาศาลเพราะได้รับการฝึกฝนมาดีเยี่ยม พุ่งกระแสลงไปสู่หินเป็นจุดเดียว กระแสจิตที่แรงกล้าเกิดกระทบกับพลังงานที่อยู่ในหินแล้วกระจายตัวออกเป็นวง กว้าง เป็นคลื่นรังสีที่มีพลัง งานแรงสูง พอที่จะให้ความคุ้มครองผู้บูชาตามที่ผู้อธิษฐานได้ "ตั้งโปรแกรม? ไว้
      
      นอก เหนือไปจากหมู่นาคทั้งหลายที่จะขึ้นมาพิทักษ์รักษาผู้ครอบครองปฐวีธาตุ เมื่อยามเกิดภัยพิบัติตามคำทำนาย ชนิดปฐวีธาตุ 1 องค์ ต่อพญานาค 1 ตน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวไม่อาจมีในพระเครื่องที่ถูก "สร้าง" ขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ ผิดกับ "ปฐวีธาตุ" ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากผลงานของธรรมชาติ จึงเก็บประจุพลังงานจากธาตุทั้งสี่และรังสีจากจักรวาลมาเนิ่นนานนับได้เป็น ล้าน ๆ ปี
      
      ธาตุกายสิทธิ์ จะปรากฏต่อเมื่อมีผู้ทรงคุณวิเศษปฏิบัติได้ถึงขั้นกายสิทธิ์ อย่างเช่น ปฐวีธาตุ ของท่านเจ้าคุณนร ท่านให้ไปเก็บหินใต้น้ำที่บางบ่อเท่านั้น ห้ามเก็บจากที่อื่น เนื่องจากที่นั่นได้มีพญานาคราชได้ถวายกายสิทธิ์ให้แก่ท่าน เช่นเดียวกันกับปฐวีธาตุของหลวงปู่คำพันธ์ ที่ต้องเป็นหินจากใต้แม่น้ำโขง ณ ตำแหน่งบริเวณที่ท่านได้กำหนดบอกให้ไปเก็บ เนื่องจากพญานาคราชได้ถวายให้ท่านดุจเดียวกัน หินที่ได้รับการถวายจากพญานาคราชนี้ ถือเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดจากธาตุลม มีกายสิทธิ์ฝ่ายสัมมาทิฐิเข้าครอง ซึ่งส่วนใหญ่กายสิทธิ์เหล่านี้จะบรรลุธรรมขั้นสูง อีกทั้งได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเถระเจ้าที่ทรงคุณวิเศษ จึงกล่าวได้ว่ามีอิทธิปาฎิหาริย์ และพุทธานุภาพ เหนือชั้นกว่าเหล็กไหล และให้คุณแก่ผู้ครอบครอง
      
      ซึ่งก็ตรงตามที่หลวงปู่คำพันเคยบอก ว่า "ผู้ที่จะอธิษฐานปฐวีธาตุได้นั้น ต้องเป็นผู้เดินวิปัสสนาล้วน จะเป็นผู้ที่มาทางสายวิชาอาคมไม่ได้เลย"
      
      และนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไม "ปฐวีธาตุ" จึงมีความแตกต่างจากพระเครื่องมากมายนัก

ปฐวีธาตุของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ แห่งวัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม คือหินที่อยู่ในน้ำที่ผ่านการเจียรไนจากธรรมชาติเป็นร้อยเป็นพันปี จนใสแสงผ่านได้ เมื่อเอามือไปบังที่ก้อนปฐวีธาตุจะแลเห็นและต้องเป็นหินจากใต้แม่น้ำโขง ณ ตำแหน่งบริเวณที่ท่านได้กำหนดบอกให้ไปเก็บเท่านั้น เนื่องจากพญานาคราชได้ถวายให้ท่านดุจเดียวกัน หินที่ได้รับการถวายจากพญานาคราชนี้ถือเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดจากธาตุลมมี กายสิทธิ์ฝ่ายสัมมาทิฐิเข้าครองซึ่งส่วนใหญ่กายสิทธิ์เหล่านี้จะบรรลุธรรม ขั้นสูงอีกทั้งได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเถระเจ้าที่ทรงคุณวิเศษจึงกล่าวได้ ว่ามี อิทธิปาฎิหาริย์ และพุทธานุภาพ เหนือชั้นกว่าเหล็กไหลและให้คุณแก่ผู้ครอบครอง ล้วนแล้วแต่สร้างอภินิหารและประสบการณ์ให้กับผู้บูชานับจำนวนไม่ถ้วนทั้ง เรื่องแคล้วคลาด คงกระพัน ปลอดภัย โชคลาภ และเมตตามหานิยม นำไปแช่น้ำทำน้ำมนต์แก้คุณไสยได้ ถ้าจะให้ได้ผลดีควรให้ได้สัมผัสไอตัวผู้ใช้ให้มากที่สุด
สำหรับการบูชาปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์ นั้น ท่านว่าถ้าท่านไม่ได้นำติดตัวไปไหนมาไหน หลวงปู่ท่านสั่งว่าให้นำปฐวีฐาตุแช่ลงในน้ำสะอาดซึ่งภาชนะนั้นต้องสะอาดด้วย จากนั้นก็ให้ตั้งบูชาไว้ในที่สูงหรือที่อันควร เพื่อที่จะได้น้ำนั้นเป็นน้ำมนต์ เพื่อจะนำน้ำนั้นมาดื่มกินหรือประพรหมบ้านเรือนก็เป็นมงคลยิ่ง และในวันพระหลวงปู่ท่านให้เอาน้ำอบ น้ำหอมและดอกมะลินำมาใส่บูชา และท่านให้น้อมรำลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า "ทิตะทิรา มันทะโล กะสิลา กะละลาสะติโสจะถิโห คะนะตะเน" ท่านให้ว่า 3 จบ แล้วให้น้อมรำลึกถึงหลวงปู่คำพันธ์ หมู่เทพยาดา และพระยานาคที่รักษาปฐวีธาตุอยู่แล้วอธิษฐานเอาในสิ่งที่ปรารถนา ด้วยจิตที่มุ่งมั่นต่อพระรัตนตรัยและเดชานุภาพของปฐวีธาตุจักบันดาลให้เกิด ความสำเร็จในไม่ช้าพระพุทธมหาปฐวีธาตุเป็นตัวแทนของหลวงปู่คำพันธ์ ท่านบอกว่าอาราธนาทำน้ำมนต์ หรืออธิษฐานได้ทุกประการ ผมแบ่งให้บูชาอย่างละองค์
หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:34:18
จัดไปครับ "พระพุทธมหาปฐวีธาตุ" พระที่หลวงปู่คำพันธ์บอกว่า ดีที่สุด


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ
เริ่มหัวข้อโดย: ChayTurbo ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:50:25
ขอบคุณครับ มีอะไรดีก็เอามาลงได้ครับ
ขอบคุณครับ คุณ  aon-ubon ^_^


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:54:04
ขอแจมด้วยคนครับ ปฐวีธาตุของผมเองครับ

(http://image.free.in.th/z/it/dsc07094.jpg) (http://pic.free.in.th/id/251206aa173c951ff18bc554c9f5f009)

รับรองแท้ 100 % ครับ  024


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: ChayTurbo ที่ 14 ธันวาคม 2554, 23:08:14
 ใช่ของหลวงปู่คำพันธ์หรือเปล่าน้องเต้ ?

ขอบคุณครับที่เเวะมาเเชร์ภาพ  007


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 ธันวาคม 2554, 23:12:36
ใช่ครับ เป็นปฐวีธาต์ของหลวงปู่คำพันธ์ ได้มาจากแหล่งที่เชื่อใจได้ครับว่าเป็นของท่านจริงๆ  024


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: fame ที่ 15 ธันวาคม 2554, 12:08:01
ป๊าดดดด ท่าน เต้  024 024 024 024


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: หนองเหล่า ที่ 15 ธันวาคม 2554, 17:28:19
นับถือท่านมานานแล้วครับ สวยทั้งสององค์เลยครับ งาม แต้ๆ หาอะไรมาเปรียบ ก็ มิเทียบได้ครับ พี่เต้  017 017 017


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 15 ธันวาคม 2554, 20:55:35
ขอขอบคุณทุกๆคำชมครับ ฝากกันไว้ซักนิดครับว่า.....ปฐวีธาตุแต่ละองค์จะมีองค์ปู่พญานาคปกปักรักษาประจำองค์นะครับ ถ้าท่านใดมีโอกาสอย่าลืมหามาบูชานะครับ  017


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 16 ธันวาคม 2554, 07:12:48
ยอดเยี่ยมมากครับท่าน 007


หัวข้อ: Re: ปฐวีธาตุ ของหลวงปู่คำพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 16 ธันวาคม 2554, 08:16:53
แจ่มครับท่าน


?@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007