ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี พุทธสถานและแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน => ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 06 มิถุนายน 2555, 12:09:04หัวข้อ: รศ.121 กับพระสงฆ์อีสาน
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 06 มิถุนายน 2555, 12:09:04
เป็นบทความจาก วารสาร หอการค้าจังหวัดอุบลครับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 พอดีไปอ่านเจอ อ่านแล้วทำให้ฉุดคิดขึ้นมาว่า วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษชาวอีสานนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของกาลเวลา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานเราครับ   (http://upic.me/i/hh/6-6-255511-57-21.jpg) (http://upic.me/show/36364617)