ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร => ข้อความที่เริ่มโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 ธันวาคม 2553, 22:12:15หัวข้อ: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 ธันวาคม 2553, 22:12:15
ประวัติหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูรพาจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน

(http://www.ubonpra.com/images/luangpoo_kruang.jpg)

จากปู่มั่น ถึงสำเร็จลุน
ภิกษุ 6 แผ่นดิน
หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร
วัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
โดย...อำพล เจน

เพราะเกิดแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และถึงกาลมรณภาพในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ด้วยอายุยืนยาว 112 ปี จึงได้ชื่อว่า 6 แผ่นดิน
?คนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ แต่เคยเฆี่ยนตีสัตว์ จะมีอายุยืน และมีโรคเบียดเบียน ส่วนคนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ ไม่เคยเฆี่ยนตีสัตว์ ทั้งอายุยืน และไม่มีโรค? (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ภูจ้อก้อ)
หลวงปู่เครื่อง เกิดวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ (พ.ศ. 2410) มรณภาพวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523
เป็นภิกษุอายุยืนที่สุดในภิกษุสายกัมมัฏฐาน ศิษย์พระอาจารย์มั่นทั้งปวง


บ้านเกิดบ้านป่า
บ้านนายูง สมัยท่านเกิดคือบ้านป่าที่แท้จาริง มองดูนายูงทุกวันนี้ก็มีรอยป่าดิบให้นึกเห็นภาพ ต้นไม้ที่หายไปให้เอาปีเดือนคูณเข้า ภาพป่าดงดิบก็จะชัดเจนสมบูรณ์จนเยือกหนาว
สมัยที่ท่านเกิด คือสมัยของเด็กบ้านป่า ไม่ใช่สมัยพระเถรในตอนปลายชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องพรรณนาถึงความกันดาร ลำบาก หรือคับแค้นแห่งการดำรงชีวิตคนบ้านป่า-ไม่ว่าไหนๆ ก็เหมือนกันทั้งสิ้น


อุปสมบทครั้งที่ 1 (ก่อนเบียด)
บวชครั้งแรกอายุ 21 ปีเต็ม เข้าใจว่าท่านบวชตามประเพณีนิยม พรรษาเดียวก็มีอันได้สึกออกมาสมรสกับ ?นางสาวนาค ลุนทอง? ชาวหมู่บ้านเดียวกัน
เรียกว่าบวชก่อนเบียด

อนิจจังกับการครองเรือน
หลวงปู่เครื่อง ขณะดำรงเพศฆราวาสในชีวิตครองเรือนกับนางนาค ก็มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏขึ้น
บุตรชาย-หญิงทั้งสองคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กไปด้วยกัน (ไม่ทราบสาเหตุของการตายท่านไม่ได้เล่าไว้)
ต่อมานางนาคผุ้เป็นมารดาผู้พิลาปร่ำรำพันหาลูกทั้งสองคนไม่สร่าง ก็ตรอมใจตายตามไปอีกคน
เสียลูก เสียเมีย และเสียขวัญอย่างใหญ่หลวงแล้ว
ทุกข์ที่ส่งมอบโดยมือของอนิจจังกับอนัตตา คือสิ่งที่ท่านรับมือไม่อยู่ ถึงกับเตลิดเปิดเปิงไปอย่างคนที่สิ้นไร้ความหมายแห่งชีวิต เหมือนถูกพายุใหญ่ชัดไปไกลจนถึงเมืองลาว ไปเพื่อให้ลืม หรือเพื่อให้จำก็ไม่มีใครรู้จัก นอกจากตัวท่านเอง


อุปสมบทครั้งที่ 2
เบื่อหน่ายเป็นเหตุผลเดียวที่ท่านบอกเพื่อบวชในครั้งที่ 2
สถานที่บวช - วัดศรีสะเกษ แขวงเมืองเวียงจันทน์
อุปัชฌาย์ - พระครูแก้ว
พระกรรมวาจาจารย์ - พระอาจารย์เถิง
พระอนุสาวนาจารย์ - พระอาจารย์คำ
บวชแล้วก็ได้อยู่ศึกษาทั้งวิชาอาคมและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังกับพระอุป ัชฌาย์ อาจารย์คือพระครูแก้ว ผู้เป็นสหายของเจ้ามหาชีวิตลาว เจ้าศรีสว่างวงศ์
3 ปีเต็มกับพระครูแก้วท่านจึงได้กราบลาออกหาความวิเวกตามลำพัง


ชีวิตวิเวก
พระธุดงค์คล้ายนกขมิ้นหลงรัง ค่ำไหนนอนไหน เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกำหนดหมายเดินหน้าไปเรื่อยๆ ในป่าเขาลาว
ตอนเหนือสุดของป่าเขาแห่งเมืองเวียงจันทน์ ท่านพบผีตองเหลืองกลุ่มหนึ่งโดยบังเอิญ
?พวกนี้ไม่นุ่งผ้า พอเห็นหลวงปู่ก็ตกใจ พากันซุบซิบอยู่พักหนึ่งแล้วกรูเข้ามาล้อมกรอบหลวงปู่ มีไม้แหลมแทนหอกคนละด้าม ทำท่าจะพุ่งหอกแทงหลวงปู่ ต้องยืนนิ่งๆหลับตาลงเสีย แล้วเร่งภาวนา แผ่เมตตาให้พวกเขา?
หลวงปู่เล่าชวนให้ระลึก
กิริยาที่หลวงปู่ไม่คิดหนี หากแต่ยืนนิ่งหลับตา เป็นของแปลกที่ผีตองเหลืองกลุ่มนั้น (ประมาณ 10 คน) ไม่เคยเห็นที่คิดจะทำร้ายก็รีรอก่อน แล้วก็พาลสงสัย เข้ามาเขย่าตัวหลวงปู่เพราะเห็นว่ายืนนิ่งเฉยเกินไป
ท่านลืมตาขึ้น ส่งภาษามือ ทั้งโบกห้ามและชี้ไปที่หอกไม้ พวกผีตองเหลืองจึงเข้าใจ และส่งหอกให้หลวงปู่ด้ามหนึ่ง ท่านปฏิเสธที่จะรับไว้ พวกนั้นจึงดึงมือหลวงปู่ จูงท่านไปสู่ที่พัก และหาอาหารมาถวาย
แม้เป็นเวลาวิกาลท่านก็รับอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ป่าไว้ในบาตร บางทีจะถนอมไมตรีกันไว้ก่อน ที่ท่านรับแล้วฉันมีเพียงน้ำเท่านั้น


ไม่ได้อบรมธรรม
แต่สอนอารยธรรม
คืนนั้นท่านนั่งขัดสมาธิบนหินก้อนหนึ่ง มีผีตองเหลืองทั้งหมดนั่งล้อม คืนประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรม ท่านสอนให้พวกนั้นรู้จู้กเอาใบไม้มาปิดอวัยวะที่เปลือยล่อนจ้อนเป็นครั้งแรก
ทายสิครับว่าพวกนั้นเชื่อหรือไม่
ต่อไปใบไม้สวย ๆ ก็จะเป็นแฟชั่นของผีตองเหลืองเผ่านี้ดอกกระมัง


กลับบ้านเกิด
นานเนในป่าเขา ยาวไกลแห่งสองเท้าย่ำ
ท่านคิดถึงบ้านเกิด
ขณะนั้นบิดาของท่านคือ หลวงศักดาธรรมเรือง อายุปูนแก่มากแล้ว กำลังถือศีลเป็นชีปะขาวในบ้านนายูง บ้านเกิด ท่านก็กลับมา และได้ตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นในที่ลุ่มข้างเนินเขาเตี้ย ๆ ติดกับหมู่บ้าน (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งสถานนีอนามัยตำบลนายูง)


อาคันตุกะสำคัญ
ภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งธุดงค์มาถึง และเข้าพำนักในสำนักวิปัสสนาของหลวงปู่เครื่องภิกษุอาคันตุกะท่านนี้มีอายุรุ่นราวคร าวเดียวกันกับหลวงปู่เครื่อง แต่ศักดิ์ศรีและฐานะของท่านยิ่งใหญ่เกินประมาณ
ท่านคือ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร
พระอาจารย์มั่นได้เสนอแนะให้หลวงปู่เครื่องจัดหาสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่เพื่อใ ห้อยู่ในสถานที่สูงกว่าเดิม หลวงปู่เครื่องเห็นด้วยและลงมือปฏิบัติด้วยกัน
วัดเทพสิงหารจึงอุบัติขึ้นในบัดนั้น


ธุดงค์สู่เมืองนักปราชญ์
4 ปีในการพำนักอยู่ด้วยกันของทั้งสองท่านในวัดเทพสิงหาร นับเป็นเวลามากมายสำหรับนักปฏิบัติสองคนจะได้แลกเปลี่ยนข้อธรรม และแสดงอุปนิสัยแก่กันจนเป็นที่พอใจแก่กัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะได้ออกเดินทางไกลร่วมกันสักครั้งหนึ่ง
พระอาจารย์มั่นกับหลวงปู่เครื่อง ออกธุดงค์สู่เมืองอุบลราชธานี


สำเร็จลุน
ถึงอุบลฯ หลวงปู่เครื่องได้แยกทางกับพระอาจารย์มั่นมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกสู่อำเภอโขงเจ ียม ตะวันออกสุดแดนสยาม ข้ามเขตแดนประเทศเข้าสู่แผ่นดินลาว
เป้าหมายคือ สำเร็จลุน
ขณะนั้นสำเร็จลุนมีอุโฆษแห่งชื่อชนิดไม่ที่กั้นไว้ได้เป็นผู้ที่ถูกประมวลไว้ด้วยควา มลี้ลับ อภินิหาร และฉกาจแห่งขลังอย่างไม่มีใครระบือเท่า ขณะนั้นท่านพำนักอยู่วัดเขาแก้ว แขวงเมืองจำปาศักดิ์ ซึ่งนั่นคือที่ซึ่งหลวงปู่เครื่องเดินออกไปหา


ฝากตัวเป็นศิษย์
หลวงปู่เล่าว่าได้อยู่ศึกษาวิชาอาคมและปฏิบัติธรรมกับสำเร็จลุนเป็นเวลา 3 ปี ได้เห็นอภินิหารของท่านมากมาย เช่นบางครั้งลงจากเขาไปบิณฑบาตที่หมู่บ้าน พอจะกลับ สำเร็จลุนหายตัวไปเฉยๆ เมื่อท่านกลับถึงวัดก็พบสำเร็จลุนนั่งรอฉัน

นี่เป็นเรื่องแปลกที่พบเห็นบ่อยที่สุด
สำเร็จลุนมักอยู่ในถ้ำตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่บิณฑบาตเท่านั้นจึงจะออก มา
หลวงปู่เครื่อง ก็เป็นศิษย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใคร่จะพูดถึงสำเร็จลุนผู้เป็นอาจารย์ เหมือนคนอื่นๆที่ไม่อยากพูด
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
คำถามนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้


พระอาจารย์เสาร์
เมื่อสำเร็จลุนเห็นว่าหลวงปู่เครื่องพอจะเอาตัวรอดได้แล้ว จึงแนะนำให้ท่านไปหาพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล สหธรรมิกของสำเร็จลุน เคยอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันบนภูเขาควาย ท่านให้เหตุผลว่า
?การยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์ ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ ไม่อาจพบยอดธรรมอันวิเศษโดยง่าย อาจาร์คือผู้ชี้ทางเดินให้แค่นั้น?
3 ปี กับสำเร็จลุนก็สิ้นสุดลง
ท่องไพรฉบับธุดงค์
สำเร็จลุนไม่ประสงค์ให้หลวงปู่เครื่องยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์ ชะเนาะขันเกลียวระหว่างศิษย์กับอาจารย์ก็คลาย อิสรภาพของศิษย์ก็อุบัติขึ้น แต่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างกลับเข้ามาครอบงำแทน แม้คำแนะนำเชิงคำสั่งให้หลวงปู่เครื่องไปหาพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล จะยังก้องในหู ทว่าเสียงเพรียกแห่งป่าดงพงพียังร่ำให้ท่านก้าวเข้าไปหา สมบัติอันล้ำค่าของนักปฏิบัติรอท่านค้นเอาอยู่ในนั้น
ยังก่อนพระอาจารย์เสาร์
ต้องป่าวิเวกเป็นปัจจุบันเท่านั้น
เมื่อออกจากพระอาจารย์สำเร็จลุนแล้ว ท่านได้วิเวกไปทางแขวงวังเวียงที่ยังคงขึ้นอยู่กับจำปาศักดิ์ พื้นที่ทั้งหลายเป็นป่าดงดิบ ห้อมล้อมหนาแน่นและกว้างไกล จนเป็นเหตุให้ท่านต้องวนเวียนอยู่ในป่าแถบนั้นเป็นเวลานานถึง 2 ปี เหมือนว่าหลงป่า และมีป่าเป็นที่เลี้ยงชีพ มีผลไม้ป่าบรรเทาความหิวและเติมกำลังให้เดินหน้าไปได้ไม่จอดสนิทกับที่
ข้อเท็จจริงของป่าเมืองลาวนั้น ถ้าผู้ไม่รู้จักคุ้นเคยกับเส้นทางที่ทอดแทรกไปป่าที่เชื่อมหมู่บ้านหรือเมืองทั้งเมื องเอาไว้ สภาวะของคนหลงป่าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย
คำพูดที่ว่า ?ป่าดงดิบ? มันเป็นคำพูดที่ง่ายเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วมันยิ่งใหญ่เกินประมาณ อย่างเช่นพื้นที่ป่าเขาแถบริมโขงด้านโขงเจียม หรือศรีเมืองใหม่ ถ้าเดินออกไปไม่ถูกทิศ บอกได้ว่าทั้งเดือนหรือทั้ง 3 เดือน คุณจะไม่มีวันพบบ้านเรือนผู้คนเลย
ป่าดงดิบก็ดูจะเบาไปหน่อยเมื่อเปรียบกับน้ำหนักป่าเมืองลาวที่แท้จริง


บ้านชาวไทยเขินกับผีเฮี้ยน
ในวันหนึ่งในระหว่าง 2 ปี ที่ท่านวนเวียนในป่าแขวงวังเวียง ท่านเดินเท้าถึงภูพระมอม ซึ่งที่นั่นมีหมู่บ้านป่าซุกตัวอยู่แห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านของพวกไทยเขิน หมู่บ้านใหญ่พอสมควร ถึงกับมีวัดสวยงามเก่าแก่อยู่ประจำด้วย พวกชาวบ้านได้นิมนต์หลวงปู่เครื่องอยู่จำพรรษา ซึ่งท่านก็รับ เนื่องจากว่าแม้เป็นวัดงดงามเก่าแก่ แต่กลับไม่มีพระเณรอยู่ประจำแต่อย่างใด
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ไม่มีกุลบุตรใดในหมู่บ้านนี้มีศรัทธาหรืออย่างไร
ไม่มีชาวบ้านคนไหนเอาใจใส่บำรุงพระเณรให้อยู่ได้รึ
คำตอบคือไม่ใช่
จิตหรือใจหรืออะไรที่นึกรู้ได้นั้น บอกหลวงปู่ว่านี่คือวัดเฮี้ยนที่เอาเป็นเอาตายแก่พระเณรที่มาอยู่อาศัยจนกระทั่งอยู่ ไม่ได้ หรือพากันตายไปเอง
ที่นึกรู้ก็เป็นว่านึกรู้ได้ถูกต้อง เมื่อชาวบ้านสารภาพว่า ที่นี่ได้มีผีดิบอาละวาดมาเนิ่นนานแล้ว
4 เดือนที่ผ่านมา มีคนตายเพราะผีดิบ 40 คน
ผีดิบไม่ใช่ผีสุก
ผีสุกคือผีที่ถูกเผา ผีดิบคือผีที่ฝังดิน ไม่ใช่ผีอย่างท่านเคาน์แดร็กคิวล่า หรอกครับ


คาถาปราบ
หลวงปู่เล่าว่าระหว่างพำนักที่วัดแห่งนั้น ท่านเจริญพระคาถาขันธปริตรจนได้ผลดี ผีเฮี้ยนหรืออะไรที่ทำให้คนตายไม่มีสาเหตุก็จางหาย ความร่มเย็นเป็นสุขก็คืนกลับมาสู่หมู่บ้านและวัดแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง


หนีพระอาจารย์เสาร์ไม่พ้น
ออกพรรษาแล้วท่านก็ออกจากป่าที่เรียกว่าหลงอยู่ 2 ปีได้สำเร็จ ท่านสามารถจับทิศทางการเดินธุดงค์ได้โดยไม่สะเปะสะปะอย่างเก่า และคราวนี้ท่านเดินขึ้นเหนือมุ่งสู่เวียงจันทน์
?ขึ้นเวียงจันทน์ก็มีโอกาสได้พบพระธุดงค์จากเมืองไทยหลายท่าน และหนึ่งในจำนวนพระไทยที่ได้พบก็คือพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล?
น่าเสียดายที่ไม่มีรายละเอียดของการอยู่กับพระอาจารย์เสาร์
แต่เมื่อแยกจากพระอาจารย์เสาร์แล้ว ชีวิตธุดงค์ของหลวงปู่ก็ดำเนินต่อไป


30 ปีในเมืองลาว
หลวงปู่เครื่องแทบจะเป็นพระลาวไปแล้ว เมื่อรวมยอดเวลาทั้งหมดที่ท่านโคจรอยู่ในแผ่นดินลาวนับได้ 30 ปี ถ้าไม่มีสงครามอินโดจีน ท่านคงจะอยู่ที่นั่นนานกว่านี้ ระหว่างสงครามท่านเดินทางกลับประเทศไทย ขณะนั้นอายุของท่านปาเข้าไปถึง 60 ปีแล้ว และได้ใช้ชีวิตธุดงค์ต่อไปในประเทศไทย เดินออกไปทั่วภาคอีสาน ล่องลงจนถึงกรุงเทพฯ ตลอดเวลาที่สงครามดำเนินอยู่ จนกระทั่งสงครามสงบ แผ่นดินลาวก็กวักมือเรียกท่านให้เดินเข้าไปหาอีกครั้ง


ภูเงี้ยว
กลับเข้าเมืองลาวครั้งนี้ท่านขึ้นภูเงี้ยว ท่านเล่าว่าสัณฐานของภูเงี้ยวเป็นภูเขาสูงชัน ทรงสี่เหลี่ยม มีถ้ำมากมาย และมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมหาศาล แต่แปลกที่ไม่มีกลิ่นของขี้ค้างคาวปรากฏเลย


หมู่บ้านประหลาด
ที่เหลือเชื่อยิ่งขึ้นคือท่านพบหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เชิงภูเงี้ยว มีครอบครัวชาวบ้านอยู่รวมกันราว 10 หลังคาเรือน คนทั้งหมดไม่ว่าหญิงชาย เด็กหรือคนหนุ่มสาว หรือคนชราล้วนตาบอดกันหมด
แม้บอดตาแต่ไม่บอดใจ พวกเขาทราบว่าท่านเป็นพระธุดงค์ ก็พากันดีใจ ขอนิมนต์ท่านเทศนาโปรดเป็นการใหญ่ อิ่มเอิบทั่วกันในกลางป่าแห่งนั้น
?หลวงปู่ถามไถ่สาเหตุที่พวกเขาตาบอด ก็ได้ความว่าเมื่อก่อนต่างมีอาชีพฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์อยู่ในเมือง ต่อมาเกิดโรคระบาด เป็นตาแดงกันทั้งหมด รักษาไม่หาย จนกระทั่งตามองไม่เห็น?
เมื่อตาบอดแล้วก็เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกับสังคม ทางการลาวจึงจัดที่อยู่ให้ และฝึกสอนอาชีพจักสานและงานฝีมือให้ได้ทำอยู่ที่นั่นเป็นที่เวทนาแก่หลวงปู่ยิ่ง


กลับวัดเทพสิงหาร
หลวงปู่เครื่องใช้ชีวิตในเมืองลาวคราวนี้นานถึง 10 ปี จนกระทั่งอายุดได้ 73 ปี จึงเดินทางกลับเมืองไทย สู่บ้านเกิด บ้านนายูง เข้าสู่วัดเทพสิงหารอีกครั้ง และอยู่อย่างมั่นคงที่นี่ไม่หนีไปไหนอีก อยู่เป็นหลักชัยแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ชาวพุทธแถบนั้นยึดเหนี่ยวเป็นตัวอย่างสืบไป
ปู่เครื่องกับปู่แหวน
หลวงปู่เครื่องกับหลวงปู่แหวนแห่งดอยแม่ปั๋ง ทั้งสองท่านรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เคยพบกันและเคยพำนักด้วยกันแต่ครั้งต่างยังโคจรอยู่ในแผ่นดินลาว และเมื่อพรากจากกันแต่คราวนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกจนกระทั่งวันที่ 23 ก.พ. 2520 เวลาบ่ายโมงตรง คณะของหลวงปู่เครื่องก็ได้เดินทางขึ้นดอยแม่ปั๋ง ทำให้การพบกันครั้งนี้มีความหมายและความน่ารักน่าอบอุ่นปรากฏขึ้นอีก
บทสนทนาต่อจากนี้ถอดออกจากเทปบันทึกเสียง มีหลายท่านได้ฟังและได้อ่านมักกล่าวแสดงความชื่นชมว่าน่ารักมาก สำหรับภิกษุชรา 2 ท่าน ได้ฟื้นความหลังกัน
หมายเลข 1 จะแทนตัวหลวงปู่แหวน
หมายเลข 2 จะแทนตัวหลวงปู่เครื่อง

1. ?อายุเท่าใดแล้ว อายุล่วงไปกี่ปี?
2. ?ร้อยกว่า?
1. ?ร้อยเท่าใด?
2. ?ร้อยเก้า?
1. ?ร้อยเก้าหรือ?
2. ?จะร้อยสิบเต็มในวันที่ 11 พฤษภาคมที่จะถึงนี้?
1. ?สาธุ มาคนเดียวก้อ หูยังยินก้อ ตายังดีอยู่เนาะ?
2. ?หูยังดี ตายังดีอยู่?
1. ?อันนี้ตาเทียม ตาจริงมัวหมดแล้ว? ปู่แหวนชี้ที่แว่นตาของท่านเอง
2. ?มาจำพรรษาที่นี่นานหรือยัง?
1. ?ได้สิบสี่ปี สิบห้าปีแล้วเน้อ?
อาจารย์หนูกล่าวย้ำ ?มาอยู่ที่นี่ได้สิบห้าปีแล้ว?

พระราชสิทธาจารย์ ?หลวงปู่แหวนนี่อยู่มาหลายที่ เมื่อก่อนอยุ่บ้านเต่าเห่โน่น หลวงปู่แหวนเป็นพระลูกวัด ส่วนอาจารย์หนูเป็นเจ้าอาวาส?
อาจารย์หนู ?ทหารเขาเอาคนหนุ่มมาเป็น คนแก่ไม่เอา?
2. ?คนแก่เป็นทหารไม่ได้นะ?
1. ?จำเป็นต้องเป็นเจ้าปู่เจ้าตาต่อไป? และกล่าวต่อไปอีกว่า ?ปู่หม่อน ปู่หม่อน? (หมายถึงปู่ทวด)

1. ?แต่เดิมอยู่บ้านใดก้อ?
2. ?บ้านนายูง?
1. ?บ้านผือ บ้านนายูงนี้ก้อ?
2. ?ใช่แล้ว?
1. ?บ้านนายูง บ้านน้ำซึม เคยไป?

หลวงปู่เครื่องเอะอะว่า ?นึกว่าใคร จำได้แล้ว?
1. ?มีบ้านนาหมี นายูง นาต้องเน้อ แต่เดิมเป็นป่ามืดน้อ?
2. ?จำได้อยู่ เคยไปอยู่ร่วมกัน แต่มันนานมาแล้ว?
1. ?เมื่อปี 2461 อยู่จำพรรษาบ้านคำต้องเน้อ สมัยนั้นเป็นป่าดง คนไปฆ่าสัตว์กันมาก เดี๋ยวนี้จึงมาเกิดเป็นคนเต็มบ้านเต็มเมือง?
2. ?ขอนั่งตามสบายนะ?
1. ?เอ้า, นั่งตามสบาย เหยียดแข้ง เหยียดขาให้สบายเน้อ?
2. ?ไม่ไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือ?
1. ?ไปเยี่ยมแต่ปี 2461 บรรดาญาติโยมมาตามเอาที่บ้านนาหมีนายูง ไปอยู่สามวันมีคนมาเยี่ยมเจ็ดแปดสิบหมู่บ้านจึงอยู่ต่อไปอีก ถึงเดือน 7 ขึ้น 3 ค่ำ ขอลาศรัทธาญาติโยมทุกๆ คนเน้อ ลาครั้งนี้ไม่มีกำหนดเน้อ? หลวงปู่แหวนกล่าวต่อไปอีกว่า ?ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ไปอีกเลย?

พระราชสิทธาจารย์ ?มีลูกหลานมาเยี่ยมบ้างไหม?
1. ?มีเหมือนกันแต่จำเขาบ่ได้? แล้วหันมาถามหลวงปู่เครื่องว่า ?เคยไปเรียนหนังสือกับอาจารย์หงษ์ อาจารย์สิวที่บ้านลาเขาใหญ่ อุบลฯ บ้างหรือไม่?
2. ?เคยไปอยู่สี่ห้าปี?
1. เมื่อแต่ก่อนเคยไปเหมือนกัน ครูบาอาจารย์เอาหนังสือไส่หลังช้างมามากเน้อ?


พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยม
เดือนพฤศจิกายน 2519 พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่บ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี หลวงปู่เครื่องได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบบังคมทูลความประสงค์จะก่อสร ้างพระอุโบสถวัดเทพสิงหาร พระเจ้าอยู่หัวทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 28,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพระอุโบสถบรรดาข้าราชบริพารร่วมกันถวายเพิ่มเติมอีก 35,000 บาท
ภายหลังพระอุโบสถสร้างสำเร็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ?ภปร.? ไว้ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้วย


อภินิหาร
กำนันสุรชาติ ชำนาญศิลป์ ส.ส.อุดรธานีเล่าว่า เคยถูก ผกค. กลุ่มหนึ่งจากภูซาง ใกล้อำเภอน้ำโสม จับตัวไปเรียกค่าไถ่ ตอนกลางคืนผกค.หลับยาม ก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากเชือกที่พันธนาการตนเอง แต่ก็ดิ้นไม่หลุด จนเหนื่อยและอยากจะหลับไป ก่อนหลับได้อธิษฐานขอบารมีหลวงปู่เครื่องให้ช่วย จนกระทั่งในที่สุดก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อน
พอลืมตาตื่นในวันรุ่งขึ้นเชือกที่พันธนาการหลุดออกหมด
ผกค.หายตัวไปหมด
ไม่ทราบว่าใครมาช่วยหรือผกค. เกิดเปลี่ยนใจอย่างไร
พอลงจากภูซางได้ก็รีบบึ่งไปกราบหลวงปู่เครื่องและถวายตัวเป็นศิษย์แต่นั้นมา


มรณภาพ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 หลวงปู่เครื่องได้มรณภาพลง ในขณะมีอายุได้ 112 ปี
ปัจจุบันอัฐิธาตุของท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพสิงหาร ศิษย์หรือใครก็ตามสามารถไปนมัสการได้ทุกวัน...

 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 12 กันยายน 2554, 11:44:42
ท่านเพิ่งมาโปรดครับ รอมาหลายปีแล้วตั้งแต่เหรียญไม่กี่พันบาท แต่ก็ยังไม่ถูกใจซักที ปัจจุบันต้องควักเงินหมื่นเพื่อให้ได้เหรียญสวยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บ
เริ่มหัวข้อโดย: ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ ที่ 12 กันยายน 2554, 22:19:48
 พระกริ่งรุ่นแรกหลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 12 กันยายน 2554, 22:43:20
เหรียญสวยมาก พระกริ่งก็งามจับใจ ครับต้องตกนิ้วให้  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 12:58:08
ท่านเพิ่งมาโปรดครับ รอมาหลายปีแล้วตั้งแต่เหรียญไม่กี่พันบาท แต่ก็ยังไม่ถูกใจซักที ปัจจุบันต้องควักเงินหมื่นเพื่อให้ได้เหรียญสวยครับ
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรก
สวยแชมป์โลกเลยครับพี่
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 12:59:54
หลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นแรก
หลวงปู่เพชร รุ่นแรก
หลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก

(http://image.free.in.th/z/in/dsc05259.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=147a1a4c268f5ebe353396ac0785ad4d)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 13:03:27
ป๊าดท่าน deknoy มาแต่ละเถื่อนี่บ่ธรรมดาเลย 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 13:15:46
ป๊าดท่าน deknoy มาแต่ละเถื่อนี่บ่ธรรมดาเลย 007

ผมว่าเพิ่นบ่น่าสิว่า เด็กน้อย ด๊อกระดับเพิ่นนิอาจารย์แล้วครับ  019


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 17:34:22
งามหลายครับ 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 17:44:36
พระสวยมากๆๆ  008 แต่ เลี่ยมกรอบ.....  021 (ก็คลาสสิกดีครับ  010)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 18:15:35
ป๊าดท่าน deknoy มาแต่ละเถื่อนี่บ่ธรรมดาเลย 007

งามสู้ของพี่ไม่ได้ครับ
ห่างกันหลายครับพี่

เข้ามาบ่อยอยู่ครับ
แต่บ่มีแนวลงให้ชมครับ
เลยได้อ่านซื่อๆ.. 010 010 010


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 18:18:23
ป๊าดท่าน deknoy มาแต่ละเถื่อนี่บ่ธรรมดาเลย 007

ผมว่าเพิ่นบ่น่าสิว่า เด็กน้อย ด๊อกระดับเพิ่นนิอาจารย์แล้วครับ  019

เด็กน้อย คือเก่านั่นหล่ะครับพี่
แค่มีศรัทธาในองค์ครูบาอาจารย์
เลยจัดหามาใว้บูชาครับ
พอได้มาแล้วก็เลยเอามาลงแบ่งกันชม
จะได้มีความสุขด้วยกันครับ
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 พฤศจิกายน 2554, 18:20:09
พระสวยมากๆๆ  008 แต่ เลี่ยมกรอบ.....  021 (ก็คลาสสิกดีครับ  010)

เก็บเงินอยู่ครับ
ถ้าครบแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนจีวรให้หลวงปู่ครับ
และเพิ่มออฟชั่นเข้าไปด้วยครับ
 024 024 024


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 พฤศจิกายน 2554, 10:57:24
เหรียญกลมหลวงปู่เครื่อง
พอเบิ่งได้ครับ
 023 023 023

(http://image.free.in.th/z/il/1index.php.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=80445f24f51d6bdf2f66a4afaef74530)
(http://image.free.in.th/z/iv/3626402c121.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=70f46f4cc9340d8b7fb9ac65bf8efa39)

 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 05 พฤศจิกายน 2554, 15:25:45
ป๊าดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 พฤศจิกายน 2554, 23:18:52
เหรียญกงจักรหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรกครับ

(http://image.free.in.th/z/ie/6345456764150500001.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7cd099cbe9b33855cf27824e369d1e9f)
(http://image.free.in.th/z/ii/6345456764157000002.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=e0e7ff91d65400f08956a6c782b2aaba)
 024 024 024


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 พฤศจิกายน 2554, 00:01:45
รูปหล่อหลวงปู่เครื่อง รุ่น1
(http://image.free.in.th/z/ix/42077613558.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=936e3c98a253dc74fd20b088d99a93a5)
(http://image.free.in.th/z/ib/4207762705e.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=2bd8b4104fecdb5303f4dbd2f86423ac)
(http://image.free.in.th/z/iv/420776339f5.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=2063ed6791bcb561563dda4d41f7c3e6)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนภูเขาร่มเงาธรรมมะ ที่ 10 พฤศจิกายน 2554, 10:46:07
 วัดเทพสิงหาร (วัดหลวงปู่เครื่อง)

 ประวัติหลวงปู่เครื่อง

ชื่อเดิม  นายเครื่อง   ธรรมเรือง  บิดาชื่อ   หลวงศักดิ์ดา     ธรรมเรือง  มารดาชื่อ   ครูแม่ใหญ่   ธรรมเรือง  หลวงปู่เกิดเมื่อ  พ.ศ.  2410     เป็นคนบ้านนายูง  แต่กำเนิด  มีพี่น้องร่วมบิดา  6  คน  หลวงปู่เครื่องเป็นลูกคนที่  4  มีพี่ชาย  1   คน  พี่สาว  2   คน    และน้องสาว 1  คน 

            ในสมัยเมื่อหลวงปู่เครื่องยังเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ชอบเที่ยวเล่นตามประสาเด็กหนุ่มทั่วไป   มีอยู่วันหนึ่งก็มีครูบา  หรือ  หลวงปู่อุ่นก็มาขอหลวงปู่ให้ไปบวชกับท่านให้เป็นศิษย์ท่าน  ตอนนั้นหลวงปู่ก็ยอมบวชแล้วท่านก็พาไปบวชที่อำเภอสังคม    ช่วงนั้นก็ยังเป็นสามเณรอยู่    ต่อมาครูบาเห็นว่าอายุของหลวงปู่เครื่องครบพอที่จะบวชเป็นพระได้แล้วจึงพาไปบวชกับพระสังฆราชของประเทศลาวในตอนนั้น    พอบวชแล้วก็จำพรรษาที่ประเทศลาว   3 ปี เมื่อตอนอยู่ที่ประเทศลาวนั้นร่ำเรียนวิชา  เรียนหนังสือไปด้วย จากนั้นครูบาก็พากลับมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อไปเรียนหนังสือต่ออีก  6  ปี  หลังจากอยู่ที่อุบลได้  6   ปีก็ย้อนกลับไปที่ประเทศลาวอีกครั้งแล้วก็อยู่ที่ประเทศลาวอีก  15   ปี

            ก่อนที่หลวงปู่จะกลับมาบ้านเกิดตนเอง  คือบ้านนายูงนั้น  พื้นที่ที่เป็นวัดในปัจจุบันนั้น  มีที่มาจากหลวงปู่มั่น  ท่านได้มาเดินธุดงค์ผ่านมาทางนี้  ท่านก็เลยบอกชาวบ้านว่าที่บริเวณนี้เหมาะแก่การจะตั้งเป็นวัดเพราะพื้นที่ตรงนี้น่าอยู่และร่มเย็น  ชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็เลยเริ่มตั้งเป็นวัดตั้งแต่นั้นมา

            กล่าวถึงหลวงปู่เครื่องเมื่อกลับไปอยู่ที่ประเทศลาวอีก  15  ปี  ก็กลับมาที่บ้านเกิดของท่านเอง  อายุของหลวงปู่ตอนนั้นประมาณ    49  พรรษา    แล้วท่านก็มาพัฒนาวัดต่อเนื่องมาเรื่อย  ๆ  หลวงปู่เครื่องอายุครบ  110  เมื่อปี  พ.ศ.  2520      และมรณภาพ   เมื่อปี พ.ศ.  2521   รวมอายุของหลวงปู่เครื่องได้  111  ปี


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนภูเขาร่มเงาธรรมมะ ที่ 10 พฤศจิกายน 2554, 11:00:05
เหรียญกลมรุ่น๒ หลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สร้างปี 2514
(http://image.free.in.th/z/ik/0039i.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=390d95e9fc19435550f9312f24fb9357)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนภูเขาร่มเงาธรรมมะ ที่ 10 พฤศจิกายน 2554, 11:06:04
เหรียญรูปไข่เต็มองค์หลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (ตังยง) สร้างปี 2518
(http://image.free.in.th/z/ic/fu087.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=88bbf88a9ba70986105aa0a96958fb8f)
(http://image.free.in.th/z/il/bisal.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=1dfedc64db053f9fa10fb45e67c88813)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนภูเขาร่มเงาธรรมมะ ที่ 10 พฤศจิกายน 2554, 11:27:00
ปีพศ.2518
(http://image.free.in.th/z/ih/218872.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=da5d2f9d4440e0cd1834cb46294edcab)
(http://image.free.in.th/z/io/218873.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=6331fde5f94df3332ecf4b4c53f3304d)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนภูเขาร่มเงาธรรมมะ ที่ 10 พฤศจิกายน 2554, 23:58:24
(http://image.free.in.th/z/in/spa52954.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=13b8d03b9a1642b11abb85ead5b355ee)
(http://image.free.in.th/z/ij/spa52955.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=ee1a20561ce7ad98dcab8f04885750e8)
(http://image.free.in.th/z/it/spa52943.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7a3090dec306599745f8511ec2dc1e84)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 พฤศจิกายน 2554, 01:02:15
เหรียญรูปไข่เต็มองค์หลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (ตังยง) สร้างปี 2518
(http://image.free.in.th/z/ic/fu087.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=88bbf88a9ba70986105aa0a96958fb8f)
(http://image.free.in.th/z/il/bisal.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=1dfedc64db053f9fa10fb45e67c88813)

เหรียญตั้งยงหลวงปู่เครื่อง สวยงามมากครับ
 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 15 พฤศจิกายน 2554, 20:45:58
เงียบนักจัดมาให้ชมอีกซะเลยครับ
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นสอง
สภาพพอดูได้ครับ
เชิญชมดูได้เลยคราบบบบ...
 019 019 019


(http://image.free.in.th/z/iq/dsc05704.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7ee5f3f60100efb568d700ed50d548d7)
(http://image.free.in.th/z/ic/dsc05705.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=77d31a09c8fefb76f183c8009c5da456)
(http://image.free.in.th/z/il/1index.php.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=80445f24f51d6bdf2f66a4afaef74530)
(http://image.free.in.th/z/iv/3626402c121.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=70f46f4cc9340d8b7fb9ac65bf8efa39)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 15 พฤศจิกายน 2554, 20:58:38
จัดให้ตามคำขอครับ

(http://image.free.in.th/z/in/dsc05259.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=147a1a4c268f5ebe353396ac0785ad4d)
(http://image.free.in.th/z/ie/6345456764150500001.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7cd099cbe9b33855cf27824e369d1e9f)
(http://image.free.in.th/z/ii/6345456764157000002.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=e0e7ff91d65400f08956a6c782b2aaba)
 024 024 024


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 ธันวาคม 2554, 21:56:34
จัดให้ชมใหม่ครับ
ตามคำขอครับ
บรรยายด้วยภาพครับ
ภูมิใจนำเสนอ สุดๆครับ
เหรียญกงจักรรุ่นแรกและเหรียญกลมรุ่นสองครับประกบหน้าหลัง
บวกเกศา เศษจีวร และเศษชานหมากหลวงปู่ครับ

กราบหลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร เหนือเศียรเกล้า
 [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

(http://image.free.in.th/z/iv/dsc06436.jpg) (http://pic.free.in.th/id/769d5a537b417313367fc3e3e0663052)
(http://image.free.in.th/z/ih/dsc06438.jpg) (http://pic.free.in.th/id/3b173614896bdf0314536949ce3da02f)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 14 ธันวาคม 2554, 22:52:46
มีแต่เหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านเด็กน้อย  007  007  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 เมษายน 2555, 09:38:35
จัดให้ชมอีกรอบครับ
เหรียญกงจักรรุ่นแรก ประกบหน้าหลังกับ เหรียญกลมรุ่นสองครับ
แถมออฟชั่นนิดหน่อย เกษา เศษชานหมาก และเศษจีวรหลวงปู่ครับ

(http://image.free.in.th/z/im/sam_5101.jpg) (http://pic.free.in.th/id/1b4d5d822e5b098f54df912acf395aa9)
(http://image.free.in.th/z/il/sam_5107.jpg) (http://pic.free.in.th/id/d08ced960406af362b68985fdddd50c0)หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 22 เมษายน 2555, 06:35:12
 
  รวมวัตถุมงคลหายากครับ

   


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: porpek13 ที่ 22 เมษายน 2555, 08:17:05
รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่เครื่อง ฐานยันต์ใบพัด

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/1-43.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/2-40.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/3-15.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: porpek13 ที่ 22 เมษายน 2555, 08:18:32
เหรียญทูลเกล้า ตอกโค๊ด ต.8 มีจาร

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/1-44.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/2-41.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/3-16.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/4-5.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: porpek13 ที่ 22 เมษายน 2555, 08:21:04
ภาพหลวงปู่เครื่อง เลี่ยมพลาสติกสองภาพหน้า หลัง ครับ

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/1-48.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/2-47.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: porpek13 ที่ 22 เมษายน 2555, 08:27:35
พระกริ่งธมฺมจาโร หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร จ.อุดรธานี

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/1-28.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/2-44.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: porpek13 ที่ 22 เมษายน 2555, 08:28:27
พระกริ่งภปร. หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร จ.อุดรธานี

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/3-19.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/4-8.jpg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 พฤษภาคม 2555, 14:46:17
สวยๆทั้งทั้งเลยครับพี่porpek13
 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 พฤษภาคม 2555, 14:46:46
แหวนหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร
หายากครับ

(http://image.free.in.th/z/ik/50034412451.jpg) (http://pic.free.in.th/id/9a3093cca70bb09cff70bc43f1818542)
(http://image.free.in.th/z/iy/50034422247.jpg) (http://pic.free.in.th/id/2132e9ebfabeaefe7bf66753ec9c6dba)
(http://image.free.in.th/z/il/5003443796b.jpg) (http://pic.free.in.th/id/373caaf060ab436da9bc6fc7103ef418)

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 พฤษภาคม 2555, 14:48:15
พระผงหลวงปู่เครื่อง

หายาก

(http://image.free.in.th/z/ik/14508031.jpg) (http://pic.free.in.th/id/8b17f20a56cc12e5bea2e5bd882e0bd7)
(http://image.free.in.th/z/ih/14508032.jpg) (http://pic.free.in.th/id/d47dbb4c99fef73b9f0286183c218aef)

 แต่เห็นแล้วชอบ
เลยจัดซะเลยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 พฤษภาคม 2555, 14:50:31
จัดหนักมาครับ
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ปี2519 รุ่นพิเศษ 109 ปี

สวย เดิม หายากมากครับ

(http://image.free.in.th/z/ib/w37rs.jpg) (http://pic.free.in.th/id/588921e9e108a370ab4ef7e3fff71937)
(http://image.free.in.th/z/il/vdh02.jpg) (http://pic.free.in.th/id/cb60146f6b44bc82a716dd7cf53320f2)
(http://image.free.in.th/z/ia/o7ex3.jpg) (http://pic.free.in.th/id/663667006665abf920fe07e980f3bccc)
(http://image.free.in.th/z/ic/aaxp4.jpg) (http://pic.free.in.th/id/a5d6a1d31a7ff2315ee7479b35dd3a72)
(http://image.free.in.th/z/ia/y00a5.jpg) (http://pic.free.in.th/id/23a80910c7f6872b8a39a0c0c8eadb03)


ฝากพิจารณาด้วยครับ วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับ

ท่านใดมีประวัติการสร้างรุ่นนี้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้
ช่วยเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ


กราบหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโรครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 09:02:03
จัดหนักมาครับ
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ปี2519 รุ่นพิเศษ 109 ปี

สวย เดิม หายากมากครับ

(http://image.free.in.th/z/ib/w37rs.jpg) (http://pic.free.in.th/id/588921e9e108a370ab4ef7e3fff71937)
(http://image.free.in.th/z/il/vdh02.jpg) (http://pic.free.in.th/id/cb60146f6b44bc82a716dd7cf53320f2)
(http://image.free.in.th/z/ia/o7ex3.jpg) (http://pic.free.in.th/id/663667006665abf920fe07e980f3bccc)
(http://image.free.in.th/z/ic/aaxp4.jpg) (http://pic.free.in.th/id/a5d6a1d31a7ff2315ee7479b35dd3a72)
(http://image.free.in.th/z/ia/y00a5.jpg) (http://pic.free.in.th/id/23a80910c7f6872b8a39a0c0c8eadb03)


ฝากพิจารณาด้วยครับ วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับ

ท่านใดมีประวัติการสร้างรุ่นนี้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้
ช่วยเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ


กราบหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโรครับ

  น่าจะเป็น รุ่นพิเศษ องค์ที่ ๒ หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 09:06:16
   รูปถ่ายหลังเกษาครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 12:38:27
  รูปถ่ายหลังเกษาครับ

สวยงามครับพี่
หายากมากครับ

 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 12:41:38
จัดหนักมาครับ
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ปี2519 รุ่นพิเศษ 109 ปี

สวย เดิม หายากมากครับ

(http://image.free.in.th/z/ib/w37rs.jpg) (http://pic.free.in.th/id/588921e9e108a370ab4ef7e3fff71937)
(http://image.free.in.th/z/il/vdh02.jpg) (http://pic.free.in.th/id/cb60146f6b44bc82a716dd7cf53320f2)
(http://image.free.in.th/z/ia/o7ex3.jpg) (http://pic.free.in.th/id/663667006665abf920fe07e980f3bccc)
(http://image.free.in.th/z/ic/aaxp4.jpg) (http://pic.free.in.th/id/a5d6a1d31a7ff2315ee7479b35dd3a72)
(http://image.free.in.th/z/ia/y00a5.jpg) (http://pic.free.in.th/id/23a80910c7f6872b8a39a0c0c8eadb03)


ฝากพิจารณาด้วยครับ วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับ

ท่านใดมีประวัติการสร้างรุ่นนี้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้
ช่วยเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ


กราบหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโรครับ

  น่าจะเป็น รุ่นพิเศษ องค์ที่ ๒ หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ


หมายเลข  คือ ลำดับเลขพระที่ทางวัดลงทะเบียนไว้ครับ
หากไปดูสมุดทะเบียนเล่มเก่าๆ จะมีบันทึกว่า หมายเลขที่เท่าใด อยู่กับใคร

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 12 พฤษภาคม 2555, 13:27:42
ถ่ายรูปใหม่ครับ
รูปหล่อขนาดบูชา
หลวงปู่เครื่อง ธัมจาโร ปี2519 รุ่นพิเศษ 109 ปี

(http://image.free.in.th/z/id/sam_5207.jpg) (http://pic.free.in.th/id/18540b89bd59a369e016f31161ff5102)
(http://image.free.in.th/z/iw/sam_5223.jpg) (http://pic.free.in.th/id/505ccc586de320a9972b3f6444a914f2)
(http://image.free.in.th/z/ih/sam_5222.jpg) (http://pic.free.in.th/id/85f1d2a6c35b16d000b7d98a6b1bbe46)
(http://image.free.in.th/z/io/0sam_5246.jpg) (http://pic.free.in.th/id/1b860c0e6bf0af05203999912689608b)
(http://image.free.in.th/z/if/sam_5235.jpg) (http://pic.free.in.th/id/4c2c9fe46c478132e326dbe89617289e)
(http://image.free.in.th/z/is/sam_5232.jpg) (http://pic.free.in.th/id/73b103e5146b230be718cc95104a5893)

 023 023 023
 017 017 017หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 18:53:48
รูปหล่อหลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก   แบบนี้เก๊ครับ  เอาใว้ศึดษาดูครับ

(http://image.free.in.th/z/if/snv30049.jpg) (http://pic.free.in.th/id/4bb5d378fa9affd48a38e1cfb3d69618)
(http://image.free.in.th/z/it/snv30050.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c80a3e47b0be40bc2f061d37b6589443)
(http://image.free.in.th/z/ix/0snv30052.jpg) (http://pic.free.in.th/id/9ca3007427fdf5058f1c4f09c0119c3b)

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 18:55:47
เรียญหลวงปู่เครื่อง  ธัมมจาโร วัดเทพสิงหาร รุ่นรวมใจสู่ชายแดน
เหรียญจริงสวยวิ้งๆๆๆ  สวยงามมาๆ  ถูกใจมาๆ   555

(http://image.free.in.th/z/ip/6347682237268000001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/a3c01473f296bb5570af4e2880337cec)
(http://image.free.in.th/z/iw/6347682237272400002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/ff5c5b5b380abb6b71221b307a75f878)

(http://image.free.in.th/z/iw/20120422163014.jpg) (http://pic.free.in.th/id/9e7db5052bb7d1749dc08437f80c8f5c)

 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 18:57:00
รูปหล่อหลวงปู่เครื่อง  ธัมมจาโร  ออก 12 เม.ย 20

กะไหล่เงิน  พร้อมกล่องเดิมๆเลยครับ
สวย หาดูได้ยากมากครับ
เชิญชมเลยคราบบบบ...

(http://www.uppic.com/uploads/13413121971.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13413124971.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13413125571.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13413125981.jpg) (http://www.uppic.com/)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 19:01:42
จัดมาใหม่ครับ
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ลงยา รุ่น ธ.กรุงเทพสร้าง
สภาพ สวยวิ้ง ถูกใจครับ

(http://image.free.in.th/z/ii/6347683699094600001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/388c4685c62c78081886fe458acfccf4)
(http://image.free.in.th/z/ix/6347683699098200002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/d3285b4912b4e7fba3f05a9c30defee9)
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 19:09:42
นิมนต์หลวงปู่มาใหม่ครับ
กริ่งหลวงปู่เครื่อง ธัมจาโร

(http://image.free.in.th/z/iw/6347606736737200001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/16393f65ffece7748ddf220d90c61512)
(http://image.free.in.th/z/iy/6347606736741200002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/58d9732193ca076272f42a2164c12de2)
(http://image.free.in.th/z/ir/6347606740056700001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/aa2d3fdc2e7c1934e19e3ad10d8ea3f9)
(http://image.free.in.th/z/ig/6347606740060600002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/cc5ef0bc2dd171ac1b0528ce4cf08f03)
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 22:13:45
ดูเข้มขลังมากครับ  008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 20 กรกฎาคม 2555, 16:43:17
ขอบคุณครับพี่
 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 กรกฎาคม 2555, 19:21:42
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นทูลเกล้า ปี2520

นิมนต์ก่อนเข้าพรรษาครับ

(http://image.free.in.th/z/ir/6347868221369800001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c5b17baec0a268f81cc97708923c08bd)
(http://image.free.in.th/z/ia/6347868221376600002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/2fec0f4eb84ad7bf58b0bca3b0c86ed3)

(http://image.free.in.th/z/iq/4608264feb8.jpg) (http://pic.free.in.th/id/995d7d2add13e7b9f61724a3efe50de3)

 [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 01 สิงหาคม 2555, 10:46:40
นิมนต์หลวงปู่
ก่อนเข้าพรรษาครับ

รูปหล่อรุ่น1 หลวงปู่เครื่อง  ธัมมจาโร ก้น อุ ครับ

(http://image.free.in.th/z/io/6347911751618900001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/3ccfa07fd001cce58e2bfffc4b10a8eb)
(http://image.free.in.th/z/iu/6347911751622400002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/56ed67ea575706c15ac2f3c744f97330)
(http://image.free.in.th/z/ih/6347911772726500001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/fa1e1a1a838269d7e0f21bf7f3dea9cd)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 สิงหาคม 2555, 08:43:21
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่น1

(http://www.uppic.com/uploads/13446059721.jpg) (http://www.uppic.com/)

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 สิงหาคม 2555, 08:44:15
รูปหล่อหลวงปู่่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่น1

(http://www.uppic.com/uploads/13446066081.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13446059723.jpg) (http://www.uppic.com/)

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 สิงหาคม 2555, 08:45:08
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรก

(http://www.uppic.com/uploads/13446059724.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13446059725.jpg) (http://www.uppic.com/)

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 17 สิงหาคม 2555, 11:57:12
รูปเหมือนลอยองค์ งาแกะ จาร ( หนึ่งเดียว)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: sunny ที่ 28 สิงหาคม 2555, 21:46:50
เหรียญนี้ พอไปไหวไหมครับ
(http://upic.me/i/85/img_0291_resize.jpg) (http://upic.me/show/38661957)
(http://upic.me/i/6d/img_0295_resize.jpg) (http://upic.me/show/38661967)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 29 สิงหาคม 2555, 16:07:55
เหรียญนี้ พอไปไหวไหมครับ
(http://upic.me/i/85/img_0291_resize.jpg) (http://upic.me/show/38661957)
(http://upic.me/i/6d/img_0295_resize.jpg) (http://upic.me/show/38661967)


เห็นแล้วรักเลยครับ  สวยงามที่สุดดดดด

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: sunny ที่ 30 สิงหาคม 2555, 20:38:21
ใครมีสร้อยประคำ หลวงปู่เครื่อง บ้างไหมอยากเห็น จรืงๆ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 01 กันยายน 2555, 18:24:41
ใครมีสร้อยประคำ หลวงปู่เครื่อง บ้างไหมอยากเห็น จรืงๆ

สร้อยปะคำหลวงปู่หน้าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ที่วัดเทพสิงหาร อุดร.    เคยเห็นเพราะน้องที่นั่น ถ่ายรูปมาให้ชมครับ
จะเปิดให้ชมปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี ช่วงทำบุญหลวงปู่ประจำปีครับ

ขอบคุณครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 กันยายน 2555, 21:38:47
รูปเหมือนลอยองค์ งาแกะ จาร ( หนึ่งเดียว)

สวยงามมากครับ สุดยอด
อีกหนึ่งของหายาก
ยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนานของหายากหลวงปู่เครื่องเลยครับ
 021 021 021


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 05 กันยายน 2555, 08:47:04
รูปหล่อรุ่นแรก ยันต์ใบพัด ผิวหิ้ง


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 กันยายน 2555, 20:11:18
ผิวหิ้งได้ใจจริงๆครับ
สวยงาม และหายากครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: sunny ที่ 05 กันยายน 2555, 22:14:01
ที่วัดมีเก็บอัฐบริขารเกี่ยวกับหลวงปู่ มีอะไรบ้างครับ อยากไปจริงๆ (ในชีวิตไม่เคยไปที่วัด)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 กันยายน 2555, 10:02:08
เดี๋ยวไปค้นรูปมาให้ดูครับพี่ ขอเวลาสัก 1 อาทิตย์
เดี๋ยวจัดให้ครับผม
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 กันยายน 2555, 00:06:59
รูปหล่อรุ่นแรกแบบเก๊ๆครับ
รูปไม่ขึ้น
 :wan-e003:  :wan-e003: :wan-e003:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 กันยายน 2555, 06:53:40

เอาใว้ดูกันภัยครับ

เอาใว้ดูกันภัยครับ

(http://image.free.in.th/z/if/snv30049.jpg) (http://pic.free.in.th/id/4bb5d378fa9affd48a38e1cfb3d69618)
(http://image.free.in.th/z/it/snv30050.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c80a3e47b0be40bc2f061d37b6589443)
(http://image.free.in.th/z/ix/0snv30052.jpg) (http://pic.free.in.th/id/9ca3007427fdf5058f1c4f09c0119c3b)

ผมว่าเก๊ครับ วิธีดู มีเซียนเคยบอกผมว่า ให้ดูที่ฐาน
ถ้าเจอแบบฐานเรียบ ไม่มีรอบแหว่ง ๆ เหมือนหล่อไม่เต็ม ให้วางทันทีครับ
เพราะของแท้ จะต้องมีรอยแหว่งเหมือนหล่อไม่เต็มครับ
แบบนี้ครับ จะแหว่ง ๆ รอบ ๆ ที่เจาะฝังเม็ดกริ่ง
และอีกจุดที่พิจารณาคือ ฝาปิดที่เป็นยันต์ใบพัด จะมีจุดด้านในยันต์เหมือนเครื่องหมาย ลูกน้ำ(จุลภาค) ครับ

[/quote]


ถูกต้องตามนั้นครับ

เก๊ ชัวว์ครับบบบบ... ฟันธงครับ

[/quote]

เอามาใว้ดูครับ เป็นเกาะป้องกัน
พระเก๊

(http://image.free.in.th/z/ii/6347943102299300001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c5285b4f0e6c5fd07dcbaf6f58acc4ce)
(http://image.free.in.th/z/if/6347943102306700002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/3275f06dfabd48155e99dcc46054dd9d)
(http://image.free.in.th/z/ia/6347943108349800001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/0f6f1a10354e1bf1e9d95a97b36f295d)

แบบนี้ก็.....ไม่ดีครับ

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 กันยายน 2555, 06:56:42
รูปหล่อรุ่นแรก ยันต์ใบพัด ผิวหิ้ง

ผิวหิ้งแห้งได้ใจจริงๆครับ
หายยากครับ
 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 08 กันยายน 2555, 21:01:32
มีเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 กันยายน 2555, 21:08:53
มีเหมือนกัน

นี่ก็เด็ดครับพี่ เหรียญรวมใจฯกันปืน
 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 กันยายน 2555, 12:33:51

เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นพิเศษ 109ปี สร้างพร้อมกับรูปหล่อรุ่น1
นายอำเภอน้ำโสมสมัยนั้นเป็นหัวหน้าคณะศิษย์ ขออนุญาตสร้างถวายครับ

(http://upic.me/i/lk/6347980095518900001.jpg) (http://upic.me/show/39074715)
(http://upic.me/i/h9/6347980095523800002.jpg) (http://upic.me/show/39074717)

พระผงพิมพ์นางกวัก ปี20หายากครับ

(http://upic.me/i/li/6348140601468900001.jpg) (http://upic.me/show/39074695)
(http://upic.me/i/or/6348140601472800002.jpg) (http://upic.me/show/39074697)

 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2555, 11:48:46
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นรวมใจสู่ชายแดน

(http://upic.me/i/vv/2012-04-22163014.jpg) (http://upic.me/show/39160569)

(http://upic.me/i/28/612654-37d43.jpg) (http://upic.me/show/39160525)
(http://upic.me/i/4j/612654-4a6c9.jpg) (http://upic.me/show/39160531)
(http://upic.me/i/2b/612654-2dff2.jpg) (http://upic.me/show/39160536)

(http://upic.me/i/rq/nw444.jpg) (http://upic.me/show/39160585)
(http://upic.me/i/7n/ka735.jpg) (http://upic.me/show/34509407)
(http://upic.me/i/d2/sl445.jpg) (http://upic.me/show/34509405)
(http://upic.me/i/t4/07d31.jpg) (http://upic.me/show/34509714)
(http://upic.me/i/e4/h6455.jpg) (http://upic.me/show/34509396)

(http://upic.me/i/kt/98449.jpg) (http://upic.me/show/34509521)
(http://upic.me/i/qk/jm450.jpg) (http://upic.me/show/34509525)

เอาใว้ศึกษาครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 16 กันยายน 2555, 11:54:41
รูปถ่ายต้นฉบับ (กระดาษหนังไก่) ขนาด 10x8 นิ้ว


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: sunny ที่ 16 กันยายน 2555, 21:07:39
ขอแจม ด้วยคนครับ ผมมีหลวงปู่เครื่อง รูปหล่ออยู่ ศิษย์สายตรงช่วยวิจารณ์ด้วยครับ(http://upic.me/i/zh/img_0148_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233932)
(http://upic.me/i/k8/img_0127_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233934)
(http://upic.me/i/98/img_0130_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233937)
(http://upic.me/i/qh/img_0133_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233941)
(http://upic.me/i/yx/img_0135_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233943)
(http://upic.me/i/6u/img_0137_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233945)
(http://upic.me/i/6z/img_0146_resize_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233947)
 สงสัยว่าเนื้อพระทำไมออกม้นเงา


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: sunny ที่ 16 กันยายน 2555, 21:10:30
ตามด้วย เหรียญ รวมใจ ครับ ชัวร์ไหมครับ(http://upic.me/i/ae/img_0142_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234057)
(http://upic.me/i/dd/img_0138_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234059)
(http://upic.me/i/c7/img_0139_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234061)
(http://upic.me/i/qo/img_0140_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234062)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 กันยายน 2555, 08:16:44
ขอแจม ด้วยคนครับ ผมมีหลวงปู่เครื่อง รูปหล่ออยู่ ศิษย์สายตรงช่วยวิจารณ์ด้วยครับ(http://upic.me/i/zh/img_0148_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233932)
(http://upic.me/i/k8/img_0127_resize.jpg) (http://upic.me/show/39233934)

 สงสัยว่าเนื้อพระทำไมออกม้นเงา


รูปหล่อหลวงปู่เครื่อง รุ่น1 อายุ109ปี
เก๊.......ครับคุณอา

วิธีดูเบื้องต้น มีเซียนเคยบอกว่า ให้ดูที่ฐาน
ถ้าเจอแบบฐานเรียบ ไม่มีรอบแหว่ง ๆ เหมือนหล่อไม่เต็ม ให้วางทันทีครับ
เพราะของแท้ จะต้องมีรอยแหว่งเหมือนหล่อไม่เต็มครับ
แบบนี้ครับ จะแหว่ง ๆ รอบ ๆ ที่เจาะฝังเม็ดกริ่ง
และอีกจุดที่พิจารณาคือ ฝาปิดที่เป็นยันต์ใบพัด จะมีจุดด้านในยันต์เหมือนเครื่องหมาย ลูกน้ำ(จุลภาค) ครับ


แบบนี้ก็เก๊ๆๆๆๆ.....ครับ
เอาใว้ดูกันภัยครับ

เอาใว้ดูกันภัยครับ

(http://image.free.in.th/z/if/snv30049.jpg) (http://pic.free.in.th/id/4bb5d378fa9affd48a38e1cfb3d69618)
(http://image.free.in.th/z/it/snv30050.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c80a3e47b0be40bc2f061d37b6589443)
(http://image.free.in.th/z/ix/0snv30052.jpg) (http://pic.free.in.th/id/9ca3007427fdf5058f1c4f09c0119c3b)

ผมว่าเก๊ครับ วิธีดู มีเซียนเคยบอกผมว่า ให้ดูที่ฐาน
ถ้าเจอแบบฐานเรียบ ไม่มีรอบแหว่ง ๆ เหมือนหล่อไม่เต็ม ให้วางทันทีครับ
เพราะของแท้ จะต้องมีรอยแหว่งเหมือนหล่อไม่เต็มครับ
แบบนี้ครับ จะแหว่ง ๆ รอบ ๆ ที่เจาะฝังเม็ดกริ่ง
และอีกจุดที่พิจารณาคือ ฝาปิดที่เป็นยันต์ใบพัด จะมีจุดด้านในยันต์เหมือนเครื่องหมาย ลูกน้ำ(จุลภาค) ครับ

[/quote]


ถูกต้องตามนั้นครับ

เก๊ ชัวว์ครับบบบบ... ฟันธงครับ

[/quote]

เอามาใว้ดูครับ เป็นเกาะป้องกัน
พระเก๊

(http://image.free.in.th/z/ii/6347943102299300001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c5285b4f0e6c5fd07dcbaf6f58acc4ce)
(http://image.free.in.th/z/if/6347943102306700002.jpg) (http://pic.free.in.th/id/3275f06dfabd48155e99dcc46054dd9d)
(http://image.free.in.th/z/ia/6347943108349800001.jpg) (http://pic.free.in.th/id/0f6f1a10354e1bf1e9d95a97b36f295d)

แบบนี้ก็.....ไม่ดีครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 กันยายน 2555, 08:19:28
ตามด้วย เหรียญ รวมใจ ครับ ชัวร์ไหมครับ
(http://upic.me/i/dd/img_0138_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234059)
(http://upic.me/i/c7/img_0139_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234061)
(http://upic.me/i/qo/img_0140_resize.jpg) (http://upic.me/show/39234062)


เหรียญรวมใจสู่ชายแดน
แท้็ครับ
ต้องเล่นบล๊อคนี้เลยครับ บล๊อควงเดือน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 24 กันยายน 2555, 16:48:45
รูปหล่อหลวงปู่ดี
ก้นจารย์
แนะนำด้วยคร๊าบบบ

(http://upic.me/i/c0/6348376132152700001.jpg) (http://upic.me/show/39466962)
(http://upic.me/i/8a/6348376137096900001.jpg) (http://upic.me/show/39466969)
(http://upic.me/i/c4/6348376139381300001.jpg) (http://upic.me/show/39466978)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 05 ตุลาคม 2555, 07:36:55
เหรียญรุ่น 2 บล็อคสระ แ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 05 ตุลาคม 2555, 07:39:02
รูปถ่าย 2 หน้าหลังจาร


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 09 ตุลาคม 2555, 09:11:43
รูปหล่อรุ่นแรก ยันต์ใบพัดยอดนิยม


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 09 ตุลาคม 2555, 13:17:16
เหรียญรุ่น ๒ บล็อคสระ เ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 09 ตุลาคม 2555, 13:19:14
รูปถ่ายหลังจาร


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 14 ตุลาคม 2555, 07:17:11
รูปหล่อรุ่นแรก ก้นยันต์อุ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 ตุลาคม 2555, 12:12:16
จัดมาเลยครับพี่ที่อยู่เดิมครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 ตุลาคม 2555, 20:36:27
รูปหล่อรุ่นแรก ก้นยันต์อุ


สวยจริงครับองค์นี้


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 23 ตุลาคม 2555, 11:02:44
รูปหล่อ ลป.เครื่อง รุ่นแรก ยันต์ใบพัด


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 พฤศจิกายน 2555, 12:36:13
เหรียญตั้งยง สวยๆ สักเหรียญ

(http://upic.me/i/sy/646702-101fe.jpg) (http://upic.me/show/40895771)
(http://upic.me/i/jb/646702-2078a.jpg) (http://upic.me/show/40895776)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 08 พฤศจิกายน 2555, 16:49:15
(http://upic.me/i/m0/hqc8..jpg) (http://upic.me/show/40903258)
(http://upic.me/i/eb/hk8.1.jpg) (http://upic.me/show/40903259)
โชว์นำแหน่ครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 08 พฤศจิกายน 2555, 16:51:22
(http://upic.me/i/xj/rg8.4.jpg) (http://upic.me/show/40903279)
(http://upic.me/i/3o/h48.2.jpg) (http://upic.me/show/40903280)
เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินครับหายาก แบ่งได้นะครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 09 พฤศจิกายน 2555, 22:57:55
(http://upic.me/i/m0/hqc8..jpg) (http://upic.me/show/40903258)
(http://upic.me/i/eb/hk8.1.jpg) (http://upic.me/show/40903259)
โชว์นำแหน่ครับ 007

มองเหรียญหลวงปู่เครื่องเหรียญกลางไม่ชัดครับ
ใช่เหรียญที่สวยๆที่เคยลงใว้ที่หน้าแรกหรือเปล่าครับ มองไม่ค่อยชัดครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 09 พฤศจิกายน 2555, 23:02:08
(http://upic.me/i/xj/rg8.4.jpg) (http://upic.me/show/40903279)
(http://upic.me/i/3o/h48.2.jpg) (http://upic.me/show/40903280)
เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินครับหายาก แบ่งได้นะครับ 007

ขอเก็บเงินก่อนครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 11 พฤศจิกายน 2555, 12:58:59
(http://upic.me/i/m0/hqc8..jpg) (http://upic.me/show/40903258)
(http://upic.me/i/eb/hk8.1.jpg) (http://upic.me/show/40903259)
โชว์นำแหน่ครับ 007

มองเหรียญหลวงปู่เครื่องเหรียญกลางไม่ชัดครับ
ใช่เหรียญที่สวยๆที่เคยลงใว้ที่หน้าแรกหรือเปล่าครับ มองไม่ค่อยชัดครับ
แม่นครับท่านเด็กน้อย ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 12 พฤศจิกายน 2555, 05:59:39
รูปถ่ายหลังจารครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 15 พฤศจิกายน 2555, 07:40:59
 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 17 พฤศจิกายน 2555, 11:12:19
          003...พระสมเด็จงิ้วดำหลังรูปเหมือนหลวงปู่ เครื่อง วัดเทพสิงหาร... 003

(http://upic.me/i/h8/37550.jpg) (http://upic.me/show/41152474)

(http://upic.me/i/yl/r3551.jpg) (http://upic.me/show/41152477)

(http://upic.me/i/8r/hr552.jpg) (http://upic.me/show/41152480)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 17 พฤศจิกายน 2555, 12:06:34
 003 003 003...รุ่นตั้งยงหลวงปู่ลงเหล็กจารให้เป็นกรณีพิเศษ.... 003 003 003

(http://upic.me/i/0l/lz183.jpg) (http://upic.me/show/41153657)

(http://upic.me/i/av/ou184.jpg) (http://upic.me/show/41153661)

(http://upic.me/i/0d/68185.jpg) (http://upic.me/show/41153668)

(http://upic.me/i/2q/bl513.jpg) (http://upic.me/show/41153677)

(http://upic.me/i/rl/gx154.jpg) (http://upic.me/show/41153654)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 17 พฤศจิกายน 2555, 12:07:45
(http://upic.me/i/2r/2l540.jpg) (http://upic.me/show/41153679)

(http://upic.me/i/3g/0z512.jpg) (http://upic.me/show/41153674)

(http://upic.me/i/iv/ht510.jpg) (http://upic.me/show/41153671)

(http://upic.me/i/nj/lk511.jpg) (http://upic.me/show/41153672)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 พฤศจิกายน 2555, 20:45:10
เหรียญตั้งยงจารย์ เห็นแล้ว สะเทือนใจจริงๆครับ
สุดยูดดดดด ไปเลยครับ
2 in 1

ขอบคุณครับ ที่ร่วมแบ่งปัญความสุข


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 พฤศจิกายน 2555, 20:52:34
รูปถ่ายหลังจารครับ

ได้แค่เห็นเป็นบุญตา
ไม่มีบุญได้ครอบครอง

รูปถ่ายหน้าหนุ่ม สังฆาฏิ ยันต์ฉัตร

เพิ่งเคยเห็นผ่านตา รูปแรกนี่แหละครับ
สุดยอดรูปถ่ายหายาก หลวงปู่เครื่อง

ขอบคุณที่ลงมาให้ชมครับ
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 19 พฤศจิกายน 2555, 16:30:38
(http://upic.me/i/59/nt502.jpg) (http://upic.me/show/41219604)

(http://upic.me/i/wu/8f503.jpg) (http://upic.me/show/41219610)

(http://upic.me/i/fz/hw504.jpg) (http://upic.me/show/41219615)

(http://upic.me/i/0a/q4505.jpg) (http://upic.me/show/41219616)


(http://upic.me/i/4s/nb500.jpg) (http://upic.me/show/41219592)

(http://upic.me/i/lt/zu501.jpg) (http://upic.me/show/41219601)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 พฤศจิกายน 2555, 14:34:07
(http://upic.me/i/59/nt502.jpg) (http://upic.me/show/41219604)

(http://upic.me/i/wu/8f503.jpg) (http://upic.me/show/41219610)

(http://upic.me/i/fz/hw504.jpg) (http://upic.me/show/41219615)

(http://upic.me/i/0a/q4505.jpg) (http://upic.me/show/41219616)


(http://upic.me/i/4s/nb500.jpg) (http://upic.me/show/41219592)

(http://upic.me/i/lt/zu501.jpg) (http://upic.me/show/41219601)

ขอบคุณครับที่แบ่งปัญความสุขครับ
ได้ชมของหายาก อีกแล้วครับ

ขอบคุณครับหัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 21 พฤศจิกายน 2555, 16:06:08
 017 017 017...ขอบคุณเช่นกันครับ !!!!... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 22 พฤศจิกายน 2555, 06:01:46
ขอแจมด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 22 พฤศจิกายน 2555, 07:20:57
ขอแจมด้วยครับ

 018 018 018......สวยแล้วหายาก สุดยอดแฟนพันธ์แท้ !!!!!!   ......คร๊ า า า า า า า บ..... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 13 ธันวาคม 2555, 13:06:40
นำแน่... เพิ่งจัดมาเข้าลัง ...  รูปหล่อรุ่นแรก ฐานใบพัด ผิวสวย พิมพ์คมกริีบ ตัวหนังสือชัดเจน !!!


(http://upic.me/i/s6/6348999117104100001.jpg) (http://upic.me/show/41887743)


(http://upic.me/i/bm/6348999117107600002.jpg) (http://upic.me/show/41887745)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 13 ธันวาคม 2555, 14:48:52
สวยงามครับอาจารย์  007  007  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 ธันวาคม 2555, 06:58:28
นำแน่... เพิ่งจัดมาเข้าลัง ...  รูปหล่อรุ่นแรก ฐานใบพัด ผิวสวย พิมพ์คมกริีบ ตัวหนังสือชัดเจน !!!


(http://upic.me/i/s6/6348999117104100001.jpg) (http://upic.me/show/41887743)


(http://upic.me/i/bm/6348999117107600002.jpg) (http://upic.me/show/41887745)


สวยครับอาจารย์ ทั้งพระทั้งกรอบ
องค์นี้จัดมาหนักหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 14 ธันวาคม 2555, 09:15:46
ราคาสมคุณค่าอยู่ครับ ต้องยอมครับ เพราะองค์นี่ สวยสุดๆ  ตัวหนังสือคมชัด  ขอแบ่งเขามา  จริงๆ เขาไม่อยากเปิดเลย  

............ ผมหวังว่าครั้งหน้า เขาจะมีของดีๆ ของหลวงปู่เอามาส่งให้ครับ   007


เหรียญ รุ่นแรก ท่าน  deknoy  มีไหมครับ?

หรือไม่ก็เนื้อเงินรุ่นอื่น แบ่งให้นำแน่เด๋อครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 14 ธันวาคม 2555, 16:46:34
ราคาสมคุณค่าอยู่ครับ ต้องยอมครับ เพราะองค์นี่ สวยสุดๆ  ตัวหนังสือคมชัด  ขอแบ่งเขามา  จริงๆ เขาไม่อยากเปิดเลย  

............ ผมหวังว่าครั้งหน้า เขาจะมีของดีๆ ของหลวงปู่เอามาส่งให้ครับ   007


เหรียญ รุ่นแรก ท่าน  deknoy  มีไหมครับ?

หรือไม่ก็เนื้อเงินรุ่นอื่น แบ่งให้นำแน่เด๋อครับ


 002 007 003...ท่าน DEKNOY เอาออกมาโชว์หน่อยสิ ว่ามีรุ่นแรกกี่เหรียญ.... ฮา า า า  า า า... 002 018 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 ธันวาคม 2555, 11:31:38
ราคาสมคุณค่าอยู่ครับ ต้องยอมครับ เพราะองค์นี่ สวยสุดๆ  ตัวหนังสือคมชัด  ขอแบ่งเขามา  จริงๆ เขาไม่อยากเปิดเลย  

............ ผมหวังว่าครั้งหน้า เขาจะมีของดีๆ ของหลวงปู่เอามาส่งให้ครับ   007


เหรียญ รุ่นแรก ท่าน  deknoy  มีไหมครับ?

หรือไม่ก็เนื้อเงินรุ่นอื่น แบ่งให้นำแน่เด๋อครับ


(http://upic.me/i/xj/rg8.4.jpg) (http://upic.me/show/40903279)
(http://upic.me/i/3o/h48.2.jpg) (http://upic.me/show/40903280)

เหรียญเนื้อเงิน ต้องนี่เลยครับ
ท่านพี่บ่หัวซาเลยครับ
แจ้งพิกัดแล้วเด้อครับ อาจารย์
ดำเนินการต่อเลยครับหัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 ธันวาคม 2555, 11:38:08
ราคาสมคุณค่าอยู่ครับ ต้องยอมครับ เพราะองค์นี่ สวยสุดๆ  ตัวหนังสือคมชัด  ขอแบ่งเขามา  จริงๆ เขาไม่อยากเปิดเลย  

............ ผมหวังว่าครั้งหน้า เขาจะมีของดีๆ ของหลวงปู่เอามาส่งให้ครับ   007


เหรียญ รุ่นแรก ท่าน  deknoy  มีไหมครับ?

หรือไม่ก็เนื้อเงินรุ่นอื่น แบ่งให้นำแน่เด๋อครับ


 002 007 003...ท่าน DEKNOY เอาออกมาโชว์หน่อยสิ ว่ามีรุ่นแรกกี่เหรียญ.... ฮา า า า  า า า... 002 018 008


มีเหรียญเดี๋ยวนี่ละครับ
เหรียญก็ไม่ได้สวยเลิศอะไรหรอก เหรียญสวยอยู่ที่พี่บ่หัวซานั่นแหละครับ
มีอยู่เหรียญเดียวพอได้โม้ ได้คุยกะคนอื่นเขา
เหรียญนี้ผมลงโม้ ทั่วราชอาณาจักรครับ ฮาๆๆๆๆ

หลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นแรก
หลวงปู่เพชร รุ่นแรก
หลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก

(http://image.free.in.th/z/in/dsc05259.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=147a1a4c268f5ebe353396ac0785ad4d)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 16 ธันวาคม 2555, 11:43:52
ขอบคุณครับ

ว่าแต่เหรียญเดียวที่มี ปล่อยไหมครับ?   :wan-e052:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 ธันวาคม 2555, 11:49:21
ขอบคุณครับ

ว่าแต่เหรียญเดียวที่มี ปล่อยไหมครับ?   :wan-e052:

โอ้ยยยยย....ปล่อยไปผมก็หมดมุข หมดเรื่องจะโม้ ของจะอวด ตั๊วครับ อาจารย์ ฮาๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณครับที่สนใจ
เหรียญนี้ผมได้เพิ่มเหรียญกลมรุ่นสอง พร้อมทั้ง เพิ่ม เกษา เศษจีวร เศษชานหมากเข้าไปด้านหลังด้วยครับ

จัดเต็มครับ
ขึ้นคอทุกวันเลย


ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 ธันวาคม 2555, 11:52:09
จัดให้ชมอีกรอบครับ
เหรียญกงจักรรุ่นแรก ประกบหน้าหลังกับ เหรียญกลมรุ่นสองครับ
แถมออฟชั่นนิดหน่อย เกษา เศษชานหมาก และเศษจีวรหลวงปู่ครับ

(http://image.free.in.th/z/im/sam_5101.jpg) (http://pic.free.in.th/id/1b4d5d822e5b098f54df912acf395aa9)
(http://image.free.in.th/z/il/sam_5107.jpg) (http://pic.free.in.th/id/d08ced960406af362b68985fdddd50c0)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 16 ธันวาคม 2555, 17:11:48
จัดให้ชมอีกรอบครับ
เหรียญกงจักรรุ่นแรก ประกบหน้าหลังกับ เหรียญกลมรุ่นสองครับ
แถมออฟชั่นนิดหน่อย เกษา เศษชานหมาก และเศษจีวรหลวงปู่ครับ

(http://image.free.in.th/z/im/sam_5101.jpg) (http://pic.free.in.th/id/1b4d5d822e5b098f54df912acf395aa9)
(http://image.free.in.th/z/il/sam_5107.jpg) (http://pic.free.in.th/id/d08ced960406af362b68985fdddd50c0)


 002 002 002 023 023 023 008 008 008 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 ธันวาคม 2555, 12:38:06
อยากเห็นหล่อโบราณ รุ่นแรก องค์แชมป์โลก องค์ตำนานครับพี่
 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 18 ธันวาคม 2555, 07:09:29
อยากเห็นหล่อโบราณ รุ่นแรก องค์แชมป์โลก องค์ตำนานครับพี่
 017 017

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:...O K เลยครับ !!! เดี๋ยวจัดให้ไม่เบื่อ...... ห รื อ อ อ อ อ อ...ฮา า า า า  า.... :wan-e002: :wan-e002: :wan-e002:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 ธันวาคม 2555, 11:10:14
อยากเห็นหล่อโบราณ รุ่นแรก องค์แชมป์โลก องค์ตำนานครับพี่
 017 017

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:...O K เลยครับ !!! เดี๋ยวจัดให้ไม่เบื่อ...... ห รื อ อ อ อ อ อ...ฮา า า า า  า.... :wan-e002: :wan-e002: :wan-e002:


ลงโชว์ 10 รอบ100 รอบ ก้ไม่เบื่อครับ
ของมักครับ ฮาๆๆๆ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 18 ธันวาคม 2555, 16:04:16
อยากเห็นหล่อโบราณ รุ่นแรก องค์แชมป์โลก องค์ตำนานครับพี่
 017 017

 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:...O K เลยครับ !!! เดี๋ยวจัดให้ไม่เบื่อ...... ห รื อ อ อ อ อ อ...ฮา า า า า  า.... :wan-e002: :wan-e002: :wan-e002:


ลงโชว์ 10 รอบ100 รอบ ก้ไม่เบื่อครับ
ของมักครับ ฮาๆๆๆ

 002 002 002...ชื่น น น น น  น....... ใจ จ จจ  จ จ จ ....ฮา า า า า  า... :wan-e002: :wan-e002: :wan-e002:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 19 ธันวาคม 2555, 14:31:51
 003 003 003...หล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่ เครื่อง ..... 003 003 003

(http://upic.me/i/de/u1301.jpg) (http://upic.me/show/42059154)

(http://upic.me/i/k8/ey302.jpg) (http://upic.me/show/42059252)

(http://upic.me/i/8z/rx305.jpg) (http://upic.me/show/42059193)

(http://upic.me/i/g2/qd306.jpg) (http://upic.me/show/42059199)

(http://upic.me/i/8c/c1303.jpg) (http://upic.me/show/42059271)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 19 ธันวาคม 2555, 14:32:33
(http://upic.me/i/e9/0r304.jpg) (http://upic.me/show/42059272)

(http://upic.me/i/o1/yg307.jpg) (http://upic.me/show/42059206)

(http://upic.me/i/t4/vn308.jpg) (http://upic.me/show/42059210)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 ธันวาคม 2555, 20:19:25
โอ้ยยยยย...ชื่นใจที่สู๊ดดดดดดดดด
องค์นี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่มั้ยครับพี่
 018 018 018
 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 20 ธันวาคม 2555, 07:36:09
โอ้ยยยยย...ชื่นใจที่สู๊ดดดดดดดดด
องค์นี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่มั้ยครับพี่
 018 018 018
 007 007 007


   :wan-e042: :wan-e002:...ถู ก.....  ถู ก.....  ต้ อ ง.....  ค ร๊ า บบบบบบบบบ.... :wan-e042: 018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 ธันวาคม 2555, 12:13:19
โอ้ยยยยย...ชื่นใจที่สู๊ดดดดดดดดด
องค์นี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่มั้ยครับพี่
 018 018 018
 007 007 007


   :wan-e042: :wan-e002:...ถู ก.....  ถู ก.....  ต้ อ ง.....  ค ร๊ า บบบบบบบบบ.... :wan-e042: 018

จบข่าวเลยครับแบบนี้
ได้ดูรูปได้เห็นรูป ก็เป็นบุญตาแล้วครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 21 ธันวาคม 2555, 15:46:33
โอ้ยยยยย...ชื่นใจที่สู๊ดดดดดดดดด
องค์นี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่มั้ยครับพี่
 018 018 018
 007 007 007


   :wan-e042: :wan-e002:...ถู ก.....  ถู ก.....  ต้ อ ง.....  ค ร๊ า บบบบบบบบบ.... :wan-e042: 018

จบข่าวเลยครับแบบนี้
ได้ดูรูปได้เห็นรูป ก็เป็นบุญตาแล้วครับ
ขอบคุณครับ

 001 001 001...เอาปิคอัพมาแลก ก็ ไม่ยอม ม ม ม... ฮา า า า า  า า.... 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 24 ธันวาคม 2555, 18:31:01
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 25 ธันวาคม 2555, 15:30:14
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 25 ธันวาคม 2555, 23:00:49
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 26 ธันวาคม 2555, 06:59:25
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ

 003 003 003...ผมว่าพิมพ์นี้เนื้อทองแดง นาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ไม่ชุบ ) หาเก็บเหมือนกัน ท่านใดมี ขอชมหน่อยครับ !!!!... 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 ธันวาคม 2555, 08:33:11
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ

 003 003 003...ผมว่าพิมพ์นี้เนื้อทองแดง นาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ไม่ชุบ ) หาเก็บเหมือนกัน ท่านใดมี ขอชมหน่อยครับ !!!!... 007 007 007

รู้สึกกะไหล่แบบนี้ ผมมีอยู่สองเหรียญ ที่เหลือเป็นนิเกิ้ลครับ
แบบนี้จะหายากครับอย่าที่พี่ ROBINว่าครับ ส่วนมากจะเจอแต่นิเกิ้ล


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 26 ธันวาคม 2555, 16:45:50
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ

 003 003 003...ผมว่าพิมพ์นี้เนื้อทองแดง นาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ไม่ชุบ ) หาเก็บเหมือนกัน ท่านใดมี ขอชมหน่อยครับ !!!!... 007 007 007

รู้สึกกะไหล่แบบนี้ ผมมีอยู่สองเหรียญ ที่เหลือเป็นนิเกิ้ลครับ
แบบนี้จะหายากครับอย่าที่พี่ ROBINว่าครับ ส่วนมากจะเจอแต่นิเกิ้ล

 003...เพื่อนน้ำโสมบอกนาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ทองแดง ) ใบสั่งไปแล้วถ้าได้มาถ่ายรูปให้ชม...ใกล้ปีใหม่อีกไม่กี่วัน

 003...ท่าน DEKNOY หยุดยาวไปเที่ยวไหน???... เดินทางปลอดภัย มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งดี ๆในปีหน้า

 003...การงานเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณครับ !!!!... 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 28 ธันวาคม 2555, 12:52:24
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ

 003 003 003...ผมว่าพิมพ์นี้เนื้อทองแดง นาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ไม่ชุบ ) หาเก็บเหมือนกัน ท่านใดมี ขอชมหน่อยครับ !!!!... 007 007 007

รู้สึกกะไหล่แบบนี้ ผมมีอยู่สองเหรียญ ที่เหลือเป็นนิเกิ้ลครับ
แบบนี้จะหายากครับอย่าที่พี่ ROBINว่าครับ ส่วนมากจะเจอแต่นิเกิ้ล

 003...เพื่อนน้ำโสมบอกนาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ทองแดง ) ใบสั่งไปแล้วถ้าได้มาถ่ายรูปให้ชม...ใกล้ปีใหม่อีกไม่กี่วัน

 003...ท่าน DEKNOY หยุดยาวไปเที่ยวไหน???... เดินทางปลอดภัย มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งดี ๆในปีหน้า

 003...การงานเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณครับ !!!!... 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

ขอบคุณครับพี่

ปีใหม่กลับบ้าน อ.สังคม หนองคายครับ
พาครอบครับทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี กับครูบาอาจารย์ที่ผาใหญ่ฯ
ถวายผ้าห่มคลุมพระพุทธเมตตา

ตอนนี้ถึงบ้านแล้ว ขอบคุณครับ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับพี่
และสวัสปีไหม่ทุกท่านครับ

 023 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 29 ธันวาคม 2555, 07:31:16
ไปแอบหล๋อยนิมนต์มาครับ

เหรียญรุ่นสอง
(http://upic.me/i/76/15392_185585544914910_594897373_n.jpg) (http://upic.me/show/42202541)
(http://upic.me/i/ip/481446_185585601581571_1310383526_n.jpg) (http://upic.me/show/42202544)

 002 002 002...สภาพสึกไปบ้าง....แต่......พุทธคุณพันล้าน....เหมือนเดิม....ฮา า า  า า า า า.... :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:

เหรียญรุ่นนี้ เท่าที่เห็นมีกระไหล่ สองแบบครับ เดี๋ยวว่างๆถ่ายรูปลงให้ชมครับ

 003 003 003...ผมว่าพิมพ์นี้เนื้อทองแดง นาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ไม่ชุบ ) หาเก็บเหมือนกัน ท่านใดมี ขอชมหน่อยครับ !!!!... 007 007 007

รู้สึกกะไหล่แบบนี้ ผมมีอยู่สองเหรียญ ที่เหลือเป็นนิเกิ้ลครับ
แบบนี้จะหายากครับอย่าที่พี่ ROBINว่าครับ ส่วนมากจะเจอแต่นิเกิ้ล

 003...เพื่อนน้ำโสมบอกนาน ๆ จะเจอสักเหรียญ ( ทองแดง ) ใบสั่งไปแล้วถ้าได้มาถ่ายรูปให้ชม...ใกล้ปีใหม่อีกไม่กี่วัน

 003...ท่าน DEKNOY หยุดยาวไปเที่ยวไหน???... เดินทางปลอดภัย มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งดี ๆในปีหน้า

 003...การงานเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณครับ !!!!... 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

ขอบคุณครับพี่

ปีใหม่กลับบ้าน อ.สังคม หนองคายครับ
พาครอบครับทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี กับครูบาอาจารย์ที่ผาใหญ่ฯ
ถวายผ้าห่มคลุมพระพุทธเมตตา

ตอนนี้ถึงบ้านแล้ว ขอบคุณครับ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับพี่
และสวัสปีไหม่ทุกท่านครับ

 023 023 023


 003 003 003...ไม่มีความสุขใดเท่ากับการอยู่กับครอบครัว !!!..สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ คุณพระคุ้มครองคุณ... 003 003 003


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 29 ธันวาคม 2555, 13:05:20
สมเด็จหลังตรายาง ปี ๒๐


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 29 ธันวาคม 2555, 20:42:45
สมเด็จหลังตรายาง ปี ๒๐

สมเด็จทูลเกล้า สวยครับพี่
หาดูได้ยากครับ

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 มกราคม 2556, 10:02:04
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ปี2520
รุ่นพิเศษ 110 ปี ศิษย์อุดร สร้างถวาย
สวย เดิม หายากครับ


(http://upic.me/i/6m/xnfc1.jpg) (http://upic.me/show/42789445)
(http://upic.me/i/23/b47u2.jpg) (http://upic.me/show/42789448)
(http://upic.me/i/75/cn1d3.jpg) (http://upic.me/show/42789450)
(http://upic.me/i/x7/0jei4.jpg) (http://upic.me/show/42789452)
(http://upic.me/i/w7/nwbt5.jpg) (http://upic.me/show/42789457)
(http://upic.me/i/iy/9s666.jpg) (http://upic.me/show/42789467)

ประวัติย่อ
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร

?วัดเทพสิงหาร? ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2410 โดยท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร

-ภิกษุ 6 แผ่นดิน
หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2410 ที่บ้านนาหมี ตำบลนายูง เพราะเกิดแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และถึงกาลมรณภาพในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ด้วยอายุยืนยาวถึง 112 ปี จึงได้ชื่อว่าภิกษุ 6 แผ่นดิน

หลวงปู่เครื่อง เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ (พุทธศักราช 2410) มรณภาพเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2523 เป็นภิกษุอายุยืนที่สุดในภิกษุสายกัมมัฏฐานศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถร ทั้งปวง

-อาคันตุกะสำคัญ
ในปีพุทธศักราช 2439 ภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งธุดงค์มาถึง และเข้าพำนักในสำนักวิปัสสนาของหลวงปู่เครื่อง ภิกษุอาคันตุกะท่านนี้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับหลวงปู่เครื่อง แต่ศักดิ์ศรีและฐานะของท่านยิ่งใหญ่เกินประมาณ ท่านคือ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถร

พระอาจารย์มั่นได้ธุดงค์มาที่บ้านนายูง หลวงปู่เครื่องจึงได้อยู่ปฎิบัติธรรมกับท่าน

พระอาจารย์มั่นได้เสนอแนะให้หลวงปู่เครื่องจัดหาสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้อยู่ในสถานที่สูงกว่าเดิม หลวงปู่เครื่องเห็นด้วยและลงมือปฏิบัติด้วยกัน วัดเทพสิงหารจึงอุบัติขึ้นในบัดนั้น

-ธุดงค์สู่เมืองนักปราชญ์
4 ปีในการพำนักอยู่ด้วยกันของทั้งสองท่านในวัดเทพสิงหาร นับเป็นเวลามากมายสำหรับนักปฏิบัติสองคนจะได้แลกเปลี่ยนข้อธรรม และแสดงอุปนิสัยแก่กันจนเป็นที่พอใจแก่กัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะได้ออกเดินทางไกลร่วมกันสักครั้งหนึ่ง พระอาจารย์มั่นกับหลวงปู่เครื่อง ออกธุดงค์สู่เมืองอุบลราชธานี

-สำเร็จลุน
ถึงอุบลฯ หลวงปู่เครื่องได้แยกทางกับพระอาจารย์มั่นมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกสู่อำเภอโขงเจียม ตะวันออกสุดแดนสยาม ข้ามเขตแดนประเทศเข้าสู่แผ่นดินลาว เป้าหมายคือ สำเร็จลุน ขณะนั้นสำเร็จลุนมีอุโฆษแห่งชื่อชนิดไม่ที่กั้นไว้ได้เป็นผู้ที่ถูกประมวลไว้ด้วยความลี้ลับ อภินิหาร และฉกาจแห่งขลังอย่างไม่มีใครระบือเท่า ขณะนั้นท่านพำนักอยู่วัดเขาแก้ว แขวงเมืองจำปาศักดิ์ ซึ่งนั่นคือที่ซึ่งหลวงปู่เครื่องเดินออกไปหา

-ฝากตัวเป็นศิษย์
หลวงปู่เล่าว่าได้อยู่ศึกษาวิชาอาคมและปฏิบัติธรรมกับสำเร็จลุนเป็นเวลา 3 ปี ได้เห็นอภินิหารของท่านมากมาย เช่นบางครั้งลงจากเขาไปบิณฑบาตที่หมู่บ้าน พอจะกลับ สำเร็จลุนหายตัวไปเฉยๆ เมื่อท่านกลับถึงวัดก็พบสำเร็จลุนนั่งรอฉัน

-นี่เป็นเรื่องแปลกที่พบเห็นบ่อยที่สุด
สำเร็จลุนมักอยู่ในถ้ำตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่บิณฑบาตเท่านั้นจึงจะออกมา หลวงปู่เครื่อง ก็เป็นศิษย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใคร่จะพูดถึงสำเร็จลุนผู้เป็นอาจารย์ เหมือนคนอื่นๆที่ไม่อยากพูด
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำถามนี้ผมยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้

-พระอาจารย์เสาร์
เมื่อสำเร็จลุนเห็นว่าหลวงปู่เครื่องพอจะเอาตัวรอดได้แล้ว จึงแนะนำให้ท่านไปหา พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล สหธรรมิกของสำเร็จลุน เคยอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันบนภูเขาควาย ท่านให้เหตุผลว่า ?การยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์ ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ ไม่อาจพบยอดธรรมอันวิเศษโดยง่าย อาจาร์คือผู้ชี้ทางเดินให้แค่นั้น? 3 ปี กับสำเร็จลุนก็สิ้นสุดลง

-30 ปีในเมืองลาว
หลวงปู่เครื่องแทบจะเป็นพระลาวไปแล้ว เมื่อรวมยอดเวลาทั้งหมดที่ท่านโคจรอยู่ในแผ่นดินลาวนับได้ 30 ปี ถ้าไม่มีสงครามอินโดจีน ท่านคงจะอยู่ที่นั่นนานกว่านี้ ระหว่างสงครามท่านเดินทางกลับประเทศไทย ขณะนั้นอายุของท่านปาเข้าไปถึง 60 ปีแล้ว และได้ใช้ชีวิตธุดงค์ต่อไปในประเทศไทย เดินออกไปทั่วภาคอีสาน ล่องลงจนถึงกรุงเทพฯ ตลอดเวลาที่สงครามดำเนินอยู่ จนกระทั่งสงครามสงบ แผ่นดินลาวก็กวักมือเรียกท่านให้เดินเข้าไปหาอีกครั้ง

-กลับวัดเทพสิงหาร
หลวงปู่เครื่องใช้ชีวิตในเมืองลาวคราวนี้นานถึง 10 ปี จนกระทั่งอายุดได้ 73 ปี จึงเดินทางกลับเมืองไทย สู่บ้านเกิด บ้านนายูง เข้าสู่วัดเทพสิงหารอีกครั้ง และอยู่อย่างมั่นคงที่นี่ไม่หนีไปไหนอีก อยู่เป็นหลักชัยแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ชาวพุทธแถบนั้นยึดเหนี่ยวเป็นตัวอย่างสืบไป

-พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยม
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2519 พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่บ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี หลวงปู่เครื่องได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลความประสงค์จะก่อสร้างพระอุโบสถ วัดเทพสิงหาร พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 28,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพระอุโบสถ บรรดาข้าราชบริพารร่วมกันถวายเพิ่มเติมอีก 35,000 บาท ภายหลังพระอุโบสถสร้างสำเร็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ?ภปร.? ไว้ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้วย

-มรณภาพ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 หลวงปู่เครื่องได้มรณภาพลง ในขณะมีอายุได้ 112 ปี ปัจจุบันอัฐิธาตุของท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพสิงหาร ศิษย์หรือใครก็ตามสามารถไปนมัสการได้ทุกวัน...

-โอวาทธรรม
?จิตมนุษย์มีพลังมหาศาล จะทำอะไรก็มักสำเร็จ ก็เพราะมีดวงจิตที่เป็นกำลังสำคัญ จิตดวงเดียวสำคัญที่สุด?จิตมันบอกลักษณะไม่ได้ แต่มันก็มีความรู้สึกอยู่ภายใน?เว้นแต่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้ว จะเอาดีหรือเอาชั่วเท่านั้น มันเป็นขั้นตอนอยู่ตรงนี้ถ้าเอาดีก็ต้องได้ของดีมาประดับตัวแน่นอน??

?มนุษย์ควรเจริญด้วยธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติในข้อวัตรปฏิบัติธรรม คือ ความดีมีศีลธรรมนั้นเองจะช่วยได้??

น้อมกราบวันทา หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556, 11:00:36
ต้อนรับวันมาฆบูชา ต้อนรับรูปหล่อ หลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก ก้นใบพัด

(http://image.free.in.th/z/ia/img_44631].jpg) (http://pic.free.in.th/id/f06523213614d1e15fff47ac9998deec)
(http://image.free.in.th/z/ik/img_44641].jpg) (http://pic.free.in.th/id/5b8544aabf281b2c1791aebd0d3dfc82)
(http://image.free.in.th/z/ic/img_44661].jpg) (http://pic.free.in.th/id/60744876a774226b09f595362a6849ec)
(http://image.free.in.th/z/ii/img_44651].jpg) (http://pic.free.in.th/id/7bc849e8d15eb2460809f0cc307582d3)
(http://image.free.in.th/z/ip/img_44671].jpg) (http://pic.free.in.th/id/8d54b9c81372cafda29ac8d26b5a21df)


สาธุ สาธุ สาธุ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556, 15:52:03
ต้อนรับวันมาฆบูชา ต้อนรับรูปหล่อ หลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก ก้นใบพัด

(http://image.free.in.th/z/ia/img_44631].jpg) (http://pic.free.in.th/id/f06523213614d1e15fff47ac9998deec)
(http://image.free.in.th/z/ik/img_44641].jpg) (http://pic.free.in.th/id/5b8544aabf281b2c1791aebd0d3dfc82)
(http://image.free.in.th/z/ic/img_44661].jpg) (http://pic.free.in.th/id/60744876a774226b09f595362a6849ec)
(http://image.free.in.th/z/ii/img_44651].jpg) (http://pic.free.in.th/id/7bc849e8d15eb2460809f0cc307582d3)
(http://image.free.in.th/z/ip/img_44671].jpg) (http://pic.free.in.th/id/8d54b9c81372cafda29ac8d26b5a21df)


สาธุ สาธุ สาธุ

 002 002 002...ได้มาใหม่ล่าสุด ใช่ไหม ???? ท่าน DEKNOY...เห็นแล้ว อาการเก่า กำเริบ....ฮา า า า  า า... 007 008 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556, 18:08:04
ไปแอบซุ่มมาครับพี่ อิอิ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 มีนาคม 2556, 18:37:09
นำของดีมาลงให้ชมครับ
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรก ปี2514


(http://image.free.in.th/z/iu/16.11.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c450ae56b6d1026a7dc3d70716e67ddd)
(http://image.free.in.th/z/iz/vw.12.jpg) (http://pic.free.in.th/id/0cab18454f3289d180bf03f41287bc82)

ถ่ายรูปได้แค่นี้ครับ กล้องไม่ดีครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 24 มีนาคม 2556, 07:15:45
 :wan-e042: :wan-e042: :wan-e042:...เห็นแล้วอาการเก่ากำเริบ.....ฮา า า า า  า... :wan-e013: :wan-e013: :wan-e013:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 09 กรกฎาคม 2556, 20:33:55
ใครมีรูปหลวงปู่เครื่องรูปนี้ที่เต็มองค์ เข่าไม่หาย รบกวนขอความมตตาลงให้ชมด้วยครับ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
(http://upicy.com/image-7262_51DC1000.jpg) (http://upicy.com/share-7262_51DC1000.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: middle spirit ที่ 10 กรกฎาคม 2556, 07:05:33
จัดให้ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 กรกฎาคม 2556, 16:08:33
ขอบคุณมากครับพี่ แล้วรูปแบบข้างบนมีใหมครับพี่ แบบเข่าไม่หายนะครับ ถ้ามีจัดให้น้องทีครับผม
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: meedee ที่ 14 กรกฎาคม 2556, 14:53:19
ไม่มีไว้บูชาเลยแม้แต่เหรียญเดียวแต่ขอชมบารมีกับท่านที่มี
และกราบนมัสการ ลป.เครื่องครับ
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: vs12 ที่ 02 กันยายน 2556, 22:32:06
ใครมีรูปหลวงปู่เครื่องรูปนี้ที่เต็มองค์ เข่าไม่หาย รบกวนขอความมตตาลงให้ชมด้วยครับ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
(http://upicy.com/image-7262_51DC1000.jpg) (http://upicy.com/share-7262_51DC1000.html)
รูปนี้ผมเคยโพสลงที่เวปอุดร 108 ครับ จัดไปครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 03 กันยายน 2556, 06:39:52
ใครมีรูปหลวงปู่เครื่องรูปนี้ที่เต็มองค์ เข่าไม่หาย รบกวนขอความมตตาลงให้ชมด้วยครับ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
(http://upicy.com/image-7262_51DC1000.jpg) (http://upicy.com/share-7262_51DC1000.html)
รูปนี้ผมเคยโพสลงที่เวปอุดร 108 ครับ จัดไปครับ


ขอบคุณมากๆเลยครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 15 กันยายน 2556, 19:34:36
มีนิทานมาโม้ให้ฟังครับ นิทานนะครับนิทาน นิทานเรื่องนี้พึ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ครับ อยู่แถวๆ อ.นายูงครับ

เรื่องมีอยู่ว่า ในวันหนึ่งเกิดฝนตก หนักมากหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เอาเป็นว่า ฝนตกถนนลื่นแล้วกันเนาะครับ อิอิ
มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาเรื่อยๆขับมาจากไหนไม่รู้ครับ เกิดเสียหลักลงข้างทาง รถยนต์คันนั้นเลยวิ่งเข้าอัดใส่กับเสาลายข้างถนน หักไป3ต้น ยังเอารถไม่อยู่ รถคันดังกล่าวยังพุ่งชนอัดใส่กับต้นไม้ด้านข้างถนนรู้สึกว่าจะเป็นต้นคูณครับ ปรากฏว่าคราวนี้รถหยุดครับ ต้นไม้เอาอยู่ แต่สภาพรถเป็นยังไงนึกภาพเอาเองนะครับ เอาเป็นว่าหนักครับ
แต่จะบังเอิญหรือปฏิหารย์ก็ไม่รู้ คนไม่เป็นอะไรครับ ในคอแขวนรูปหล่อหลวงปู่เครื่อง รุ่น1 รุ่นพิเศษ 109 นั่นล่ะครับ
นิทานก็เลยดังกันใหญ่แถวนายูงหารูปหล่อ รุ่นพิเศษ 109 กับให้วุ่นเลยครับ โชคดีที่ข้าน้อย
แอบเก็บใว้ก่อนแล้วครับ อิอิ
เรื่องทั้งหมดก็มีด้วยประการชะนี้แลครับ

(http://upicy.com/image-3B40_522864F4.jpg) (http://upicy.com/share-3B40_522864F4.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ruguest93 ที่ 16 กันยายน 2556, 11:44:43
รูปหล่อหลวงปู่่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่น1

(http://www.uppic.com/uploads/13446066081.jpg) (http://www.uppic.com/)
(http://www.uppic.com/uploads/13446059723.jpg) (http://www.uppic.com/)

 017 017 017
พี่deknoy....ถ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรก...แล้วพระบูชาปี๒๕๑๔....เปฌนรุ่นไหน...จ๊ะ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ruguest93 ที่ 16 กันยายน 2556, 11:46:27
พระกริ่งภปร. หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร จ.อุดรธานี

(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/3-19.jpg)
(http://i1157.photobucket.com/albums/p598/sontaya555/4-8.jpg)
พี่รุ่นนี้ใช่รุ่นปลัดฮิตาชิสร้างหรือเปล่า...ทันลป.เครื่องไหมจ๊ะ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 พฤศจิกายน 2556, 11:15:53
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ บวชชีพราหมณ์ ฉลองสมโภชศาลาปฏิบัติธรรมและองค์พระพุทธเมตตาโพธิญาณพร้อมเหรียญและพระผงบูรพาจารย์ หลวงปู่สำเร็จลุนและหลวงปู่สีทัต ณ วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย วันที่ 11-12 มกราคม 2557 เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป(http://upicy.com/image-C3E3_52996514.jpg) (http://upicy.com/share-C3E3_52996514.html)
(http://upicy.com/image-2D81_52996514.jpg) (http://upicy.com/share-2D81_52996514.html)
(http://upicy.com/image-9D63_52996514.jpg) (http://upicy.com/share-9D63_52996514.html)


กราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: mickey ที่ 30 มิถุนายน 2557, 08:12:09
นานทีจะได้แวะมาคับ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กรกฎาคม 2557, 13:59:51
นานทีจะได้แวะมาคับ..


โอ้ยยยย คือมางามแท้ครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: mickey ที่ 18 กรกฎาคม 2557, 03:45:54
นานทีจะได้แวะมาคับ..


โอ้ยยยย คือมางามแท้ครับพี่

ไม่สู้ท่านพี่หรอกคับ อิอิ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: N nongkhai ที่ 29 พฤศจิกายน 2557, 18:54:23
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นทูลเกล้า ปี2520
ถ้าโค๊ต  ต.8  มีไม่ครบมีแต่   .8  ถือว่าปลอมไหม


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 01 ธันวาคม 2557, 10:19:42
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นทูลเกล้า ปี2520
ถ้าโค๊ต  ต.8  มีไม่ครบมีแต่   .8  ถือว่าปลอมไหม
เป็นการตอกโค๊ตไม่เต็มเฉยๆครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 19:55:38
รูปหล่อหลวงปู่ดี ภัทธิโย ก้นจาร งามๆ

(http://www.uppic.org/image-2A08_55D175E4.jpg) (http://www.uppic.org/share-2A08_55D175E4.html)
(http://www.uppic.org/image-438F_55D175E4.jpg) (http://www.uppic.org/share-438F_55D175E4.html)
(http://www.uppic.org/image-CFDD_55D175E4.jpg) (http://www.uppic.org/share-CFDD_55D175E4.html)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:07:47
ลงโชว์อยู่หมดปี
ลงโชว์ทั่วประเทศครับ555

(http://www.uppic.org/image-DC05_55D179D7.jpg) (http://www.uppic.org/share-DC05_55D179D7.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 สิงหาคม 2558, 19:38:15

ขอคุณเจ้าของภาพและคนเอาภาพลงครับผม
ภาพเก่าเล่าเรื่องราว หาชมยากครับ
ขอบคุณครับ

(http://www.uppic.org/image-3E60_55D2C329.jpg) (http://www.uppic.org/share-3E60_55D2C329.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 กันยายน 2558, 10:25:20
รูปถ่ายหลวงปู่เครื่อง

(http://www.uppic.org/image-BF7C_55EBB199.jpg) (http://www.uppic.org/share-BF7C_55EBB199.html)
(http://www.uppic.org/image-C212_55EBB199.jpg) (http://www.uppic.org/share-C212_55EBB199.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 กันยายน 2558, 10:37:34
เนื้อเงินลงยา

(http://www.uppic.org/image-7AFC_55EBB3CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-7AFC_55EBB3CC.html)
(http://www.uppic.org/image-3E31_55EBB3CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-3E31_55EBB3CC.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 กันยายน 2558, 10:40:07
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เครื่อง

(http://www.uppic.org/image-95EC_55EBB3CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-95EC_55EBB3CC.html)
(http://www.uppic.org/image-3E3B_55EBB3CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-3E3B_55EBB3CC.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 ธันวาคม 2558, 14:09:55
เหรียญหลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก และรุ่น2ประกบหน้าหลัง

(http://www.uppic.org/image-4536_567501A9.jpg) (http://www.uppic.org/share-4536_567501A9.html)
(http://www.uppic.org/image-E083_567501A9.jpg) (http://www.uppic.org/share-E083_567501A9.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 มกราคม 2559, 06:15:32
รูปหล่อหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร

(http://www.uppic.org/image-4ED3_568D9F9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-4ED3_568D9F9B.html)
(http://www.uppic.org/image-D150_568D9F9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-D150_568D9F9B.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559, 16:41:24
 008 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 31 พฤษภาคม 2559, 06:56:00
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรก
วัดเทพสิงหาร อุดรธานี

(http://www.uppic.org/image-E14E_574CD32B.jpg) (http://www.uppic.org/share-E14E_574CD32B.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 31 พฤษภาคม 2559, 07:00:05
รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นพิเศษ 109ปี

(http://www.uppic.org/image-9C3E_574CD32B.jpg) (http://www.uppic.org/share-9C3E_574CD32B.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 มิถุนายน 2559, 13:37:42
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่น109ปี
แถมปู่หลวงปู่เพชรและปู่แก้วงามๆให้ดูด้วยครับ

(http://www.uppic.org/image-87BE_5763998D.jpg) (http://www.uppic.org/share-87BE_5763998D.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 มิถุนายน 2559, 13:47:27
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นตั้งยง ปืนตัน ตันปืน

(http://www.uppic.org/image-EC3D_57639D00.jpg) (http://www.uppic.org/share-EC3D_57639D00.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 มิถุนายน 2559, 13:50:34
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นตั้งยง ปืนตัน ตันปืน

(http://www.uppic.org/image-2F63_57639D00.jpg) (http://www.uppic.org/share-2F63_57639D00.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 มิถุนายน 2559, 21:31:55
พระบูชาหลวงปู่เครื่อง ธัมมาโร รุ่นพิเศษ109ปี

(http://www.uppic.org/image-0479_57640945.jpg) (http://www.uppic.org/share-0479_57640945.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 กรกฎาคม 2559, 08:24:11

พระเชียงแสนหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร
แบ่งปันกันชม ร่วมกันเผยแผ่เกียติคุณครูบาอาจารย์ครับผม

(http://www.uppic.org/image-33AE_579C00CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-33AE_579C00CC.html)
(http://www.uppic.org/image-C754_579C00CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-C754_579C00CC.html)
(http://www.uppic.org/image-01FF_579C00CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-01FF_579C00CC.html)
(http://www.uppic.org/image-035B_579C00CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-035B_579C00CC.html)
(http://www.uppic.org/image-0ABC_579C00CC.jpg) (http://www.uppic.org/share-0ABC_579C00CC.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 กรกฎาคม 2559, 08:30:02
เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นวางศิลาฤกษ์ เนื้อเงินสวยๆครับ
แบ่งปันกันชม ร่วมกันเผยแผ่เกียติคุณครูบาอาจารย์ครับผม

(http://www.uppic.org/image-DDC0_579C0341.jpg) (http://www.uppic.org/share-DDC0_579C0341.html)
(http://www.uppic.org/image-9224_579C0341.jpg) (http://www.uppic.org/share-9224_579C0341.html)
(http://www.uppic.org/image-DF91_579C0341.jpg) (http://www.uppic.org/share-DF91_579C0341.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 01 สิงหาคม 2559, 20:51:31
เรียญหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร รุ่นแรก

(http://www.uppic.org/image-9026_579F52AF.jpg) (http://www.uppic.org/share-9026_579F52AF.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 สิงหาคม 2559, 20:20:56
รูปหล่อหลวงปู่เพชร หลวงปู่เครื่อง ปู่แก้ว

(http://www.uppic.org/image-F7F4_57A5E3EC.jpg) (http://www.uppic.org/share-F7F4_57A5E3EC.html)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 สิงหาคม 2562, 20:19:08
 021


หัวข้อ: Re: หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ROBIN ที่ 02 เมษายน 2563, 12:23:08
021
   001...ไปไหนกันหมด...น๊ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ 005