หลวงปู่พรหมา เขมจาโร วัดผานางคอย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

(1/2) > >>

tar:
ประวัติหลวงปู่พรหมา เขมจาโร
        ประวัติหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร เป็นคนบ้านกุศกร ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล เกิดเมื่อพ.ศ.2440 บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ12ปี จากนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชากับสมเด็จลุน ที่เวินชัยนคร จำปาศักดิ์ นานถึง 6 พรรษา หลังจากที่สมเด็จลุนได้มรณภาพลง หลวงปู่พรหมมาก็ได้ร่วมเดินธุดงค์พร้อมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลังจากนั้นคณะพระธุดงค์ก็แยกย้ายกันไปหาสถานที่อันสงบเงียบบำเพ็ญภาวนาหาวิเวกกันต่ อไป ส่วนหลวงปู่พรหมมาได้จำพรรษาที่ถ้ำแห่งหนึ่งบนยอดภูเขาควายนานถึง 45 พรรษา ต่อมาได้ธุดงค์ข้ามมายังฝั่งไทย เมื่อปีพ.ศ.2533 หลวงปู่พรหมมาได้เห็นว่าถ้ำสวนหิน ภูกระเจียว ในวันเดือนหงายจะมีสัตว์ป่านานาชนิดวิ่งกันขวักไขว่ จึงได้พักบำเพ็ญเพียรแต่นั้นมา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯมานมัสการหลวงปู่พรหมมาถึง 2 ครั้ง โดยก่อนจะมรณภาพหลวงปู่ได้ดูแลชาวบ้านดงนาและใกล้เคียงเพื่อพัฒนาในบางส่วนให้เรียบร ้อยสวยงามโดยเน้นการรักษาป่าสงวนฯ
   นี่เป็นประวัติโดยสังเขปครับท่านใดมีประวัติของหลวงปู่พรหมาโดยละเอียดช่วยโพสต์ต่อด ้วยครับ
 

คมขวาน:
ผมมีปิตตาพิมย์ใหญ่รุ่นแรก ออกวัดบ้านนาห้วยยาง ปี2510 กว่าบ่แน่ใจ  สร้าง 70 กว่าองค์ ผุเฒ่าในบ้านนาห้วยยางเล่าว่า ปั๊นหุ่นเททีละองค์ มีพิมย์ใหญ่พมย์เล็ก แล้วเสกในบาต เพื่อให้ทหารรบกับคอมมิวนิส เพิ่ลว่าเสกจนพระกระโดดปานข้าวตอกแตกออกมานอกบาทกะมี ไทบ้านว่าจากที่ไปสอบถามเบิง

คนโก้:
ดูเข้มขลังมากครับ

popeye:
อยากได้บ้างครับจะปล่อยเท่าไรบอกด้วยนะครับ

tar:
เหรียญนี้ไม่รู้ว่าออกที่ไหน พอดีเพิ่งได้มาครับ เชิญวิจารณ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป