ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ห้องพระ => พระคณาจารย์อริยสงฆ์ทั่วประเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: maxna ที่ 03 สิงหาคม 2562, 07:40:14หัวข้อ: ภาพนี้ไม่ใช่ ปู่สมเด็จลุน แต่เป็นภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)
เริ่มหัวข้อโดย: maxna ที่ 03 สิงหาคม 2562, 07:40:14
#ภาพนี้ไม่ใช่ปรมาจารย์ปู่สมเด็จลุน...ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใครที่เป็นศิษย์สายปรมาจารย์ปู่สมเด็จลุนที่ยังเข้าใจผิด..ให้ข้อมูลมาหักล่าง..พัดยศเป็นของที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่พระสงฆ์พร้อมกับการตั้งสมณศักดิ์ (ตำแหน่งชั้นยศของพระ) และพัดยศจะใช้เฉพาะงานพระราชพิธีของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือพิธีที่เนื่องในพระเจ้าแผ่นดินซึ่งส่วนราชการจัดขึ้น เช่น งานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามต่าง ๆ และเฉพาะพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพัดยศเท่านั้นที่จะใช้พัดยศได้ สำหรับการแต่งตั้งพระสงฆ์ให้มีสมณศักดิ์ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณแล้ว พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพิจารณาจากพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตาม พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก (พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) และทำคุณประโยชน์ทางด้านพุทธศาสนจักร สมณศักดิ์ชั้นสูงสุดของพระสงฆ์ คือ #สมเด็จพระสังฆราชและมีสมณศักดิ์ชั้นรอง ๆ ลงมา เช่น #สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะซึ่งยังแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ ย่อยลงไปอีก

สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า เข้ม สกุล ธนสังข์[1] เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2396 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู จ.ศ. 1215 ภูมิลำเนาอยู่บ้านตำบลโรงช้าง จังหวัดพิจิตร เมื่ออายุได้ 10 ขวบได้ศึกษากับพระอาจารย์พุ่ม วัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จนอายุ 15 ปี จึงมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ในสำนักพระญาณสมโพธิ (อ่ำ) ขณะยังเป็นพระอันดับ แล้วศึกษาต่อในสำนักหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ปั้น) พระเมธาธิบดี (จั่น) และพระปริยัติธรรมธาดา (ชัง)


หัวข้อ: Re: ภาพนี้ไม่ใช่ ปู่สมเด็จลุน แต่เป็นภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)
เริ่มหัวข้อโดย: Sheriholty ที่ 28 พฤษภาคม 2563, 12:18:29
เข้าใจผิดมาต้องนาน ขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่ทำให้รู้ความจริง