ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต => ข้อความที่เริ่มโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 16:39:35หัวข้อ: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 16:39:35
   " หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต" เป็นพระสงฆ์ที่เล่าขานกันว่าทรงคุณพุทธาคมเข้มขลัง แห่งวัดกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นศิษย์สายตรงของพระครูวิโรจน์รัตโนมล (หลวงปู่รอด นันตโร) แห่งวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเกจิอาจารย์ผู้มีความเข้มขลังมีพลังจิตสูง
 
           ชาติภูมิ หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต ถือกำเนิดเกิด ณ บ้านกุดชมภู เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ เกิดในตระกูล คำงาม โยมบิดา-มารดา ชื่อนายสาและนางหอม คำงาม ครอบครัวทำนาทำสวน หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ปัจจุบันท่านอายุ ๘๙ ปี
มีชื่อ-นามสกุลเดิมว่า คำบุ คำงาม ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คน
 
       กาลต่อมาท่านเจริญวัยขึ้น มีอายุอันสมควร บิดามารดาได้ให้บรรพชาในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ณ วัดกุดชมภู โดยมี พระครูญาณวิสุทธิคุณ (กอง) วัดตากโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
          ภายหลังบวช ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้ พระครูวิโรจน์รัตโนมล (หลวงปู่รอด นันตโร) วัดทุ่งศรีเมือง เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับความเมตตาโอบอ้อมอารีจากหลวงปู่รอดเป็นอย่างยิ่ง
      อุปนิสัยของสามเณรคำบุ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้จึงมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์รอด วัดบ้านม่วง ผู้เป็นศิษย์อุปัฏฐากหลวงปู่รอด นันตโร แห่งวัดทุ่งศรีเมือง ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์รอดจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่รอดจวบจนท่านได้ มรณภาพลง พระอาจารย์รอดก็กลับมาพำนักพักที่วัดบ้านม่วงตามเดิม
 
    กล่าวสำหรับพระอาจารย์รอด วัดบ้านม่วง ท่านเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่กล้า พระอาจารย์รอดเป็นคนบ้านเดียวกันกับสามเณรคำบุ (สมัยบวชเณร) จึงมีความคุ้นเคยกันมาก่อน
 
    ด้วยความที่สามเณรคำบุเป็นผู้มีนิสัยสงบเรียบร้อย ใจเย็น มีเหตุมีผล เหตุนี้เองพระอาจารย์รอด จึงได้ถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาแก่สามเณรคำบุตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
 
จวบจนถึงวัยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึงอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ ได้รับฉายาว่า " คุตฺตจิตฺโต "
 
มี พระครูสาธุธรรมจารี (สา) วัดดอนจิก เป็นพระอุปัชฌาย์
 
      ครั้นบวชเป็นพระแล้ว หลวงปู่คำบุท่านยังคงแวะเวียนไปร่ำเรียนสรรพวิชาเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ กับพระอาจารย์รอด ที่วัดบ้านม่วงอยู่เป็นประจำ ได้ศึกษาศาสตร์วิชาต่างๆ จากตำรา จนมีความชำนาญแตกฉานจึงออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำบุได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากพระอาจารย์ที่มีความ ชำนาญด้านพระคาถาอาคมหลายรูปจนวิชาแกร่งกล้า จึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดกุดชมภูจนถึงปัจจุบัน
 
    มีเรื่องน่าสนใจอยู่ตอนหนึ่ง เนื่องจากพระอาจารย์รอดท่านเป็นพระที่ร้อนวิชาชอบลองวิชาอยู่เสมอ เมื่อร่ำเรียนวิชาอาคมแขนงใดได้ก็จะนำมาทดสอบหรือทดลองวิชานั้นอยู่เป็นประจำ
 
     มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้สำเร็จวิชาหุงสีผึ้งมหาเสน่ห์ แล้วทำการทดลองปรากฏว่าบรรดาญาติโยมทั้งหญิงและชายแห่เข้ามาที่วัดเพื่อมาขอ สีผึ้งมหาเสน่ห์จากท่านอย่างมากมาย จนไม่มีเวลาประกอบกิจสงฆ์อันใดได้ ท่านจึงย้ายมาอยู่กับพระภิกษุคำบุ ที่วัดกุดชมภูและได้เขียนตำราเพื่อมอบให้กับพระภิกษุคำบุไว้ศึกษาเล่าเรียน สืบต่อไป
 
      พระภิกษุคำบุได้ศึกษาศาสตร์วิชาต่างๆ จากตำรา จนมีความชำนาญแตกฉาน จึงออกเดินจารึกธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ ได้มีโอกาสร่ำเรียนสายวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมต่างๆ ในสายของท่านสำเร็จลุน แห่งวัดเวิ่นไชย เมืองปาเซ นครจำปาสัก พระผู้ทรงอภิญญา
       นอกจากการศึกษาวิชาทางด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้ว สรรพวิชาอาคมทุกแขนง หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ท่านก็มีความชำนาญและได้หมั่นศึกษาฝึกฝนอยู่เป็นประจำ ตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
 
        ปัจจุบัน หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู มีอายุถึง ๘๙ ปี แต่ยังคงให้ความเมตตาศิษยานุศิษย์อย่างสม่ำเสมอ ในทุกวันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ ท่านจะประกอบพิธีลงเหล็กจารอักขระธรรมอักษรลาว ลงบนแผ่นหลังของบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ด้วยความเมตตา
 
        การจารอักขระธรรมลงแผ่นหลังของหลวงปู่ญท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ถือเป็นกุศโลบายทางธรรมเพื่อบ่งบอกถึง " ความประมาทเป็นบ่อ เกิดแห่งความตาย หรือความหายนะ " ดังนั้นควรตั้งมั่นไม่ให้อยู่ในความประมาท ที่สำคัญถ้าท่านได้จารอักขระธรรมได้ครบถึง ๗ ครั้ง ว่ากันว่าอักขระธรรมจะฝังลึกถึงกระดูกและถ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของครู บาอาจารย์อย่างเคร่งครัดแล้ว จะอยู่ยงคงทน ต่อศาสตราวุธทั้งปวง


***   ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...  ***๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 16:47:10
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 10 สิงหาคม 2554, 17:39:35
เคยไปกราบท่านอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้ว ... ท่านดูน่าเกรงขาม แถมยังใจดีอีกด้วยครับ  017  017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 19:21:32
เคยไปกราบท่านอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้ว ... ท่านดูน่าเกรงขาม แถมยังใจดีอีกด้วยครับ  017  017

หลวงปู่ท่านเมตตาอย่างมาก ครั้งแรกในชีวิตของผม ที่ได้ไปกราบหลวงปู่ท่าน 
วันที่พบเจอหลวงปู่ท่าน ผมมีโอกาสได้ประคองหลวงปู่ท่าน เดินเข้าห้องน้ำ  ได้ถวายอาหารเช้า
เป็นบุญของผมอย่างมาก หาใดเปรียบได้ครับ


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 19:51:07
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 19:54:49
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 20:49:29
พระกริ่งอุปคุตแบ่งลาภ หล่อโบราณ เนื้อโลหะผสม หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๙๙๙องค์  ด้านหลัง ตอกโค๊ตตัวนะ ในหยดน้ำ ๑ ตัว
***องค์นี้พิเศษตรงส่วนใต้ฐาน  หลวงปู่ท่านเมตตาจารมือเพิ่?มเติมครับ สาธุ สาธุ สาธุ... 


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 21:00:29
เหรียญรูปไข่ รูปเหมือน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงรมดำ รุ่น๒
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๓๖ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 10 สิงหาคม 2554, 21:06:19
งามมากครับพี่  008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 21:34:49
งามมากครับพี่  008

มีวัตถุมงคลหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
มาร่วมกันเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน ครับพี่MaiUbon๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  005 005 005


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 21:52:00
เหรียญเสมารุ่นแรก ด้านหน้าเป็นรูปเหมือน  ด้านหลังเป็นรูปพระสิวลี (รุ่น๓)

หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี    

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๖,๐๐๐ เหรียญ  


***เหรียญนี่พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตาจารอักขระ สาธุ สาธุ สาธุ...

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 21:59:09
เหรียญรูปไข่  รุ่น เกษียร ๘๐ปี (รุ่น ๔)    หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๔๕   จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เหรียญ   เหรียญนี้พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตาจาร และปลุกเสกให้อีกครั้ง

ผมรับมากับมือท่าน   หลวงปู่ท่านเมตตาอย่างมาก  สาธุ สาธุ สาธุ...


***เหรียญประวัติศาสตร์ วันแรกของชีวิตของผม ที่ได้กราบหลวงปู่ท่าน ***


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 สิงหาคม 2554, 23:24:08
เหรียญระฆัง(จอบ) เนื้อทองแดงรมดำ (รุ่น๕)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 11 สิงหาคม 2554, 07:01:05
เยี่ยมมากครับ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 10:27:33
เยี่ยมมากครับ 007

สวัสดีครับพี่ego2519

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 10:34:17
เหรียญบูชาครู  รุ่น วิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู  เนื้อทองแดงผิวไฟ   (รุ่น๖)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑   จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ  ด้านหน้าเหรียญ
ตอกโค๊ตตัว นะ  ตรงสังฆาฏิ ๑ตัว


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 10:44:03
ล๊อกเก็ตสี่เหลี่ยม ฉากทอง ขนาดจัมโบ้ (รุ่น๒)  รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑    จำนวน ๒๑องค์
ด้านหลังบรรจุผงผงพุทธคุณ ผงไฝ่พันตา เส้นเกศา จีวร ตะกรุด  
ปิดด้วยแผ่นตะกั่ว พร้อมรอยจาร
   


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 11:13:55
พระปิดตาไม้พยุงแกะ รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน ๘๖องค์ เท่ากับอายุ ๘๖ ของหลวงปู่ท่านในช่วงเวลานั้น  
ใต้ฐานฝังตะกรุด1ดอก อุดด้วย สีผึ้งเกศา  ตอกโค๊ตคำว่า  คำบุ  และหมายเลข ๘๖
รอยจารมือทั้งองค์  พร้อมทาสีทองตรงยันต์นะปืนแตก  ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: มหากาพย์ ที่ 11 สิงหาคม 2554, 15:01:20
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 16:53:53
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   007

สวัสดีครับพี่มหากาพย์

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 17:00:44
พระขุนแผน (รุ่น๒) รุ่นแจกทาน เนื้อผงพุทธคุณ หน้าทาสีทอง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีัพ.ศ.๒๕๕๐ จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐องค์  


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 สิงหาคม 2554, 17:06:42
สีผึ้งนารายณ์กลืนจิต รุ่นแรก ตลับเนื้อทองแดงรมดำ
หลวงปู่ญท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๘๖๐ตลับ
ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกตลับ ในตลับตะกรุดทองแดง จารมือ ๑ดอก


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 11:08:50
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...วัตถุมงคลหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  
ที่ผมนำมาลงให้ชม ต้องการลงเผยแผ่บารมีหลวงปู่ ด้วยแรงศรัทธา ไม่มีเจตนาอื่นใด
ผมตามเช่า-บูชา วัตถุมงคลหลวงปู่่ท่าน มีบางรุ่น ตั้งจิตอธิฐานให้พบเจอ  ดั่งเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ท่าน สภาพใช้ พร้อมรอยจาร
ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๓ปีกว่า  ก็หาข้อมูลวัตถุมงคลหลวงปู่ในแต่ละรุ่น พร้อมหาเช่า-บูชา และบันทึกข้อมูลการจัดสร้างในแต่ละรุ่น ของวัตถุมงคลหลวงปู่ท่านที่เช่าบูชา ผมอาราธนาวัตถุมงคลหลวงปู่ท่าน พบเจอกับประสบการณ์ต่างๆ กับตัวผมเองครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007    007   007
  
 

หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 12 สิงหาคม 2554, 11:11:30
 007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 11:14:37
*** ผิดพลาดประการใด ขอคำชี้แนะด้วยขอรับ ***  

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    017  017   017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 11:49:21
พระปิดตาเนื้อว่านผสมเกศา หลังฝังปรก (รุ่นแรก)   เนื้อทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๘องค์๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 12:37:35
พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า (รุ่นแรก)  เนื้อสัมฤทธิ์
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๒,๕๙๙องค์  
รันหมายเลข ตอกโค๊ต ด้านหลัง และใต้ฐาน ทุกองค์ครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 12:45:12
พระกริ่งอุปคุต(สดุ้งกลับ)  พิมพ์ใหญ่   เนื้อชนวน
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี  
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน ๘๘๖ องค์
*พระรุ่นนี้หลวงปู่ท่านเมตตา ออกที่วัดศรีสุดารามฯ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
ตอกโค๊ตใต้ฐาน อุดกริ่ง เขย่าดัง  องค์นี้หลวงปู่ท่านเมตตา ลงเหล็กจารให้ที่ใต้ฐาน  สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 13:40:45
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นจักรพรรดิ์ ๙ยอด เนื้อทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี 
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐เหรียญ  ตอกโค๊ต ดอกบัว ตรงสังฆาฏิ ๑ตัว


การจัดสร้างมีทั้งหมด ๓ เนื้อ  ดังนี้
๑. เนื้อเงิน ๑๐๘ เหรียญ
๒. เนื้อตะกั่ว ลองพิมพ์ ๑๐๘ เหรียญ
๓. เนื้อทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 13:46:53
เบี้ยแก้ อุดปรอทดักธรรมชาติ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๒๐๐ลูก
ตอกโค๊ต รันหมายเลข ทุกลูกชนวนมวลสาร
๑.ปรอทดำ(แร่ควยเงิน)
๒.ปรอทแดง
๓.ปฐวีธาตุ
๔.ผงตะไบพระกริ่ง
๕.แร่จากปักใต้
๕.ทรายทับทิม
๖.ปรอทธรรมชาติ
๗.เข็ม
๘.ชันโรงเพียงดิน
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 13:53:23
พระขรรค์เทวามหาปราบ รุ่น อุดมโชคลาภ๘๗   เนื้อนวะโลหะ  ยาว ๕นิ้ว  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๑๐๘เล่ม  หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  
พร้อมรอยจารมือหลวงปู่ท่าน  ตอกโค๊ตและรันหมายเลข  ในส่วนของด้าม  อุดผงพุทธคุณ ,เกศาหลวงปู่
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 14:11:45
แผ่นหล่อรูปเหมือน  รุ่นอุดมโชคลาภ ๘๗  เนื้อโลหะผสม  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑,๐๐๐องค์ ( มีก้านช่อติด 500 องค์ )
ตอกโค๊ตตัวนะ และเลข๙ ตรงสังฆาฏิด้านหน้า  ตอกรันเลขหมายด้านหลังทุกองค์
หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

**วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ไทร**๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 15:56:03
พระกริ่งตั๊กแตน  รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ  (กรรมการ)   เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ   คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน๘๖ ชุด   ในชุดกรรมการจะตอกโค๊ต  "คำบุ" 
เฉพาะเนื้อนวะโลหะ เนื้อเดียว พร้อมกับรันหมายเลข
ใต้ฐานอุดผง,สีผึ้ง,ตะกรุดเงินจารมือ,เกศาหลวงปู่๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 16:03:59
รูปเหมือนยันต์ครู   เนื้อสัตตะโลหะ   พิธีเสาร์๕
หลวงปู่ญาท่านคำบุ   คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๙๙๙องค์   ตอกโค๊ต
รันเลขหมายใต้ฐาน ทุกองค์
     

** คำว่า "คำงาม"  คือชื่อสกุล(เดิม)ของหลวงปู่ **


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 19:04:47
แผ่นหล่อรูปเหมือน  รุ่น อุดมโชคลาภ ๘๗   เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒๐๐องค์ 
ด้านหน้า ตอกโค๊ต ๓ตัว ด้านบนตรงสังฆาฏิ  ตอกรันเลขหมายด้านล่าง
หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี***๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 19:12:07
แผ่นหล่อรูปเหมือน    รุ่นอุดมโชคลาภ ๘๗    เนื้อโลหะผสม
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๑,๐๐๐ องค์ ( แบบไม่มีก้านช่อติด ๕๐๐ องค์ )
ตอกโค๊ตตัวนะ และเลข๙ ตรงสังฆาฏิด้านหน้า  ตอกรันเลขหมายด้านหลังทุกองค์
หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ  วัดโพธิ์ไทร   จ.อุบลราชธานี***


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 19:21:57
มีดปากกา ใบมีดยาว ๓นิ้ว  พิธีเสาร์ห้า   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๕๙ ด้าม   มีรอยจาร 
ตอกโค๊ตและ รันหมายเลข ทุกด้าม


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 สิงหาคม 2554, 19:38:01
พระบูชา หน้าตัก ๒นิ้ว  รุ่น (เมตตา โภคทรัพย์ กลับดวง)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ. ๒๕๕๑  จำนวน ๙๙๙ องค์ รวมกับจำนวนองค์นำฤกษ์ ๒๔ องค์
ตอกโค๊ต รันหมายเลข ทุกองค์ ตำแหน่งการตอกโค๊ต จะตอกโค๊ตดอกบัว(โค๊ตทางวัดกุดชมภู)
ด้านหน้า ๑ตัว ตรงสังฆาฏิ    ตอกโค๊ต ตัวนะ  ๑ตัวตรงฐาน ด้านหลังซ้ายมือ ด้านขวา ใต้ฐานจะบรรจุลูกอมผงพุทธคุณล้วนๆ
จะตอกโค๊ตกำกับ ที่หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ลบผงด้วยตัวหลวงปู่ครับ...สาธุ สาธุ สาธุ


เข้าพิธีอธิฐานจิตปลุกเสก อย่างเป็นทางการ ๓ วาระ ดังนี้

++ วาระแรก ช่วงค่ำ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บริเวณเทหล่อ ข้างพระอุโบสถ ภายในวัดกุดชมภู (พิธี เมตตา โภคทรัพย์ กลับดวง)

++ วาระสอง ช่วงเช้า วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ภายในพระอุโบสถ วัดกุดชมภู (พิธี เมตตา โภคทรัพย์ กลับดวง)

++ วาระสาม ช่วงเช้า วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ภายในพระอุโบสถ วัดกุดชมภู (อธิฐานจิตเดี่ยว เป็นวาระสุดท้าย)

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: สองแสนแสบ ที่ 13 สิงหาคม 2554, 04:51:48
นับถือครับนับถือ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 สิงหาคม 2554, 08:47:40
นับถือครับนับถือ 007

สวัสดีครับพี่สอง  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ของพี่่ท่านสองสวยแจ่มครับ
 008 008 008


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 สิงหาคม 2554, 15:15:18
หนุมานสำราญทรัพย์  "รุ่นแรก"   เนื้อทองแดง   
หลวงปู่ญา่ท่านคำบุ   คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  เนื้อทองแดง ๗๐๐ตน  (โค๊ต ๑ ดาว) ใต้ฐานอุดผง เกศาหลวงปู่ท่านหลวงปู่ญาท่านคำบุ ท่านเมตตาจัดสร้าง วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างองค์พระประธาน
ณ วัดท่าสำราญธรรม  จ.มหาสารคาม  และสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดสุทธาวาส สาธุ สาธุ สาธุ...
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 สิงหาคม 2554, 15:28:53
พระกริ่งชินบัญชร(รุ่นแรก) รุ่นอุดมโชคลาภ๘๗ เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑,๐๐๐องค์ ใต้ฐานอุดฝากริ่ง
ตอกโค๊ตรันหมายเลข ทุกองค์


หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี***
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 13 สิงหาคม 2554, 20:19:42
ท่าน Agri_07 มีพระของญาท่านคำบุ เยอะจังครับ ... สงสัยเตรียมไว้แจกวันปีใหม่ให้พี่ๆสมาชิก Ubonpra  018 018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 สิงหาคม 2554, 20:44:02
ท่าน Agri_07 มีพระของญาท่านคำบุ เยอะจังครับ ... สงสัยเตรียมไว้แจกวันปีใหม่ให้พี่ๆสมาชิก Ubonpra  018 018


005 005 005

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 สิงหาคม 2554, 21:25:43
ประมวลภาพพิธีพุทธาภิเษก  รุ่นเสาร์๕  วันที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานีปล. ขอบคุณมากครับ "พี่ท่านโอ้อุบล"  สำหรับภาพบรรยากาศในพิธีครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 14 สิงหาคม 2554, 13:59:44
ดีครับ พระเมืองอุบลฯ มีอภิญญาไม่แพ้พระเมืองอื่น ช่วยกันบอกต่อ ช่วยกันใช้ เพื่อใหคนทั่วประเทศรู้จักพระเมืองอุบลครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 14 สิงหาคม 2554, 17:27:30
เยี่ยมครับ คุณ aon-ubon  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 14 สิงหาคม 2554, 23:03:43
มีดหมอรุ่นแรก สุดยอดพิธีของหลวงปู่คำบุครับ เนื้อมีดสวยมาก


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: มหากาพย์ ที่ 15 สิงหาคม 2554, 11:04:07
มีดหมอรุ่นแรก สุดยอดพิธีของหลวงปู่คำบุครับ เนื้อมีดสวยมาก


สวยมากครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 14:52:56
มีดหมอรุ่นแรก สุดยอดพิธีของหลวงปู่คำบุครับ เนื้อมีดสวยมาก

ยอดเยี่ยมมากครับ 

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 14:53:33
มีดหมอรุ่นแรก สุดยอดพิธีของหลวงปู่คำบุครับ เนื้อมีดสวยมาก

ยอดเยี่ยมมากครับพี่ 

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 15:27:17
พระกริ่งสายรก  รุ่นอุดมโชคลาภ๘๗   เนื้อโลหะผสม   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑,๐๐๐องค์
ตอกโค๊ตรันหมายเลขด้านหลัง ใต้ฐานอุดฝากริ่ง ทุกองค์


หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี***๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 15:37:45
พระสังกัจจายน์ รุ่น เมตตา โภคทรัพย์ กลับดวง เนื้อนวะโลหะ (ชุดกรรมการ)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน๑๙๗องค์  ตอกโค๊ตสองตัวด้านหลัง
ใต้ฐานตอกรันหมายเลข พร้อมอุดสีผึ้ง เกศา


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 15:51:00
พระปิดตาชินบัญชร รุ่นอุดมโชคลาภ๘๗  เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน๑๐๘ องค์
ตอกโค๊ตรันหมายเลขกำกับทุกองค์ ใต้ฐานอุดผงพุทธคุณ
ฝังตะกรุดจารมือ ๑ดอก


หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี***
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 สิงหาคม 2554, 15:56:33
เหรียญปั๊มรูปเหมือนตัดชิด  รุ่น "มหาลาภหนุนดวง๘๘   พิธีเสาร์๕   
(เนื้ออัลปาก้า , ทองฝาบาตร,ทองแดง, เนื้อตะกั่วนมลงถม )
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๒๕๙ชุด  (อยู่ในชุดกรรมการ) 
ตอกโค๊ต กก   รันหมายเลขทุกเนื้อทุกองค์ครับ

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 สิงหาคม 2554, 18:31:57
พระยอดธง (รุ่นแรก) รุ่นไตรมาสมหามิ่งมงคล ๕๑ เนื้อโลหะผสม
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๙๙๙องค์ ตอกโค๊ตด้านหลัง
ตรงไหล่ขวาตรงรอยตะไบ ว่า คำบุ


องค์นี้พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตา รอยจาร สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: มหากาพย์ ที่ 20 สิงหาคม 2554, 13:05:13
 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 15:42:30
ตะกรุดรกแมว (น้องแมว) แผ่นทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
ภายในจะบรรจุด้วย ผงพุทธคุณ ชานหมาก สีผึ้งนารายณ์กลืนจิต ผ้าจีวร รกแมว
หลวงปู่ท่านเมตตาลงจารอักขระ ลงบนแผ่นทองแดง  สาธุ  สาธุ สาธุ...
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 15:44:20
007

สวัสดีครับท่านก้อง

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 15:58:18
รูปเหมือนลอยองค์  รุ่นมงคลสรงน้ำ ๕๒  เนื้อทองแดง   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๙๙๙องค์ 
ใต้ฐาน ตอกโค๊ต ๑ตัว อุดผงพุทธคุณ
 ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 16:16:21
เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์  รุ่นแรก แจกทาน๕๒  เนื้อทองแดงรมน้ำตาล
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ ด้านหนัาตอกโค๊ต


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 16:25:58
พระรูปหล่อเศรษฐีนวโกฏิ  รุ่นประทานพรร่ำรวย   เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒๙๙องค์ ใต้ฐานอุดผงพุทธคุณ
ฝังตะกรุดเงิน1ดอก  ตอกโค๊ดพร้อมหมายเลขทุกองค์


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 19:06:38
พระปิดตาเนื้อว่านผสมเกศา หลังฝังปรก (รุ่นแรก)   เนื้อทองเหลือง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๘องค์
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 19:07:11
เหรียญรูปเหมือนเต็มองค์  รุ่นไตรมาสมหามิ่งมงคล ๕๑  ชุดกรรมการ เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  ด้านหน้าเหรีญ ยิงโค๊ตด้วยเลเซอร์
มี โค๊ต กก ; โค๊ตวัด ; โค๊ตหมายเลข ๙๙๙


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 สิงหาคม 2554, 22:00:18
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 สิงหาคม 2554, 14:34:36
เหรียญรูปเหมือนเต็มองค์  รุ่นปลอดภัย   เนื้อทองแดงผิวไฟ  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๒,๕๐๐เหรียญ  
ด้านหลังหนุมานแปดกร  ตอกโค๊ตกำกับด้านหน้า ๑ตัว ไม่รันหมายเลข


**เหรียญรุ่นนี้ ทางกรมทหารราบ ฉก.ร ๑๖ ขอจัดสร้าง  ในงาน กฐิน ของ คณะเวฬุวัน ของท่านพระอาจารย์ จ่อย
โดยมีหลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  เป็นประธานพิธี  ร่วมกับ พระเกจิอาจารย์ สายอีสานและ สายใต้มาร่วมพิธี
อาทิ หลวงปู่เกลี้ยง ,  หลวงปู่อ่อง, หลวงปู่ทองวัน , หลวงปู่สายทอง  และมีอีกหลายๆรูปที่ท่านมาร่วมปลุกครับท่าน๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007

  หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 สิงหาคม 2554, 15:29:38
พระกริ่ง รุ่นพระกริ่งโปร่งฟ้ามหาเศรษฐี   เนื้อชนวน "นำฤกษ์" แจกกรรมการ เทหล่อในพิธี  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้าง วันจัทร์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  
ตอกโค๊ต บุ ๑ตัว ; กก ; คำว่า นำฤกษ์  พร้อมตอกหมายเลข ๙๙๙๙๙   จำนวน๙องค์  
องค์นี้มีเดือยเดิมๆ    ตัดจากก้านช่อครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 สิงหาคม 2554, 15:48:15
เหรียญมหาลาภหนุนดวง ๘๘ (พิธีเสาร์๕)  เนื้ออัลปาก้า หน้ากากทองแดง  (แจกกรรมการ)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี     
จัดสร้างปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑- ๑๕๐เหรียญ 
ไม่เจาะห่วง  ตอกโค๊ต กก  โค๊ตยันต์ห้า รันหมายเลข  ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 สิงหาคม 2554, 16:38:38
เหรียญรูปเหมือนเต็มองค์ รุ่น ปลอดภัย เนื้อเงินนำฤกษ์   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑๙เหรียญ
ด้านหลังเหรียญเรียบ   ด้านหน้าเหรียญ ตอกโค๊ตตัวนะ ๑ตัว
เนื่องจากเป็นเหรียญเนื้อเงินนำฤกษ์ จำนวนการสร้าง ๑๙เหรียญ จึงไม่มีการตอกรันหมายเลขที่เหรียญครับ


**เหรียญรุ่นนี้ ทางกรมทหารราบ ฉก.ร ๑๖ ขอจัดสร้าง  ในงาน กฐิน ของ คณะเวฬุวัน ของท่านพระอาจารย์ จ่อย
โดยมีหลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  เป็นประธานพิธี  ร่วมกับ พระเกจิอาจารย์ สายอีสานและ สายใต้มาร่วมพิธี
อาทิ หลวงปู่เกลี้ยง ,  หลวงปู่อ่อง, หลวงปู่ทองวัน , หลวงปู่สายทอง  และมีอีกหลายๆรูปที่ท่านมาร่วมปลุกครับท่านปล. เหรียญนี้พิเศษ หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ท่านเมตตาจารอักขระขอมลาว ๓แถว  ด้านหลังเหรียญ ...สาธุ สาธุ สาธุ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 สิงหาคม 2554, 16:56:40
เหรียญมหาลาภหนุนดวง ๘๘ (พิธีเสาร์๕)   เนื้อนวะโลหะ      
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐เหรียญ  
ตอกโค๊ตรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 สิงหาคม 2554, 19:14:52
เหรียญพัดยศ รุ่นเจริญสุข ร่ำรวย  เนื้อนวะโลหะ  หน้ากากทองคำแท้
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี    
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓   จำนวน  ๑๐๘เหรียญ   ( แยกชุดกรรมการ ๑๐๘ ชุด )
ตอกโค๊ต ๑ตัว ตรงสังฆาฏิ  ตอกโค๊ต  กก พร้อม  รันหมายเลข ด้านหลังทุกเหรียญ  


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 สิงหาคม 2554, 19:15:41
เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นเจริญสุข    เนื้อทองแดงผิวไฟ    
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  ด้านหลังเหรียญ พิมพ์ยันต์หนุนดวง ๙แถว  
ตอกโค๊ต ดอกบัว ๑ตัวครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 สิงหาคม 2554, 21:15:00
พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ รุ่น กลับดวง หนุนดวง  เนื้อนวะนำฤกษ์ ฝาเงิน
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๑องค์
ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์ครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 สิงหาคม 2554, 11:33:08
ประมวลภาพพิธี พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ+เหรียญหล่อฉลุ   รุ่น กลับดวง หนุนดวง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  สาธุ สาธุ สาธุ...


ปล. ขอบคุณมากครับ "พี่ท่านโอ้อุบล"   สำหรับภาพบรรยากาศในพิธีครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 สิงหาคม 2554, 11:51:01
รายการวัตถุมงคล  รุ่น กลับดวง หนุนดวง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
กำหนดการอธิฐานจิตปลุกเษก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
ตรงกับวันปิยะมหาราช ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๐๙ ๐๙ น.  ณ วัดกุดชมภู  อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ

๑.พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อทองคำ ๑ องค์
๒.พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อเงิน ๓๒ องค์
๒.๑ พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อเงินกรรมการ ๑๓ องค์(ก้นทองคำ ๙ องค์)
๓.พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อนวะสัมฤทธิ์ ๕๐๐ องค์
๓.๑พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อนวะนำฤกษ์ฝาเงิน ๕๑ องค์
๓.๒พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อนวะนำฤกษ์ก้นทองคำ ๑๖ องค์
๓.๓พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อนวะนำฤกษ์ก้นเงิน ๒๐ องค์
๔.พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อชนวน ๑๐๘ องค์
๔.๑ พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อชนวนก้นเงิน ๒๐ องค์
๔.๒พระกริ่งเพชรกลับ เนื้อชนวนนำฤกษ์ ฝาเงิน ๕๑ องค์
๕.พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อตะกั่ว ๔๘ องค์
๖.เหรียญหล่อฉลุ เนื้อทองคำ ๓ องค์
๗.เหรียญหล่อฉลุ เนื้อเงิน ๓๒ องค์
๗.๑เหรียญหล่อฉลุ เนื้อเงินกรรมการ ๑๒ องค์
๘.เหรียญหล่อฉลุ เนื้อนวะสัมฤทธิ์ ๕๐๐ องค์
๘.๑เหรียญหล่อฉลุ เนื้อนวะนำฤกษ์ ๕๑ องค์
๙.เหรียญหล่อฉลุ เนื้อชนวน ๑๐๘ องค์
๙.๑ เหรียญหล่อฉลุ เนื้อชนวนนำฤกษ์ ๕๑ องค์
๑๐.เหรียญหล่อฉลุ เนื้อตะกั่ว ๒๕ องค์
๑๑.ช่อพระกริ่ง+ช่อเหรียญ อย่างละ ๙ ช่อ***หมายเหตุ วัตถุมงคลทุกองค์ ตอกโค๊ต ตอกหมายเลข ทุกองค์ โค๊ตทำลายทันที หลังเสร็จพิธีปล. ขอบคุณมากครับ "พี่ท่านโอ้อุบล"   สำหรับภาพบรรยากาศในพิธีครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 สิงหาคม 2554, 12:12:02
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ท่านเมตตาคำหมากสดๆ ๑ลูก  วันที่ผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ท่าน ครั้งแรกในชีวิตของผม
สำหรับผม คำหมากลูกนี้  ประเมินค่ามิได้  สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 สิงหาคม 2554, 12:33:07
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ผมตั้งใจทำแท่นวาง พระขรรค์หลวงปู่ท่าน  สาธุ สาธุ สาธุ...


ปล. ผ้ากำมะหยี่สีแดง ที่นำมาปูในส่วนของพื้นมีที่มาครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 สิงหาคม 2554, 14:20:38
พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ  รุ่น กลับดวง หนุนดวง  เนื้อนวะสัมฤทธิ์
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๕๐๐องค์
ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์ครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 24 สิงหาคม 2554, 16:29:07
แหวนหล่อรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อทองเหลือง ( รุ่น๒ )
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี 
แหวนรุ่นนี้หลวงปู่ท่านดำริ  ให้จัดสร้างขึ้น
ด้านในตอกโค๊ต ตัวเลขสองไทย ๑ตัวครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 25 สิงหาคม 2554, 15:27:32
เหรียญหล่อฉลุ    รุ่น กลับดวง หนุนดวง   เนื้อนวะสัมฤทธิ์
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐องค์
ตอกโค๊ตด้านหน้าเหรียญ ๑โค๊ต  ตอกรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญ ทุกองค์ครับ  


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 25 สิงหาคม 2554, 22:51:14
เหรียญพัดยศ รุ่นเจริญสุข ร่ำรวย  เนื้อนวะโลหะ  หน้ากากเงินแท้
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี   
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓   จำนวน  ๑๐๘เหรียญ   ( แยกชุดกรรมการ ๑๐๘ ชุด )
ตอกโค๊ต ๑ตัว ตรงสังฆาฏิ  ตอกโค๊ต  กก พร้อม  รันหมายเลข ด้านหลังทุกเหรียญ   ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 26 สิงหาคม 2554, 17:50:43
เหรียญมหาลาภหนุนดวง ๘๘ (พิธีเสาร์๕)   เนื้อสัตตะโลหะ     
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐เหรียญ
ตอกโค๊ตรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 26 สิงหาคม 2554, 18:15:45
พระปิดตา รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ (ชุดกรรมการ)  เนื้อโลหะผสม  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑   จำนวน๘๖ ชุด
ตอกโค๊ต คำว่า " บุ "  ๑ตัว  พร้อมรันหมายเลขทุกองค์ครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 27 สิงหาคม 2554, 14:57:25
เอามาฝากครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 27 สิงหาคม 2554, 14:58:57
ภาพใหญ่ไปนิดนะครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 27 สิงหาคม 2554, 18:23:57
แจ่มมากครับน้องชาย คำหมากของหลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต 
หลวงปู่ท่านห่อใส่กระดาษทิชชู  อย่างอัดแน่น ที่สำคัญลักษณะลูกกลมมากๆๆ สาธุ  สาธุ  สาธุ...๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 27 สิงหาคม 2554, 20:42:01
เศียรหล่อ (พ่อแก่)บรมครูมหามงคล ๑๐๘  รุ่นพิธีจักรพรรดิ์ ๙ ยอด   เนื้อนวะโลหะ  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒    จำนวน ๒,๕๐๐องค์
ด้านหลัง ตอกโค๊ต ๑ตัว   รันหมายเลขทุกองค์*** พิเศษองค์นี้ หลวงปู่ท่านเมตตา รอยจารอักขระด้านหลัง สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 27 สิงหาคม 2554, 23:22:04
ย่อรูปหน่อยสิครับคุนน้อง  019


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์วัดสว่างอารมณ์ ที่ 28 สิงหาคม 2554, 00:50:27
มีแต่องค์สวยๆน่าสนใจ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 28 สิงหาคม 2554, 08:24:22
เก็บไว้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับ สวย ๆ ทั้งนั้น เมื่อก่อนไปกราบหลวงปู่ ได้ชานหมากมาเพียบ ท่านปั้นไว้ใส่พานไว้แจกลูกศิษย์ครับ เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังงย ไม่ได้ไปเกือน 2 ปีแล้ว 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 10:56:29
สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่าน ที่แวะมาทักทายกัน วัตถุมงคลหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ผมตั้งใจลงเพื่อเผยแผ่ บารมีหลวงปู่ท่าน  จะพยายามลงหาข้อมูลให้สมบูรณ์และครบถ้วน ในแต่ละรุ่นครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 12:00:11
เหรียญรูปไข่ไม่มีหู  เหรียญสามพระคณาจารย์    เนื้อทองแดงรมดำ
ด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนครึ่งองค์มี หลวงปู่สา  หลวงปู่รอด และหลวงปู่ญาท่านสวน
ส่วนด้่านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต นั่งสมาธิเต็มองค์
เป็นเหรียญที่หลวงปู่สร้างบูชาคุณของ พระอาจารย์ทั้งสาม เหรียญนี้ผมตัดบัตรแลก
จากหนังสือพระเครื่องในปีพ.ศ.๒๕๕๑  ด้านหลังเหรียญ ตอกโค๊ตตัว นะ ๑ตัว ตรงสังฆาฏิครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 13:02:44
สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่าน ที่แวะมาทักทายกัน วัตถุมงคลหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ผมตั้งใจลงเพื่อเผยแผ่ บารมีหลวงปู่ท่าน  จะพยายามลงหาข้อมูลให้สมบูรณ์และครบถ้วน ในแต่ละรุ่นครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 28 สิงหาคม 2554, 17:14:24
สุดยอดเลยครับพี่หนุ่งสิงห์   005 005 005


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 19:22:44
สุดยอดเลยครับพี่หนุ่มสิงห์   005 005 005๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 สิงหาคม 2554, 19:26:13
น้ำเต้าทองนำโชค(กันภัย) หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ท่านว่า เด่นด้านเมตตา ค้าขาย แขวนที่บ้าน ร้านค้า หรือหน้ารถ เรียกทรัพย์ เรียกลูกค้าดีนักแล ฯ
** ตัวน้ำเต้าทำจากไม้ไผ่ อักขระจารมือ และตะกรุดหลอด*** หลวงปู่ญาท่านคำบุเมตตา จารให้ซ้ำ พร้อมเจิมแป้งและเสก สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:14:53
ชุดพระกริ่งโปร่งฟ้ามหาเศรษฐี  ที่ระลึกงานกฐินสามัคคี  วัดกุดชมภู
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู    จ.อุบลราชธานี    
ทำบุญกฐิน  ๑กองๆละ    (๑,๐๐๐ บาท)
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓ชุด  
 

ใน๑ชุด ประกอบด้วย วัตถุมงคล๕ อย่างดังนี้

๑. พระกริ่งโปร่งฟ้ามหาเศรษฐี   เนื้อนวะโลหะ  ตอกโค๊ต รันหมายเลข  ทุกองค์  
๒. เหรียญรุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง
๓.เหรียญอาม เนื้อทองแดง
๔.พระผงนางกวักโค้ตทองแดง
๕. เหรียญรุ่น แจกทาน เนื้อทองแดง๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:20:17
สุดยอดอีกแล้วครับพี่หนุ่มสิงห์บางระจัน   002 002 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:22:30
พระกริ่งโปร่งฟ้ามหาเศรษฐี   เนื้อนวะโลหะ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี  
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓องค์
ตอกโค๊ต รันหมายเลข  ทุกองค์  ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:28:20
เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงรมดำ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี   
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓องค์
ตอกโค๊ตตรงสังฆาฏิ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:34:11
เหรียญอาร์ม    เนื้อทองแดงรมดำ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี   
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓องค์
ตอกโค๊ตตรงสังฆาฏิ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:37:52
นางกวัก  เนื้อผงว่าน
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี   
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓องค์
ด้านหลังโค๊ตแผ่นทองแดง๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 13:40:45
เหรียญแจกทาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี  
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๒,๕๕๓องค์
ตอกโค๊ตด้านหน้าเหรียญ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 14:07:48
เหรียญรูปไข่ รูปเหมือนครึ่งองค์   รุ่นกันภัย  เนื้อทองแดงรมดำ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างเพื่อแจกในพิธีเททองนำฤกษ์หล่อ พระกริ่งอุปคุต คุตฺตจิตฺโต (สดุ้งกลับ)
ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร   บางขุนนนท์  กรุงเทพฯ 
ปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน ๑,๐๐๐เหรียญ  ตอกโค๊ตตัว นะ ด้านหน้าเหรียญข้างซ้าย๑ ตัว๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 21:05:13
เหรียญมหาลาภหนุนดวง ๘๘ (พิธีเสาร์๕)   เนื้อทองฝาบาตร    
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๐๐เหรียญ  
ตอกโค๊ตรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 21:18:47
เหรียญนั่งพาน  รุ่นสรงน้ำ๕๒  เนื้อทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๕,๙๙๙เหรียญ
ตอกโค๊ต ๑ตัว ตรงด้านหน้าเหรียญ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 21:33:17
พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ   รุ่นกลับดวง หนุนดวง   เนื้อเงิน 
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๓๒องค์   ด้านหลัง
ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์  ใต้ฐานอุดกริ่ง
พร้อมรอยจารมือหลวงปู่ท่าน  สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 สิงหาคม 2554, 21:53:12
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 29 สิงหาคม 2554, 22:40:21
ย่อรูปหน่อยสิครับคุนน้อง  019

ผมกำลังศึกษาอยู่ครับพี่ใหม่ กำลังๆๆๆ  015 015


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 29 สิงหาคม 2554, 22:56:57
แก้ตัวครับ........


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 17:14:30
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ท่านเมตตาอย่างมาก ขออนุโมทนาด้วยครับน้องชาย

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 17:15:18
พระสังกัจจายน์มหาลาภร่ำรวย     เนื้อโลหะผสม   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๕๐๐องค์ 
ร่วมทำบุญกฐิน๕๓ (๒๐๐บ.) ได้รับท่านมาบูชา ๑องค์
ใต้ฐานอุดผงว่านพุทธคุณ  ตอกโค๊ต  รันหมายเลขทุกองค์ 
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 17:56:17
พี่ ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ มีแต่พระที่จำนวนสร้างน้อยๆ คัดเอาแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 18:35:19
รบกวนท่านผู้รู้ระบุรุ่นให้ผมหน่อยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 19:06:47
ขอรบกวนอีกชิ้นครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 19:19:16
รบกวนท่านผู้รู้ระบุรุ่นให้ผมหน่อยครับ

พระสมเด็จ เนื้อผง ด้านหลังรูปเหมือน
น้องชายได้มาจากแหล่งใด  ต้องบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็น
อีกอย่างวัตถุมงคลหลวงปู่ท่าน จัดสร้างหลายรุ่น ก็จะมีข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
เดี๋ยวผมจะพยายามสอบถามข้อมูลให้ครับน้องชาย๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ขอรบกวนอีกชิ้นครับส่วนตะกรุดดอกนี้   เหมือนกัน มีตอกโค๊ตกำกับ ด้วยหรือเปล่าครับ  ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 19:24:04
ตะกรุด ไม่มีโค้ดนะครับ เป็นตะกรุดเปือยๆ ไส้ในเปนทองแดง หุ้มด้วยแผ่นขาวๆอะไรซักอย่าง ชั้นสุดท้ายเป็นท่อพลาสติกครับ

ทั้งตะกรุดและสมเด็จ ได้มาจากวัดครับ ช่วงปี 2552 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลุกเสกรุ่น ไชยมงคลรักชาติ ครับพี่ชาย


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:06:01
ตะกรุด ไม่มีโค้ดนะครับ เป็นตะกรุดเปือยๆ ไส้ในเปนทองแดง หุ้มด้วยแผ่นขาวๆอะไรซักอย่าง ชั้นสุดท้ายเป็นท่อพลาสติกครับ

ทั้งตะกรุดและสมเด็จ ได้มาจากวัดครับ ช่วงปี 2552 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลุกเสกรุ่น ไชยมงคลรักชาติ ครับพี่ชาย

ทั้งสองรายการเป็นวัตถุมงคลที่แจกสำหรับท่านที่เข้าพิธีดังกล่าวหรือเปล่าครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:10:35
น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะ ผมก็ได้มาจากพ่ออีกทอดหนึ่ง  แต่พ่อบอกว่าเอามาจากวัดตอนที่ไปกราบหลวงปู่ครั้งแรกๆนะครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:25:49
พระผงสมเด็จบดินทร์เดชา ฝังแร่ตาน้ำ รูปเหมือนหลวงปู่คำบุ พิธีงานผ้าป่า โรงเรียน ๕๑ 
รุ่น " มุทิตาจิต รำ่รวย รักแผ่นดิน " เป็นพระผงที่ ค่ายทหาร บดินทร์เดชา ยโสธรปล. ต้องขอขอบคุณครับ ข้อมูลและภาพ จากพี่ลินเวบพลังจิต๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:26:34
ภาพบรรยากาศ  งานบุญกฐินปี๒๕๕๓  ณ วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี ร่วมสร้างพระสังกัจจายน์หน้าตัก ๕๙นิ้ว   
พิธีพิธีเททองนำฤกษ์ ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร ท่านเสด็จมาเป็นประธานเททองนำฤกษ์ หล่อพระสังกัจจายน์หน้าตัก ๕๙นิ้ว  ครับท่าน   ปล. ขอบคุณครับพี่ลิน   สำหรับภาพบรรยากาศพิธีที่นำมาฝากกันครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:28:48
เห็นรูปหลวงปู่ก็คิดถึงครับ สงสัยต้องไปให้หลวงปู่จารหลังอีกรอบให้หายคิดถึงครับ 023 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 สิงหาคม 2554, 20:30:56
พระผงสมเด็จบดินทร์เดชา ฝังแร่ตาน้ำ รูปเหมือนหลวงปู่คำบุ พิธีงานผ้าป่า โรงเรียน ๕๑ 
รุ่น " มุทิตาจิต รำ่รวย รักแผ่นดิน " เป็นพระผงที่ ค่ายทหาร บดินทร์เดชา ยโสธรปล. ต้องขอขอบคุณครับ ข้อมูลและภาพ จากพี่ลินเวบพลังจิต๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007
ขอบคุณมากๆครับพี่ชาย กระจ่างแล้วผม  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:36:46
ผ้ายันต์ขาว  พิธีเสาร์๕  ยันต์ครู ๙แถว    
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๑๐๘ผืน  มีปั๊มตราวัดด้านหน้าทุกผืนครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 31 สิงหาคม 2554, 19:48:53
เห็นรูปหลวงปู่ก็คิดถึงครับ สงสัยต้องไปให้หลวงปู่จารหลังอีกรอบให้หายคิดถึงครับ 023 023
   

จารหลังนิมีวันที่ห้ามมั้ยครับ  ไปได้ทุกวันใช่มั้ยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 21:09:03
เห็นรูปหลวงปู่ก็คิดถึงครับ สงสัยต้องไปให้หลวงปู่จารหลังอีกรอบให้หายคิดถึงครับ 023 023
 

จารหลังนิมีวันที่ห้ามมั้ยครับ  ไปได้ทุกวันใช่มั้ยครับ

ตามข้อมูลที่ผมลงไว้ข้างต้นครับ

   หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู แต่ยังคงให้ความเมตตาศิษยานุศิษย์อย่างสม่ำเสมอ ในทุกวันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ ท่านจะประกอบพิธีลงเหล็กจารอักขระธรรมอักษรลาว ลงบนแผ่นหลังของบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ด้วยความเมตตา
        
          การจารอักขระธรรมลงแผ่นหลังของหลวงปู่ญท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ถือเป็นกุศโลบายทางธรรมเพื่อบ่งบอกถึง
" ความประมาทเป็นบ่อ เกิดแห่งความตาย หรือความหายนะ " ดังนั้นควรตั้งมั่นไม่ให้อยู่ในความประมาท ที่สำคัญถ้าท่านได้จารอักขระธรรมได้ครบถึง ๗ ครั้ง ว่ากันว่าอักขระธรรมจะฝังลึกถึงกระดูกและถ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของครู บาอาจารย์อย่างเคร่งครัดแล้ว จะอยู่ยงคงทน ต่อศาสตราวุธทั้งปวง๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 21:36:35
กะลาตาเดียวแกะพระราหู   องค์นี้ผมเช่า-บูชามาจากพี่ท่านหนึ่ง ประมาณ ๒ปีกว่าแล้วครับ
อาจจะจัดสร้างขึ้นในกลุ่มลูกศิษย์เฉพาะ ที่ศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
ด้านหน้าสลักคำว่า " ปู่คำบุ "  ด้านหลังมีรอยจารอักขระด้วยปากกาหมึกสี  ตามข้อมูลบอกว่าหลวงปู่ท่านเมตตาจาร
พี่ๆน้องๆ คนใดมีข้อมูลกะลาตาเดียวแกะพระราหู ตามรูปชี้แนะเต็มที่เลยครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 21:44:24
เหรียญมหาลาภหนุนดวง ๘๘ (พิธีเสาร์๕)   เนื้อทองแดงนอก      
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๓,๐๐๐เหรียญ  
ตอกโค๊ตรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 สิงหาคม 2554, 22:18:05
พระบูชาชินบัญชร ( อุดมโชคลาภ ) ขนาดหน้าตัก ๓นิ้ว  
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  จำนวน ๙๙องค์   ตอกโค๊ต รันหมายเลข  
ใต้ฐานอุด ลูกอม  ฝังตะกรุดจารมือ1ดอก  ชานหมากและแผ่นทองเหลือง ทุกองค์ครับ


  ***วัตถุประสงค์ เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้กำลังมุงหลังคา แต่ยังขาดแผ่นมุงหลังคาสรรไท ทางวัดจึงได้เรียนปรึกษา หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  และตกลงขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล
พระกริ่งชินบัญชร (รุ่นแรก) โดยจัด  พิธีมหาพุทธาภิเษก และสมโภชน์ ณ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็นวาระสุดท้าย
 


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 16:49:17
ประมวลภาพพิธีปลุกเสก  พระบูชาสัมฤทธิ์ผล  พระรอดสัมฤทธิ์ผล  รุ่นสัมฤทธิ์ผล

หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๒ มิ.ย พ.ศ.๒๕๕๔  ณ ภายในพระอุโบสถ วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

ปล. ขอบคุณครับพี่ท่านโอ้อุบล  สำหรับภาพบรรยากาศในพิธีครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙ 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 16:55:19
ภาพการทำลายโค๊ต หลังจากเสร็จพิธีปลุกเสก  รุ่นสัมฤทธิ์ผล


ปล. ขอบคุณครับพี่ท่านโอ้อุบล  สำหรับภาพบรรยากาศในพิธีครับ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 17:06:24
วัตถุมงคลก้นย่ามหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

วันที่ผมได้กราบหลวงปู่ท่าน ครั้งแรกในชีวิต หลวงปู่ท่านเมตตา มอบตะกรุดครอบจักรวาล ( ๘ทิศ )  ๑ดอก

จากก้นย่ามของหลวงปู่ท่าน   สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 17:18:34
จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ท่านนี้ยอกว่าบ้านใกล้วัดกุดชมภู  ผมพบและได้พูดคุย
ในวันที่ไปกราบหลวงปู่ท่าน ครั้งที่สอง ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ได้ชมเหรียญจากคนในพื้นที่ท่านนี้ เรียกว่า เหรียญ ปู่-ตา  

รุ่นมีไว้รวย  เนื้อทองแดงรมดำ  หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 01 กันยายน 2554, 17:54:45
ตะกรุดดอกนี้สุดๆอีกแล้วครับพี่หนุ่มสิงห์บางระจัน  ข้าน้อยขอคาระวะ  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 18:20:16
ตะกรุดดอกนี้สุดๆอีกแล้วครับพี่หนุ่มสิงห์บางระจัน  ข้าน้อยขอคาระวะ  017 017 017

วัตถุมงคลก้นย่ามหลวงปู่ท่าน สำหรับผมประเมินค่ามิได้ ถ้าได้รับจากหลวงปู่ท่านครับ สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 01 กันยายน 2554, 18:38:11
สาธุครับสาธุ   007 007 007

ขออาราธนาบุญทั้งหลายของข้าพเจ้า
ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าไปรับเมตตาจากหลวงปู่คำบุด้วยเทอญ  017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 18:44:24
หมากมหาลาภอุดผงพุทธคุณ  รุ่นพระจักรพรรดิ์ ๙ยอด  ปิดด้วยแผ่นเงิน ทองเหลือง ทองแดง
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้าง วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ (วันมาฆบูชา)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในพระอุโบสถ วัดกุดชมภู
ภายในอุดผง,คำหมาก,เกศา,สีผึ้ง เป็นต้น
 ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 19:18:23
วัตถุมงคลรุ่นมหามงคลแบ่งลาภ ๒๓-๐๘-๒๕๕๑

พระอุปคุตแบ่งลาภงาแกะ สร้างจำนวน ๑๖ องค์
พระอุปคุตแบ่งลาภเนื้อเงิน สร้างจำนวน ๘๖ องค์
พระอุปคุตแบ่งลาภเนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน ๑๐๘ องค์
พระอุปคุตแบ่งลาภเนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ๙๙๙  องค์

พระกริ่งตั๊กแตนเนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒๑ องค์
พระกริ่งตั๊กแตนเนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน ๘๖ องค์
พระกริ่งตั๊กแตนเนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน ๒๐๐ องค์
พระกริ่งตั๊กแตนเนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ๒๐๐ องค์

พระปิดตาเนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒๑ องค์
พระปิดตาเนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน ๘๖ องค์
พระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน ๒๐๐ องค์
พระปิดตาเนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ๒๐๐ องค์
พระปิดตาไม้แกะ สร้างจำนวน ๘๖ องค์
พระปิดตางาแกะ สร้างจำนวน ๑๖ องค์

สมเด็จไม้แกะ สร้างจำนวน ๘๖ องค์

ล็อกเก็ตฉากทอง สร้างจำนวน ๒๑ องค์
ล็อกเก็ตฉากทองจัมโบ้ สร้างจำนวน ๒๑ องค์
ล็อกเก็ตฉากฟ้า สร้างจำนวน ๓๐๐ องค์

หนุมานงาแกะ สร้างจำนวน ๑๖ องค์

พระปิดตาเนื้อตะกั่วฝังตระกรุดทองคำ สร้างจำนวน ๘๘ องค์
พระปิดตาเนื้อตะกั่วฝังตระกรุดคู่ สร้างจำนวน ๙ องค์
พระปิดตาเนื้อตะกั่วจัมโบ้ สร้างจำนวน ๑๙ องค์
พระปิดตาเนื้อตะกั่ว สร้างจำนวน ๒๔๖ องค์
พระปิดตาเนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒๐ องค์

ตะกรุดมหาอุปคุตเนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๒๙ องค์
ตะกรุดมหาอุปคุตเนื้อเงินใหญ่ สร้างจำนวน ๑๐๘ องค์
ตะกรุดมหาอุปคุตเนื้อเงินเล็ก สร้างจำนวน ๑๐๘ องค์
ตะกรุดมหาอุปคุตเนื้อทองแดง สร้างจำนวน ๑๐๘ องค์
ปล. พอดีผมไปเจอ ข้อมูลการจัดสร้าง รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ๒๓-๐๘-๒๕๕๑ มีพี่ท่านหนึ่งนำมาลง
ผมเลยบันทึกมาฝาก น่าจะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่าน มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ครับท่าน๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 20:48:56
เหรียญ รุ่นเรียกเงิน เรียกทอง   เนื้อทองแดงผสมชนวน
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๙๙๙เหรียญ    ตอกโค๊ต กงจักร ๑ตัว
เป็นเหรียญที่จัดสร้างตามดำริหลวงปู่ท่าน เพื่อนำปัจจัยจากการเช่าบูชาสมทบทุน สร้างวิหารสีชมภู


***เหรียญนี้พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตาจาร สาธุ สาธุ สาธุ...
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 21:36:42
เหรียญประสบการณ์ แจกทหาร (พิธีพระกริ่งสายรก รุ่นแรก) เนื้อทองแดงรมดำ
กรมทหารราบที่ ๑๖ จัดสร้างถวาย หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 21:47:54
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 กันยายน 2554, 22:32:34
ตะกรุดไม้ครูเสาร์๕ สร้างจากหนังขึงกลองเพล ตามตำราโบราณ
หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๕๕ดอก ตอกโค๊ต
รันเลขหมาย บนแผ่นทองแดง ทุกดอกครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙      007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 00:10:36
บุญวาสนาข้าน้อยคงไม่ถึงดอก........... 002 002 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 02:25:20
"ผู้ที่จารหลังกับหลวงปู่จะได้รับเหล็กจารคนละ 1 อันโดยเหล็กจารนั้นจะทำมาจากไม้มงคล โดยหลวงปู่ท่านจะเป็นผู้ลงอักขระอันศักดิ์สิทธิ์ลงบนเหล็กจาร เหล็กจารนี้เมื่อคราวจะใช้จารหลังท่านก็จะเสกเป่ากำกับอีกครั้งหนึ่ง โดยหลวงปู่เคยกล่าวว่าเหล็กจารของหลวงปู่นั้นเปรียบเสมือนกับไม้ครู คฑาครู ใช้พกไว้ป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะหลวงปู่อัญเชิญครูบาอาจารย์มา ประสิทธิ์ไว้แล้วครับ"


คำกล่าวด้านบนจริงแท้ประการใดครับ ท่านพี่ทั้งหลาย.........


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 02 กันยายน 2554, 18:01:23
ถูกต้องอย่างที่สุดแล้วครับ  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 กันยายน 2554, 19:21:15
ตามที่กล่าวมาครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 20:55:54
สาธุครับสาธุ......... 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 กันยายน 2554, 23:24:50
พระช่อพระรอดสัมฤทธิ์ผล รุ่นสัมฤทธิ์ผล    เนื้อสัมฤทธิ์    หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
             จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน ๓๒ช่ิอ  ตอกโค๊ตและ รันเลขหมายกำกับทุกช่อครับ
                        
                              **** โค๊ตทำลายทันทีหลังจบพิธี ****

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 23:25:48
โอั.......  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 กันยายน 2554, 23:29:54
พระรอดสัมฤทธิ์ผล   รุ่นสัมฤทธิ์ผล    เนื้อสัมฤทธิ์    หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน ๙๙๙องค์  ตอกโค๊ตด้านหน้าองค์พระ ๑ตัว  และรันเลขหมายด้านหลังองค์พระ ทุกองค์ทุกเนื้อครับ
                         

                                 **** โค๊ตทำลายทันทีหลังจบพิธี ****
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 กันยายน 2554, 16:45:27
พระบูชาพระสังกัจจายน์  รมดำ หน้าตัก ๕ นิ้ว   หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
ร่วมเป็น เจ้าภาพกฐิน ปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑๙๙กอง ร่วมบุญกองละ ๒,๐๐๐ บ.  จัดสร้างจำนวน  ๑๙๙องค์
รันหมายเลขประจำองค์ ทุกองค์    ใต้ฐานอุด  เหรียญเจริญพรล่าง  เนื้อทองแดง ๑เหรียญ   
แผ่นทองแดง จารอักขระ  ๑แผ่น และ ตะกรุดจารมือ ทองเหลือง ๑ดอก ครับท่าน
   


ปล. พระบูชาพระสังกัจจายน์ เป็นงานสองชิ้น องค์พระ กับ บาตร สามารถแยกออกจากกันได้ครับท่าน  สาธุ  สาธุ สาธุ...
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 กันยายน 2554, 21:10:06
ประสบการณ์นำมาเล่า ที่ผมประสบพบเจอ หลังจากอธิฐานจิตให้ได้มีโอกาสกราบ หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกถดชมภู  จ.อุบลราชธานี
สักครั้งในชีวิตผม  จากคำบอกเล่าพี่ท่านหนึ่ง หลังจากที่ผมเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟัง บอกว่าเป็นสื่อสัญญาณ ที่บอกว่าผมกำลังจะได้มีโอกาสได้กราบหลวงปู่ท่านเร็ววัน จากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ หลวงปู่มาที่วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์  กรุงเทพฯ  เหตุการณ์ที่บอกเหตุผมนำมาลงเพื่อเผยแผ่ ไม่มีเจตนา ลบหลู่ หรืออื่นใด
เพื่อให้เกิดการเสื่อมเสีย ** สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่จริง **  สาธุ สาธุ สาธุ...

โปรดใช้วิจารณญาณ  ชมตามลิงค์ครับท่าน  
http://board.palungjit.com/album.php?albumid=3898ปล. ชมรูปแล้วผมจะมาเล่ารายละเอียด เผยแผ่อีกครั้งครับ
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007 007หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 03 กันยายน 2554, 21:22:13
สาธุครับ   017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์วัดสว่างอารมณ์ ที่ 03 กันยายน 2554, 21:40:41
ของหลวงปุ่คำบุ  ผมมี รุ่นบารมีธรรม กรรมการชุดเล็ก ด้วยความกรุณาจากคุณเพ็ญพระใหม่ ขอขอบพระคุณใว้ ณ ที่นี้  ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 กันยายน 2554, 21:46:34
ของหลวงปุ่คำบุ  ผมมี รุ่นบารมีธรรม กรรมการชุดเล็ก ด้วยความกรุณาจากคุณเพ็ญพระใหม่ ขอขอบพระคุณใว้ ณ ที่นี้  ครับ

แจ่มมากครับพี่ท่านตี๋สามมัคคี  ขอบคุณมากครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙    007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: NAMOO1 ที่ 03 กันยายน 2554, 22:31:06
กราบนมัสการหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตตจิตโต ครับ
สวัสดีครับพี่ agri_07 พี่มหาเถร พี่ตี๋สามัคคี กระผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากต้วด้วยนะครับพี่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 กันยายน 2554, 22:34:16
กราบนมัสการหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตตจิตโต ครับ
สวัสดีครับพี่ agri_07 พี่มหาเถร พี่ตี๋สามัคคี กระผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากต้วด้วยนะครับพี่


สวัสดีครับพี่ท่านนะโม  มาร่วมกันเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙      007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 03 กันยายน 2554, 23:02:06
กราบนมัสการหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตตจิตโต ครับ
สวัสดีครับพี่ agri_07 พี่มหาเถร พี่ตี๋สามัคคี กระผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากต้วด้วยนะครับพี่


สวัสดีเช่นกันครับท่านนโม (ผมก็ใหม่เหมือนกัน  015)
ยินดีที่ได้ร่วมเผื่อแผ่บารมีพ่อใหญ่ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 04 กันยายน 2554, 02:06:52
กราบนมัสการหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตตจิตโต ครับ
สวัสดีครับพี่ agri_07 พี่มหาเถร พี่ตี๋สามัคคี กระผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากต้วด้วยนะครับพี่

ยินดีต้อนรับครับ  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 04 กันยายน 2554, 17:10:34
รูปเหมือนหล่อลอยองค์   รุ่น สร้างกุฏิกลางน้ำ๕๒   เนื้อซิลิก้า (รุ่น๑)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒   จำนวน ๙๙๙องค์ ตอกโค๊ตศาลา ๑ตัว พร้อมรันหมายเลข บนแผ่นทองแดง
ลักษณะองค์พระ จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตโต นั่งสมาธิ เทหล่อด้วยเนื้อซิลิก้า
เจาะรูใต้ฐานอุดผงพุทธคุณ และเกศา ปิดด้วยแผ่นทองแดง  หน้าตัก ๒.๒ซ.ม. ความสูง ๓ซ.ม.
๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 12 กันยายน 2554, 12:38:22
ขอแจมครับ รุ่นสรงน้ำ ปี2552


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 กันยายน 2554, 21:37:09
พระปิดตา เนื้อผง รุ่นสรงน้ำ๕๒ แจ่มครับน้องเต้


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดช$
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 12 กันยายน 2554, 21:40:44
หากนับพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงปู่ไม่ต่างกัน  ตัวตัดสินน่าจะอยู่ที่อย่างอื่น 

ส่วนตัว ชอบงานด้านศิลป์ การออกแบบครับ 

เริ่มเห็นไอเดีย ตั้งแต่ เจริญพรบน  มาจนถึง บารมีธรรม 

ซึ่ง 2 รุ่นนี่ยากปฏิเสธกับความตั้งใจของผู้สร้าง


ดูแล้วมีพลัง ในตัวครับ 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 กันยายน 2554, 21:48:45
เหรียญแจ่มครับท่านโบโน


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์วัดสว่างอารมณ์ ที่ 12 กันยายน 2554, 22:46:29
แจ่มจริงๆครับเนื้อเงินผมยังไม่มีเพราะได้ชุดเล็ก  008 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 13 กันยายน 2554, 23:46:17
ตามที่เคยรับไว้ท่านมหาเถรไว้ครับ ตะกรุด และรายการอื่น ๆ ของแถมเล็กน้อยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 กันยายน 2554, 16:53:05
สุดยอดเลยครับท่านพี่............ 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 กันยายน 2554, 16:57:29
ผมยังขอเงินแม่ใช้  ก็ได้เท่านี้แหละครับ..........


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aon-ubon ที่ 14 กันยายน 2554, 17:10:53
เยี่ยมครับ แค่นี้ก็สุด ๆ แล้วครับ ไปไหนมาไหน สบายใจไปหมดครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 กันยายน 2554, 17:22:53
เป็นวาสนาของผมจริงๆครับ ที่หลวงปู่จารให้เองกับมือทุกขั้นตอนเลยครับ  
ทำให้ผมยิ่งรัก เคารพ และศรัทธาพ่อใหญ่ของผมเป็นเท่าทวีคูณ
ขออารธนาคุณพ่อใหญ่ปกเกล้าเกษาหลานเด้อ.............สาธุ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 14 กันยายน 2554, 19:36:19
เยี่ยมครับ ท่าทางจะเจ็บน่าดู อีก 6 ครั้งก็ครบแล้วครับสู้ ๆ  010


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 กันยายน 2554, 19:54:51
ก็เจ็บนิดๆครับพี่  แต่ผมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับ เพราะ ผมไปวันนี้ (พุธ 14 กันยา)
แต่ก็สุดยอดเหมือนกันครับ เพราะ หลวงปู่จารให้เองกับมือทุกขั้นตอน
และตอนผมไปถึงได้มีโอกาสช่วยปู่ยกของลงมาจากศาลาฉันอาหาร
พอดีตอนผมไปถึงปู่ยังไม่ลงมา ผมเลยขึ้นไปดูเลยมีโอกาสได้นั่งชื่นชมบารมีปู่อยู่ครู่หนึ่ง
พอหลวงปู่ท่านเห็นผมท่านก็ถามว่ามาจากไหน มาทำอะไร
ผมก็บอกท่านว่า มาจารหลังครับปู่  ท่านก็เลยว่า เอ๊า...ยกของซ่อยแน๊ ไปไว้กุฎิผุ่นละ
แล้วท่านก็ลงมาที่กุฎิกลางน้ำ  มาถึงก็จัดการเลยครับ...........


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 14 กันยายน 2554, 20:03:58
เริ่มต้นด้วยการ  ฝนเหล็กจารกับหินลับมีด (ทำเอาผมหวั่นนิดๆๆ)
แล้วพ่อใหญ่ก็บอกผมนั่งขัดสมาดหันหลังมา
พ่อใหญ่ก็ทาน้ำมันลงทั่วหลัง (เย็นๆแสบๆหอมๆ)
แล้วก็เริ่มลงจารตัวแรก (เหมือนเอาเข็มขีดใบตองครับ) เจ็บๆคันๆนิดๆ
จารหลังเสร็จก็จารหัว (หัวจะจารยากนิดๆ)
แล้วก็พรมน้ำมนต์ (ฟังจากบทสวดตอนพรมน้ำมนต์ น่าจะเป็นทางคงกระพันชาตรีนะครับ)
เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี  ยังความปราบปรื้มแก่ผมเป็นที่สุดหาใดเทียบไม่ได้


ปล.ผมว่าจะขอให้พ่อใหญ่จารเหรียญบารมีธรรมกับเจริญพรล่างให้ด้วย
    แต่พอจารหลังเสร็จพ่อใหญ่ว่า...เมื่อยๆ....เลยไม่ได้ขอท่าน ให้ท่านพักผ่อนดีกว่า........วันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 14 กันยายน 2554, 22:52:24
สุดยอดแล้วครับ อยู่ใกล้ๆมีโอกาสก็ไปบ่อยๆนะ พี่อยู่ไกลอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำ ตอนที่อยู่ก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่พอจากมาแล้วก็คิดเสียดายไม่ได้เลยน้องเอ้ย  017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 15 กันยายน 2554, 00:01:40
อ้ายเอ๊ยผมอยากสิบอกว่า.......

ตอนพ่อใหญ่ลงเหล็กจารบ่เจ็บเด้อครับ

แต่หลังจากอาบน้ำแสบแฮงครับ

แต่ถ้ามีโอกาสผมกะสิไปจารอีกครับ   024


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mr.kan ที่ 15 กันยายน 2554, 09:56:15
 001   สุดยอดเลยอ้าย tae   พาน้องไปกราบแนเด้อ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 15 กันยายน 2554, 20:18:11
ได้เคยครับท่าน mr.kan  พร้อมเสมอครับท่าน   018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 กันยายน 2554, 21:15:48
ตามที่เคยรับไว้ท่านมหาเถรไว้ครับ ตะกรุด และรายการอื่น ๆ ของแถมเล็กน้อยครับ

แจ่มมากครับท่านอ้นอุบล


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 15 กันยายน 2554, 21:19:51
ก็เจ็บนิดๆครับพี่  แต่ผมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับ เพราะ ผมไปวันนี้ (พุธ 14 กันยา)
แต่ก็สุดยอดเหมือนกันครับ เพราะ หลวงปู่จารให้เองกับมือทุกขั้นตอน
และตอนผมไปถึงได้มีโอกาสช่วยปู่ยกของลงมาจากศาลาฉันอาหาร
พอดีตอนผมไปถึงปู่ยังไม่ลงมา ผมเลยขึ้นไปดูเลยมีโอกาสได้นั่งชื่นชมบารมีปู่อยู่ครู่หนึ่ง
พอหลวงปู่ท่านเห็นผมท่านก็ถามว่ามาจากไหน มาทำอะไร
ผมก็บอกท่านว่า มาจารหลังครับปู่  ท่านก็เลยว่า เอ๊า...ยกของซ่อยแน๊ ไปไว้กุฎิผุ่นละ
แล้วท่านก็ลงมาที่กุฎิกลางน้ำ  มาถึงก็จัดการเลยครับ...........


ผมขออนุโมทนา ถึงความตั้งใจของน้องเต้อุบล สำเร็จดั่งที่ตั้งใจ ยินดีด้วยครับ

ถ้าผมมีโอกาสไม่พลาดแน่นอนครับ สาธุ สาธุ  สาธุ๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙       007 007
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 15 กันยายน 2554, 21:33:55
ถ้าพี่มีโอกาสไปก็อย่าลืมชวนผมด้วยนะครับ  01 014


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ ที่ 16 กันยายน 2554, 21:53:03
เพิ่งถอยมาจากไปรษณีย์ แบ่งๆ กันไป สวยติดตา   018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 17 กันยายน 2554, 05:00:22
อิจฉา เหรียญที่กำลังมาแรง แรง แรง แรง แล้วก็ แรง  007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ ที่ 17 กันยายน 2554, 07:30:23
แรกๆไม่เคยสนใจ  แต่เหรียญเจริญพรบนของหลวงปู่คำบุ ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆ สวยแบบเรียบง่าย แต่คลาสสิก ส่วนบารบีธรรมสวยแบบอลังการงานสร้าง... 024


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ ที่ 17 กันยายน 2554, 22:45:04
ดูอีกกี่ครั้งก็ ตรึงใจ ตลอด    002


หัวข้อ: พิธีปลุกเสกรุ่น เจริญบารมี ๘๙ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๔ ณ วัดกุดชมภู
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 18 กันยายน 2554, 23:01:15
ภาพที่นำมาเผยแพร่นี้ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจแต่ประการใด  เป็นเพียงการเผยแพร่บารมีของพ่อใหญ่กับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในพ่อใหญ่
ภาพอาจจะมีข้อความที่เป็นชื่อผู้ถ่ายจึงต้องขออภัยด้วย  หากพี่น้องบ้านอุบลพระต้องการเพื่อนำไปบูชาติดต่อได้โดยตรง (ยกเว้นนำไปทำเพื่อผลทางธุรกิจ)  017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 19 กันยายน 2554, 20:45:06
เพิ่งถอยมาจากไปรษณีย์ แบ่งๆ กันไป สวยติดตา   018


แจ่มครับพี่ท่านโบโน

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007 007


หัวข้อ: Re: พิธีปลุกเสกรุ่น เจริญบารมี ๘๙ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๔ ณ วัดกุดชมภู
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 19 กันยายน 2554, 20:49:27
ภาพที่นำมาเผยแพร่นี้ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจแต่ประการใด  เป็นเพียงการเผยแพร่บารมีของพ่อใหญ่กับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในพ่อใหญ่
ภาพอาจจะมีข้อความที่เป็นชื่อผู้ถ่ายจึงต้องขออภัยด้วย  หากพี่น้องบ้านอุบลพระต้องการเพื่อนำไปบูชาติดต่อได้โดยตรง (ยกเว้นนำไปทำเพื่อผลทางธุรกิจ)  017

ยอดเยี่ยมมากครับน้องเต้ สำหรับภาพบรรยากาศในพิธี ดูหลวงปู่คำบุ ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง สาธุ สาธุ สาธุ...

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 19 กันยายน 2554, 21:19:07
ปัจจุบันหลวงปู่เหนื่อยมาก  เลยชอบรูปนี่เป็นพิเศษครับ


หัวข้อ: Re: พิธีปลุกเสกรุ่น เจริญบารมี ๘๙ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๔ ณ วัดกุดชมภู
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 19 กันยายน 2554, 23:57:13
ภาพที่นำมาเผยแพร่นี้ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจแต่ประการใด  เป็นเพียงการเผยแพร่บารมีของพ่อใหญ่กับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในพ่อใหญ่
ภาพอาจจะมีข้อความที่เป็นชื่อผู้ถ่ายจึงต้องขออภัยด้วย  หากพี่น้องบ้านอุบลพระต้องการเพื่อนำไปบูชาติดต่อได้โดยตรง (ยกเว้นนำไปทำเพื่อผลทางธุรกิจ)  017

ยอดเยี่ยมมากครับน้องเต้ สำหรับภาพบรรยากาศในพิธี ดูหลวงปู่คำบุ ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง สาธุ สาธุ สาธุ...

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007 007 007

ภาพที่ผ่านสื่อครับพี่ท่าน จากที่ผมดูๆจริงๆแล้วพ่อใหญ่เหนื่อยมากๆๆ  แต่ด้วยความเมตตาของพ่อใหญ่  พ่อใหญ่ไม่เคยให้ลูกหลานเสียความตั้งใจ
ถึงพ่อใหญ่จะเหนื่อยพ่อใหญ่ก็ไม่เคยบ่น  ไม่ว่าลูกหลานจะขออะไรพ่อใหญ่ก็ให้หมดทุกอย่าง  ดังนั้นจึงอยากให้ใครที่แอบอ้างเอาพ่อใหญ่มาเพื่อผมทางธุรกิจ
ขอให้เลิกเถอะครับ ผมอยากให้เจตนาของพ่อใหญ่ที่จะสร้างเจดีย์ศรีชมภูให้เสร็จนั้น สำเร็จโดยเร็ว  และอยากให้พ่อใหญ่อยู่โปรดลูกหลานไปนานเท่านาน
เลิกเถอะครับถ้าจะเอาพ่อใหญ่ไปหากินในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ถือว่าคนรักพ่อใหญ่เหมือนกันขอร้อง    ปล.พิมพ์ไปพูดไปน้ำตามันก็ไหลออกมาเอง   


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 20 กันยายน 2554, 00:01:54
ปัจจุบันหลวงปู่เหนื่อยมาก  เลยชอบรูปนี่เป็นพิเศษครับ

หายากนะครับรูปพ่อใหญ่ตอนยิ้ม  ยิ่งภาพชุดนี้ผมถ่ายเองยิ่งภูมิใจครับ
พ่อใหญ่จะไม่ยอมให้ลูกหลานแอบถ่ายนะครับ เพราะ ถ้าพ่อใหญ่เห็ฯใครถ่ายจะต้องหันไปให้ถ่ายตรงๆสวยๆ
อย่างวันที่ผมไปจารหลัง พ่อใหญ่เห็ฯผมแอบถ่ายยุโดยที่พ่อใหญ่ไม่ได้ใส่ประคำ
พอพ่อใหญ่หันมาเห็นพ่อใหญ่ก็ยิบประคำในยามมาใส่แล้วก็จัดท่านั่งให้ผมถ่าย เป็ฯภาพที่ผมประทับใจมากๆครับ    015


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 20 กันยายน 2554, 01:19:19
พ.ต.ท. อำนาจ เหล็กดี ที่เห็นรูปก่อนลองสุดท้ายเป็นเสมือนพ่อของผม เพราะไปอาศัยบ้านท่านกินข้าวอยู่บ่อย ๆ ครับ  015


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 20 กันยายน 2554, 01:25:40
ที่อยู่หลังพ่อใหญ่  รูปที่พ่อใหญ่ยิ้มนะหรอครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 20 กันยายน 2554, 01:33:56
ใช่แล้วครับน้องเต้ ท่านเป็นพ่อของพี่ชายที่สนิทกับพี่มาก ๆ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 20 กันยายน 2554, 10:21:19
รับทราบครับ ท่านได้เข้าร่วมพิธีด้วยครับวันนั้น ท่านได้ของที่ระลึกด้วย  018


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 20 กันยายน 2554, 10:26:52
รับทราบครับ ท่านได้เข้าร่วมพิธีด้วยครับวันนั้น ท่านได้ของที่ระลึกด้วย  (อิจฉา  อิอิ)018


หัวข้อ: ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู ๒๕๕๔ รับวัตถุมงคลรุ่นฉลองกฐิน ๕๔
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 26 กันยายน 2554, 18:36:08
ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู ๒๕๕๔
กองละ ๙๙๙ บาท รับวัตถุมงคลรุ่นฉลองกฐิน ๕๔

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู 1 กอง กองละ ๙๙๙ บาท รับ ชุดของขัวญ 1 ชุด ในชุดมีรายการวัตถุมงคลดังนี้

1.พระกริ่งชินบัญชร เนื้อชนวน 1 องค์ ( ในรูปคือแบบเทียน)
2.เหรียญขอบสตางค์ ขวัญถุง รับโชค 7 เหรียญ (ทองเหลือง 3 ทองแดง 3 อัลปาก้า 1 )
3.พระผงขุนแผนสมปรารถนา พิมพ์จิ๋ว 4 องค์ (ดินเจ็ดป่าช้า)

                                                  เครดิตภาพ คุณ klangphramai


หัวข้อ: จำสร้างเอง บูชาเองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 29 กันยายน 2554, 20:45:59
วันนี้ (29.09.54) ผมไปกราบขอเมตตาพ่อใหญ๋คำบุให้ท่านเหยียบผ้าให้ครับ  พ่อใหญ่เมตตาให้ทั้งมือ-เท้า
พร้อมทั้งจารให้ด้วยครับ เป็ฯเรื่องที่น่าคิดว่าคืนก่อนผมไปพ่อใหญ่ก็ทำผ้ารอยมือ-เท้า(แต่เป็นรอยสีแดง)
พ่อใหญ่ทำไว้ให้ลูกศิษย์บูชาที่วัดนะครับ  ส่วนขอผมไปขอให้ท่านทำให้ไว้บูชาผืนเดียวครับ

ลูกขอกราบพ่อใหญ่ด้วยเศียรเกล้า  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 29 กันยายน 2554, 21:05:58
สุดยอดมากครับน้องชาย ผ้ายันต์ผืนนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะหาไม่ได้อีกแล้วครับ  017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 29 กันยายน 2554, 21:07:44
สุดยอดมากครับน้องชาย ผ้ายันต์ผืนนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะหาไม่ได้อีกแล้วครับ  017 017

แน่นอนครับ เพราะ ผมทำผืนเดียว  จัดสร้างเอง บูชาเอง
แต่ถ้าท่านใดอยากบูชาที่วัดมีนะครับ จะเป็นรอยสีแดงพ่อใหญ่จารมือทุกผืนนะครับ
รีบหน่อบนะครับ  ที่เห็ฯวันนี้มีไม่มากนะครับ   005 005 005


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 29 กันยายน 2554, 21:19:12
เยี่ยมมากครับ    007 007


หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู ๒๕๕๔ รับวัตถุมงคลรุ่นฉลองกฐิน ๕๔
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 กันยายน 2554, 22:05:18
ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู ๒๕๕๔
กองละ ๙๙๙ บาท รับวัตถุมงคลรุ่นฉลองกฐิน ๕๔

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดกุดชมภู 1 กอง กองละ ๙๙๙ บาท รับ ชุดของขัวญ 1 ชุด ในชุดมีรายการวัตถุมงคลดังนี้

1.พระกริ่งชินบัญชร เนื้อชนวน 1 องค์ ( ในรูปคือแบบเทียน)
2.เหรียญขอบสตางค์ ขวัญถุง รับโชค 7 เหรียญ (ทองเหลือง 3 ทองแดง 3 อัลปาก้า 1 )
3.พระผงขุนแผนสมปรารถนา พิมพ์จิ๋ว 4 องค์ (ดินเจ็ดป่าช้า)

                                                  เครดิตภาพ คุณ klangphramai


ขอร่วมอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: จำสร้างเอง บูชาเองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 กันยายน 2554, 22:08:06
วันนี้ (29.09.54) ผมไปกราบขอเมตตาพ่อใหญ๋คำบุให้ท่านเหยียบผ้าให้ครับ  พ่อใหญ่เมตตาให้ทั้งมือ-เท้า
พร้อมทั้งจารให้ด้วยครับ เป็ฯเรื่องที่น่าคิดว่าคืนก่อนผมไปพ่อใหญ่ก็ทำผ้ารอยมือ-เท้า(แต่เป็นรอยสีแดง)
พ่อใหญ่ทำไว้ให้ลูกศิษย์บูชาที่วัดนะครับ  ส่วนขอผมไปขอให้ท่านทำให้ไว้บูชาผืนเดียวครับ

ลูกขอกราบพ่อใหญ่ด้วยเศียรเกล้า  017 017 017


สาธุ สาธุ สาธุ...  ผ้ายันต์ผืนนี้ประเมินค่ามิได้ เป็นบุญวาสนาอย่างมากที่สุดๆๆครับน้องชาย

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 30 กันยายน 2554, 07:21:10
เป็นผ้ายันต์ที่สวยมากครับ น้องเต้น่าจะทำมาฝากพี่บ้างนะ 021


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 กันยายน 2554, 09:23:55
ใจจริงก็อยากจะทำแจกพี่น้องบ้านอุบลพระทุกท่านแหละครับ  แต่ผมเกรงใจพ่อใหญ่เพราะผมไม่มีปัจจัยทำบุญกับท่าน
กับเห็นตอนท่านเขียนยันต์ให้แล้วท่านปรานีตบรรจงเขียนเขียนให้ทีละตัวจนเสร็จ ท่าทางพ่อใหญ่จะเหนื่อยเอาเรื่อง
ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ  ถ้าไงลองดูที่วัดนะครับเป็ฯรอบประทับสีแดง ราคาน่าเก็บนะครับ สนใจเชิญได้ที่วัดนะครับ   007 007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 30 กันยายน 2554, 09:40:51
สุดยอดครับท่านเด้ อยากได้นำเด้จักผืน งวดหน้าเฮ็ดเผื่อชาวเว็บอุบลฯนำแหน่เด้อครับ
เป็นวาสนาอีหลีครับ  007  007  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 30 กันยายน 2554, 14:13:02
สุดยอดครับท่านเด้ อยากได้นำเด้จักผืน งวดหน้าเฮ็ดเผื่อชาวเว็บอุบลฯนำแหน่เด้อครับ
เป็นวาสนาอีหลีครับ  007  007  007

ต้องขออภัยครับ ผมมิกล้าครับ  ผมไม่มีปัจจัยร่วมทำบุญกับพ่อใหญ่  จะให้ทำให้หลายๆผืนก็เกรงใจท่าน  017 017 017
แต่ถ้าใครใดอยากได้ ผมพร้อมเป็นตัวกลางให้นะครับ   015


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 30 กันยายน 2554, 16:43:47
 023  ครบทีมแล้ว  (เหรียญทองคงไม่มีปัญญา เรนู)  018หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 03 ตุลาคม 2554, 18:29:08
สวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านโบโน 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 03 ตุลาคม 2554, 19:22:15
งามแท้ อยากมีกับเขามั่ง     002 002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 ตุลาคม 2554, 20:06:09
เหรียญแจ่มครับพี่ท่านโบโน

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: seksun ที่ 03 ตุลาคม 2554, 21:19:19
  ผมมีเหรียญหนึ่ง  ไม่ตัดปีก แต่2เดือนที่แล้วลูกพี่ผมได้มีโอกาสไปถวายเหล็กจารที่หลวงพ่อใช้อยู่ปัจจุบันโดยเป็นแก่นขาม ต้นเดียวกันกับมีที่ผมถืออยู่  และมีเหล็กจารอยู่กับอาจารท่านอื่นอีกแต่ไม่ขอเอ่ยนามท่าน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ChayTurbo ที่ 03 ตุลาคม 2554, 21:28:02
ยอดเยี่ยม ท่านหลวงปู่น่าคำบุเคารพ น่านับถือมาก นานวันลูกศิษย์จากทั่วสารทิศ เเห่มาพึงบารมีหลวงปู่  วัตถุมงคลท่านล้วนมีกระสบการณ์
 หากโอกาสผมคงได้ไปพึงใบบุญท่าน  007
ขอบคุณครับ ที่นำเสนอข้อมูลดีๆ  019


 หาก กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของผมล่วงเกินหลวงปู่บุญมีทั้งใจก็ดี ทั้งไม่ตั้งใตก็ดี ขอให้ท่านหลวงปู่โปรดอโหสิกรรม ให้ลูกให้หลายด้วย  017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 03 ตุลาคม 2554, 21:38:17
  018  พิธีดีมากๆ 100 ปีจะมี วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 สักครั้ง (เขาว่ามาซะเวอร์) ...พอดีเกิดวันเสาร์  เหรียญนี้เลยเสริมดวง เป็น 5 เท่า


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 09 ตุลาคม 2554, 19:01:46
  ผมมีเหรียญหนึ่ง  ไม่ตัดปีก แต่2เดือนที่แล้วลูกพี่ผมได้มีโอกาสไปถวายเหล็กจารที่หลวงพ่อใช้อยู่ปัจจุบันโดยเป็นแก่นขาม ต้นเดียวกันกับมีที่ผมถืออยู่  และมีเหล็กจารอยู่กับอาจารท่านอื่นอีกแต่ไม่ขอเอ่ยนามท่าน


ขอบคุณมากครับพี่ท่านsek ที่นำวัตถุมงคลหลวงปู่คำบุ มาแบ่งปันกันชมครับ


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007 007
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 09 ตุลาคม 2554, 19:03:58
 018  พิธีดีมากๆ 100 ปีจะมี วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 สักครั้ง ...พอดีเกิดวันเสาร์  เหรียญนี้เลยเสริมดวง เป็น 5 เท่า

เหรียญหน้ากากทองคำแท้  สวยแจ่มครับพี่ท่านโบโน


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 09 ตุลาคม 2554, 19:07:33
พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙      007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 09 ตุลาคม 2554, 21:13:19
สวยมากครับ พี่หนุ่มสิงค์   008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 09 ตุลาคม 2554, 21:23:51
สวยมากครับ พี่หนุ่มสิงค์   008

ท่านนี้สายตรงครับ ตรงกว่าไม้บรรทัดอีกครับ  เรียกได้ว่าคลังวัตถุมงคลพ่อใหญ่คำบุเลยครับ   019


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: seanwat ที่ 29 พฤศจิกายน 2554, 16:46:02
ผมเห็นเพื่อนสมาชิก ไปให้หลวงปู่คำบุ ทำผ้ายันต์รอยมือ รอยเท้าให้    เราต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นผ้าไปด้วยไหมครับ  ถ้าอยากให้หลวงปู่ทำให้


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ingaun ที่ 01 ธันวาคม 2554, 09:22:57

มีกับเค้านิดหน่อย แต่ไม่รู้รุ่นไหน  002 ใครรู้วานบอกหน่อยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: seksun ที่ 04 ธันวาคม 2554, 22:35:16
ชอบตะกรุดมากๆครับกดlike 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: lynn26 ที่ 05 ธันวาคม 2554, 14:32:39
สวัสดีค่ะ ท่านเจ้าของบ้าน  017 แวะมาเยี่ยมชมนะคะ  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 ธันวาคม 2554, 20:58:31
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมเผยแผ่วัตถุมงคลหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต ใน ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณมากครับ

๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙     007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 ธันวาคม 2554, 14:27:19
ชุดของขวัญที่ระลึกงานทอดกฐิน ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 11 ธันวาคม 2554, 16:40:35
ชุดนี้ล่าสุดใช่มั้ยครับ ผมได้ขุนแผนมาองค์หนึ่งพี่ที่ไปงานเขาให้มาครับ  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 ธันวาคม 2554, 08:22:23
ชุดนี้ล่าสุดใช่มั้ยครับ ผมได้ขุนแผนมาองค์หนึ่งพี่ที่ไปงานเขาให้มาครับ  007

ถูกต้องครับน้องใหม่ ตามข้อมูลขุนแผนเนื้อผง องค์จิ๋ว  มวลสารไม่ธรรมดาครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่แม่นเซียนเป็นคนซื้อพระ ที่ 17 ธันวาคม 2554, 15:26:10
กราบ หลวงปู่ ด้วยหัวใจครับ

หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่แม่นเซียนเป็นคนซื้อพระ ที่ 17 ธันวาคม 2554, 15:45:49
เหรียญ รุ่นแรกหลวงปู่ สภาพสวยติชมได้นะครับ คนบ้านเดียวกันครับผม  007 007

(http://upic.me/i/u3/dsc_5540.jpg) (http://upic.me/show/31288152)
(http://upic.me/i/r6/dsc_5541.jpg) (http://upic.me/show/31288172)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: สองแสนแสบ ที่ 17 ธันวาคม 2554, 16:06:58
สวยจริง จารเต็มสูตร จีวรงดงาม ขอบคุณครับที่นำมาให้ชมครับ 017
ของผมมีเหมือนกัน แต่จีวรท่านตามฐานะผมครับ 555+ 015
(http://upic.me/i/92/318366-16f0a.jpg) (http://upic.me/show/30524529)
(http://upic.me/i/du/318366-28bf4.jpg) (http://upic.me/show/30524531)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่แม่นเซียนเป็นคนซื้อพระ ที่ 17 ธันวาคม 2554, 16:15:26
สุดยอดเลยครับ ท่านสอง มีอะไรแนะนำด้วยนะครับ  017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 ธันวาคม 2554, 17:49:46
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต   สวย  จารชัดเจน จีวรแจ่ม  ขอบคุณมากครับ  007

ปล. เหรียญของท่านสอง ก็ยอดเยี่ยมครับ 007


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่แม่นเซียนเป็นคนซื้อพระ ที่ 17 ธันวาคม 2554, 17:55:57
ขอบคุณครับผม คนบ้านเดียวกัน  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 ธันวาคม 2554, 10:41:30
ขอบารมีหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี คุ้มครองให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ มีความสุขๆ ร่ำรวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ เดินทางไปมาปลอดภัย แคล้วคลาด จากสิ่งไม่ดีทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ...


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 มกราคม 2555, 09:56:19
*** เอาฤกษ์เอาชัย ต้นปีใหม่ปีมะโรง ขอให้ร่ำรวย  เงินทองไหลมาเทมา สาธุ สาธุ สาธุ... ***

พระบูชาพระสังกัจจายน์  รมดำ หน้าตัก ๕ นิ้ว   หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
ร่วมเป็น เจ้าภาพกฐิน ปีพ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑๙๙กอง ร่วมบุญกองละ ๒,๐๐๐ บ.  จัดสร้างจำนวน  ๑๙๙องค์
รันหมายเลขประจำองค์ ทุกองค์    ใต้ฐานอุด  เหรียญเจริญพรล่าง  เนื้อทองแดง ๑เหรียญ   
แผ่นทองแดง พร้อมรอยจาร ๑แผ่น และ ตะกรุดจารมือ ทองเหลือง ๑ดอก ครับท่าน 


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 มกราคม 2555, 20:54:04
สอบถามข้อมูล รูปถ่ายต้นฉบับหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดถ่ายขึ้นปีพ.ศ.ที่เท่าไร  และช่วงนั้นหลวงปู่คำบุ ท่านอายุเท่าไร  ขอบคุณครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: tonphiboon ที่ 25 มกราคม 2555, 17:59:54
ขอเเจมด้วยคนครับ
สมเด็จค้าขาย(สมเด็จเปียก)รุ่นเเรก


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 มกราคม 2555, 15:38:20
ขอเเจมด้วยคนครับ
สมเด็จค้าขาย(สมเด็จเปียก)รุ่นเเรก

ยินดีขอบคุณมากครับ ที่ร่วมเผยแผ่  ไม่ทราบว่ารุ่นนี้จัดสร้างปีพ.ศ. ที่เท่าไร ขอบคุณครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 มกราคม 2555, 20:28:40
ผมได้รูปถ่ายย้อนยุค หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี จากพี่ท่านหนึ่ง
สอบถามข้อมูล จัดสร้างแจกในพิธีพระกริ่งอุปคุต(สดุ้งกลับ) ปีพ.ศ.๒๕๕๑ ด้านหลังติดจีวรหลวงปู่
หลังจากที่ได้รับรูปถ่ายหลวงปู่ ผมได้พยายามหากรอบใ่ส่ ซึ่งรูปถ่ายใบนี้ มีขนาดประมาณ 1.9 x 2.0 เซนติเมตร
พอได้กรอบสแตนเลสมาเรียบร้อย ผมใช้แผ่นโฟมที่อยู่ในกล่องเปล่าพระเครื่องของหลวงปู่คำบุ  นำมาเป็นฉากหลังของรูปถ่าย
ให้มีขนาดที่เท่ากับกรอบสแตนเลสที่ผมได้มา ขนาดใกล้เคียงรูปถ่ายมากที่สุด หลังจากนั้นผมก็นำเกศา และชานหมากหลวงปู่
ใส่เพิ่มเติมลงในกรอบด้านหลัง ดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ...


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 มกราคม 2555, 16:47:47
หัวข้อ: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  (อ่าน 6544 ครั้ง)
          ***   29 มกราคม 2555, 16:40:44  ***


เกินดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ   ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต    วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี  สาธุ สาธุ สาธุ...

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 29 มกราคม 2555, 17:28:49
พระชุดกรรมการ  รุ่นแก้ววิเศษ พระยอดฉัตร  เนื้อชนวน(พระกริ่งเก่าหลายรุ่น)  หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน ๓๐๐ ชุด     ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์   มีทั้งหมด  ๕พิมพ์ ต่อ ๑ชุด ดังนี้
๑. เหรียญหล่อมหาโชคเศรษฐีศรีอุบล
๒. เหรียญหล่อพิมพ์เตารีด
๓. เหรียญหล่อพระอุปคุตแบ่งลาภ
๔. พระปิดตาโภคทรัพย์
๕. พระเกศาแก้ววิเศษ

*** วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพระทองคำยอดฉัตร ***


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555, 16:12:12
พระปิดตาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน ๑๐๙องค์  ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์ครับ*** วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพระทองคำยอดฉัตร ***


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555, 11:09:35
*** โปรดระวัง!!!  ช่วงนี้ของเก๊ รุ่นเก่า-รุ่นใหม่ ระบาดหนัก โปรดศึกษาข้อมูล ส่องของแท้ ก่อนลงสนามทุกครั้งครับ ***


@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555, 12:50:40
เหรียญหล่อฉลุ รุ่นกลับดวง หนุนดวง   เนื้อนวะนำฤกษ์    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้าง วันที่ ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๕๑เหรียญ  ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์@หนุ่มสิงห์บางระจัน  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:07:20
***  โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน  ***

เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไป ผมประสบพบเจอด้วยตัวผมเอง  ก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสพบเจอ


และได้กราบหลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

ครั้งแรกในชีวิตของผม ประมาณ ๑อาทิตย์ หลังอธิฐานต่อหน้าพระบูชารูปเหมือนหลวงปู่  


** ในชีวิตนี้ขอให้ลูกได้มีโอกาสได้กราบหลวงปู่สักครั้งด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ.... **

หลังจากนั้น วันหนึ่งผมได้บูชารูปเหมือนลอยองค์ หลวงปู่คำบุ ท่านมา ๑องค์  ได้นำท่านไปใส่กรอบสแตนเลส


พร้อมกับวัตถุมงคล ของพระเกจิอีก สองท่านครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:23:02
หลังจากที่ผมได้นำ รูปเหมือนลอยองค์รุ่นหนึ่ง ของหลวงปู่คำบุ ใ่ส่กรอบสแตนเลส ก็นำอาราธนาขึ้นคอ ก็เกิดสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจอย่างมาก

ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน ตั้งแต่นำพระเครื่องหลายองค์ไปใ่ส่ กรอบสแตนเลส  เิกิดฝ้าไอน้ำ ขึ้นที่หน้า-หลัง ในส่วนที่เป็นกรอบพลาสติกใส

ช่วงที่เข้าไปในที่อากาศภายนอกเย็น เวลาผมเดินเข้าห้างสรรพสินค้า หรือธนาคาร จะเกิดฝ้าเต็มไปหมด แต่พอเดินออกมานอกห้าง และธนาคาร

ในส่วนของฝ้าที่เกิดขึ้น ก็ค่อยๆๆๆจางหายไปในที่สุด@หนุ่มสิงห์บางระจัน 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:31:17
หลังจากนั้นผมก็ได้สอบถาม  เฮียแถวบ้านผม  ที่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาข้อมือ  เฮียท่านนี้บอกว่าเกิดจากแผ่นโฟมที่รองพระ ด้านในหรือเปล่า

อาจจะเปียกชื้น ผมก็เชื่อ ลองนำรูปเหมือนหลวงปู่ ออกมาเปลี่ยนแผ่นโฟมรองใหม่  ก็ยังเกิดเหมือนเดิมทุกประการ เหตุการณ์นี้ประมาณ ๒-๓ วัน

วันที่ ๓ ผมได้ทำการขอขมาหลวงปู่ เพื่อบันทึกภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิได้ลบหลู่ประการใด สาธุ สาธุ สาธุ...@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:38:23
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:41:02
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:44:35
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:46:04
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:47:41
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555, 22:48:50
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 10:21:36
หลังจากนั้น วันที่ ๑๑ / ๗ / ๒๐๑๐ ผมก็ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของผม 

ได้พบเจอ และกราบหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี

ท่านมาโปรดลูกศิษย์พอดี วันที่ ๑๐-๑๑ / ๗ / ๒๐๑๐  ณ วัดศรีสุดารามฯ กทม.

(วันประวัติศาสตร์ในชีวิตของผม) สาธุ สาธุ สาธุ...@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 10:31:13
*** เรื่องที่ผมนำมาบอกเล่า มิมีสิ่งใดแฝงแอบ เพื่อการพาณิชย์ใดๆ  ตั้งใจเผยแผ่บารมีหลวงปู่คำบุ ด้วยความศรัทธา สาธุ สาธุ สาธุ... ***

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  017 017 017


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 16:11:13
(http://upic.me/i/ym/hq010.jpg) (http://upic.me/show/33240635)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 16:15:52
(http://upic.me/i/yr/qy020.jpg) (http://upic.me/show/33240723)
รุ่นเจริญบารมี 89 เนื้อเงินลงยาครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 16:18:48
(http://upic.me/i/8k/img_5021.jpg) (http://upic.me/show/33240777)

..รุ่นเจริญสุข ร่ำรวย เนื้อเงินหน้าทองคำ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555, 18:06:06
(http://upic.me/i/yr/qy020.jpg) (http://upic.me/show/33240723)
รุ่นเจริญบารมี 89 เนื้อเงินลงยาครับ

หมายเลขประจำ เหรียญแจ่มครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน     007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555, 20:56:53
เหรียญหล่อมหาโชค เศรษฐีศรีอุบล  เนื้อชนวน    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน ๙๙๙ องค์  ตอกโค๊ต รันหมาเลขทุกองค์ครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 01 มีนาคม 2555, 22:08:05
(http://image.free.in.th/z/ia/22qxx.jpg) (http://pic.free.in.th/id/48f49ad3abf78ac43da56f9aa035f966)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: A-June ที่ 02 มีนาคม 2555, 00:20:59
พระเครื่องของหลวงปู่่ท่านเยอะจริงๆ:wan-e005:


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 มีนาคม 2555, 15:24:27
พระเครื่องของหลวงปู่่ท่านเยอะจริงๆ:wan-e005:

มาร่วมกันเผยแผ่ บารมีหลวงปู่คำบุ ท่านได้ครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 04 มีนาคม 2555, 18:49:56
พระปิดตาโภคทรัพย์ เนื้อชนวน  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๔  จำนวน  ๖๙๙องค์  ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์ครับ


*** วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพระทองคำยอดฉัตร ***
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 05 มีนาคม 2555, 08:41:37
ขอบคุณมากครับ  สำหรับทุกพลังน้ำใจ ที่บริสุทธิ์ทุกพลังน้ำใจจากใจจริง ว่างๆจะลงข้อมูลวัตถุมงคลหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต อีกครับ


ปล. ยังไม่หมด ผมจะนำมาลงอีกเรื่อยๆๆครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 มีนาคม 2555, 09:46:17
ตะกรุดมหาอุดมิ่งมงคล เนื้อเงิน บรรจุผงพุทธคุณ   

หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๕๑ ตอกโค๊ต รันเลขหมายทุกดอกครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 11 มีนาคม 2555, 21:04:05
(http://upic.me/i/5o/img_6370.jpg) (http://upic.me/show/33730917)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 11 มีนาคม 2555, 21:12:21
(http://upic.me/i/c1/img_6303.jpg) (http://upic.me/show/33731050)
(http://upic.me/i/ao/img_6305.jpg) (http://upic.me/show/33731058)
(http://upic.me/i/0i/img_6346.jpg) (http://upic.me/show/33731064)
พระกริ่งเนื้อเงิน รุ่น ร่ำรวย มหาเศรษฐี จัดสร้าง 199 องค์


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 มีนาคม 2555, 22:53:15
พระกริ่ง เนื้อเงิน แจ่มชัด ขอบคุณครับ ที่นำมาร่วมเผยแผ่ครับพี่ท่านอุทัย

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 12 มีนาคม 2555, 06:53:44
พระปิดตา มหาลาภ มหาเศรษฐี


รุ่นนี้ สวยจริงๆ ออกแบบได้สะดุดตา พิธีดี ตรงกับวันมาฆบูชาที่ 7 มีนาคม. พ.ศ.2555 สร้างน้อย ไม่แพง

เห็นแล้วอดใจไม่ได้ครับ เลยรีบเก็บก่อนราคาจะไปไกลกว่านี้ เก็บทั้งทีต้อง ยกชุด ครับ (องค์ทองคำคงไม่ได้เก็บ)  :wan-e002:
(http://upic.me/i/zz/rimg0056.jpg) (http://upic.me/show/33739405)


(http://upic.me/i/rh/rimg0059.jpg) (http://upic.me/show/33739411)


(http://upic.me/i/rz/j020120209160520.jpg) (http://upic.me/show/33739420)
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 มีนาคม 2555, 08:29:00
พระปิดตา มหาลาภ มหาเศรษฐี


รุ่นนี้ สวยจริงๆ ออกแบบได้สะดุดตา พิธีดี ตรงกับวันมาฆบูชาที่ 7 มีนาคม. พ.ศ.2555 สร้างน้อย ไม่แพง

เห็นแล้วอดใจไม่ได้ครับ เลยรีบเก็บก่อนราคาจะไปไกลกว่านี้ เก็บทั้งทีต้อง ยกชุด ครับ (องค์ทองคำคงไม่ได้เก็บ)  :wan-e002:ใช่ครับอาจารย์แดน  ขอบคุณมากครับ ที่นำมาเผยแผ่  ผมเพิ่งจะเคยเห็นพระบูชาหน้าตัก ๓นิ้ว อุดกริ่งด้วยครับ

ปล. กรรมการชุดใหญ่ฐานทองคำ  ผมไม่ได้จองไว้ แต่เดี๋ยวรอชมมีข้อมูลแน่นอนครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 12 มีนาคม 2555, 12:48:06
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี เนื้อแร่เหล็กน้ำพี้ผสมตะปูสังขวานร หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๑๙๙องค์   อุดกริ่งฝาเงิน  ตอกโค๊ต รันหมายเลขใต้ฐานทุกองค์ครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 มีนาคม 2555, 12:30:04
พระชัยเชียงรุ้งรวยทรัพย์  " รุ่นแรก "   เนื้อชนวน  หลวงปู่คำบุ คุตตฺจิตฺโต วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน ๑,๙๙๙องค์  ตอกโค๊ต รันหมายเลขทุกองค์ครับ
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 14 มีนาคม 2555, 22:10:32
(http://upic.me/i/nr/img_6806.jpg) (http://upic.me/show/33820811)
..รุ่น เพชรกลับทรัพย์ทวี..เนื้อเงินหน้าทองคำ..จัดสร้าง ๕๙ เหรียญ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 14 มีนาคม 2555, 22:13:23
(http://upic.me/i/me/img_6809.jpg) (http://upic.me/show/33820989)
...ด้านหลัง ตอกโค้ด..และหมายเลขทุกเหรียญครับ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 14 มีนาคม 2555, 22:26:32
(http://upic.me/i/7g/0img_6802.jpg) (http://upic.me/show/33821400)
รุ่นเพชรกลับทรัพย์ทวี เนื้อเงินลงยาหน้านาก อยู่ในชุดกรรมการครับ จัดสร้าง ๙๙ ชุด


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 14 มีนาคม 2555, 22:29:12
(http://upic.me/i/55/0img_6804.jpg) (http://upic.me/show/33821537)
หลังเหรียญ ตอกโคีด..และหมายเลขทุกเหรียญครับ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 14 มีนาคม 2555, 22:37:27
แจ่มมากครับพี่ท่าน    008 008 008
 
@หนุ่มสิงห์บางระจัน    007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 มีนาคม 2555, 12:14:20
.. ขอแก้ไขข้อมูลการจัดสร้างเหรียญเนื้อเงินลงยาหน้าทองคำใหม่ครับ จากสร้าง ๕๙ เหรียญ เป็นจัดสร้าง ๓๙ เหรียญครับ
..ในใบโบว์ชัว ๕๙ เหรียญ แต่จัดสร้างจริง ตามจำนวนที่จองครับ คือ ๓๙ เหรียญ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 มีนาคม 2555, 22:09:47
(http://upic.me/i/6q/img_6877.jpg) (http://upic.me/show/33847163)
   หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต รุ่เจริญพรบน ๘๘  เนื้อเงินลงยา จัดสร้าง ๒๘๘ เหรียญ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 มีนาคม 2555, 22:15:07
(http://upic.me/i/aj/img_6885.jpg) (http://upic.me/show/33847346)
ด้านหลังเหรียญ ตอกหมายเลขกำกับทุกเหรียญ..โค๊ดตอกที่ด้านหน้าเหรียญครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 มีนาคม 2555, 22:40:10
รุ่นนี้จัดสร้างเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ปลุกเสก 3 วาระ
..1 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553..พิธีกดพิมพ์นำฤกษ์ ณ.พระอุโบสถวัดกุดชมภู
..2 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ..พิธี พุทธาภิเษก ณ.พระอุโบสถวัดกุดชมภู
..3 วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 ..หลวงปู่ปลุกเสกเดี่ยว ณ.พระอุโบสถวัดกุดชมภู


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 มีนาคม 2555, 21:41:36
พระสมเด็จรุ่นแรกบูชาครู  รุ่นวิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู เนื้อผงผสมว่าน 

หลวงปู่คำบุ คุตตฺจิตฺโต วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 18 มีนาคม 2555, 16:09:29
พระกริ่งอุปคุต(สดุ้งกลับ)  พิมพ์เล็ก   เนื้อชนวน

หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี  

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน ๘๘๖ องค์ อุดกริ่ง เขย่าเสียงดังกังวาล ตอกโค๊ตตัว นะ ใต้ฐาน ๑ตัวครับ**พระรุ่นนี้หลวงปู่คำบุ ท่านเมตตา ออกที่วัดศรีสุดารามฯ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ**
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 20 มีนาคม 2555, 22:30:49
เหรียญเสมา รุ่นเพชรกลับทรัพย์ทวี  เนื้ออัลปาก้า หน้าทองฝาบาตร  ชุดกรรมการใหญ่   หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี

พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕   ชุดกรรมการใหญ่ จัดสร้างทั้งหมด ๙๙ชุด   ตอกโค๊ตรันหมายเลขทุกองค์ ทุกเนื้อครับ


*** ปล. ด้านหน้าเหรียญด้านล่างพิมพ์ วัน เดือน ปีพ.ศ. กำเนิดเกิด หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต ***
  


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 มีนาคม 2555, 09:09:07
หลังจากที่ผม พยายามตามหากรอบสแตนเลสใส่ องค์ท่านก็หาไม่เจอ  นำท่านไปเลี่ยมพลาสติกครับ ^^@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mano ที่ 23 มีนาคม 2555, 14:06:05
กราบหลวงปู่คำบุเหนือเศียรเกล้าหัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 23 มีนาคม 2555, 19:55:41
ผ้ายันต์หลวงปู่คำบุ  รุ่นนี้ผืนยาวมากครับพี่ท่านมโน


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 24 มีนาคม 2555, 11:03:58
พระกริ่งชินบัญชร(รุ่นแรก) รุ่นอุดมโชคลาภ๘๗  เนื้อนวะโลหะ   ไม่ตัดก้านช่อ

หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๕๐ องค์ ใน๑,๐๐๐ องค์ ตอกโค๊ตรันหมายเลข ทุกองค์ ไม่เรียงลำดับหมายเลขครับ


หลวงปู่ท่านเมตตา ออกวัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

***วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี***@หนุ่มสิงห์บางระจันหัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 25 มีนาคม 2555, 17:15:53
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

** รายละเอียดจำนวน การจัดสร้างในแต่ละเนื้อ ผมจะนำมาลงอีกครั้งครับ **
@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มีนาคม 2555, 17:30:32
(http://upic.me/i/uz/img_7383.jpg) (http://upic.me/show/34155878)
(http://upic.me/i/9c/img_7387.jpg) (http://upic.me/show/34155903)
เหรียญเสมาฉลุเนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน รุ่น เจริญพร สดุ้งกลับ.พุทธาพิเษกเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มีนาคม 2555, 17:34:17
(http://upic.me/i/tp/img_7389.jpg) (http://upic.me/show/34156053)
(http://upic.me/i/in/img_7390.jpg) (http://upic.me/show/34156064)
เหรียญเงินหน้าทองคำ รุ่น เจริญพร สดุ้งกลับ จัดสร้างพร้อมเหรียญเสมาฉลุครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 27 มีนาคม 2555, 18:09:12

เหรียญเงินหน้าทองคำ รุ่น เจริญพร สดุ้งกลับ จัดสร้างพร้อมเหรียญเสมาฉลุครับ


ชอบรุ่นนี้ครับ  สร้างย้อนยุคเหมือนหลวงปู่สุข มากๆ 


วัตถุมงคลของหลวงปู่คำบุ สร้างได้เหมือนเหรียญเกจิยุคต่างๆ มาหลายเหรียญแล้ว


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: fame ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:02:33
เหรียญ เจริญพรสะดุ้งกลับ ย้อนยุค หลวงปู่คำบุ รุ่นนี้ เป้นเหรียญที่ผม ชอบที่สุด ของหลวงปู่คำบุเลยยยยย  002  002  002  002


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:08:13
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม เหรียญรูปไข่(ย้อนยุค)ผมว่าเหรียญเล็กไปหน่อยครับ ถ้าใหญ่กว่านีอีกหน่อยจะสวยมากเลยครับ..(ความเห็นส่วนตัวครับ)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:15:51
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม เหรียญรูปไข่(ย้อนยุค)ผมว่าเหรียญเล็กไปหน่อยครับ ถ้าใหญ่กว่านีอีกหน่อยจะสวยมากเลยครับ..(ความเห็นส่วนตัวครับ)

แจ่มครับพี่ท่านอุทัย   ขนาดของเหรียญประมาณไหนครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน      007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:27:13
อความโดย: Agri_07
ใส่การอ้างถึงคำพูด
อ้างจาก: uthai08 ที่ วันนี้ เวลา 19:08:13
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม เหรียญรูปไข่(ย้อนยุค)ผมว่าเหรียญเล็กไปหน่อยครับ ถ้าใหญ่กว่านีอีกหน่อยจะสวยมากเลยครับ..(ความเห็นส่วนตัวครับ)

แจ่มครับพี่ท่านอุทัย   ขนาดของเหรียญประมาณไหนครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน       
.............................................................................
  เหรียญ กว้าง 2.3 ซม. สูงไม่รวมห่วง 2.7, รวมห่วง 3.1 ซม. ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:35:39
อความโดย: Agri_07
ใส่การอ้างถึงคำพูด
อ้างจาก: uthai08 ที่ วันนี้ เวลา 19:08:13
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม เหรียญรูปไข่(ย้อนยุค)ผมว่าเหรียญเล็กไปหน่อยครับ ถ้าใหญ่กว่านีอีกหน่อยจะสวยมากเลยครับ..(ความเห็นส่วนตัวครับ)

แจ่มครับพี่ท่านอุทัย   ขนาดของเหรียญประมาณไหนครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน       
.............................................................................
  เหรียญ กว้าง 2.3 ซม. สูงไม่รวมห่วง 2.7, รวมห่วง 3.1 ซม. ครับ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าเหรียญน่าจะใหญ่กว่านี้ 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 27 มีนาคม 2555, 19:57:13
ขอบคุณครับพี่ท่านอุทัย สำหรับข้อมูล ขนาดเล็กจริง  รายละเอียดสวยครับหัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: euko ที่ 27 มีนาคม 2555, 20:51:29
เหรียญเสมาฉลุเนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน รุ่น เจริญพร สดุ้งกลับ. อยากได้ครับเปิดที่เท่าไรครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Dear_kurato ที่ 27 มีนาคม 2555, 21:11:59
ราคาออกจากวัด4500ครับหายากด้วย


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มีนาคม 2555, 22:05:13
เหรียญเสมาฉลุเนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน รุ่น เจริญพร สดุ้งกลับ. อยากได้ครับเปิดที่เท่าไรครับ

..................................................................................
ขอบคุณครับที่สนใจ..มีเหรียญเดียวครับ..ขออนุญาติโชว์อย่างเดียวก่อนครับ...


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 เมษายน 2555, 10:26:01
เหรียญ แจกทาน เนื้อทองแดง   หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

ตามข้อมูลที่ผมได้มา บอกจัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  ในพิธีปลุกเสก วัตถุมงคล ณ วัดศรีสุดารามฯ  กทม.   

ตอกโค๊ตกำกับ  " คำบุ  "  ด้านหลังเหรียญครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน   


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 01 เมษายน 2555, 15:11:41
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี  เนื้อเงิน  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๑๙๙องค์   อุดกริ่งฝาเงิน  ตอกโค๊ตรันหมายเลขด้านหลัง และใต้ฐานทุกองค์ครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 04 เมษายน 2555, 21:44:18
รูปเหมือนหล่อ  รุ่นวิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู   เนื้อทองฝาบาตร    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑   เนื้อทองฝาบาตร ตอกโค๊ตตัวนะ ตรงสังฆาฏิด้านหลัง ๑ตัว@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 06 เมษายน 2555, 11:03:49
ได้กรอบใ่ส่ท่านเรียบร้อย หายากที่จะพอดีองค์ท่านครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน   005 005


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 06 เมษายน 2555, 11:11:31
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี   เนื้อเมฆพัตร  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๒๙๙องค์   อุดกริ่งฝาเงิน  ตอกโค๊ตรันหมายเลข ใต้ฐานทุกองค์ครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 06 เมษายน 2555, 17:30:50
เหรียญ มหาลาภมหาเศรษฐี     เนื้ออัลปาก้าไม่ขัดผิว   หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕ จำนวนจัดสร้างน้อย  ตอกโค๊ต รันหมายเลขด้านหลังเหรียญ ทุกเหรียญครับ

 
***(ตามข้อมูลที่สอบถาม ผู้จัดสร้างๆถวายหลวงปู่คำบุ)***

@หนุ่มสิงห์บางระจันหัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 07 เมษายน 2555, 23:37:19
(http://upic.me/i/j7/img_7523.jpg) (http://upic.me/show/34493755)
(http://upic.me/i/zu/img_7517.jpg) (http://upic.me/show/34493768)
รุ่นเจริญบารมี ๘๙ เหรียญฉลุเนื้อเงิน จัดสร้าง 399 เหรียญ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 07 เมษายน 2555, 23:40:45
(http://upic.me/i/th/img_7525.jpg) (http://upic.me/show/34493931)
(http://upic.me/i/e1/img_7528.jpg) (http://upic.me/show/34493938)
เนื้อนวโลหะ จัดสร้าง 999 เหรียญ.


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 08 เมษายน 2555, 09:48:17
สวยแจ่มมากครับ   ขอบคุณมากครับพี่ท่านอุทัย สำหรับข้อมูลที่นำมาเผยแผ่ครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 11 เมษายน 2555, 18:42:14
รูปเหมือนปั๊ม  รุ่น เพชรกลับทรัพย์ทวี  เนื้อนวะโลหะ อยู่ในชุดกรรมการใหญ่  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๙๙ชุด  ใต้ฐานอุดผงติดเกศา  ตอกโค๊ตรันหมายเลขทุกองค์ครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 13 เมษายน 2555, 17:37:08
ไปเที่ยวสงกรานต์!!! เดินทางไปมาปลอดโปร่งครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 14 เมษายน 2555, 18:11:10
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี   เนื้อสัมฤทธิ์ผิวไฟโบราณ   หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๒,๙๙๙องค์   อุดกริ่งฝาเงิน  ตอกโค๊ตรันหมายเลข ใต้ฐานทุกองค์ครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 เมษายน 2555, 21:48:15
(http://upic.me/i/3n/img_7658.jpg) (http://upic.me/show/34686857)
(http://upic.me/i/gv/img_7659.jpg) (http://upic.me/show/34686865)
รุนเจริญสุข ร่ำรวย กรรมการ เนื้อเงินลงยา สีน้ำเงินครับ..ปี 2553..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 เมษายน 2555, 21:51:04
(http://upic.me/i/z7/img_7660.jpg) (http://upic.me/show/34686954)
(http://upic.me/i/en/img_7661.jpg) (http://upic.me/show/34686974)
รุนเจริญสุข ร่ำรวย กรรมการ เนื้อเงินลงยา สีน้ำเขียวครับ..ปี 2553..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 เมษายน 2555, 21:58:45
(http://upic.me/i/su/b2ia2.jpg) (http://upic.me/show/34687072)
(http://upic.me/i/bw/n4xa4.jpg) (http://upic.me/show/34687078)
รุ่นเจริญ บารมี ๘๙ เนื่อเงินหน้าทองคำ สิงห์นวะครับ(องค์นี้สิงห์นวะชุบทองคำครับ)..จัดสร้าง 299 เหรียญ..ปี 2554


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 15 เมษายน 2555, 22:02:39
(http://upic.me/i/6c/uzha3.jpg) (http://upic.me/show/34687221)
(http://upic.me/i/m6/9lxa1.jpg) (http://upic.me/show/34687238)
รุ่นเจริญ บารมี ๘๙ เนื่อเงินลงยาลายธงชาติครับ..จัดสร้าง 399 เหรียญ..ปี 2554


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 เมษายน 2555, 18:48:03
เหรียญ รุ่น ไชยมงคล รักชาติ เนื้อนวะโลหะ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี 
จัดสร้างโดย กรมทหารราบที่ ๑๖ ** วัตถุประสงค์เพื่อนำแจกทหารที่ลงปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ **

โดยนิมนต์พระอริยสงฆ์สายอีสาน รวมอธิฐานจิตปลุกเสก หลายรูป อาทิ หลวงปู่บุญหลาย อคคฺตจิตโต , หลวงปู่จอม นาคเสโน , หลวงปู่ดี วัดบ้านสร้างแก้วเหนือ , หลวงปู่อ่อง วัดสิงหาญ , หลวงปู่ทองวัน วัดบ้านปากโดม และพระอริยสงฆ์รูปอื่นๆ อีกหลายรูปร่วมอธิฐานจิต
โดยมี หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๕๒  จำนวน ๕๐๐ เหรียญ 
ตอกโค๊ต ตัวนะ  ตรงสังฆาฏิ ๑ตัว  ตอกโค๊ต ท.บ๑ ด้านหลังเหรียญ ทุกเหรียญครับ***จำนวนการจัดสร้าง เหรียญ รุ่น ไชยมงคล รักชาติ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  มี ๓เนื้อ ดังนี้

*เนื้อเงิน ๓๐๐ เหรียญ

**เนื้อนวะโลหะ ๕๐๐ เหรียญ

***เนื้อทองแดง ๓,๕๐๐ เหรียญ@หนุ่มสิงห์บางระจัน
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 19 เมษายน 2555, 15:54:58
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี  เนื้อทองทิพย์  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๘๙๙องค์   อุดกริ่งฝาทองทิพย์   ตอกโค๊ตรันหมายเลขด้านหลัง ทุกองค์ครับ*** ตามข้อมูลที่ผมสอบถามมา เนื้อทองทิพย์ ผู้จัดสร้างทำถวายหลวงปู่คำบุ สาธุ สาธุ สาธุ... ***


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 เมษายน 2555, 12:27:31
รูปเหมือนหล่อโบราณ  พิมพ์เตารีด รุ่นเพชรกลับทรัพย์ทวี  เนื้อเมฆสิทธิ์ อยู่ในชุดกรรมการใหญ่  

หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕   จำนวน ๙๙ชุด   ยิงโค๊ต รันหมายเลข ด้านหลังทุกองค์ครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 08 พฤษภาคม 2555, 11:16:39
เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์   เนื้อตะกั่วลองพิมพ์    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๙๙๙เหรียญ  ตอกโค๊ตรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 09 พฤษภาคม 2555, 13:04:03
วันนี้มีพี่ท่านหนึ่ง อยู่แถวบ้านผม  พี่ท่านนี้เห็นว่าผมศรัทธาหลวงปู่คำบุ  ผมเคยเล่าเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ ทำให้พี่ท่านนี้สนใจ

พี่ท่านนี้เลยไปสอบถามคนที่รู้จัก ว่ามีวัตถุมงคลหลวงปู่คำบุ บ้างหรือเปล่า วันนี้ได้นำเหรียญหลวงปู่คำบุ มาให้ผมดู

สีหน้าดีใจมาก เมื่อผมรับเหรียญมาดู เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำ หูเจาะ  รุ่นเจริญพรบน ๘๘  (โดนเต็มๆๆ)ครับ

ผมเลยขอเหรียญพี่ท่านนี้ มาถ่ายรูปให้ชมกันด้วยครับ
@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 15:47:42
เหรียญ เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงรมดำ  จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๒  ในชุดกฐิน๕๒


เหรียญ เจริญพรล่าง  เนื้อทองแดง  จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓  มาพร้อมหนังสือรวมประวัติและภาพวัตถุมงคล หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต** ทั้งสองเหรียญ ตอกโค๊ตตรงสังฆาฏิ โค๊ตที่ตอก อักขระด้านหลังเหรียญแตกต่่างกันครับ **@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 19:33:44
..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 19:36:50
หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต "เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์" เนื้อเงินหน้าทองคำ..จัดสร้าง ๕๙ เหรียญ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 19:39:06
หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต "เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์" เนื้อนวะหน้าทองคำ..จัดสร้าง ๙๙ เหรียญ..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 19:40:25
เหรียญนี้เนื้อ ชนวนครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 19:45:13
..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: หนึ่งอ้วนวาริน ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 20:14:09
เหรียญปลอดภัยหลังเรียบ ในอุบล มีไม่กี่เหรียญครับ(http://upic.me/i/yu/img_1497.jpg) (http://upic.me/show/35725907)
(http://upic.me/i/mn/img_1498.jpg) (http://upic.me/show/35725922)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 16 พฤษภาคม 2555, 20:23:09
 :wan-e005:
เหรียญปลอดภัยหลังเรียบ ในอุบล มีไม่กี่เหรียญครับ(http://upic.me/i/yu/img_1497.jpg) (http://upic.me/show/35725907)
(http://upic.me/i/mn/img_1498.jpg) (http://upic.me/show/35725922)อยู่ที่ผม  ๑ เหรียญ ครับพี่ท่าน


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 19 พฤษภาคม 2555, 16:55:43
เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์   เนื้อเงินหน้ากากทองคำ   หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๕๙เหรียญ  ตอกโค๊ตสองตัว พร้อมรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 20 พฤษภาคม 2555, 01:53:05
..เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่คำบุ..ชุดกรรมการ เนื้อทองระฆังลงยา จัดสร้าง 499 ชุด...
..เนื้อเงินหน้าทองคำ จัดสร้าง 99 เหีรยญครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 20 พฤษภาคม 2555, 01:54:43
..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 พฤษภาคม 2555, 18:53:55
ขอบคุณครับพี่ท่านอุทัย

@หนุ่มสิงห์บางระจัน    007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 21 พฤษภาคม 2555, 19:14:47
เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์     เนื้อทองแดง  กะหลั่ยทองลงยา ลายธงชาติ   หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๙๙๙เหรียญ  ตอกโค๊ตคำว่า เฮง ตรงสังฆาฏิ  พร้อมรันหมายเลข ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญครับปล. เหรียญชุดนี้ ข้อมูลผู้จัดสร้างๆ ถวายหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต   สาธุ สาธุ สาธุ...  


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 25 พฤษภาคม 2555, 18:02:53
เหรียญ  รุ่นทานบารมี   เนื้ออัลปาก้า   หลวงปู่คำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๓ @หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 26 พฤษภาคม 2555, 13:48:22
เพิ่มเติมข้อมูลเล่าสู่กันฟังครับ   เนื่องจากเหรียญเป็นเนื้อเงิิน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาถ้าหยิบจับโดยตรง จะเกิดรอยมือเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้การนำเหรียญไปเลี่ยมใส่กรอบ จะต้องระมัดระวัง อย่างมาก หลังจากเลี่ยมไปแล้วเกิดรอยมือ จะแก้ไขยาก  ต้องบอกช่างเลี่ยมผู้ชำนาญ และรู้จักเป็นพิเศษ
สำหรับผม ทดลอง ทดสอบมาแล้วประมาณ 3 รายการของหลวงปู่คำบุ  สภาพเนื้อเงินยังแจ่มชัด  โดยการหากรอบมาใส่ โดยที่สัมผัสผ่านผ้าสะอาด ช่วงเวลาใส่เหรียญลงในกรอบสแตนเลสครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 31 พฤษภาคม 2555, 19:46:27
"อายุยืน" หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี สาธุ สาธุ สาธุ...


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 02 มิถุนายน 2555, 17:19:25
เหรียญพุดซ้อนสองคณาจารย์   เนื้อเงิน  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๙๙เหรียญ  ตอกโค๊ต รันหมายเลข ด้านหน้าเหรียญทุกเหรียญครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 03 มิถุนายน 2555, 18:08:48
เหรียญห่วงเชื่อมอายุยืน เนื้อทองแดง หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๙,๙๙๙ เหรียญ ตอกโค๊ตรันหมายเลขทุกเหรียญครับ@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 04 มิถุนายน 2555, 11:29:37
04 มิถุนายน 2555, 11:24:46  หัวข้อ: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  (อ่าน 15002 ครั้ง)

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ

@หนุ่มสิงห์บางระจัน  007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 04 มิถุนายน 2555, 13:47:11
พระกริ่งอายุยืน เนื้อทองทิพย์ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๔,๙๙๙องค์ ตอกโค๊ตรันหมายเลขทุกองค์


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 08 มิถุนายน 2555, 22:15:30
สวยกริ๊บ  คล้ายๆ เจริญพร  แต่ราคาเบากว่ากันเยอะ  จึงชอบ


(http://upic.me/i/e2/rimg0001.jpg) (http://upic.me/show/36431847)
(http://upic.me/i/uu/rimg0002.jpg) (http://upic.me/show/36431860)
(http://upic.me/i/ts/rimg0003.jpg) (http://upic.me/show/36431873)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 มิถุนายน 2555, 17:43:16
เหรียญแจ่มมากครับอาจารย์แดน  ขอบคุณครับ  007 007

@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 26 มิถุนายน 2555, 20:29:45
พระกริ่งเนื้อเงินก้นทองคำ รุ่นอายุยืนครับ จัดสร้าง 199 องค์ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 26 มิถุนายน 2555, 20:34:00
เปิดอยู่บ่ครับ พี่ท่านอุทัย   008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 27 มิถุนายน 2555, 22:37:42
พระกรี่ง รุ่นอายุยืน เนื้อเมฆสิทธิ์ก้นเงิน เทนำฤกษ์ จัดสร้าง 499 องค์ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ญาครู ลูกอุบล ที่ 28 มิถุนายน 2555, 20:54:18
หลวงปู่ฯ  พิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น ยกช่อฟ้ามหามงคง
ณ พระอุโบสถ วัดหนัง ราชวรวิหาร บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหนคร
๕ เมษายน ๒๕๕๔

(http://upic.me/i/8p/525894_376061535783131_323145751_n.jpg) (http://upic.me/show/36966989)

กราบนมัสการหลวงปู่


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 มิถุนายน 2555, 08:55:15
พระกริ่งเนื้อเงิน ฐานทองคำ สวยแจ่มครับพี่ท่านอุทัย  008 008 008


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 30 มิถุนายน 2555, 08:57:10
ขอบคุณครับ ท่านญาครู ลูกอุบล  สำหรับภาพบรรยากาศพิธีที่นำมาเผยแพร่ครับ 


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 07 กรกฎาคม 2555, 21:54:26
..เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นอายุยืน..หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต..เนื้อเงินหน้าทองคำ จัดสร้าง 299 เหรียญครับ..
.พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 เวลา 9โมง 9นาที..


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 08 กรกฎาคม 2555, 20:54:08
เหรียญพุคซ้อนสองคณาจารย์ เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ หน้ากากทองคำ..จัดสร้าง 99 เหรียญ.


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 17 กรกฎาคม 2555, 17:51:40
ขอบคุณครับพี่ท่านอุทัย สำหรับข้อมูลที่นำมาเผยแผ่ครับ   007 007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 18 กรกฎาคม 2555, 12:14:11
ขอบคุณครับพี่อุทัย สำหรับเหรียญเจริญสุข ร่ำรวย เนื้อเงิน ลงยาสีเขียว หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

ในการร่วมประมูลทำบุญ เพื่อทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดี เรียนเก่ง และประพฤติดี ครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 06 ตุลาคม 2555, 11:13:45
เหรียญ  รุ่นก้าวนะเทพยินดี   เนื้อชุบทองลงยาลายธงชาติ  หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๕  จำนวน ๙๙๙เหรียญ   ตอกโค๊ตรันหมายเลขทุกเหรียญ

*ปลุกเสกวาระที่ ๑ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕   ณ วัดหนองโน  จ.อุบลราชธานี

*ปลุกเสกวาระที่ ๒ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕   ณ วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 ตุลาคม 2555, 16:49:25
ใบโพธิ์ มหามงคล สมปรารถนา หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ท่านดำริสร้างเอง ด้านหน้า ติดรูปท่าน เขียนอักขระยันต์,เจิมแป้ง,
ปิดทองคำเปลว(มีเป็นบ้างแผ่น) ด้านหลัง ผ้าจีวรปั๊มตราวัดครับ


@หนุ่มสิงห์บางระจัน


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Agri_07 ที่ 10 ตุลาคม 2555, 21:14:57
ศรัทธาหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัตถุมงคล
และร่วมเผยแผ่บารมี หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต สาธุ สาธุ สาธุ...
ปล... ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม  หัวข้อ: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  (อ่าน 22062 ครั้ง) 


@หนุ่มสิงห์บางระจัน   007 007
หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mano ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557, 14:34:46
น้อมกราบหลวงปู่สู่แดนนิพพาน


กราบ    กราบ   กราบ