ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => หลวงปู่ด่อน อินทสาโร => ข้อความที่เริ่มโดย: tar ที่ 11 ธันวาคม 2553, 08:03:52หัวข้อ: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 11 ธันวาคม 2553, 08:03:52
ประวัติหลวงปู่ด่อน อินทสาโร บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน

(http://www.ubonpra.com/uppic/?img=291292653088.jpg)
ประวัติความเป็นมา หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย
 หลวงปู่ด่อนท่านเป็นคนอุบลแท้ๆโดยกำเนิด ท่านเป็นบูราพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุนในสายของหลวงปู่ธรรมบาลผุย(ซึ่งธรรมบาลผุยท่าน เป็นสหธรรมิกของสำเร็จลุนครับ) หลวงปู่ด่อนท่านเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของชาวอำเภอปากคาด จ.หนองคายป็นอย่างมาก
                  ?ท่านพ่อแม่ด่อน?  เป็นคำที่ติดปากของชาวอำเภอปากคาดอย่างขึ้นใจ  ตามความรู้สึกเคารพรักนับถืออย่างสูง อย่างที่สุด  มาเป็นเวลานานแล้ว  ทั้งนี้ก็เพราะความดีของท่านที่มีต่อลูกหลานทั่วไป คนทั้งหลายจึงเรียกท่านอย่างสนิทใจด้วยความเคารพในฐานผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเสมอต้นเสมอปลายต่อลูกหลานและญาติธรรมทุกๆ คน ใครจะมาขอยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ หรือ เชื่อว่า ผีเข้าเจ้าสิง ตลอดจนสิ่งเข็ดขวางทั้งหลาย  ถ้าพ่อแม่ด่อนเป่าหัวให้แล้ว  หรือเสกให้แล้วก็จะหายในไม่ช้า  การให้บริการในสังคมญาติธรรมในลักษณะนี้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนหลวงพ่อไม่เคยบ่น ไม่ว่าจะเหนื่อยสักเท่าใดก็ตาม  แม้มีคนป่วยในหมู่บ้านหลวงพ่อก็จะเข้าไปหาถึงกับเดินทั้งวันก็มีบ่อยครั้ง ในสถานที่หนทางไม่สะดวก

                นับว่าเป็นพระผู้ทรงคุณธรรม  ทางการปฏิบัติที่หาได้ยากรูปหนึ่ง  ถึงแม้ว่าที่ท่านแสดงออกเพื่อช่วยลูกหลานในลักษณะต่างๆ เช่น หมอยา  ไล่ผี  กันผี  ก็เป็นเพียงส่วนประกอบในการช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่ง  เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกัน  โดยใจจริงแล้วท่านมิได้ติดใจจากลาภสักการะที่ได้มา  แล้วท่านก็ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา ตามสติกำลังดั่งที่ปรากฏอยู่ทั่วกัน  ) ปฏิปทา ที่ท่านได้ทุ่มเทให้ศาสนาและญาติธรรมนี้จึงเป็นบ่อเกิด ความเคารพรัก ศรัทธานับถือเป็นอย่างยิ่ง  ถึงขนานนามเรียกว่า ?พ่อแม่? หรือ คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นความที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ เพราะพระคุณของพ่อของแม่ มากมายเหลือคณา  พระคุณของแม่มากมายมหาศาล

                เพียงลำพังคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ต่างก็มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอยู่แล้ว  หากเอามารวมกันก็จะยิ่งใหญ่มหาศาล  และหลวงปู่ด่อน ก็ถือได้ว่ามีบุญคุณเทียบเท่าพระคุณของพ่อและแม่เมื่อนำมาเรียกรวมกันใครๆ ก็เรียกท่านว่า "พ่อแม่? ของพวกเราอย่างสมคุณค่าและที่สำคัญยิ่งคือ ท่านเป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่พึ่งทางใจเปรียบเสมือนยาขนานวิเศษ ท่านเป็นพระที่ศึกษาธรรมวินัยอย่างจริงจัง  เมื่อศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติ  ทั้งยังได้นำออกเผยแพร่แก่พุทธศาสนาทั่วไป เรียกว่าท่านได้ทำครบ 3 ส. คือ

ส.     สังคม ความดีงาม  ความรู้

ส.     สร้างสรรค์  การปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆาธิการหรือเจ้าอาวาส  ทั้งสร้างถาวรวัตถุ  พุทธสถานต่างๆ

ส.    สั่งสอน การให้ความรู้ความเข้าใจ ความคิด ตามแนวทางพุทธศาสนา

                       หลวงปู่ด่อน จึงเป็น ?พ่อแม่? เป็นปูชนียบุคลและเป็นครูอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ใครเข้าใกล้ได้รับบุญกุศล ซึ่งหมายถึง ?ความอิ่มใจและมีปัญญาอย่างเต็มเปลี่ยม" ชาวบ้านไปวัดและฟังธรรมของหลวงปู่ ทำบุญกับหลวงปู่ เห็นการปฎิบัติธรรมเกิดความสบายใจ เกิดความสุข เรียกว่า เกิดบุญและนำมาปฏิบัติ เกิดความคิด เกิดปัญญาเรียกว่า ?เกิดกุศล?  เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ชาวปากคาดและคนทั่วไปจะเรียกหลวงปู่ด่อนว่า ?พ่อแม่ด่อน? หรือคุณพ่อคุณแม่ด่อน เนื่องจากบุญคุณอันใหญ่หลวงของหลวงปู่นั่นเอง             ท่านหลวงปู่ ?พ่อแม่ด่อน? อินทสาโร เกิดวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม  2449  ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ณ บ้านโคกเลาะ ตำบลข้าวปุ้น (ขนมเส้น หรือ ขนมจีน ) อำเภอตระการพืชผล ปัจจุบันแยกออกเป็นฯอำเภอข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายใบ เคียงวงค์  มารดาชื่อนางเบาะ เคียงวงค์  รกรากตระกูลเดิมอยู่ฝั่งนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว เล่าสืบต่อกันมาว่า  คุณปู่ของท่านอยู่เมืองกะเสิม (ศัพท์เดียวกับ เกษม) ต่อมาเกิดเดือดร้อนผันผวนในบ้านเมืองจึงพากันอพยพหนีข้ามโขงมาฝั่งไทย และเล่าต่อกันมาว่า สมัยหนึ่งท้าวคัทธนามได้ปราบยุคเข็ญบ้านเมืองให้เสร็จพรรพแล้วพากันขนเอาทองคำหนีข้า มโขงมาฝั่งไทย โดยเอาทองคำใส่คุแล้วใช้ไม้คานห้ามข้ามมา พอมาถึงเขตอำเภอ คุหลุ และมาเปลี่ยนเป็นอำเภอตระการพืชผลในที่สุด

                หลวงปู่พ่อแม่ด่อน มีพี่น้องร่วมท้องกัน 9 คน พ่อแม่ด่อน เป็นคนที่ 4 คือ นายด่อน เคียงวงค์ เมือท่านได้อายุ 7 ปี ได้เข้าเรียนประถมศึกษาจนจบประถมสมบูรณ์ แล้วได้ช่วยพ่อแม่ทำนาตามอาชีพธรรมดาในท้องถิ่นจนอายุได้ 17 ปี  ท่านคิดออกบวชเป็นเณรจึงได้ดังปรารถนา ซึ่งพ่อแม่ก็ยินดีและได้และได้นำลูกชายด่อนไปมอบให้พระอาจารย์อ่อนที่ตำบล
ขุหลุ จัดการให้บวชเป็นสมาเณรด่อนทันที   จากนั้นเณรด่อน ก็ได้ตั้งใจศึกษาอักขระสมัยทั้ง ไทย, ลาว ธรรม (ตัวไทยน้อยแบบพม่า อีสานเรียกว่าตัว ?ธรรม ถือว่าสำคัญมากเท่ากับพระพุทธรูปได้และเก็บรักษา ) และตัวขอมที่นิยมเรียน เขียน อ่าน ควบคู่กับตัวธรรมจนมีความรู้ดีพอสมควร และได้เรียน มนต์น้อย มนต์กลาง (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน) จนสวดมนต์ฉบับหลวงได้ดี

                เมื่ออายุได้ 21 ปี ถึงกำหนดบวชพระตามวินัยพุทธานุญาติ คุณพ่อคุณแม่ ที่ตั้งตารอคอยที่จะเห็นลูกเณรที่น่ารัก เอาจริงเอาจัง กับการบวชเรียนเขียนอ่าน ตามประเพณีอันดีงอยู่แล้ว คุณโยมพ่อโยมแม่ก็จัดแจงแต่งกองบุญบวชลูกเณรด่อนให้เป็นพระต่อไป สำหรับงานบวชในงานอุปสมบทนั้น จะมีการบายศรีสู่ขวัญนาคตามประเพณี ซึ่งเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าทางจิด้านใจ เนื้อหาคำสวดขวัญนาคจะเล่ารายละเอียดที่เราเกิดมาเริ่มตั้งแต่ที่เราอยู่ท้องแม่ แม่ก็คอยดีใจที่จะเห็นหน้าลูก คอยระวังอันตราย ด้านต่างๆ ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับลูก อิริยาบถเคลื่อนไหวไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนแก่ลูกในท้อง อาหารการกินก็ระมัดระวังเช่นกัน  ความปวดร้าวทรมานเจียนตายเมื่อคราวคลอดลูก การทะนุถนอมลูกอ่อนเมื่อยังแบเบะ ความรักความห่วงใยลูก เมื่อคราวเติบโตหรือแม้แต่ คราวเมื่อลูกได้รับความทุกข์ดานต่างๆ เป็นทำนองให้เห็นภาพพจน์ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูก มันเป็นการสวดการเล่าที่ลึกซึ้งกินใจอาจเรียกน้ำตาเพราะสะท้อนภาวะความจริงในชีวิตได ้อย่างอัศจรรย์ จนเกิดความซาบซึ้งในบุญคุณป้อนข้าวป้อนน้ำของคุณพ่อและคุณแม่ ยิ่งผู้มีอุปนิสัยบารมีในหนหลัง อย่างท่านพ่อแม่ด่อนแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความหนักแน่นในการสนองพระคุณโยมแม่ทั้งสอง เมื่อประเพณีการสวดมนต์ การแสดงธรรม การบายศรีสู่ขวัญการแห่แหนแพนกั้ง อันเนื่องในพิธีบวชได้ผ่านไปแล้ว

                ลูกเณรด่อน ไดกำเนิดเป็นภิกขุ เรียบร้อยแล้ว ท่านพระอุปัชฌาย์อ่อน  ตำบลกุดข้าวปุ้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูเลื่อนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระครูคำเป็นพระอนุสาวนจารย์ท่านพระใหม่ด่อน  อินทสาโร ( อินท = เลิศดี สาระแก่นคูณ ความดี ) ได้จำพรรษาศึกษาเล่าเรียน กับท่านพระอุปัชฌาย์อ่อน 3 พรรษา จากนั้นก็ได้ไปแสวงหาสำนักศึกษาเล่าเรียนตามนิสัยของคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิต อันดับแรกได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านนาขนัน ต.ขามป้อม อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ได้เรียนมูลกัจจายนะที่นั้น 1 พรรษา มีพระอาจารย์ใบเป็นครูสอนแต่ยังไม่จบ ก็ได้ย้ายไปศึกษามูลกัจจายนะต่อที่สำนักดัดบ้านถ่อน มีพระอาจารย์เคนเป็นครูสอน เรียนได้ 1 พรรษายังไม่จบ เพราะอาจารย์เคนได้ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนมูลกัจจายนะที่วัดบ้านแก้ง พระด่อนก็ติดตามไปจึงเรียนจบมูลกัจจายนะรวมเวลาเรียนยู่ 3 พรรษา 3 วัดจึงเรียนจบมูลกัจจายนะ

                เมื่อจบมูลกัจจายนะแล้ว ท่านพ่อแม่ด่อนก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดเสารีก 1 พรรษา ได้เรียนคัมภีร์ (คัมภีร์ทั้ง 5 มี อา. ปา. ม. จ. ป. แห่งพระวินัยปิฎก เป็นการเรียนความละเอียดแห่งพระไตรปิฎก แปลภาษาบาลี ภาษามคช ต่อจาก
มูลกัจจายนะซึ่งเป็นธรรมเนียมเรียนมูลเดิมๆ  เมื่อจบการเรียนแล้วท่านก็ได้จาริกเที่ยวศึกษาสถานที่ไปตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง ขึ้นไปทางทิศเหนือจังหวัดนครพนมโดยลำดับ โดยเริ่มต้นที่อำเภอชานุมาน ท่าอุเทน และศรีสงคราม ถึงบ้านตาล ตำบลชัยบุรี ตรงที่ปากน้ำสงครามไชยบุรีนี้ ลือกันว่าเป็นแม่น้ำ ?นายฮอยปลาแดก? เพราะปลาชุกชุมมาก คนหลายจังหวัดได้อพยบมาอาศัยอยู่เป็นพันคน ณ ที่ตรงนี้ หลวงปู่ด่อนจึงรับนิมนต์ตกลงจำพรรษาที่วัดบ้านตาลไชยบุรี 1 พรรษา พอออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อด่อนก็กลับไปบ้านเกิดอีกครั้ง และได้ตั้งสำนักสอนมูลกัจจายนะแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัดบ้านโคกเลาะได้ 1 พรรษา พอออกพรรษาได้ข้ามโขงไปอยู่สำนักวัด บ้านหนองจันทร์ตาแสงหนองจันทร์ เมืองแก้งกอก แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว แปลคัมภีร์ทั้ง 5 อยู่หนึ่งปี ก็กลับมาบ้านโคกเลาะอีกครั้งเพื่อมาสอนมูลกัจจายนะแก่ ศิษยานุศิษย์ คราวนี้สอน อยู่ถึง 5 ปี เมื่อมีลูกศิษย์มากขึ้น ก็มาคิดถึงความจริงของสังขารร่างกายของตนและควรจะใฝ่การศึกษาทางการปฏิบัติกรรมฐานต่ อไป

                เมื่อได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ก็ได้ล่ำลาศิษย์โยมพ่อโยมแม่และชาวบ้านโคกเลาะออกแสวงหาศึกษาปฏิบัติตามเจตนาต่อไปจา กนั้นก็ได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมอยู่สำนักพระอาจารย์พุฒ วัดดอนโทน ต.ดอนโทน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็นเวลา 1 ปี แล้วเดินทางต่อไปและได้แวะเยี่ยมกับพระอาจารย์อ้วน ผาพรม บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 1 คืน อาจารย์ อ้วนได้เล่าให้ฟังว่า มีญาติพี่น้องชาวอุบลราชธานี ไปสร้างหลักแหล่งอยู่ที่บ้านปากคาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จากนั้นหลวงปู่ด่อน ก็ลงเรือกำปั่นที่ท่านาเข ใต้บ้านแพง ราว 10 กิโลเมตร เมื่อลงเรือแล้ว ก็ได้พบอาจารย์ครูเบียง สนทนากันตลอดทางอาจารย์ครูเบียง จึงนิมนต์ไปจำพรรษาที่วัดสว่างอุทิศ (วัดท่าปากน้ำ ) บ้านปากคาด หมู่ที่ 1 แทนอาจารย์ครูเบียง ซึ่งสึกจากพระแล้ว นับว่าเป็นวัดแรกที่พ่อแม่ด่อนมาเหยียบพื้นดินของอำเภอปากคาด พ่อแม่ด่อนได้จำพรรษา อยู่วัดท่าปากน้ำเป็นเวลา 1 พรรษา แล้วจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดถ้ำศรีธน พ่อแม่ด่อนได้พัฒนาวัดถ้ำศรีธนขึ้นจนเป็นวัดที่ชาวบ้านรู้จักกันมากมาย เมื่อท่านได้พัฒนาวัดนานพอสมควรแล้ว ก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านหนองมุม ห่างจากวัดถ้ำศรีธนประมาณ 3 กิโลเมตร พ่อแม่ด่อนได้ทำความเพียรอย่างหนักบางระยะก็อดข้าว 7 วันต่อครั้ง แล้วอาศัยเรือไม้กระดานสามแผ่น ไปบินฑบาตรเลี้ยงชีพตลอดพรรษา แล้วกลับวัดถ้ำศรีธนอีก ได้ก่อสร้างพระพุทธรูป 5 องค์ จากนั้นพ่อแม่ด่อนได้กลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิด เพื่อโปรดมารดาโดยการแสดงธรรมให้มารดาและญาติพร้อมกับชาวบ้านโคกเลาะให้รู้จับบาป บุญ คูณ โทษ และอบรมสั่งสอนเพือนพรหมจารี พระเณรตามสติกำลังทั่วไป

                เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็ได้ลาญาติโยมกลับมาปากคาดอีกครั้งท่านมาสร้างวัดถ้ำเจีย ซึ่งมีโขดหินก้อนใหญ่น้อยและหมู่แมกไม้สวยงามเป็นดินแดนที่สงบใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขงป ระกอบอารมณ์ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน พออาศัยอยู่ก่อน เมื่อมีก้อนหินและหลีบหิน มีค้างคาว  หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า ?เจีย?  จึงให้ชื่อว่าวัดถ้ำเจีย หรือวัดถ้ำค้างคาวนั่นเอง ต่อมาเรียกว่า ?วัดรุกวัลย์? เพราะมีต้นไม้และเครือเขาเถาวัลย์มีอย่างสมบูรณ์หนาแน่นประกับมีก้อนหินใหญ่สูง ต่อมาญาติโยมที่ศรัทธาเคารพพ่อแม่ด่อนได้พร้อมใจกันสร้างกุฏิบนหลังก้อนหินสูงนั้น เริ่มสร้าง พ.ศ. 2496 เสร็จใน พ.ศ. 2502 ถวายท่านก็ได้อยู่ประจำที่กุฏินั้นตลอดมา

                ด้วยความทรงศีล ทรงธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเกิดบารมีอธิษฐานขึ้นในตัวของท่านเป็นอิทธิฤทธิ ์เหนือธรรมชาติ เฉพาะบุคคล เมื่อปีใดฝนไม่ตกเกิดความแห้งแลงชาวปากคาดก็นิมนต์พ่อแม่ด่อน บำเพ็ญอธิษฐานบารมี หลังสวดมนต์เรียกฝนอยู่ 3 วัน จากนั้นฝนก็จะตกลงมาอย่างมืดฟ้ามั่วดิน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก แต่มีบารมีพ่อแม่ด่อนสวดจนเจ็บไข้ได้ป่วยฝนก็ยังไม่ยอมมาชาวบ้านจึงนิมนต์ให้หยุด&nb sp; อิทธิฤทธิ์การเรียกฝนให้ตกของพ่อแม่ด่อนดังระบือไปทั่ว ชาวพุทธหลายจังหวัดในภาคอีสานมานิมนต์ท่านไปสวดมนต์เรียกฝนให้ หลวงปู่ด่อนก็รับนิมนต์ จังหวัดที่พอจะไปได้ท่านก็ไปเสมอ จังหวัดมหาสารครามท่านก็ไปทำการบำเพ็ญอธิฐานบารมีตามแบบของท่าน ก็ปรากฏว่าฝนตกลงมาขณะที่ทำการสวดเป็นวันที่สอง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นอากาศแห้งแล้งมาก จึงเป็นเหตุเกิดความเคารพนับถือในท่านกว้างขวางออกไป และท่านก็มิได้เรียกค่าตอบแทนแต่ประการใด

                ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ ผู้เคารพศรัทธาญาติโยมลูกหลาน พร้อมใจกันสร้างอุโบสถ์ เมื่อปี 2507 สำเร็จในปี พ.ศ. 2518 งบประมาณสี่แสนเศษ ตามธรรมดาจะต้องใช้เงินถึงล้านกว่าบาท ลำดับต่อมาท่านได้ปรารภกับคณะสงฆ์และญาติโยมว่าจะสร้างศาลาการเปรียญ คณะสงฆ์มีท่านพระครูถาวรศีอาจารย์ และพระอุปัชฌาย์บุญถิ่น กิตติวณ (เจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบัน) พร้อมลงมือก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เริ่มต้นปี 2525 เป็นต้นมาแต่ยังไม่เสร็จและได้สร้างกุฏิทั้งเก่าและใหม่มีจำนวน 11 หลัง

                ปี 2528 หลวงปู่ด่อนได้ป่วยอย่างหนักด้วยโรคนิ่ว ศานุศิษย์และญาติโยม ได้นำส่งโรงพยาบาลหนองคายพักที่ตึกสงฆ์ หมอได้ทำการผ่านิ่วออก 3 ตัว รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2528 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 ออกจากโรงพยาบาลเข้าพรรษาพอดี หลังจากผ่าตัดมาอาการป่วยก็ไม่ดีขึ้น แต่หลวงปู่เป็นผู้ใจแข็ง มีมานะอดทนต่อบาดแผล คณะสงฆ์ชาวอำเภอปากคาดและญาติโยม จึงได้ทำการบายศรีสู่ขวัญให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงปู่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2518 ปรากฏว่าประชาชน ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่ว่าใกล้หรือไกลมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในการบายศรีสู่ขวัญในครั้งนั้น ต่อจากนั้นอาการป่วยของหลวงปู่ด่อนก็หายเป็นปกติ เป็นเวลา 3 ปี ในปี พ.ศ. 2531 อาการป่วยก็กำเริบขึ้นอีกและร่างกายสังขารก็ทนไม่ไหว วันที่ 16 มกราคม 2532 เวลา 07.00 น.  หลวงปู่ก็มรณภาพ ที่ชานกุฏิใหม่ของท่านเอง พอดีอายุครบ 84 ปี 64 พรรษา

                หลังจากหลวงปู่ด่อนมรณภาพแล้ว ทางคณะสงฆ์และข้าราชการพ่อค้าประชาชน ได้ประชุมหารือกัน นำศพหลวงปู่ไปไว้ที่ศาลาการเปรียญ เพื่อบำเพ็ญกุศลตลอดปี 2532 และได้ขอพระราชทานเพลิงศพในปี 2533 ต่อมาก็มีประเพณีวันคารวะหลวงพ่อด่อนทุกวันพระที่  2 ของการเข้าพรรษาทุกปี
 
หมายเหตุ:ขอขอบคุณพี่บุ๋ม ปากคาดที่เอื้อเฟื้อภาพของหลวงปู่ด่อน มา ณที่นี้ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 22 ธันวาคม 2553, 16:34:37
เหรียญเสาร์ห้าครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 22 ธันวาคม 2553, 16:52:58
คืองานแท้ :o :o แบ่งแหน่เด้อ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 22 ธันวาคม 2553, 16:54:59
ผมจะทยอยลงรูปให้ชมครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 27 ธันวาคม 2553, 21:06:08
อยากชมเหมือนกันครับ จะรอดูนะพี่บุ๋ม 019


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 28 ธันวาคม 2553, 07:30:06
ยอดเยี่ยมครับ 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 01 มกราคม 2554, 21:43:17
พี่ก๋วยเจ๋งหรือสมาชิกท่านใดรู้เรื่องราวของหลวงปู่ด่อนช่วยเผยแพร่เป็นวิทยาทานด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 01 มกราคม 2554, 21:49:42
เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ด่อนครับเป็นเหรียญสองหน้าด้านหน้าเป็นหลวงปู่ด่อน ด้านหลังเป็นหลวงปู่บัว วัดบ้านใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 05 มกราคม 2554, 12:49:47
ประสบการณ์เหรียญ เสาร์ห้า เนื้อเงิน  พี่ท่านหนึ่งอยู่ที อ.ปากคาด ท่านเล่าให้ฟังว่า  คุณแม่ของท่านโดนผีเข้าครับ ท่านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไง เลยคิดได้ว่าตัวเองห้อยเหรียญเสาร์ห้าเนื้อเงิน หลวงปู่ด่อน อธิฐานเสร็จแล้วนำมาคล้องที่คอแม่ อยู่ดีๆแม่ร้องกรี๊ดขึ้นแล้วสลบไปเลยครับ  ผมสอบถามท่านบอกว่าตอนนี้แม่ห้อยเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ด่อนไว้ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยเลยครับ  (โปรดใช้ดุลยพินิจในการอ่านนะครับ)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 05 มกราคม 2554, 19:27:27
เสาร์ห้าเนื้อเงินสร้าง99เหรียญ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 05 มกราคม 2554, 19:30:59
หินลับมีดแกะครับอีกองค์ที่หายากครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 05 มกราคม 2554, 19:40:54
รุ่นแรกมีจารครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 05 มกราคม 2554, 20:51:57
สวยงามมากครับ กลับไปบ้านคราวนี้ได้เหรียญหลวงปู่มาเหรียญนึง

เป็นเหรียญกลมเล็กๆ ไม่รู้ว่าเรียกรุ่นอะไร ไว้จะเอารูปมาให้ดูนะครับ  010


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 06 มกราคม 2554, 19:15:49
ไม้เท้าหลวงปู่ด่อนครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 06 มกราคม 2554, 19:20:02
ธนบัตรขวัญถุงสมัยหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดถ้ำศรีธน ปี2500 ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 07 มกราคม 2554, 12:46:46
สุดยอดครับพี่นครนาคราช  017 ขอบคุณที่เอารูปมาลงให้ดูครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 17 มกราคม 2554, 16:27:54
สุดยอดครับ 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 22 มกราคม 2554, 14:53:14
พระบูชาขนาด 3x4 นิ้วครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 22 มกราคม 2554, 14:54:37
เหรียญเสาร์ห้าพิมพ์เล็กครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 22 มกราคม 2554, 14:56:49
พระผงสมเด็จและรูปเหมือนหลวงปู่ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2554, 10:48:26
หลวงปู่ด่อนท่านได้ไปร่วมพิธี หลวงพ่อพระใส ปี 20 ด้วย

(http://www.ubonpra.com/images/bhudon_1.jpeg)

(http://www.ubonpra.com/images/bhudon_2.jpeg)

(http://www.ubonpra.com/images/bhudon_3.jpeg)

(http://www.ubonpra.com/images/bhudon_4.jpeg)

(http://www.ubonpra.com/images/bhudon_5.jpeg)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2554, 22:10:18
มีรูปให้ชมไหมครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554, 12:12:24
 รุ่นแรกครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554, 12:19:21
เหรียญหล่อเนื้อตะกั่ว


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554, 21:01:41
งามหลายอ้าย แบ่งแหน่ได้บ่อครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 08 กรกฎาคม 2554, 13:49:42
เสาร์หน้าปู่ด่อนครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 09 กรกฎาคม 2554, 10:37:09
เสาร์หน้าปู่ด่อนครับ


คืองามแท้หล่ะพี่


น่าสนใจครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 09 กรกฎาคม 2554, 12:23:31
ให้อ้ายบุ๋มไปแล้วครับท่าน 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 กรกฎาคม 2554, 16:01:22
หาเหรียญหลวงปู่ด่อน รุ่นแรกเผื่อแหน่เด้อครับพี่

 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: Belive ที่ 11 กรกฎาคม 2554, 16:32:05
ท่านนครเปงจานโชว์อย่างเดียวบ่ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: mickey ที่ 19 กรกฎาคม 2554, 04:13:30
เยิน....


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: สองแสนแสบ ที่ 19 กรกฎาคม 2554, 22:45:17
ถ้าไม่ชอบส่งต่อให้ผมได้นะครับ เพราะหามานานก็ยังไม่ได้ซักกะที 004


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 20 กรกฎาคม 2554, 00:27:51
สวย คลาสสิค ครับ ..  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2554, 20:53:53
เหรียญหลวงปู่ด่อน  รุ่นแรก  ครับหัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2554, 20:58:19
ของพี่บ่อหัวซาครับหัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 17 สิงหาคม 2554, 21:22:28
ยินดีด้วยครับคุณdeknoyหลวงปู่มาโปรดแล้วครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 สิงหาคม 2554, 22:01:53
ขอบคุณครับ


ยังสวยไม่เท่าท่านพี่บ่อหัวซาดอกครับ

 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 03 พฤศจิกายน 2554, 20:37:06
สุดแสนหายากครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 04 พฤศจิกายน 2554, 11:53:49
มีงามๆแบ่งให้น้องแหน่เด้ออ้ายบุ๋ม 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 04 พฤศจิกายน 2554, 20:45:40
มีงามๆแบ่งให้น้องแหน่เด้ออ้ายบุ๋ม 007 007
เหรียญนี้ของอ้ายเผิ่นครับ ถ่ายรูปมาให้ชมครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 พฤศจิกายน 2554, 23:01:41
แค่ได้เห็นก็เป็นบุญแล้วครับ
ของหายากแบบนี้
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 05 พฤศจิกายน 2554, 13:48:48
แค่ได้เห็นก็เป็นบุญแล้วครับ
ของหายากแบบนี้
 017 017 017
เดี๋ยวหลวงปู่เผิ่นซิเมตตาเองละครับท่านเด็กน้อย


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 16 พฤศจิกายน 2554, 18:42:11
เบิ่งองค์นี้ยามใด๋  ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ครับ
ได้ซ่ำนี้กะเอาหล่ะครับผม
 019 019 019

(http://image.free.in.th/z/iq/dsc05437.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=b8c12d206d80897f2d6e03d49f117603)
(http://image.free.in.th/z/iu/dsc05441.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=b174113cf17af78ff3c481ba07e6735e)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 17 พฤศจิกายน 2554, 09:34:22
บ่เเม้นซำนี้ครับ อันนี้ต้องเรียกสุดยอดแล้วครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 พฤศจิกายน 2554, 12:47:13
ออฟชั่นด้านหลังเป็นของ หลวงปู่ด่อนครับ
 018 018 018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 20 มิถุนายน 2555, 20:47:07
เสาร์ห้าเนื้อเงินและรุ่นแรก


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 20 มิถุนายน 2555, 21:08:36
ป๊าดส์อีกแย้วสุดยอดเลยพี่   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 21 มิถุนายน 2555, 06:12:18
ขอทราบข้อมูล เหรียญเสาร์ห้าบล๊อกกลากด้วยครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 23 มิถุนายน 2555, 16:37:58
เหรียญรุ่นแรกครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กรกฎาคม 2555, 15:05:33
ปิดตาเนื้อตะกั่ว หายากสุดๆๆน่าจะหนึ่งเดียวในเวป (ณ ขณะนี้)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 16 สิงหาคม 2555, 20:10:20
เหรียญรุ่นแรกครับ จารหน้า-หลัง


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 31 สิงหาคม 2555, 12:16:40
เหรียญเสมาหลวงปู่ด่อน-หลวงปู่อ่วม เนื้อเงินหน้ากากทองคำสองหน้า สร้าง9เหรียญ
พระเกจิอาจารย์ร่วมอธิฐานจิต
 หลวงตาเลิศ เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
 หลวงตาสมพร วัดห้วยก้านเหลือง
 พระอาจารย์เจริญ วัดหนองวัวซอ อุดรธานี
 หลวงปู่ทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
 พระครูพิทักษ์วรกิจ (หลวงปู่อุดร อินทวีโร) วัดหนองคอน
 พระครูวรปัญญาวุฒิ(หลวงพ่อสมาน)วัดป่าสิริสุขสันต์
 พระครูศิริวรยุต(หลวงปู่อ่อนสา)วัดศรีบุญเรือง
 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 มิถุนายน 2556, 19:30:00
หลวงปู่มาโปรดครับ มีแค่นี้แหละ ดีใจแล้วครับ สมใจล่ะตามที่อยากได้ครับ
เหรียญรุ่นแรกพร้อมรอยจารย์
สมเด็จรุ่นแรก
ตะกรุดโทน 5นิ้ว

(http://upicy.com/image-1ECD_51D0240E.jpg) (http://upicy.com/share-1ECD_51D0240E.html)
(http://upicy.com/image-E628_51D0240E.jpg) (http://upicy.com/share-E628_51D0240E.html)
(http://upicy.com/image-25BC_51D0240E.jpg) (http://upicy.com/share-25BC_51D0240E.html)
(http://upicy.com/image-545A_51D0240E.jpg) (http://upicy.com/share-545A_51D0240E.html)
(http://upicy.com/image-F3DE_51D0240E.jpg) (http://upicy.com/share-F3DE_51D0240E.html)

กราบหลวงปู่ครับ
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 13 กรกฎาคม 2556, 18:15:24
ไผ่อยากแบ่งบอกแน่เด้อ สวยกันจริง


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 13 กรกฎาคม 2556, 20:57:37
ไผ่อยากแบ่งบอกแน่เด้อ สวยกันจริง

ถ้าเจอพิกัดแล้ว เดี๋ยวน้องนุ่งจะรีบแจ้งให้ทราบครับพี่
 017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กรกฎาคม 2556, 09:43:01
เจอพิกัดเหรียญหลวงปู่ด่อนแล้วเด้อครับ ลองดูครับ

http://uauction2.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=327&qid=40082


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: vs12 ที่ 14 กรกฎาคม 2556, 11:30:07
สอบถามครับ เหรียญนี้รุ่นไหนครับ แท้มั๊ยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 14 กรกฎาคม 2556, 15:04:39
เจอพิกัดเหรียญหลวงปู่ด่อนแล้วเด้อครับ ลองดูครับ

http://uauction2.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=327&qid=40082

ขอบคุณมากๆ ครับ อยากได้งามๆ แชมป์ ๆ มีรอยจาร ว่าจะเก็บไว้ใช้สักองค์  หากมีแจ้งแน่เด้อครับท่าน deknoy


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กรกฎาคม 2556, 19:16:44
เจอพิกัดเหรียญหลวงปู่ด่อนแล้วเด้อครับ ลองดูครับ

http://uauction2.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=327&qid=40082

ขอบคุณมากๆ ครับ อยากได้งามๆ แชมป์ ๆ มีรอยจาร ว่าจะเก็บไว้ใช้สักองค์  หากมีแจ้งแน่เด้อครับท่าน deknoy

รับทราบครับผม ถ้าเจอเดี๋ยวน้องแจ้งครับ อาจารย์


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กรกฎาคม 2556, 12:45:42
หลวงปู่ด่อนลงหนังสือเหนือจักรวาล


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กรกฎาคม 2556, 12:46:53
พระผงห้าเหลี่ยม สวยๆๆพร้อมจารครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: นครเปงจาน ที่ 19 กรกฎาคม 2556, 12:47:50
รูปถ่ายขาวดำพร้อมจารครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ด่อน อินทสาโร วัดถ้ำเกีย อ.ปากคาด จ.หนองคาย บูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 สิงหาคม 2562, 20:22:43
 007