หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ โสภิโต วัดสระกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

(1/20) > >>

tar:
ประวัติหลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ โสภิโต วัดสระกุศกรบ่หัวซาผีบ้าเดินดิน:
พระครูโสภิตพิริยคุณ หรือ หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ โสภิโต วัดสระกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  ศิษย์รุ่นสุดท้ายที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงพระอาจารย์ใหญ่สำเร็จลุน(การคำยืนยันของหลวงปู่บู่ เจ้าอาวาสวัดสระ หลานชายแท้ๆของท่านครับ) หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันกับศิษย์ผู้พี่หลวงปู่กัมมัฏฐานแพงและหลวงปู่ญาท่านตู๋ หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ จึงถือว่า เป็นทั้งศิษย์ผู้น้องและศิษย์ของหลวงปู่กัมมัฏฐานแพงและหลวงปู่ญาท่านตู๋ครับ
หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์  เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2443 บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรของพ่อเคน แม่คำตัน อ่อนศรีบุตร มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ท่านเป็นบุตรคนโต ท่านเป็นสหธรรมของ หลวงปู่ญาท่านโทน กันตสีโล ญาท่านทอง วัดบ้านหัวเรือ หลวงปู่ญาท่านภู วัดบ้านกองโพน หลวงปู่บุตร วัดสำราญวราราม ถ้านับตามลำดับชั้น หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ท่านเป็นศิษย์ผู้พี่ของญาท่านสวน วัดนาอุดม อำเภอตาลสุมครับ หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์เป้นผู้สืบวิชาสายสำเร็จลุน วิชาเอกของท่านคือ "พระโมคคัลลาน์ประสานกาย หรือ หนุมานประสานกระดูก" ขนาดที่ว่าแพทย์ในสมัยก่อนยังบอกให้ไปหาญาท่านฤทธิ์ไม่งั้นก็ต้องตัดขาครับ ท่านยังเชี่ยวชาญการรักษาคนช่วย ไล่ผี ในสมัยอดีต เดินไม่เปียกฝนและย่อระยะทางเคร่งครัดในสัจจะปฏิญาณ ไม่มองเหลียวหลัง ไม่เคี้ยวกระดูก ไม่กลับทางเดิม ไม่รอดราวตากผ้าไม่ฉันภัตตาหารในงานศพ มักเปรียกวิเวกเข้าป่าฝึกวิชา ผู้ติดตามจะหาไม่เจอ วัดที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่คือ วัดสระกุศกรหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดโพธิ์สะประทุม ตั้งอยู่ที่ บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบล ปัจจุบันศิษย์ที่สืบทอดวิชาของท่านที่ยังดำรงค์ขันธ์อยู่มีดังนี้ครับ หลวงปู่อ่อง วัดสิงหาญ   หลวงปู่คล้าย วัดบ้านกระเดียน และหลวงปู่บู่ วัดสระกุศกร ครับ หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์มรณภาพเมื่อวันที่ วันที่ 26 มิยุนายน พ.ศ.2524

บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน:
วัดสระกุสกร หรือ วัดโพธิ์สระปทุม ครับ

บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน:
พระสถูปธาตุหลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ ณ วัดสระ ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบล ปัจจุบัน มี หลวงปู่ญาท่านบู่ ผู้เป็นหลายชายแท้ๆของหลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส ครับ

บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน:
ท่านใดรู้เรื่องราวอื่นๆของพ่อถ่านฤทธิ์ ช่วยโพสต์ลงด้วยครับ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของครูบาอาจารย์ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป