วัดสิงหาญ

(1/1)

คนโก้:
วัดสิงหาญ

ตั้งอยู่ที่        หมู่ที่ ๔  ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
ประวัติวัด      เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๙๕ มีพระเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปหลายรูป แต่เดิมวัดสิงหาญเป็นที่รก  เต็มไปด้วยสัตว์มากมาย  ปัจจุบันเป็นวัดที่เงียบสงบ

ลำดับเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบัน
๑.  พระอุตตมะ                   พ.ศ. ๒๓๙๐-๒๔๒๐
๒.  พระสีดา                      พ.ศ. ๒๔๒๐-๒๔๔๕
๓.  พระโทน  กันตสีโล         พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๐
๔.  พระบัณฑิต                  พ.ศ.๒๔๕๐-๒๔๖๘
๕.  พระตัน                        พ.ศ.๒๔๖๘-๒๕๘๕
๖.  พระแพง  จันทสาโร        พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๐๕
๗.  พระคำ                         พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๔
๘.  พระบัวศรี  สุเมโท           พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๒๗
๙.  พระวันณี  อนาลโย         พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๔๒
๑๐. หลวงปู่อ่อง  ฐิตธัมโม         พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน
พื้นที่วัด  โฉนดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน

MaiUbon:
ขอบคุณสำหรับประวัติของวัดดังเมืองอุบลครับ  018

fame:
วัดสิงหาญ

ตั้งอยู่ที่        หมู่ที่ ๔  ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
ประวัติวัด      เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2345
               ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๙๕
มีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา
มีลำดับเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบัน (แก้ไข ข้อมูลนิดหน่อยนะครับ )
1. ญาท่านอุตตะมะ
2. ญาท่านสีดา
3. ญาท่านพู
4. ญาท่านบัณฑิต
5. ญาท่านโทน ( หลวงปู่โทน กันตสีโล )
6. สำเร็จตัน
7. ญาท่านกัมมัฏฐานแพง จันทสาโร
6. หลวงปู่ศรี สุเมโท
7. หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม
( ส่วนพระวันณี  อนาลโย ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส )


ประวัติการสร้างวัด
วัดสิงหาญสร้างราว พ.ศ.2345 โดยญาท่านอุตตะมะ (อุต) เป็นผู้ก่อตั้ง มีความเป็นมากล่าวคือ ญาท่านอุตตะมะได้ย้ายมาจาก ฝั่งขวาแม่น้ำโขงไม่ทราบได้ว่าบ้านใหน ได้บวชเป็นพระและได้เดินทางมาบ้านสะพือ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษที่บ้านสะพือ ญาท่านอุต ท่านจึงได้บอกว่าถ้าจะให้จำพรรษอยู่ที่บ้านสะพือนี้ก็จะเอาพ่อแม่มาด้วย ชาวบ้านจึงได้ตกลง ท่านจึงอพยพครอบครัวมา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสะพือช ชาวบ้านได้จัดสรรที่ทำมาหากินให้มีไร่นาสวนพออยู่พอกิน ส่วนญาท่านอุตนั้นได้ตึ้งสำนักสงฆ์ขึ้นอยู่ที่ป่าทางทิศให้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ชื่อ "วัดศรีสุมัง"  ( ปัจจุบันได้ขุดเป็นสระน้ำสาธารณะ ชาวบ้านเรียก สระโนนวัด เพราะเคยเป็นวัดมาก่อน ) แต่ชาวบ้านเห็นว่าการนำภัตราหารเช้า,เพลไปถวายลำบาก เนื่องจากอยู่ไกลหมู่บ้าน จึงได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ที่ริมหมู่บ้านทางทิศใต้ (ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน) ชาวบ้านได้ช่วยกันถากถาง สร้างกุฎิให้พระอยู่อาศัย ญาท่านอุต จึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ ราว พ.ศ.2345 เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดสิงหาญ" จนถึงปัจจุบัน

บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน:
เยี่ยมครับ fame อยากทราบประวัติท่านเจ้าอาวาสองค์ต่างๆของวัดสิงหาญ โดยเฉพาะหลวงปู่กัมมัฏฐานแพง วานน้อง fame แล้วละครับ คนพื้นที่น่าจะหาข้อมูลได้สะดวกกว่าสมาชิกท่านอื่นๆ รอฟังนะครับ 007

คนโก้:
ยอดเยี่ยมครับ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ