ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี พุทธสถานและแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน => พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพุทธสถานที่สำคัญภาคอีสาน => ข้อความที่เริ่มโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 สิงหาคม 2554, 10:32:26หัวข้อ: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 สิงหาคม 2554, 10:32:26
พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

     พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชนี้ เป็นพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติ มีอายุหลายล้านปีมาแล้ว ใครจะเป็นผู้แกะหินเป็นพระพุทธรูปนั้นไม่ทราบ แต่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในการปกครองของเจ้านายเมืองอุบลมานานแต่บรรพบุรุษของพระปทุมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ได้ถวายเป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคัม เมื่อเจ้านายทางกรุงเทพมหานครมาปกครองเมืองอุบล ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานีเกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพจะบังคับเอาพระแก้วทั้งสององค์ไปเป็นสมบัติของส่วนตัว จึงได้พากันเอาพระแก้วทั้งสององค์แบกออกจากกันไปซ่อนไว้โดยมิดชิด ไม่ยอมแพร่งพรายให้คนทั่วไปรู้

          ต่อมาเมื่อสร้างวัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) โดยเจ้าอุปฮาชโท บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) จึงได้ไปเชิญเอาพระแก้วทั้งสองออกมาจากที่ซ่อน สำหรับพระแก้วบุษราคัมนั้น ได้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทวธัมมี (ม้าว) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) และเป็นลัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มาจากกรุงเทพคงจะมีความเกรงใจไม่กล้าที่จะขอเอาพระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรย์ไปจากเมืองอุบลราชธานี

          ส่วนพระแก้วไพฑูรย์นั้น ทายากของเจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานีเอาไปเก็บรักษาไว้ เพราะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรพบุรุษ ต่อมาภายหลังจึงได้นำมาถวายพระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหลวงให้เป็นสมบัติของวัดหลวงตามเดิม ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ นับว่าพระไพฑูรย์องค์นี้เป็นสมบัติของวัดหลวง และของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีมาแต่โบราณโดยแท้

          พระแก้วไพฑูรย์เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติ คือ เพชรดี มณีแดง เขื่องใสแสงมรกต เหลืองใสบุษราคัม ทองแก่กำโมเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาลมุดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์

          หากจะยกองค์พระขึ้นส่องจะเห็นเป็นคล้ายสายฝนหยาดลงมาจากฟ้าอันเป็นนิมิตหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาลของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเมืองอุบลราชนี้มีพระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรย์ จึงได้พากันเอาไปซ่อนเสียโดยนำออกจากวัดหลวงไปในสมัยนั้น ภายหลังทายาทเจ้าเมืองอุบลราชธานีเห็นว่าวัดหลวงไม่มีพระสำคัญจึงได้นำมาถวายให้เป็นสมบัติของวัดหลวง และเป็นของคู่บ้านคู่เมืองสืบไป พระแก้วไพฑูรย์ จึงได้กลับมาประดิษฐานวัดหลวงตามเดิมดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้  


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 18 สิงหาคม 2554, 14:07:05
นะโม  นะโม  นะโม 017


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 26 สิงหาคม 2554, 17:57:06
สาธุ สาธุ สาธุ  017 017


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: ck2425 ที่ 30 ตุลาคม 2554, 10:00:17
ขอพึ่งบารมีครับผม 017


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: suratep ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555, 22:35:19
ตอนบวชที่วัดหลวง  ได้มีโอกาส
กราบนมัสการองค์พระแก้วไพฑูรย์


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555, 23:21:16
...ขอบคุณครับ...
...ขอทราบเพิ่มเติมหน่อยครับพี่ หน้าตัก..ความสูงขององค์พระประมาณใหนครับผม.. 017 017 017


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: uthai08 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555, 23:31:17
...อุบลราชธานีศรีวนาลัย..เป็นชื่อดั้งเดิมของจังหวัดอุบลหรือครับ...


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555, 21:15:56
ถูกต้องเเล้วครับ ถ้าชื่อเรียกเต็มๆคือ อุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราช ครับ


หัวข้อ: Re: พระแก้วไพฑูรย์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: morphin1112 ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555, 14:41:18
ขอบคุณคับ