ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ห้องพระ => พระคณาจารย์อริยสงฆ์ทั่วประเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:11:53หัวข้อ: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:11:53
ขออนุแอดมินครับผมขออนุญลงโชว์เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประวัติเรื่องราว วัตถุมงคล รูปภาพ ประสบการณ์ พูดคุย ข่าวสารงานบุญและอนุรักษ์ครับ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:15:13
 รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนารถ เนื้อนวโลหะเต็มสูตร

(http://www.uppic.org/image-F9CE_55D00F74.jpg) (http://www.uppic.org/share-F9CE_55D00F74.html)
(http://www.uppic.org/image-4AE3_55D00F74.jpg) (http://www.uppic.org/share-4AE3_55D00F74.html)
(http://www.uppic.org/image-D23E_55D00F74.jpg) (http://www.uppic.org/share-D23E_55D00F74.html)
(http://www.uppic.org/image-4CF6_55D00F74.jpg) (http://www.uppic.org/share-4CF6_55D00F74.html)


รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร

อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ. 2308-2311 ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้
1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์

สุดเข้มขลัง ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนัก


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:17:39
พระฤาษีนวโกฏิ เนื้อว่าน รุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-1845_55D0116A.jpg) (http://www.uppic.org/share-1845_55D0116A.html)
(http://www.uppic.org/image-C049_55D0116A.jpg) (http://www.uppic.org/share-C049_55D0116A.html)
(http://www.uppic.org/image-5DE3_55D0116A.jpg) (http://www.uppic.org/share-5DE3_55D0116A.html)
(http://www.uppic.org/image-2BCF_55D0116A.jpg) (http://www.uppic.org/share-2BCF_55D0116A.html)


องค์เทพมหาฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า “อริยกะ” หมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวช ได้ทรงเข้าศึกษาการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามแบบฤาษีดาบส องค์เทพมหาฤาษีอาศัยการบำเพ็ญตะบะและกระทำพลีกรรมบูชา พระเป็นเจ้าหรือพรหมจึงประทานความไม่ตายให้ คืออมร ให้ซึ่งมีที่ปรากฏในหนังสือ มหาภารตะ รามายณะ หรือในคัมภีร์ปุราณะ ส่วนนิกายที่นับถือพระศิวะ ถือกันว่า พระศิวะเป็นองค์มหาเทพฤาษีที่ควรเป็นแบบอย่างของฤาษีทั่วไป มีสภาพเป็นพระเจ้าเสมอพระพรหม

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ ประกอบด้วยองค์มหาเทพ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญและกฤษฎานุภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. องค์มหาเทพฤาษี มหาพรหมคัมภีร์ภาพ เป็นองค์ที่มีอาวุโสในหมู่ฤาษี เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม และเป็นองค์ที่รวบรวมตำหรับตำราวิชาการต่าง ๆ ไว้ เป็นผู้ที่บัลดาลให้เกิดปัญญาแก่มนุษย์
2. องค์มหาเทพฤาษี เตโชนาคราช เป็นองค์ที่รักษาสรรพสัตว์ในท้องน้ำใต้บาดาล เป็นผู้บันดาลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยาหาร เกษตรกรรม และ กสิกรรม
3. องค์มหาเทพฤาษี มาลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุยืนยาวมากเป็นโกฏิ เป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอดตลอดไป
4. องค์มหาเทพฤาษี เอกภพ เป็นองค์ที่บันดาลให้มีความรักให้มีความรัก ความเมตตา ความมหาเสน่ห์ คำพูดจาไพเราะจับใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็น ตลอดจน 3 โลก คือพระพรหม มนุษย์โลก และ ยมโลก
5. องค์มหาเทพฤาษี ทัศมงคล เป็นองค์ที่สร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา กรุณา อุเบกขา เป็นผู้ที่บันดาลให้เสริมสร้างดวงชะตา เสริมสร้างบารมีแก่มนุษย์
6. องค์มหาเทพฤาษี ตาไฟ เป็นองค์ที่บำเพ็ญจนกสิณไฟสำเร็จ เป็นผู้ที่บันดาลให้การรักษาปกป้องและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หาย คงกระพัน
7. องค์มหาเทพฤาษี ตาวัว เป็นองค์ที่บันดาลให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ไม่หมดสิ้น
8. องค์มหาเทพฤาษี นาลัย เป็นองค์ที่ป้องปรบภูติผีปีศาจ ขับไล่คุณผี คุณคน คุณไสย คุณอาถรรพ์ มนต์ดำต่าง ๆ ขับเสนียด ขับจัญไรต่าง ๆ
9. องค์มหาเทพฤาษี นารอด เป็นองค์ที่บันดาลให้เกิดการแคล้วคลาด หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งปืนผาหน้าไม้ รวมการเดินทางบก ทางเรือ ทางอากาศ

วิธีการบูชาองค์มหาเทพฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
จุดธูปบูชา 16 ดอก ดอกบัว 5 คู่ (วันพระใช้ดอกดาวเรือง 5 คู่แทน) เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาบูชา
อะหังวันทามิ มหาบูชา จะ นาระตะ ทะกะมะ มหาเตโช จะ มหาลาโภ เอกะเตชะ โอม มหาพรหมจิตตัง เทวามนุษสานัง ภะวันตุเตฯ (9 จบ)
มวลสารศักดิ์สิทธิ์

มหาฤๅษีนวโกฏิ (ฤๅษีเก้าหน้า)
1. ดินสี่พุทธภูมิ สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ ปรินิพาน ในประเทศอินเดีย
2. ดินอาฬารดาบส อุทกดาบส ปลงสังขาร ประเทศอินเดีย
3. ดอกบัวเสก ของ หลวงปู่ใหญ่ (ปู่ฤๅษีตาไฟ) ภูเขาควาย ประเทศลาว
4. ผงทวีพิชิตมาร ของ พระครูโคฟ้าลั่น ประเทศลาว
5. ผงขมิ้นชัน ของหลวงปู่พระครูโคนเสม็ด (พระครูขี้หอม) ประเทศลาว
6. ผงกิ่งโพธิ์ ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สำเร็จลุน แห่งวัดเวินไซ ประเทศลาว
7. ผงมหาอุตต์ ของ หลวงปู่สำเร็จตัน วัดภูมะโรง ประเทศลาว
8. ผงว่านเกสร ของ หลวงปู่ธรรมบาล
9. ผงว่านฤๅษี จากยอดภูเขาควาย ประเทศลาว
10. ดินทรายเงินทรายคำใต้แม่น้ำโขง ของหลวงปู่เณรคำ ปู่เณรแก้ว ปู่เณรหงษ์
11. ผงกากยา ของหลวงปู่กรรมฐานแพง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล
12. ผงมหามันตรา ของหลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร ถือว่าเป็นผงสุดยอดของพระลามะประเทศทิเบต
13. ผงสมเด็จรุ่นแรก ของหลวงปู่สุภา วัดเขารังไก่ จ.ภูเก็ต
14. ผงจันทรประภา ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต อ.นาจะหลวง จ.อุบล
15. ผงสะกดทัพ ของหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์
16. ผงนะโมตาบอด ของหลวงปู่กี วัดสนามชัย
17. พระอัฐธาตุ ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่กิ, หลวงปู่ชา และหลวงปู่สาม
18. ผงนวจักร ของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
19. ผงข้าวก้นบาตร ของหลวงของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
20. ผงพุทธเมตตา ของหลวงปู่ผาง จ.ขอนแก่น
21. ผงสีวลี ของหลวงปู่บุญมี วัดสระประสาทสานสุข จ.อุบล
22. ผงว่านมหาเมตตา ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
23. เส้นเกศา ของ หลวงปู่เทศน์, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ชา, หลวงปู่ทองคำ, หลวงปู่ครูบาพรหมจักร, หลวงปู่กี, หลวงปู่สวน, หลวงปู่อุตตมะ, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่คำพันธ์, หลวงปู่ชื่น, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่น้อย
24. ผงปัทถมัง ผงอิทธิเจ ของหลวงตาเมียก จ.สุรินทร์
25. ผงปฐวีธาตุ(กันนิวเคลียร์) ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
26. ผงธูปกรรมฐาน ของ หลวงปู่สุภา, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่กินรี, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่อ่อนสา, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่พวง
27. ผงขี้พระพุทธชินราช และพระเจ้าใหญ่อินแปง
28. ผงพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จากหลวงปู่ทอง วัดปากอ จ.สงขลา
29. ผงยันต์ตรีนิสิงเห ของหลวงปู่จง วัดหน้าต่างนอก,หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
30. ผงติรัตนะ ของหลวงปู่พรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
31. ผงยาจินดามณี ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.บครปฐม
32. ผงเปิดโลก(กันนิวเคลียร์)และผงมหาจักรพรรดิ์ ของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ วัดสะแก
33. ผงนะปัดตลอด ของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
34. ผงใต้กระดาน(ลบผงทะทุกระดานชนวน) ของหลวงปู่พรหม วัดขนอนเหนือ จ.อยุธยา
35. ผงเมตตา ของหลวงปู่แพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
36. ผงเหล็กไหล ของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
37. น้ำมนต์ ของหลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา จ.อยุธยา
38. ผงพรายกุมารยุคต้น ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
39. แป้งปะจะจุนเจิมยุคต้น ของ หลวงปู่บุดดา ถาวโร จ.สิงห์บุรี
40. ลูกอมฤๅษี ได้จากบรเวณภูเขาน้ำผุด จ.ชัยภูมิ
41. ผงธูปพระเจ้าใหญ่อินแปลง ผงธูปศาลหลักเมือง จ.อุบล
42. ผงดินพระธาตุสี่ ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา และพม่า
43. ผงแร่ทองคำขาว แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
44. ผงพระบงขุนพรหม ปี 2509 บด และ พระว่านจำปาศักดิ์
45. พระกรุเก่า ใหม่ เนื้อผงนับพันองค์ บดรวมกัน
46. ผงพุทธอื่นๆทั่วประเทศอีกมายมาย
สุดยอดทรงคุณค่าและความเข้มขลังจริงๆครับ

ที่ทราบความเป็นมาเบื้องต้น ก็คือในองค์ฤๅษีเศรษฐีเก้าหน้า นี้คือในพระฤๅษีทั้ง ๑๐๘ ที่มีชื่อนะคับจะมีอยู่แค่ เก้าองค์ที่มีอายุอานาปะมาณ ๙ โกฎิ ๙ กัลป์ ๙ กัณฑ์ มี ๙ องค์จัดสร้างใน รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๙ ขึ้น ๙ ค้ำ เดือน ๙ สร้างทั้งหมด ๒๙๙๙ องค์ครับตอนนั้นที่วัดโพนพระให้เช่าในราคา ๔๙๙ บาทปลุกเสก ๙ สถานที่ ๙ งานปลุกเสกและมีพระเกจิครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิคุณวิเศษเมตตาอธิษฐานจิตอีกหลายรูป เช่น๑.หลวงปู่บุญมี โชติปาโล ๒.หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ ๓.หลวงปู่มา ญาณวโร ๔.หลวงปู่คำพอง ติสสโต ๕.หลวงปู่กิ ธัมมุตตะโม ๖.หลวงปู่เหรียญ วราโภ ๗.หลวงปู่ท่อน ญาณปทีโป ๘.หลวงตาพวง ยโสธร ๙.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ๑๐.หลวงปู่สวน ๑๑.หลวงพ่อหลิว ๑๒.หลวงพ่ออุตตมะ 13.หลวงตามหาบัว 14.หลวงพ่อพุธ และครูบาอาจารย์อีกมากมาย
สุดท้ายคือ พ่อปู่ท่านก็ได้นิมนต์ทั้งสองปู่เณร มาร่วมปลุกเสก คือ ปู่เณรคำ ปู่เณรหงษ์ จริงๆๆที่ผมพยามรวบรวมอยู่ครับเพราะที่ให้เห็นชื่อนี้ก็ระดับสุดยอดแล้ว ที่พ่อปู่ไปงานต่างอีกท่านก็ได้ติดไปปลุกเสกด้วยอยู่เสมอ ที่ยกตัวอย่างที่ผมจำได้ ก็มี หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ,หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน ,หลวงพ่อยิด,หลวงพ่อคล้อย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อนนท์,หลวงพ่ออุ้น,หลวงพ่อแย้ม,อีกเยอะครับจำได้ไม่หมดเชียว ผมว่าใครมีไม่ผิดหวังแน่นครับ ซึ่งขณะนี้เป็นวัตถุมงคลที่หายากมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤๅษีนวโกฎิรุ่นแรกแล้ว หายากครับใครมีหวงแหนไว้เถิดครับ พุทธสุดเข้มขลังจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:19:38
พระฤาษีนวโกฏิ รุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-2920_55D012D7.jpg) (http://www.uppic.org/share-2920_55D012D7.html)
(http://www.uppic.org/image-A29F_55D012D7.jpg) (http://www.uppic.org/share-A29F_55D012D7.html)
(http://www.uppic.org/image-9DBB_55D012D7.jpg) (http://www.uppic.org/share-9DBB_55D012D7.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:21:06
พระฤาษีนวโกฏิ รุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-8EB2_55D02456.jpg) (http://www.uppic.org/share-8EB2_55D02456.html)
(http://www.uppic.org/image-706B_55D02456.jpg) (http://www.uppic.org/share-706B_55D02456.html)

เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า “อริยกะ” หมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวช ได้ทรงเข้าศึกษาการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามแบบฤาษีดาบส องค์เทพมหาฤาษีอาศัยการบำเพ็ญตะบะและกระทำพลีกรรมบูชา พระเป็นเจ้าหรือพรหมจึงประทานความไม่ตายให้ คืออมร ให้ซึ่งมีที่ปรากฏในหนังสือ มหาภารตะ รามายณะ หรือในคัมภีร์ปุราณะ ส่วนนิกายที่นับถือพระศิวะ ถือกันว่า พระศิวะเป็นองค์มหาเทพฤาษีที่ควรเป็นแบบอย่างของฤาษีทั่วไป มีสภาพเป็นพระเจ้าเสมอพระพรหม

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ ประกอบด้วยองค์มหาเทพ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญและกฤษฎานุภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. องค์มหาเทพฤาษี มหาพรหมคัมภีร์ภาพ เป็นองค์ที่มีอาวุโสในหมู่ฤาษี เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม และเป็นองค์ที่รวบรวมตำหรับตำราวิชาการต่าง ๆ ไว้ เป็นผู้ที่บัลดาลให้เกิดปัญญาแก่มนุษย์
2. องค์มหาเทพฤาษี เตโชนาคราช เป็นองค์ที่รักษาสรรพสัตว์ในท้องน้ำใต้บาดาล เป็นผู้บันดาลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยาหาร เกษตรกรรม และ กสิกรรม
3. องค์มหาเทพฤาษี มาลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุยืนยาวมากเป็นโกฏิ เป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอดตลอดไป
4. องค์มหาเทพฤาษี เอกภพ เป็นองค์ที่บันดาลให้มีความรักให้มีความรัก ความเมตตา ความมหาเสน่ห์ คำพูดจาไพเราะจับใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็น ตลอดจน 3 โลก คือพระพรหม มนุษย์โลก และ ยมโลก
5. องค์มหาเทพฤาษี ทัศมงคล เป็นองค์ที่สร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา กรุณา อุเบกขา เป็นผู้ที่บันดาลให้เสริมสร้างดวงชะตา เสริมสร้างบารมีแก่มนุษย์
6. องค์มหาเทพฤาษี ตาไฟ เป็นองค์ที่บำเพ็ญจนกสิณไฟสำเร็จ เป็นผู้ที่บันดาลให้การรักษาปกป้องและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หาย คงกระพัน
7. องค์มหาเทพฤาษี ตาวัว เป็นองค์ที่บันดาลให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ไม่หมดสิ้น
8. องค์มหาเทพฤาษี นาลัย เป็นองค์ที่ป้องปรบภูติผีปีศาจ ขับไล่คุณผี คุณคน คุณไสย คุณอาถรรพ์ มนต์ดำต่าง ๆ ขับเสนียด ขับจัญไรต่าง ๆ
9. องค์มหาเทพฤาษี นารอด เป็นองค์ที่บันดาลให้เกิดการแคล้วคลาด หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งปืนผาหน้าไม้ รวมการเดินทางบก ทางเรือ ทางอากาศ

วิธีการบูชาองค์มหาเทพฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
จุดธูปบูชา 16 ดอก ดอกบัว 5 คู่ (วันพระใช้ดอกดาวเรือง 5 คู่แทน) เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาบูชา
อะหังวันทามิ มหาบูชา จะ นาระตะ ทะกะมะ มหาเตโช จะ มหาลาโภ เอกะเตชะ โอม มหาพรหมจิตตัง เทวามนุษสานัง ภะวันตุเตฯ (9 จบ)
มวลสารศักดิ์สิทธิ์

มหาฤๅษีนวโกฏิ (ฤๅษีเก้าหน้า)
1. ดินสี่พุทธภูมิ สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ ปรินิพาน ในประเทศอินเดีย
2. ดินอาฬารดาบส อุทกดาบส ปลงสังขาร ประเทศอินเดีย
3. ดอกบัวเสก ของ หลวงปู่ใหญ่ (ปู่ฤๅษีตาไฟ) ภูเขาควาย ประเทศลาว
4. ผงทวีพิชิตมาร ของ พระครูโคฟ้าลั่น ประเทศลาว
5. ผงขมิ้นชัน ของหลวงปู่พระครูโคนเสม็ด (พระครูขี้หอม) ประเทศลาว
6. ผงกิ่งโพธิ์ ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สำเร็จลุน แห่งวัดเวินไซ ประเทศลาว
7. ผงมหาอุตต์ ของ หลวงปู่สำเร็จตัน วัดภูมะโรง ประเทศลาว
8. ผงว่านเกสร ของ หลวงปู่ธรรมบาล
9. ผงว่านฤๅษี จากยอดภูเขาควาย ประเทศลาว
10. ดินทรายเงินทรายคำใต้แม่น้ำโขง ของหลวงปู่เณรคำ ปู่เณรแก้ว ปู่เณรหงษ์
11. ผงกากยา ของหลวงปู่กรรมฐานแพง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล
12. ผงมหามันตรา ของหลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร ถือว่าเป็นผงสุดยอดของพระลามะประเทศทิเบต
13. ผงสมเด็จรุ่นแรก ของหลวงปู่สุภา วัดเขารังไก่ จ.ภูเก็ต
14. ผงจันทรประภา ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต อ.นาจะหลวง จ.อุบล
15. ผงสะกดทัพ ของหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์
16. ผงนะโมตาบอด ของหลวงปู่กี วัดสนามชัย
17. พระอัฐธาตุ ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่กิ, หลวงปู่ชา และหลวงปู่สาม
18. ผงนวจักร ของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
19. ผงข้าวก้นบาตร ของหลวงของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
20. ผงพุทธเมตตา ของหลวงปู่ผาง จ.ขอนแก่น
21. ผงสีวลี ของหลวงปู่บุญมี วัดสระประสาทสานสุข จ.อุบล
22. ผงว่านมหาเมตตา ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
23. เส้นเกศา ของ หลวงปู่เทศน์, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ชา, หลวงปู่ทองคำ, หลวงปู่ครูบาพรหมจักร, หลวงปู่กี, หลวงปู่สวน, หลวงปู่อุตตมะ, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่คำพันธ์, หลวงปู่ชื่น, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่น้อย
24. ผงปัทถมัง ผงอิทธิเจ ของหลวงตาเมียก จ.สุรินทร์
25. ผงปฐวีธาตุ(กันนิวเคลียร์) ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
26. ผงธูปกรรมฐาน ของ หลวงปู่สุภา, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่กินรี, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่อ่อนสา, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่พวง
27. ผงขี้พระพุทธชินราช และพระเจ้าใหญ่อินแปง
28. ผงพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จากหลวงปู่ทอง วัดปากอ จ.สงขลา
29. ผงยันต์ตรีนิสิงเห ของหลวงปู่จง วัดหน้าต่างนอก,หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
30. ผงติรัตนะ ของหลวงปู่พรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
31. ผงยาจินดามณี ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.บครปฐม
32. ผงเปิดโลก(กันนิวเคลียร์)และผงมหาจักรพรรดิ์ ของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ วัดสะแก
33. ผงนะปัดตลอด ของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
34. ผงใต้กระดาน(ลบผงทะทุกระดานชนวน) ของหลวงปู่พรหม วัดขนอนเหนือ จ.อยุธยา
35. ผงเมตตา ของหลวงปู่แพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
36. ผงเหล็กไหล ของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
37. น้ำมนต์ ของหลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา จ.อยุธยา
38. ผงพรายกุมารยุคต้น ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
39. แป้งปะจะจุนเจิมยุคต้น ของ หลวงปู่บุดดา ถาวโร จ.สิงห์บุรี
40. ลูกอมฤๅษี ได้จากบรเวณภูเขาน้ำผุด จ.ชัยภูมิ
41. ผงธูปพระเจ้าใหญ่อินแปลง ผงธูปศาลหลักเมือง จ.อุบล
42. ผงดินพระธาตุสี่ ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา และพม่า
43. ผงแร่ทองคำขาว แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
44. ผงพระบงขุนพรหม ปี 2509 บด และ พระว่านจำปาศักดิ์
45. พระกรุเก่า ใหม่ เนื้อผงนับพันองค์ บดรวมกัน
46. ผงพุทธอื่นๆทั่วประเทศอีกมายมาย
สุดยอดทรงคุณค่าและความเข้มขลังจริงๆครับ

ที่ทราบความเป็นมาเบื้องต้น ก็คือในองค์ฤๅษีเศรษฐีเก้าหน้า นี้คือในพระฤๅษีทั้ง ๑๐๘ ที่มีชื่อนะคับจะมีอยู่แค่ เก้าองค์ที่มีอายุอานาปะมาณ ๙ โกฎิ ๙ กัลป์ ๙ กัณฑ์ มี ๙ องค์จัดสร้างใน รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๙ ขึ้น ๙ ค้ำ เดือน ๙ สร้างทั้งหมด ๒๙๙๙ องค์ครับตอนนั้นที่วัดโพนพระให้เช่าในราคา ๔๙๙ บาทปลุกเสก ๙ สถานที่ ๙ งานปลุกเสกและมีพระเกจิครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิคุณวิเศษเมตตาอธิษฐานจิตอีกหลายรูป เช่น๑.หลวงปู่บุญมี โชติปาโล ๒.หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ ๓.หลวงปู่มา ญาณวโร ๔.หลวงปู่คำพอง ติสสโต ๕.หลวงปู่กิ ธัมมุตตะโม ๖.หลวงปู่เหรียญ วราโภ ๗.หลวงปู่ท่อน ญาณปทีโป ๘.หลวงตาพวง ยโสธร ๙.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ๑๐.หลวงปู่สวน ๑๑.หลวงพ่อหลิว ๑๒.หลวงพ่ออุตตมะ 13.หลวงตามหาบัว 14.หลวงพ่อพุธ และครูบาอาจารย์อีกมากมาย
สุดท้ายคือ พ่อปู่ท่านก็ได้นิมนต์ทั้งสองปู่เณร มาร่วมปลุกเสก คือ ปู่เณรคำ ปู่เณรหงษ์ จริงๆๆที่ผมพยามรวบรวมอยู่ครับเพราะที่ให้เห็นชื่อนี้ก็ระดับสุดยอดแล้ว ที่พ่อปู่ไปงานต่างอีกท่านก็ได้ติดไปปลุกเสกด้วยอยู่เสมอ ที่ยกตัวอย่างที่ผมจำได้ ก็มี หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ,หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน ,หลวงพ่อยิด,หลวงพ่อคล้อย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อนนท์,หลวงพ่ออุ้น,หลวงพ่อแย้ม,อีกเยอะครับจำได้ไม่หมดเชียว ผมว่าใครมีไม่ผิดหวังแน่นครับ ซึ่งขณะนี้เป็นวัตถุมงคลที่หายากมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤๅษีนวโกฎิรุ่นแรกแล้ว หายากครับใครมีหวงแหนไว้เถิดครับ พุทธสุดเข้มขลังจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:22:27
พระฤาษีนวโกฏิ รุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-D2AF_55D026BB.jpg) (http://www.uppic.org/share-D2AF_55D026BB.html)
(http://www.uppic.org/image-B4D3_55D026BB.jpg) (http://www.uppic.org/share-B4D3_55D026BB.html)
(http://www.uppic.org/image-4296_55D026BB.jpg) (http://www.uppic.org/share-4296_55D026BB.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:24:54
พระฤาษีนวโกฏิ รุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี พิเศษใส่เกศาและผ้าครองลายลงใปด้วยครับ

(http://www.uppic.org/image-1FF9_55D0543C.jpg) (http://www.uppic.org/share-1FF9_55D0543C.html)
(http://www.uppic.org/image-786C_55D026BB.jpg) (http://www.uppic.org/share-786C_55D026BB.html)
(http://www.uppic.org/image-B060_55D02802.jpg) (http://www.uppic.org/share-B060_55D02802.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:26:29
รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนารถ
เนื้อทองแดงดำ สุดเข้มขลัง

(http://www.uppic.org/image-59DC_55D058DF.jpg) (http://www.uppic.org/share-59DC_55D058DF.html)
(http://www.uppic.org/image-3813_55D058DF.jpg) (http://www.uppic.org/share-3813_55D058DF.html)
(http://www.uppic.org/image-C7D7_55D058DF.jpg) (http://www.uppic.org/share-C7D7_55D058DF.html)
(http://www.uppic.org/image-0945_55D058DF.jpg) (http://www.uppic.org/share-0945_55D058DF.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:27:37
รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนารถ
เนื้อทองรมดำ สุดเข้มขลัง

(http://www.uppic.org/image-2D02_55D05A12.jpg) (http://www.uppic.org/share-2D02_55D05A12.html)
(http://www.uppic.org/image-A5F2_55D05A12.jpg) (http://www.uppic.org/share-A5F2_55D05A12.html)
(http://www.uppic.org/image-34F6_55D05A12.jpg) (http://www.uppic.org/share-34F6_55D05A12.html)
(http://www.uppic.org/image-BAD7_55D05A12.jpg) (http://www.uppic.org/share-BAD7_55D05A12.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:29:02
รูปหล่อลอยองค์พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนารถ เนื้อว่าน

(http://www.uppic.org/image-E5AC_55D08A5C.jpg) (http://www.uppic.org/share-E5AC_55D08A5C.html)
(http://www.uppic.org/image-60E8_55D08A5C.jpg) (http://www.uppic.org/share-60E8_55D08A5C.html)
(http://www.uppic.org/image-92B0_55D08A5C.jpg) (http://www.uppic.org/share-92B0_55D08A5C.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:30:33
รูปหล่อลอยองค์พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนารถ เนื้อนวโลหะเต็มสูตร

(http://www.uppic.org/image-0193_55D09E69.jpg) (http://www.uppic.org/share-0193_55D09E69.html)
(http://www.uppic.org/image-080B_55D09E69.jpg) (http://www.uppic.org/share-080B_55D09E69.html)

รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อนวโลหะเต็มสูตร

รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร

อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ. 2308-2311 ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้
1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์

สุดเข้มขลัง ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนัก


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 สิงหาคม 2558, 20:32:54
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
(http://www.uppic.org/image-CE76_55D0A3C3.jpg) (http://www.uppic.org/share-CE76_55D0A3C3.html)
(http://www.uppic.org/image-05B9_55D0A3C3.jpg) (http://www.uppic.org/share-05B9_55D0A3C3.html)


เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อสัตตะโลหะ

เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อสัตตะโลหะ

รุ่นนี้ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ออกเดทมากพอสมควรครับ มีคนเคยเจอจังๆมาแล้วครับ

นิทานว่า
อืม...เห็นยันต์ตรีนิสิง ด้านหน้า ยันต์นี้ ใช้ปรับดวง ปรับทิศ ปรับทาง แก้ฮวงจุ้ยบ่ดีได้ด้วย
แก้ดวงตกได้ เสริมดวงได้
เสริบบารมีได้
อ้อ..อำนาจ ปราบอาถรรพ์ได้ด้วย เหรียญนี้บอกเลย แรงมากๆ
เสริมดวงเสริมบารมีได้
นั่งสมาธิยังช่วยให้สมาธิดีขึ้น


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 18 สิงหาคม 2558, 22:38:16
รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้ว หลังยันต์ตรีโลกนารถ

(http://www.uppic.org/image-4B05_55D2EE4F.jpg) (http://www.uppic.org/share-4B05_55D2EE4F.html)

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้
1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 สิงหาคม 2558, 14:06:18
เหรียญบูรพาจารย์3ยุค


(http://www.uppic.org/image-E632_55D16337.jpg) (http://www.uppic.org/share-E632_55D16337.html)
(http://www.uppic.org/image-1E63_55D16337.jpg) (http://www.uppic.org/share-1E63_55D16337.html)
(http://www.uppic.org/image-89A3_55D16337.jpg) (http://www.uppic.org/share-89A3_55D16337.html)

เนื่องจากทางศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมพระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนีได้ทำพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปีมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินพิธีมาเป็นระยะเวลาถึง  ๑๒ ปี  พร้อมยัง ได้จัดพิธีไหว้ครูแบบตำหรับพิชัยสงครามตามโบราณกาลอย่างยิ่งใหญ่มาโดยตลอด  วาระนี้ได้บรรจบครบ ๑๒ ปี จึงได้จัดพิธีไหว้ครูและจัดสร้างวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งใหญ่
. เหรียญบรมครู 3 ยุค 3 สมัย โดยการเอารูปครูบาอาจารย์ใหญ่สายวิชา ๓ สาย แห่งยุคในเมืองไทย มาไว้ในสุดยอดวัตถุมงคลอัน
๑.๑ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว อันเป็นเจ้าตำหรับครูใหญ่สายวัดประดู่โรงธรรม  ซึ่งเป็นปรมาจารย์ของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นเจ้าตำหรับตะกรุดนเรศวรปราบหงส์สาอันลือชื่อ ท่านพระฤาษีปู่แก้วได้ศึกษาวิชาสายวัดประดู่โรงธรรมมาจากหลวงปู่ดู่  พรหมปัญโญ  แห่งวัดสระแก และพระอาจารย์   นพวรรณ  วัดเสนานิมิต จ.อยุธยา

๑.๒  หลวงปู่สำเร็จลุน แห่งวัดเวินไซ นครจำปาสัก  ในยุคนั้นยังเป็นของประเทศไทย  หลวงปู่สัมเด็ดลุนท่านเป็นปรมาจารย์ใหญ่สายวิชาธรรมธาตุอันเลื่องชื่อและยังมีลูกศิษย์ลูกหาสืบสายวิชา ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอีกมากมาย ครั้งนี้เลยได้อันเชิญสร้างรูปท่านเพื่อสักการบูชา ซึ่งพระฤาษีปู่แก้วท่านก็ได้ศึกษาวิชาสายสัมเด็ดลุนจากหลวงปู่มั่น  ทัตตโต,หลวงปู่โทน  กันตสีโร  วัดบูรพา,
หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม ,หลวงปู่พรหมมา  เขมะจาโร ฯลฯ 
๑.๓  พ่อท่านทองเฒ่า ปรมาจารย์พ่อท่านทองเฒ่าแห่งสำนักตะกะศิลาเขาอ้อ  จังหวัดพัทลุง พ่อท่านทองเฒ่า ท่านเป็นปรมาจารย์
ใหญ่ของสำนัก เขาอ้อและยังมีลูกศิษย์ลูกหาสายเขาอ้อสืบผ่านสายวิชาได้อย่างเข้มขัง และทรงตบะแก่กล้า ทำให้คนรู้จัก ครูบาอาจารย์สายนี้กันมากมาย  เรียกว่าเป็นสำนัก อันดับหนึ่งในเมืองใต้เลยทีเดียวก็ว่าได้ พระฤาษีปู่แก้วท่านก็ได้สืบสายวิชา นี้จากพ่อท่านจันทร์ แห่งวัดทุ่งเฟ้อ และพ่อท่านคล้อย  วัดถ้ำเขาเงิน  จังหวัดชุมพร

ด้านหลังเหรียญ พระฤาษีราชมุนี ๓ ยุค มีดังนี้
ยุคขอมโบราณ ยุคละโว้และยุครัตนโกสินทร์
๑.ยุคขอม ได้แก่ องค์มหาฤาษีสุริยะชัยวรมันมุนีท่านเป็นปรมาจารย์ผู้วางรากฐานในการสร้างนครวัด  นครธม และยังเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ชื่อสุริยะชัยวรมันที่ ๗ อันยิ่งใหญ่  ท่านจึงมีฤทธิ์อำนาจในการสร้างความรุ่งเรืองไปถึงอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ แลยังบันดาลความมั่งมี  ความร่ำรวยแก่ผู้บูชา
๒.ยุคละโว้ ได้แก่ องค์พระมหาฤาษีสุตตันตระมุนี  ท่านเป็นพระอาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหงและพระแม่จามเทวีนั้นเอง ยังเป็นผู้สร้างพระรอดมหาวันจึงมีอานุภาพไปในทางป้องกันภัยแคล้วคลาดเสริมตบะบารมี  มีฤทธิ์เดชทางการปราบปรามอริศัตรูผู้มุ่งร้าย
๓.ยุครัตนโกสินทร์  ได้แก่  องค์มหาฤาษีพระยาจักสรวง (หลวงปู่ใหญ่แห่งถ้ำภูเขาควาย) จริงๆแล้วท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สอนปู่สัมเด็ดลุนเป็นเวลาถึง ๓๐ กว่าปีทีเดียว  หลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นพระอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของประเทศอีกหลายท่านทีเดียว  เป็นพระอาจารย์ผู้เป็นหลักในการสอนวิชาธาตุธรรมทั้งหลายจึงมีอนุภาพป้องกันปืนผาหน้าไม้ คงกระพันต่ออาวุธทั้ง ๓๒ ประการทำอันตรายเราไม่ได้  จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาสายธาตุด้วย เหรียญนี้จึงมีอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากมายเลยทีเดียว หาได้ยากที่สุดที่ได้อันเชิญครูบาอาจารย์อันเป็นระดับปรมาจารย์ทั้งสายพระ ๓ สายใหญ่ และสายฤาษีทั้ง ๓ ยุค มาร่วมเข้าด้วยกันในเหรียญเดียวกันนี้  มีพระคาถาที่ลงในเหรียญก็เป็นคาถาพระธรรมใหญ่  ยังนำเอาพระธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มารวมอยู่ในเหรียญนี้อีกด้วย และปลุกเสกก็จะย่อมเป็นไปตามหลักวิชาของยุทธวิถีแต่ละสายวิชาเช่นกัน  ซึ่งใช้เวลาและความยากในการเสกอย่างมากมิใช่จะสุกเอาเผากินทำไปขอให้ได้ออกบูชาเท่านั้น  แต่จะต้องทำเพื่อดำรงศาสตร์วิชาอาคมของแต่ละสายให้ดำรงคงอยู่ไปจวบจนรุ่นลูกรุ่นหลานมิให้ลืมเลือนเสื่อมคลาย  อานุภาพเหรียญรุ่นนี้จึงมีครบครันทั้งทางบู้และทางบุ๋นเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับการศึกษา  หรือเหมาะสำหรับการอาราธนา  บนขอได้จริงได้ไหว้เพราะเนื่องจากเหล่าบรรพจารย์ที่เป็นปรามาจารย์แห่งสายนี้ยังดำรงวิญญาณอิทธิฤทธิ์อันศักสิทธิ์อยู่มิได้หายไปตามกาลเวลาพร้อมมีให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านที่เคารพบูชาได้อาราธนาถึงท่านแต่ละองค์เลยทีเดียว  เหรียญนี้ท่านที่บูชาอยากจะได้ใช้ทำอะไรต้องทำการตั้งจิตให้ถึงปรมาจารย์  บอกท่านผลความสำเร็จก็จะบังเกิดจึงได้ตามจิตท่านปรารถนานั้นเอง


จำนวนสร้าง
เนื้อเงิน 11 เหรียญ           
เนื้อนวะ 16 เหรียญ           
เนื้อทองเหลือง  500 เหรียญ 
เนื้อทองแดง 1000 เหรียญ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 สิงหาคม 2558, 14:12:32
เหรียญบูรพาจารย์3ยุค
เนื้อนวโลหะ
(http://www.uppic.org/image-E99A_55D3C789.jpg) (http://www.uppic.org/share-E99A_55D3C789.html)
(http://www.uppic.org/image-154D_55D3C789.jpg) (http://www.uppic.org/share-154D_55D3C789.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 สิงหาคม 2558, 15:04:12
เหรียญบูรพาจารย์3ยุค พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-3467_55D896BF.jpg) (http://www.uppic.org/share-3467_55D896BF.html)
(http://www.uppic.org/image-0AF7_55D896BF.jpg) (http://www.uppic.org/share-0AF7_55D896BF.html)

(http://www.uppic.org/image-160E_55D896BF.jpg) (http://www.uppic.org/share-160E_55D896BF.html)
(http://www.uppic.org/image-89E5_55D896BF.jpg) (http://www.uppic.org/share-89E5_55D896BF.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 สิงหาคม 2558, 20:01:54
"พระยอดขุนพล ยอดพรหมเหนือเทพ " พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


(http://www.uppic.org/image-DBE1_55D41B98.jpg) (http://www.uppic.org/share-DBE1_55D41B98.html)
(http://www.uppic.org/image-8145_55D41B98.jpg) (http://www.uppic.org/share-8145_55D41B98.html)
(http://www.uppic.org/image-3FF4_55D41B98.jpg) (http://www.uppic.org/share-3FF4_55D41B98.html)

พระยอดขุนพลหรือพระยอดพรหมเหนือเทพ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

คู่มือการใช้พระยอดพรหมเหนือเทพตำราพิชัยสงคราม
แห่งตำรามหาเวทย์สุดยอดของพระเครื่องอันเรืองนามพระยอดขุนพลอันเกรียงไกรในปัจจุบันกาลนี้
โดย พระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี แห่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมฤๅษีปุ่แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี
เนื่องจากการจัดสร้างวัตถุมงคล ในแต่ละชิ้นแต่ละอันจะมีความพิถีพิถันถูกต้องมีขั้นตอนในการจัดสร้างให้ได้อย่างถูกต้องโดยมิให้ผิดเพี้ยน ไปจากตำราโบราณเพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเป็นสิ่งมงคลที่บรรพจารย์นั้นได้สร้างสรรค์มาอย่าง เยี่ยมยอด จนเกิดปาฏิหารย์มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นประสบการณ์จนทำให้บรรดาเหล่าศิษย์ทั้งหลายได้ยอมเสียจตุปัจจัยวิ่งหากันมาครอบครองกันเป็นจำนวนมากดังนั้นทางอาศรมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรายังคงสภาพความละเอียดลออในการจัดสร้างวัตถุมงคลเช่นกัน
พระยอดพรหมเหนือเทพหรือพระยอดขุนพลอันเรืองนาม
เมื่อเราได้รับพระมาควรจะจัดตั้งพานครูอันมี ดอกไม้ ๕ คู่ธูป ๕ คู่เทียน ๕ คู่เงิน ๑๒ บาทแล้วควรมีหมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๙ คำ น้ำมันจันทน์ ๑ ขวด แล้วควรนำจัดตั้งไว้ที่สูง ไม่ควรนำใส่เข้าห้องน้ำหรือที่เป็น อโคจรเป็นที่ไม่เหมาะนำเอาพระยอดขุนพลใส่ไป จะเป็นการดี แล้วในทุก ๑๕ ค่ำหรือวันพระใหญ่ ควรนำเอาทาด้วยน้ำมันจันทน์ที่เตรียมไว้บูชาครู หรือนำ รับพลังงานแสงจันทร์ก็จะมีประสิทธิภาพมากทีเดียว
ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่ามีอะไรที่อยู่ในองค์พระบ้างที่สำคัญถึงจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้มิฉะนั้นเช่าบูชาไปก็ไม่เป็นผลอีกเดี่ยวท่านจะมาว่าใช้ไม่เป็นอีก พระชุดนี้ที่สำคัญมากมีส่วนผสมของ หิน ดีซีไอ คือ หินที่เกิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย อันเป็นเทือกเขาที่รวบรวมพลังงานแห่งจักรวาลพร้อมพลังงานที่เหนือธรรมชาติอีกมากมายที่เราไม่เคยได้รู้ หินนี้มีองค์ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มาจากดาวอังคารประมาณ ๑๔ ชนิด เนื่องจากได้มีสะเก็ดดาวมาตกที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา แล้วทำให้หินนี้มีค่าความเป็นแม่เหล็กสูงถึง ๑๓ วัตต์ ในขณะที่หินคริสตัลมีเพียง ๔ วัตต์เท่านั้นเอง ซึ่งแม่เหล็กนี้จะมีผลในระบบหมุนเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น หิน ดีซีไอ จึงกลายเป็นหินที่รับพลังงานและคลายพลังงานได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านที่นำพระนี้ไปบูชาอาราธนานั้นจึงต้องรู้วิธีการต่างๆ

วิธีการเพิ่มพลังองค์พระและวิธีการอาราธนาพระกันเสียก่อนดังนี้
๑. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๒. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๓. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ
๔. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๕. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๖. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆ กว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 20 สิงหาคม 2558, 19:33:48
เหรียญเบญจักรโพธิ์สัตว์ มหามงคล
กระไหล่ทาง-กระไหล่เงิน

(http://www.uppic.org/image-1084_55D56545.jpg) (http://www.uppic.org/share-1084_55D56545.html)
(http://www.uppic.org/image-7514_55D56545.jpg) (http://www.uppic.org/share-7514_55D56545.html)
(http://www.uppic.org/image-65E9_55D56545.jpg) (http://www.uppic.org/share-65E9_55D56545.html)
(http://www.uppic.org/image-A161_55D56545.jpg) (http://www.uppic.org/share-A161_55D56545.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 20 สิงหาคม 2558, 20:02:58
พระยอดขุนพลหรือพระยอดพรหมเหนือเทพ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
คู่มือการใช้พระยอดพรหมเหนือเทพตำราพิชัยสงคราม
แห่งตำรามหาเวทย์สุดยอดของพระเครื่องอันเรืองนามพระยอดขุนพลอันเกรียงไกรในปัจจุบันกาลนี้
โดย พระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี แห่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมฤๅษีปุ่แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี
เนื่องจากการจัดสร้างวัตถุมงคล ในแต่ละชิ้นแต่ละอันจะมีความพิถีพิถันถูกต้องมีขั้นตอนในการจัดสร้างให้ได้อย่างถูกต้องโดยมิให้ผิดเพี้ยน ไปจากตำราโบราณเพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเป็นสิ่งมงคลที่บรรพจารย์นั้นได้สร้างสรรค์มาอย่าง เยี่ยมยอด จนเกิดปาฏิหารย์มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นประสบการณ์จนทำให้บรรดาเหล่าศิษย์ทั้งหลายได้ยอมเสียจตุปัจจัยวิ่งหากันมาครอบครองกันเป็นจำนวนมากดังนั้นทางอาศรมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรายังคงสภาพความละเอียดลออในการจัดสร้างวัตถุมงคลเช่นกัน
พระยอดพรหมเหนือเทพหรือพระยอดขุนพลอันเรืองนาม
เมื่อเราได้รับพระมาควรจะจัดตั้งพานครูอันมี ดอกไม้ ๕ คู่ธูป ๕ คู่เทียน ๕ คู่เงิน ๑๒ บาทแล้วควรมีหมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๙ คำ น้ำมันจันทน์ ๑ ขวด แล้วควรนำจัดตั้งไว้ที่สูง ไม่ควรนำใส่เข้าห้องน้ำหรือที่เป็น อโคจรเป็นที่ไม่เหมาะนำเอาพระยอดขุนพลใส่ไป จะเป็นการดี แล้วในทุก ๑๕ ค่ำหรือวันพระใหญ่ ควรนำเอาทาด้วยน้ำมันจันทน์ที่เตรียมไว้บูชาครู หรือนำ รับพลังงานแสงจันทร์ก็จะมีประสิทธิภาพมากทีเดียว
ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่ามีอะไรที่อยู่ในองค์พระบ้างที่สำคัญถึงจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้มิฉะนั้นเช่าบูชาไปก็ไม่เป็นผลอีกเดี่ยวท่านจะมาว่าใช้ไม่เป็นอีก พระชุดนี้ที่สำคัญมากมีส่วนผสมของ หิน ดีซีไอ คือ หินที่เกิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย อันเป็นเทือกเขาที่รวบรวมพลังงานแห่งจักรวาลพร้อมพลังงานที่เหนือธรรมชาติอีกมากมายที่เราไม่เคยได้รู้ หินนี้มีองค์ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มาจากดาวอังคารประมาณ ๑๔ ชนิด เนื่องจากได้มีสะเก็ดดาวมาตกที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา แล้วทำให้หินนี้มีค่าความเป็นแม่เหล็กสูงถึง ๑๓ วัตต์ ในขณะที่หินคริสตัลมีเพียง ๔ วัตต์เท่านั้นเอง ซึ่งแม่เหล็กนี้จะมีผลในระบบหมุนเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น หิน ดีซีไอ จึงกลายเป็นหินที่รับพลังงานและคลายพลังงานได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านที่นำพระนี้ไปบูชาอาราธนานั้นจึงต้องรู้วิธีการต่างๆ

วิธีการเพิ่มพลังองค์พระและวิธีการอาราธนาพระกันเสียก่อนดังนี้
๑. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๒. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๓. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ
๔. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๕. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๖. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆ กว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ

(http://www.uppic.org/image-A571_55D56AD0.jpg) (http://www.uppic.org/share-A571_55D56AD0.html)
(http://www.uppic.org/image-B006_55D56AD0.jpg) (http://www.uppic.org/share-B006_55D56AD0.html)
(http://www.uppic.org/image-1267_55D56AD0.jpg) (http://www.uppic.org/share-1267_55D56AD0.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 20 สิงหาคม 2558, 20:14:04
พระยอดขุนพล ยอดพรหมเหนือเทพ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ปั้มนำฤกษ์พร้อมแป้งเจิมด้านหลัง

(http://www.uppic.org/image-A15D_55D56EE2.jpg) (http://www.uppic.org/share-A15D_55D56EE2.html)
(http://www.uppic.org/image-8B4C_55D56EE2.jpg) (http://www.uppic.org/share-8B4C_55D56EE2.html)
(http://www.uppic.org/image-6F1D_55D56EE2.jpg) (http://www.uppic.org/share-6F1D_55D56EE2.html)

พระยอดขุนพลหรือพระยอดพรหมเหนือเทพ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
คู่มือการใช้พระยอดพรหมเหนือเทพตำราพิชัยสงคราม
แห่งตำรามหาเวทย์สุดยอดของพระเครื่องอันเรืองนามพระยอดขุนพลอันเกรียงไกรในปัจจุบันกาลนี้
โดย พระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี แห่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมฤๅษีปุ่แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี
เนื่องจากการจัดสร้างวัตถุมงคล ในแต่ละชิ้นแต่ละอันจะมีความพิถีพิถันถูกต้องมีขั้นตอนในการจัดสร้างให้ได้อย่างถูกต้องโดยมิให้ผิดเพี้ยน ไปจากตำราโบราณเพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเป็นสิ่งมงคลที่บรรพจารย์นั้นได้สร้างสรรค์มาอย่าง เยี่ยมยอด จนเกิดปาฏิหารย์มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นประสบการณ์จนทำให้บรรดาเหล่าศิษย์ทั้งหลายได้ยอมเสียจตุปัจจัยวิ่งหากันมาครอบครองกันเป็นจำนวนมากดังนั้นทางอาศรมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรายังคงสภาพความละเอียดลออในการจัดสร้างวัตถุมงคลเช่นกัน
พระยอดพรหมเหนือเทพหรือพระยอดขุนพลอันเรืองนาม
เมื่อเราได้รับพระมาควรจะจัดตั้งพานครูอันมี ดอกไม้ ๕ คู่ธูป ๕ คู่เทียน ๕ คู่เงิน ๑๒ บาทแล้วควรมีหมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๙ คำ น้ำมันจันทน์ ๑ ขวด แล้วควรนำจัดตั้งไว้ที่สูง ไม่ควรนำใส่เข้าห้องน้ำหรือที่เป็น อโคจรเป็นที่ไม่เหมาะนำเอาพระยอดขุนพลใส่ไป จะเป็นการดี แล้วในทุก ๑๕ ค่ำหรือวันพระใหญ่ ควรนำเอาทาด้วยน้ำมันจันทน์ที่เตรียมไว้บูชาครู หรือนำ รับพลังงานแสงจันทร์ก็จะมีประสิทธิภาพมากทีเดียว
ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่ามีอะไรที่อยู่ในองค์พระบ้างที่สำคัญถึงจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้มิฉะนั้นเช่าบูชาไปก็ไม่เป็นผลอีกเดี่ยวท่านจะมาว่าใช้ไม่เป็นอีก พระชุดนี้ที่สำคัญมากมีส่วนผสมของ หิน ดีซีไอ คือ หินที่เกิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย อันเป็นเทือกเขาที่รวบรวมพลังงานแห่งจักรวาลพร้อมพลังงานที่เหนือธรรมชาติอีกมากมายที่เราไม่เคยได้รู้ หินนี้มีองค์ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มาจากดาวอังคารประมาณ ๑๔ ชนิด เนื่องจากได้มีสะเก็ดดาวมาตกที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา แล้วทำให้หินนี้มีค่าความเป็นแม่เหล็กสูงถึง ๑๓ วัตต์ ในขณะที่หินคริสตัลมีเพียง ๔ วัตต์เท่านั้นเอง ซึ่งแม่เหล็กนี้จะมีผลในระบบหมุนเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น หิน ดีซีไอ จึงกลายเป็นหินที่รับพลังงานและคลายพลังงานได้ง่ายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านที่นำพระนี้ไปบูชาอาราธนานั้นจึงต้องรู้วิธีการต่างๆ

วิธีการเพิ่มพลังองค์พระและวิธีการอาราธนาพระกันเสียก่อนดังนี้
๑. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๒. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๓. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ
๔. นำเอาพระเครื่องมาสวดก่อนที่จะแขวนบูชาทุกครั้งแล้วให้บริกรรมคาถาว่า “ โอมพุทโธหะเว รักขติ ธรรมะจาริง อิติสุคโต อะระหัง พุทโธนะโมพุทธายะ” ให้ได้ ๙ถึง ๑๖ จบ
๕. นำพระมาวางใส่ที่ฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มพลังงานของพระอีกวิธีหนึ่งโดยกำหนดจิตไปที่องค์พระแล้วภาวนาพระคาถา “ พุทโธ อิทธิ อะระหัง” สวดจนกว่าพระเครื่องจะทำให้เรารู้สึกที่มืออุ่นๆๆนั้นก็ทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
๖. การนำเอาไปวางไว้เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยวางให้อยู่ในระหว่างอยู่ช่วงข้างขึ้นห้ามข้างแรมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกมีพลังงานมากไปให้นำน้ำเปล่าบริสุทธิ์หรือน้ำพระพุทธมนต์พรมเพื่อให้พลังงานมีความสมดุลกัน
ในทุกวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พระเครื่ององค์นี้จะมีพลังงานอยู่มากแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ ตามเจตนาที่ท่านปรารถนา
อีกประการหนึ่งด้านหลังขององค์พระเป็นการรวบรวมเอาพลังงานแห่งการรู้แจ้งนำมาประทับไว้อยู่ด้านหลังแล้วยังมีสัญญาลักษณ์แห่งมหาอำนาจทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมาประทับอยู่ซึ่งพลังงานแห่งการรู้แจ้งสูงมากจริงๆๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติอีกเช่นกัน วิธีง่ายๆ กว่านำเอาองค์พระมาวางใว้ที่ตรงกลางที่หน้าผากแล้วภาวนา “โอมฤทธิเน ฤทธิเม”แล้วอธิฐานสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จทุกประการ
หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 สิงหาคม 2558, 18:35:42
เหรียญตรีนาคราช
โชคลาภอุดมทรัพย์ แก้ชงหนุนดวง

(http://www.uppic.org/image-E0E9_55D6A9B7.jpg) (http://www.uppic.org/share-E0E9_55D6A9B7.html)
(http://www.uppic.org/image-3F1E_55D6A9B7.jpg) (http://www.uppic.org/share-3F1E_55D6A9B7.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 22 สิงหาคม 2558, 22:16:36
พระสมเด็จอริยธาตุ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
มวลสารสร้างจากอัฐิและอังคารธาตุครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ

(http://www.uppic.org/image-A108_55D89093.jpg) (http://www.uppic.org/share-A108_55D89093.html)
(http://www.uppic.org/image-48BE_55D89093.jpg) (http://www.uppic.org/share-48BE_55D89093.html)
(http://www.uppic.org/image-FE5E_55D891E9.jpg) (http://www.uppic.org/share-FE5E_55D891E9.html)

(http://www.uppic.org/image-526A_55D8913B.jpg) (http://www.uppic.org/share-526A_55D8913B.html)
(http://www.uppic.org/image-E912_55D8913B.jpg) (http://www.uppic.org/share-E912_55D8913B.html)
(http://www.uppic.org/image-727C_55D8913B.jpg) (http://www.uppic.org/share-727C_55D8913B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 23 สิงหาคม 2558, 17:09:32
พระสมเด็จอริยธาตุ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
มวลสารสร้างจากอัฐิและอังคารธาตุครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ

(http://www.uppic.org/image-16B0_55D99A84.jpg) (http://www.uppic.org/share-16B0_55D99A84.html)
(http://www.uppic.org/image-EE70_55D99A84.jpg) (http://www.uppic.org/share-EE70_55D99A84.html)
(http://www.uppic.org/image-821F_55D99A84.jpg) (http://www.uppic.org/share-821F_55D99A84.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 สิงหาคม 2558, 11:49:42
พระปิดตามหาเศรษฐีปู่สำเร็จลุ่น ผสมผงกิ่งโพธิ์ใบโพธิ์ปู่สำเร็จลุนแท้ๆ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-812F_55DD44B3.jpg) (http://www.uppic.org/share-812F_55DD44B3.html)
(http://www.uppic.org/image-F4C6_55DD44B3.jpg) (http://www.uppic.org/share-F4C6_55DD44B3.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 สิงหาคม 2558, 18:20:40

พระปิดตามหาเศรษฐีปู่สำเร็จลุ่น ผสมผงกิ่งโพธิ์ใบโพธิ์ปู่สำเร็จลุนแท้ๆ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี


(http://www.uppic.org/image-0AB2_55DD9FEF.jpg) (http://www.uppic.org/share-0AB2_55DD9FEF.html)
(http://www.uppic.org/image-9210_55DD9FEF.jpg) (http://www.uppic.org/share-9210_55DD9FEF.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 สิงหาคม 2558, 20:14:06
รูปหล่อพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ

(http://www.uppic.org/image-6B88_55DDBA59.jpg) (http://www.uppic.org/share-6B88_55DDBA59.html)
(http://www.uppic.org/image-FCB4_55DDBA59.jpg) (http://www.uppic.org/share-FCB4_55DDBA59.html)
(http://www.uppic.org/image-57C1_55DDBA59.jpg) (http://www.uppic.org/share-57C1_55DDBA59.html)
(http://www.uppic.org/image-886D_55DDBA59.jpg) (http://www.uppic.org/share-886D_55DDBA59.html)

(http://www.uppic.org/image-5640_55DDBB44.jpg) (http://www.uppic.org/share-5640_55DDBB44.html)
(http://www.uppic.org/image-F6E4_55DDBB44.jpg) (http://www.uppic.org/share-F6E4_55DDBB44.html)

อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ. 2308-2311 ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้
1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์

สุดเข้มขลัง ใครมีต่างหวงแหนยิ่งนัก


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 สิงหาคม 2558, 20:55:19
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ หลังพระยันต์มหาจักพรรดิ์ เนื้อเงิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-630E_55DDC472.jpg) (http://www.uppic.org/share-630E_55DDC472.html)
(http://www.uppic.org/image-F524_55DDC472.jpg) (http://www.uppic.org/share-F524_55DDC472.html)
(http://www.uppic.org/image-BF96_55DDC472.jpg) (http://www.uppic.org/share-BF96_55DDC472.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 สิงหาคม 2558, 21:34:59
ตะกรุดมหาจักพรรดิ์ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อเงิน
พระนเรศวรมหาราช ทรงเครื่องมหาจักพรรดิ์ หลังพระยันต์มหาจักพรรดิ์ เนื้อเงิน
สร้างตามตำรามหาพิชัยสงคราม พุทธาภิเษกด้วยพิธีมหาจักรพรรดิ์ สุดเข้มขลัง


(http://www.uppic.org/image-D326_55DF1E53.jpg) (http://www.uppic.org/share-D326_55DF1E53.html)
(http://www.uppic.org/image-9B5D_55DF1FA0.jpg) (http://www.uppic.org/share-9B5D_55DF1FA0.html)
(http://www.uppic.org/image-6BC0_55DF1FA0.jpg) (http://www.uppic.org/share-6BC0_55DF1FA0.html)
(http://www.uppic.org/image-98EA_55DF1FA0.jpg) (http://www.uppic.org/share-98EA_55DF1FA0.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 28 สิงหาคม 2558, 21:41:13

เหรียญบรมครูสริยจันทรประภา กระไหล่ทอง พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
แก้ชง หนุนดวง ปรับธาตุ เมตตาโชคลาค แคล้วคลาด ปลอดภัย เสริมราศี กันผีกันภัย ใช้ได้สารพัด
 

(http://www.uppic.org/image-11AF_55E0723B.jpg) (http://www.uppic.org/share-11AF_55E0723B.html)
(http://www.uppic.org/image-D5C6_55E0723B.jpg) (http://www.uppic.org/share-D5C6_55E0723B.html)
(http://www.uppic.org/image-B2A9_55E0723B.jpg) (http://www.uppic.org/share-B2A9_55E0723B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 สิงหาคม 2558, 07:15:48
เหรียญบรมครูสริยจันทรประภา กระไหล่เงิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
แก้ชง หนุนดวง ปรับธาตุ เมตตาโชคลาค แคล้วคลาด ปลอดภัย กันคุณไสย ใช้ได้สารพัด

(http://www.uppic.org/image-0DE1_55E2472A.jpg) (http://www.uppic.org/share-0DE1_55E2472A.html)
(http://www.uppic.org/image-6ADB_55E2472A.jpg) (http://www.uppic.org/share-6ADB_55E2472A.html)
(http://www.uppic.org/image-FA05_55E2472A.jpg) (http://www.uppic.org/share-FA05_55E2472A.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 31 สิงหาคม 2558, 22:27:18
เหรียญบรมครูสริยจันทรประภา
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
แก้ชง หนุนดวง ปรับธาตุ เมตตาโชคลาค แคล้วคลาด ปลอดภัย เสริมราศี กันผีกันภัย ใช้ได้สารพัด

(http://www.uppic.org/image-29CA_55E4714B.jpg) (http://www.uppic.org/share-29CA_55E4714B.html)
(http://www.uppic.org/image-8252_55E4714B.jpg) (http://www.uppic.org/share-8252_55E4714B.html)
(http://www.uppic.org/image-62DE_55E4714B.jpg) (http://www.uppic.org/share-62DE_55E4714B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 กันยายน 2558, 03:43:42
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
"ผู้ใดภาวนาพุทโธระลึกถึงพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์กำจัดภัย ปรารถนาสิ่งใดสำเร็จตามปรารถนาทุกประการ"

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อัคโค หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เชฏโฐ เสฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทามิ ปุนัพพะโวติ

สาธุ สาธุ สาธุ


(http://www.uppic.org/image-0945_55E60DEF.jpg) (http://www.uppic.org/share-0945_55E60DEF.html)
(http://www.uppic.org/image-A73F_55E60DEF.jpg) (http://www.uppic.org/share-A73F_55E60DEF.html)
(http://www.uppic.org/image-1902_55E60D84.jpg) (http://www.uppic.org/share-1902_55E60D84.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 03 กันยายน 2558, 00:30:15

เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
"ผู้ใดภาวนาพุทโธระลึกถึงพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์กำจัดภัย ปรารถนาสิ่งใดสำเร็จตามปรารถนาทุกประการ"

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อัคโค หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เชฏโฐ เสฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทามิ ปุนัพพะโวติ

สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-8956_55E7314A.jpg) (http://www.uppic.org/share-8956_55E7314A.html)
(http://www.uppic.org/image-6BD8_55E7314A.jpg) (http://www.uppic.org/share-6BD8_55E7314A.html)
(http://www.uppic.org/image-CA41_55E7314A.jpg) (http://www.uppic.org/share-CA41_55E7314A.html)
หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 กันยายน 2558, 23:25:32

ไม้ครูศัตรูพ่าย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
 ท่านพ่อปู่ฤาษีแก้ว ท่านได้ดำริในกานจัดสร้างไม้ครูศัตรุพ่ายกายสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสาน ปณิธานวิชาอาคมภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ในยุดนั้นไม่เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา เพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่จัดสร้างกันนั้นมิได้ยึดตำราเป็นสำคัญทำให้ภูมิปัญญา ของครูบาอาจารย์ค่อยๆ เกิดความเสื่อมไปถ้าไม่มีผู้สืบสานต่อ
อานุภาพของไม้ครูศัตรูพ่ายกายสิทธิ์ มีคุณนานัปการที่ไม่อาจเล่าอธิบายได้จนหมด กล่าวไว้ว่า ท่านใดได้พกพาอาราธนาติดตัวไปก็จะเป็นเมตตามหานิยมมหาอำนาจปราบศัตรูไพรี อีกเหล่าอำนาจคุณไสยปราบคุณไสย บูชาไว้ที่บ้านเรือนก็สามารถป้องกันภัยพิบัติอันมา ดินน้ำลมไฟ ป้องกัน เหตุร้ายนานัปการแล้วยังมีอีกมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้

วิธีการใช้ไม่ครูศัตรูพ่ายกายสิทธิ์


ก่อนจะทำพิธีใดๆ ก็ตามก็ควรกล่าวอาราธนาครูบาอาจารย์เสียก่อนก็เริ่มจากการไหว้พระพุทธ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ จากนั้นค่อยขค้น สัคเคเทวดาๆ จากนั้นว่า นะโม 3 จบ พร้อมต่อให้อ่านพระคาถาว่า “โองการพินธุนาถัง อุปปันนานัง พรหมมาสหัปตินามะ อธิกัปเป สุอาคโตปัญจทฺมังทิสวา นโมพุทธายะ วันทานัง” กล่าวให้ครบ 5 จบ แล้วมากล่าวคาถานี้ต่อ “อะหังมาระวิชัย ยัสสะยัง พุทโธ ภะคะวาติ” ได้ 5 จบ จากนั้นว่า พระคาถาบารมี 30 ทัศ ว่า “อิติปรมัตติงสา อิตสพัญญูมาคตา อิติโพธิมนุษย์ยัตโต อิติปิโสจะเตนะโม ว่า 3 จบ” แล้วต่อด้วยพระคาถาแม่พระ ธรณีบิดมวยผมช่วยผจญมาร “ตัสสะเกสีละ วิริยะถะริสัง สังฆาโสตัง ปะวัตตะติ มาระเสนา บัญฑิตะปลายยิงสุ” ว่า 3 จบ หรือ 7 จบ

ต่อมาจากนั้นให้ระลึกถึงคุณท่านพระอาจารย์ทองเฒ่า แห่งวัดเขาอ้อ เมืองพัทลุง ผู้เป็นเจ้าตำรา จากนั้นให้นึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ชาติ ที่พระแม่ธรณีทราบแล้ว ด้วยอำนาจแห่งบัญนั้น ให้อธิษฐานว่า “ศัตรูใดที่คิดทำลายชาติไทยและพระพุทธศาสนา ขอให้ศัตรูผู้นั้นฉิบหายให้ตายโหง มีอันเป็นไป ไม่กล้ามาต่อกร อย่างพระยามารธิราชพร้อมเหล่าเสนาพ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระพุทธเจ้าฉันนั้น”
1.ก่อนออกเดินทางไปทำงานหรือกิจธุระใดๆ ก็ตาม หรือปราบปรามให้ชนะสิ่งใดให้เอาไม้เท้าครูปักลงดินแล้วระลิกถึงพระแม่ธรณี ดั่งกล่าวมาแล้ว ถ้ารู้จักชื่อให้เพ่งไปศัตรูผู้นั้นถ้าไม่รู้จักชื่อรู่ว่าอยู่ทิศใดก็ตาม ให้เพ่งไปทิศนั้น โดยการหายใจเข้านึกว่า พุธ หายใจออกว่า โธ จนกว่าจะสงบเป็นอารมณ์เดียวกัน แล้วตั้งใจอีกครั้งหนึ่ง “อะยายา มนุสสานัง ภควา ชังงัง. โสปิติอิ” ให้ภาวนาหลายๆครั้งจนกว่าสงบนิ่งแล้วค่อยเดินทางไป แต่หากรู้จักชื่อศัตรูให้ใช้คาถานี้ “อะยายา มนุสสานัง ภะคะวา ชังงัง โสปิติอิ อ้ายหมา....อึมรณัง ทัก หลายๆครั้ง แล้วอึดใจแล้วว่า ศัตรูผู้อาฆาตที่มาเบียดเบียนเรา ตั้งใจฆ่าเราเราจึงทำเม่อเขาเลิกคิดร้ายต่อเราแล้วให้อธิษฐานแก้ให้เขาเสีย”

2.ถ้าจะรักษาพวกโดนผีเข้าเจ้าสิงอยู่ในตัวคนให้เอาหัวไม้เท้าเคาะเบาๆไป ที่คนเป็นหรือที่เขาเจ็บปวดหรือของตัวเราเองก็ได้ ให้ว่าพระคาถาเช่นเดียวกันว่า “มนุสสานัง เป็น อมนุษสานัง” เคาะไปทั่วตัวจนกว่าผีนั้นจะออกไปแล้วให้เอาปลายไม้วนรอบศีรษะแล้วปักที่หัว ว่า “สมุหะเนยยะ สมุหะนะติ สีมาคะตัง พันทะ เสมายัง สะมะหะนิตัพโพ เอวังเอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อน หลุดหาย” จบแล้วชักไม้ขึ้นสะบัดไปทางปลายเท้าของคนไข้ 3 ครั้ง ผีไม่กลับเข้ามาอีก

3.ใช้ไม้ครูมนทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ในเรากำหนดรู้นึกถึงบุคคลที่เราต้องการ อาทิเช่น
ผู้ใหญ่ที่ทำงานก็ต้องส่งกระแสจิตไปตามความปรารถนาจับไม้เท้านำมาวางไว้ ที่หัแล้วระลึกถึงพระพุทธโธไว้ในทุกลมหายใจเข้าออก ตอนหายใจเข้าให้ว่า พุทคุณพ่อพุธ พ่ออยู่กับลูกจิตพ่อพันธ์ผูกเหมือนจิตคุณพ่อคุณแม่ตอนหายใจออกให้ว่า โธคุณแม่โธ แม่ไปแล้วกลับมาหาลูกจิตแม่พันธ์ผูกอยู่กับลูกเหมือนจิตแม่กับพ่อระลึกจบ แล้วหายใจเข้าแล้วกลืนน้ำลายลงไป ให้ทำแบบนี้บ่ายๆ ทำมากๆ พร้อมด้วยแกว่งไม้เท้ากลับเข้ามาหาตัวเราให้กลืนความเคารพกลืนความนับถือ กลืนความความรักใคร่กลืนความเสน์หาแล้วแต่ปรารถนา จำไว้อย่างหนึ่งคือการจะประสบความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลนั้นอยู่ที่เราให้ตั้งใจ เชื่อแล้วทำทุกอย่างอยู่ที่พลังจิตของเรา

4.หากท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านสามารถใช้ไม้ครูเจิมให้พรลูกหลาน โดยใช้ปลายไม้เท้าจิ้มที่แป้งเจิมหรือน้ำมันหอมตามแต่จะใช้ ใช้เจิมศิลาฤกษ์เจิมป้าย เจิมร้านค้า วิเศษยิ่งนัก ใช้บ่อยๆ ก็ทำให้บังเกิดโชคลาภ

5.ถ้าหากท่านสงสัยว่าคนไหนที่ถูกกระทำหรือดวงตกโชคร้ายขอให้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทโธ ครู บาอาจารย์แล้วภาวนาพระคาถาในใจว่า “ยะธาพุทโมนะ” ภาวนาไปเอาไม้เท้าตั้งเข้าท หน้าผากเราเอาลูบลงไปปลายมือ ปลายเท้าหลายๆ ครั้ง สิ่งสำคัญสุดที่ขาดมิได้คือการนำเอาไม้ครูติดตัวไปด้วยไม้เท้าครูนี้มี เทวดาครูบาอาจารย์ รักษาเราต้องเคารพรักนับถือเป็นที่พึ่งของจิตใจ เวลานอนควรตั้งไว้ที่หัวเตียงหรือไว้ใต้หมอนเทวดาครูบาอาจารย์จะมารักษามา นิมิตบอกเหตุร้ายให้ล่วงรู้อีกด้วย

(http://www.uppic.org/image-4D4C_55E9C505.jpg) (http://www.uppic.org/share-4D4C_55E9C505.html)
(http://www.uppic.org/image-B39D_55E9C505.jpg) (http://www.uppic.org/share-B39D_55E9C505.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 กันยายน 2558, 15:32:37
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ กรรมการ กระไหล่ทอง พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-CEDD_55EAA616.jpg) (http://www.uppic.org/share-CEDD_55EAA616.html)
(http://www.uppic.org/image-A68C_55EAA616.jpg) (http://www.uppic.org/share-A68C_55EAA616.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 กันยายน 2558, 10:17:34
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ

(http://www.uppic.org/image-9BF3_55EE5282.jpg) (http://www.uppic.org/share-9BF3_55EE5282.html)
(http://www.uppic.org/image-9463_55EE5282.jpg) (http://www.uppic.org/share-9463_55EE5282.html)
(http://www.uppic.org/image-5949_55EE5282.jpg) (http://www.uppic.org/share-5949_55EE5282.html)
(http://www.uppic.org/image-3A83_55EE5282.jpg) (http://www.uppic.org/share-3A83_55EE5282.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 กันยายน 2558, 20:56:32
ปรกใบมะขามรุ่นแรก พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-43AD_55EEE573.jpg) (http://www.uppic.org/share-43AD_55EEE573.html)
(http://www.uppic.org/image-BB67_55EEE573.jpg) (http://www.uppic.org/share-BB67_55EEE573.html)
(http://www.uppic.org/image-71C9_55EEE573.jpg) (http://www.uppic.org/share-71C9_55EEE573.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 10 กันยายน 2558, 19:28:02
พระปิดตาฐานบัวมหาเศรษฐีสำเร็จลุน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-B10C_55F1763E.jpg) (http://www.uppic.org/share-B10C_55F1763E.html)
(http://www.uppic.org/image-57F3_55F1763E.jpg) (http://www.uppic.org/share-57F3_55F1763E.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 15 กันยายน 2558, 12:48:56
พระปิดตาฐานบัวมหาเศรษฐีสำเร็จลุน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
เนื้อสีดำผสมผงพญาลิ้นดำกันของคุณไสยภูตผีดีนักแล....

(http://www.uppic.org/image-70BE_55F7B0DA.jpg) (http://www.uppic.org/share-70BE_55F7B0DA.html)
(http://www.uppic.org/image-E43C_55F7B0DA.jpg) (http://www.uppic.org/share-E43C_55F7B0DA.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 กันยายน 2558, 22:42:11
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
เหรียญนี้เป็นมรดกธรรมที่เผิ่นเมตตาดลมาให้มาอยู่นำ ถูกปานได้ฟรี
ขอบคุณในเมตตาที่ดลมาให้ครับผม สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-25A0_56002428.jpg) (http://www.uppic.org/share-25A0_56002428.html)
(http://www.uppic.org/image-C206_56002428.jpg) (http://www.uppic.org/share-C206_56002428.html)
(http://www.uppic.org/image-3B11_56002428.jpg) (http://www.uppic.org/share-3B11_56002428.html)
(http://www.uppic.org/image-327A_56002428.jpg) (http://www.uppic.org/share-327A_56002428.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 25 กันยายน 2558, 00:01:32
ไม้ครูศัตรูพ่าย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
สร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณ
ทำจากไม้สักฟ้าฝ่าตายพราย ตำราทุกประการ
เสก7วัน7คืน
สุดยอดของดีที่ควรมีใว้บูชา

(http://www.uppic.org/image-D186_56042B37.jpg) (http://www.uppic.org/share-D186_56042B37.html)
(http://www.uppic.org/image-325D_56042B37.jpg) (http://www.uppic.org/share-325D_56042B37.html)
(http://www.uppic.org/image-F12E_56042B37.jpg) (http://www.uppic.org/share-F12E_56042B37.html)ไม้ครูศัตรูพ่าย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

ในปีพ.ศ.2553 นี้ ท่านพ่อปู่ฤาษีแก้ว ท่านได้ดำริในกานจัดสร้างไม้ครูศัตรุพ่ายกายสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสาน ปณิธานวิชาอาคมภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ในยุดนั้นไม่เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา เพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่จัดสร้างกันนั้นมิได้ยึดตำราเป็นสำคัญทำให้ภูมิปัญญา ของครูบาอาจารย์ค่อยๆ เกิดความเสื่อมไปถ้าไม่มีผู้สืบสานต่อ
อานุภาพของไม้ครูศัตรูพ่ายกายสิทธิ์ มีคุณนานัปการที่ไม่อาจเล่าอธิบายได้จนหมด กล่าวไว้ว่า ท่านใดได้พกพาอาราธนาติดตัวไปก็จะเป็นเมตตามหานิยมมหาอำนาจปราบศัตรูไพรี อีกเหล่าอำนาจคุณไสยปราบคุณไสย บูชาไว้ที่บ้านเรือนก็สามารถป้องกันภัยพิบัติอันมา ดินน้ำลมไฟ ป้องกัน เหตุร้ายนานัปการแล้วยังมีอีกมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้

วิธีการใช้ไม่ครูศัตรูพ่ายกายสิทธิ์

ก่อนจะทำพิธีใดๆ ก็ตามก็ควรกล่าวอาราธนาครูบาอาจารย์เสียก่อนก็เริ่มจากการไหว้พระพุทธ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ จากนั้นค่อยขค้น สัคเคเทวดาๆ จากนั้นว่า นะโม 3 จบ พร้อมต่อให้อ่านพระคาถาว่า “โองการพินธุนาถัง อุปปันนานัง พรหมมาสหัปตินามะ อธิกัปเป สุอาคโตปัญจทฺมังทิสวา นโมพุทธายะ วันทานัง” กล่าวให้ครบ 5 จบ แล้วมากล่าวคาถานี้ต่อ “อะหังมาระวิชัย ยัสสะยัง พุทโธ ภะคะวาติ” ได้ 5 จบ จากนั้นว่า พระคาถาบารมี 30 ทัศ ว่า “อิติปรมัตติงสา อิตสพัญญูมาคตา อิติโพธิมนุษย์ยัตโต อิติปิโสจะเตนะโม ว่า 3 จบ” แล้วต่อด้วยพระคาถาแม่พระ ธรณีบิดมวยผมช่วยผจญมาร “ตัสสะเกสีละ วิริยะถะริสัง สังฆาโสตัง ปะวัตตะติ มาระเสนา บัญฑิตะปลายยิงสุ” ว่า 3 จบ หรือ 7 จบ

ต่อมาจากนั้นให้ระลึกถึงคุณท่านพระอาจารย์ทองเฒ่า แห่งวัดเขาอ้อ เมืองพัทลุง ผู้เป็นเจ้าตำรา จากนั้นให้นึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ชาติ ที่พระแม่ธรณีทราบแล้ว ด้วยอำนาจแห่งบัญนั้น ให้อธิษฐานว่า “ศัตรูใดที่คิดทำลายชาติไทยและพระพุทธศาสนา ขอให้ศัตรูผู้นั้นฉิบหายให้ตายโหง มีอันเป็นไป ไม่กล้ามาต่อกร อย่างพระยามารธิราชพร้อมเหล่าเสนาพ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระพุทธเจ้าฉันนั้น”
1.ก่อนออกเดินทางไปทำงานหรือกิจธุระใดๆ ก็ตาม หรือปราบปรามให้ชนะสิ่งใดให้เอาไม้เท้าครูปักลงดินแล้วระลิกถึงพระแม่ธรณี ดั่งกล่าวมาแล้ว ถ้ารู้จักชื่อให้เพ่งไปศัตรูผู้นั้นถ้าไม่รู้จักชื่อรู่ว่าอยู่ทิศใดก็ตาม ให้เพ่งไปทิศนั้น โดยการหายใจเข้านึกว่า พุธ หายใจออกว่า โธ จนกว่าจะสงบเป็นอารมณ์เดียวกัน แล้วตั้งใจอีกครั้งหนึ่ง “อะยายา มนุสสานัง ภควา ชังงัง. โสปิติอิ” ให้ภาวนาหลายๆครั้งจนกว่าสงบนิ่งแล้วค่อยเดินทางไป แต่หากรู้จักชื่อศัตรูให้ใช้คาถานี้ “อะยายา มนุสสานัง ภะคะวา ชังงัง โสปิติอิ อ้ายหมา....อึมรณัง ทัก หลายๆครั้ง แล้วอึดใจแล้วว่า ศัตรูผู้อาฆาตที่มาเบียดเบียนเรา ตั้งใจฆ่าเราเราจึงทำเม่อเขาเลิกคิดร้ายต่อเราแล้วให้อธิษฐานแก้ให้เขาเสีย”

2.ถ้าจะรักษาพวกโดนผีเข้าเจ้าสิงอยู่ในตัวคนให้เอาหัวไม้เท้าเคาะเบาๆไป ที่คนเป็นหรือที่เขาเจ็บปวดหรือของตัวเราเองก็ได้ ให้ว่าพระคาถาเช่นเดียวกันว่า “มนุสสานัง เป็น อมนุษสานัง” เคาะไปทั่วตัวจนกว่าผีนั้นจะออกไปแล้วให้เอาปลายไม้วนรอบศีรษะแล้วปักที่หัว ว่า “สมุหะเนยยะ สมุหะนะติ สีมาคะตัง พันทะ เสมายัง สะมะหะนิตัพโพ เอวังเอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อน หลุดหาย” จบแล้วชักไม้ขึ้นสะบัดไปทางปลายเท้าของคนไข้ 3 ครั้ง ผีไม่กลับเข้ามาอีก

3.ใช้ไม้ครูมนทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ในเรากำหนดรู้นึกถึงบุคคลที่เราต้องการ อาทิเช่น
ผู้ใหญ่ที่ทำงานก็ต้องส่งกระแสจิตไปตามความปรารถนาจับไม้เท้านำมาวางไว้ ที่หัแล้วระลึกถึงพระพุทธโธไว้ในทุกลมหายใจเข้าออก ตอนหายใจเข้าให้ว่า พุทคุณพ่อพุธ พ่ออยู่กับลูกจิตพ่อพันธ์ผูกเหมือนจิตคุณพ่อคุณแม่ตอนหายใจออกให้ว่า โธคุณแม่โธ แม่ไปแล้วกลับมาหาลูกจิตแม่พันธ์ผูกอยู่กับลูกเหมือนจิตแม่กับพ่อระลึกจบ แล้วหายใจเข้าแล้วกลืนน้ำลายลงไป ให้ทำแบบนี้บ่ายๆ ทำมากๆ พร้อมด้วยแกว่งไม้เท้ากลับเข้ามาหาตัวเราให้กลืนความเคารพกลืนความนับถือ กลืนความความรักใคร่กลืนความเสน์หาแล้วแต่ปรารถนา จำไว้อย่างหนึ่งคือการจะประสบความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลนั้นอยู่ที่เราให้ตั้งใจ เชื่อแล้วทำทุกอย่างอยู่ที่พลังจิตของเรา

4.หากท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านสามารถใช้ไม้ครูเจิมให้พรลูกหลาน โดยใช้ปลายไม้เท้าจิ้มที่แป้งเจิมหรือน้ำมันหอมตามแต่จะใช้ ใช้เจิมศิลาฤกษ์เจิมป้าย เจิมร้านค้า วิเศษยิ่งนัก ใช้บ่อยๆ ก็ทำให้บังเกิดโชคลาภ

5.ถ้าหากท่านสงสัยว่าคนไหนที่ถูกกระทำหรือดวงตกโชคร้ายขอให้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทโธ ครู บาอาจารย์แล้วภาวนาพระคาถาในใจว่า “ยะธาพุทโมนะ” ภาวนาไปเอาไม้เท้าตั้งเข้าท หน้าผากเราเอาลูบลงไปปลายมือ ปลายเท้าหลายๆ ครั้ง สิ่งสำคัญสุดที่ขาดมิได้คือการนำเอาไม้ครูติดตัวไปด้วยไม้เท้าครูนี้มี เทวดาครูบาอาจารย์ รักษาเราต้องเคารพรักนับถือเป็นที่พึ่งของจิตใจ เวลานอนควรตั้งไว้ที่หัวเตียงหรือไว้ใต้หมอนเทวดาครูบาอาจารย์จะมารักษามา นิมิตบอกเหตุร้ายให้ล่วงรู้อีกด้วย


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 กันยายน 2558, 08:00:18
ไม้ครูศัตรูพ่าย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี สร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณ ทำจากไม้สักฟ้าฝ่าตายพราย ตำราทุกประการ เสก7วัน7คืน
สุดยอดของดีที่ควรมีใว้บูชา

ไม้ครูศัตรูพ่าย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
ในปีพ.ศ.2553 นี้ ท่านพ่อปู่ฤาษีแก้ว ท่านได้ดำริในกานจัดสร้างไม้ครูศัตรุพ่ายกายสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสาน ปณิธานวิชาอาคมภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ในยุดนั้นไม่เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา เพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่จัดสร้างกันนั้นมิได้ยึดตำราเป็นสำคัญทำให้ภูมิปัญญา ของครูบาอาจารย์ค่อยๆ เกิดความเสื่อมไปถ้าไม่มีผู้สืบสานต่อ

(http://www.uppic.org/image-6B3F_56073EE8.jpg) (http://www.uppic.org/share-6B3F_56073EE8.html)
(http://www.uppic.org/image-6C05_56073EE8.jpg) (http://www.uppic.org/share-6C05_56073EE8.html)
(http://www.uppic.org/image-94CF_56073EE8.jpg) (http://www.uppic.org/share-94CF_56073EE8.html)
(http://www.uppic.org/image-D186_56042B37.jpg) (http://www.uppic.org/share-D186_56042B37.html)


พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีปลุกเสกไม้ครูศัตรูพ่าย ตำรับเขาอ้อ
สุดยอดแห่งพิธีกรรมขั้นตอนอันละเอียดละออที่เป็นข้อบ่งชี้ในตำราทุกขั้นตอนหาผู้ใดสร้างได้อีกในยุคนี้
มาศึกษาพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องเสกตามลำดับขั้นตอนถึง 7 วัน7คืน
กำหนดการเวลาทำพิธีมหาพุทธาภิเษกไม้ครูศัตรูพ่าย ๒๕๕๓ ตามตำราพิชัยสงครามที่ถูกต้องตามราชประเพณี
วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ( ปฐมวาร) เวลา ๐๙.๐๙ น. สวดบทเจริญพุทธมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน ให้สวดใช้เวลา ไม่ให้เกิน ๑๐.๐๙ โดยเด็จขาด เวลา ๑๙.๐๙ น. ทำพิธีอัญเชิญครูบาอาจารย์สายเขาอ้อพร้อมอัญเชิญเทพเจ้าทุกห้องชั้นฟ้ามาร่วมพิธีพร้อมประกาศเขตงานพิธีทั้งหมด ๗ วัน ๗ คืน เวลา ๒๑.๐๐ น. เสกตั้งธาตุของพระพุทธเจ้าจุติจากชั้นดุสิต ลงมาสู่ครรภ์ของพระพุทธมารดา และเสกพระครรภ์พร้อมออกจากพระครรภ์เดิน ๗ ก้าว เสกต่อด้วยอาการพระพุทธเจ้า ๓๒ ให้ได้ ๑๐๘ คาบ เวลา ๒๒.๓๐ น. สวดด้วย พระคาถา อภิธรรมมัตถสังคะ ในปฐมโมปริเฉกที่ ๑ มีเพียง ๑๗ คาถา เวลา ๒๓.๓๙ น. จุดเทียนชัยมงคล เทียนพระวิปัสสสี สวดบทมหาพุทธาภิเษก ในรอบที่ ๑ ล่วงจนถึงเวลา ๐๑.๓๙ น. เวลา ๐๒.๐๙ น. ปลุกเสกด้วยวิชาธาตุน้ำเป็นเมตตา ล่วงถึง ๐๓.๐๙ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ( ทุติภามวาร ) เวลา ๐๖.๓๐ น. เสกวิชาธาตุลมเรียกทรัพย์ เวลา ๐๗.๓๐ น. เสกพระคาถา ปิโยพิสดารอำนาจธาตุลม เวลา ๐๘.๐๙ น. สวดพระคาถาตรีโลกนาถ (มหาอุปประปาสันติคาถา)บทประจำวันอาทิตย์ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๑ น. เสกวิชาทศบารมีธรรม ให้บังเกิดอำนาจ ตบะเดชะ เวลา ๑๑.๐๑ น. เสกให้บังเกิดลาภ เพิ่มพูนมั่งมี เวลา ๑๒.๐๑ น. สวดบท มหาพุทธาภิเษก ชุดที่ ๒ ล่วงถึง ๑๓.๑๑ น.ให้หยุดสวดทันที ห้ามสวดต่อโดยเด็จขาด เวลา ๐๐.๐๑ น. เสกบทมหาปราบ กันอาวุธระเบิด สัตว์ร้าย ภูตผีศาจ ยักษ์ไม่ดี เทพไม่ดี คนไม่ดี นาคไม่ดี โดยบท อะสิสะติล่วงถึง ๐๒.๐๐ น. เวลา ๐๔.๐๑ น. เสกบท ล่องหนหายตัว กำบังกาย พร้อมด้วยมหาสะกดทัพเล็ก กลาง ทัพใหญ่ เวลา ๐๕.๕๕ น. เสร็จวันที่สอง
วันจันทร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ( ตะติภารวาร ) เวลา ๐๙.๓๐ น. สวดบทอุปปาสันติ ประจำวันจันทร์ให้ได้ ๗ รอบ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสกอักขระพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์เสกในด้านคงกระพันชาตรี หนังเหนียว ทมึงทึน เวลา ๑๕.๓๐ น. สวดบทพระมหาพุทธาภิเษก ชุดที่ ๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. สวดบทเมตตาพรหมวิหารคาถา เวลา ๒๒.๓๐ น. เสกพระคาถามหาเสน่ห์ มหาละลวย มหาลาภ มหาโภคทรัพย์ มหาวนเวียน เวลา ๒๓.๓๐ น. เสร็จพิธีในวันนั้น
วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตรีตะภารวาร) เวลา ๐๗.๐๐ น. สวดอุปปาสันติประจำวันอังคาร์ โดยอัญเชิญพระอรหันต์ ๑๐๘ รูปมาสู่โรงพิธีปลุกเสก เวลา ๐๘.๓๐ น. เสกมหาอุด แคล้วคลาด ปัดอาวุธ เวลา ๑๐.๓๐ น. สวดบทกรณีเมตตาสูตร ๙ จบ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสกวิชาแก้กันการกระทำคุณไสย ขับไล่ภูตผีปีศาจ เข้าธาตุไฟ ขับเสนียดจัญไร ขับผีปอบผีกุมารพราย เวลา ๒๑.๐๐ น. สวดบทมหาพุทธาภิเษก ชุดที่ ๔ ให้จบในวันนี้
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓(จตุถภารวาร) เวลา ๐๖.๐๐ น. สวดมหาอุปปาสันติ (ตรีโลกนาถ)ประจำวันพุธ โดยการอัญเชิญพระเถรีอรหันต์ ๑๓ รูป สวด ๑๗ บท เวลา ๑๐.๐๐ น. สวดบทคาถาพระทิพมนต์ เวลา ๑๓.๐๐ น. สวดบทไชยมงคล มหาไชยมงคล เวลา ๑๙.๐๑ น. สวดบทมหาสาวังพิสดาร เวลา ๒๑.๑๑ น. เสกประทับยันต์โดยอัญเชิญเหล่าเทวดามาประทับในไม้เท้าครูทุกอันพร้อมวัตถุมงคลทุกชิ้น เวลา ๒๓.๑๑ น. เสร็จพิธีในงานวันนี้
วันพฤหัสที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปัจจะภารวาร)
เวลา ๐๖.๐๑ น. บทอุปปะสันติ(ตรีโลกนาถ)ประจำวันพฤหัส โดยอัญเชิญองค์พยานาค ๑๕ ชั้น เวลา ๐๘.๓๑ น. เสกวิชามงกุฎพระพุทธเจ้า เวลา ๐๙.๓๑ น. สวดพระอิติปิโสรัตนมาลา ชุดที่ ๑ บทสรรเสริญ ๕ พระองค์ บูชาสระ บูชาพยัญชนะ เวลา ๑๓. ๓๑ น. เสก นารายณ์แปลงรูป ผูกหุ่นพยนต์ กำแพงแก้ว เวลา ๑๘.๓๑ น. สวดอิติปิโส รัตนมาลาชุดที่ ๒ ห้องพระพุทธคุณ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสกพระคาถาครูเขาอ้อ นอโมผู้ประเสริญ เวลา ๒๐.๓๐ น. สวดอิติปิโสชุดที่ ๓ ห้องธรรมคุณ สังฆคุณ เวลา ๒๒.๓๐ น. เสกพระคาถายันต์เกราะเพชร จนถึงเวลา ๒๔.๐๐น.
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉวัชภารวาร) เวลา ๐๗.๓๐ น. สวดอุปปาสันติ(ตรีโลกนาถ)ประจำวันศุกร์ที่อัญเชิญ เทวดา อินทร์ พรหม เวลา ๐๙.๓๐ น. เสกบทคาถากันอุบัติภัยต่างๆห้ามฟ้าห้ามฝน โดยใช้พระคาถาเปิดโลก เวลา ๑๐.๓๐ น. พาหุงมหาการ โพชโฌงช์ อัตถิโลเก เวลา ๑๒.๓๐ น. เสกเกี่ยวกับดวงชะตาไม่ให้ตกอับ แก้ชะตาขาด กันการกระทำจากของอาถรรพ์ เวลา ๑๔.๐๑ น. สวดบท ๑๒ ตำนาน เวลา ๑๖.๐๑ น. เสกคาคาขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ ใช้บทขับพิสดาร เวลา ๑๙.๓๐ น. สวดพระธัมจักรกัปวัตนสูตร,สามภาณ เวลา ๒๑.๑๑ น. เสกตรึงเลขยันต์มนตราคาถาต่างๆให้อยู่ยงคงนานเท่านาน โดยไม่มีใครสูบวิชาเอาออกได้

วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (สัตตะภารวาร) เวลา ๐๙.๐๑ น. สวดมหาอุปปาสันติคาถา(ตรีโลกนาถ)บทเป็นวิชาครอบจักรวาลทั่วทุกประการ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประจุวิชาเพิ่มคาถาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. สวดพระคาถามหาสมัยสูตร เวลา ๑๔.๓๐ น. ดับเทียนชัยประกอบทำพิธีองค์การแช่งน้ำปะพรหมน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย ใจกลางศรีษระพระ กลางใจเมือง กลางทะเลชุบศร กลางใจถ้ำ กลางพระราชวัง เวลา ๑๖.๐๐ น. เจิมแป้งมหามนตราจินดามณีและสวดยันทูและชยันโตเป็นอันเสร็จพิธี
แค่เรื่องพิธีกรรมในการปลุกเสกไม้ครูศัตรูพ่ายสายเขาอ้อปี53 ว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดคุ้มค่าและหาผู้กระทำพิธีได้ยาก ท่านควรพึงเก็บรักษาอนุรักษ์คุณค่าเหล่านี้ไว้ให้ลูกสืบหลานหมดไปในยุคนี้คงหาอีกไม่ได้เป็นแน่ๆๆๆ (ข้อความเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ ของศูนย์ปฎิบัติธรรมอาศรมฤษีปู่แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี )ศิษย์ในดงปู่ฤษีแก้ว


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 กันยายน 2558, 08:30:41
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-13ED_56074659.jpg) (http://www.uppic.org/share-13ED_56074659.html)
(http://www.uppic.org/image-E94F_56074659.jpg) (http://www.uppic.org/share-E94F_56074659.html)
(http://www.uppic.org/image-CE0D_56074659.jpg) (http://www.uppic.org/share-CE0D_56074659.html)
(http://www.uppic.org/image-3A50_56074659.jpg) (http://www.uppic.org/share-3A50_56074659.html)
(http://www.uppic.org/image-5DA6_56074659.jpg) (http://www.uppic.org/share-5DA6_56074659.html)

เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อสัตตะโลหะ
สร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณและอัญเชิญยันต์มาประทับใว้ที่เหรียญ สุดเข้มขลัง หายากมากครับ

ด้านที่๑ เป็นองค์พระนารายณ์๔กร
กรที่๑และ๒ สองกรหน้าถือพระขันธ์และตะบองประจัญหน้าเตรียมกระทุ้งพลิกแผ่นดินเปรียบเสมือนเมื่อมีภัยพาลมาสู่ตัวเราองค์พระนารายณ์ก็จะกระทู้งแผ่นดิน มาปกต้องคุ้มครองตัวเราและอีกนัยหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่ดวงชะตาราศีตกหรือดวงไม่ดี องค์พระนารายณ์ก็จะช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดี กรที่๓ ถือพระสังข์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูร์ ทรัพย์สมบัติ มากด้วยทรัพย์สินเงินทองในพระสังข์ พร้อมที่พระนารายณ์จะปะทานแก่เราไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังเป็นเครื่องเป่าประกาศขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาไกล้หรือทำร้ายร้ายเราได้ กรที่๔ นิ้วชีนภาหรือฟากฟ้านภากาศ นี้แหละเป็นเคล็ดสำคัญในเหรียญนี้ เพราะว่าองค์พระนารายณ์ถือได้ว่าเทพเจ้าแห่งเทพทั้งหลาย เมื่อพระองค์สถิต ณ ที่สถานแห่งใดแล้ว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจะไม่หนีห่างพระวรกายพระองค์เลยทีเดียว แล้วยังเป็นปางชี้ฟ้าแล้วด้วยไซร้ ยิ่งไม่มีเทวดาน้อยใหญ่ที่ไหนจะทนอยู่ได้ต้องลงมาปกปักรักษามิเหินห่างและแน่นอน ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่แห่งใดย่อมแคล้วคลาดปลออภัยแน่นอน
พระยันต์ที่อัญเชิญมาบรรจุใว้ในเหรียญมีดังนี้ ยันต์ที่บรรจุบนเศียรยอดบนเป็นยันต์พระคาถาบารมี๑๐ทัศ ว่าด้วย อิติปรมติงสาฯ ยังมียันต์ยอดพระยาไก่เถื่อนอันเลื่องชื่อของสายวัดประดู่โรงธรรม ด้ายซ้ายบรรจุหัวใจพระสิวลีครอบหัวใจมนุษย์ทั่วโลกา เป็นยันต์ยอดทางเมตตามหานิยมโชคลาภมิมีหมด ด่นขวามือเป็นยันต์ตรีนนิสิงเหกลับ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่โต๊ะ ได้บรรจุใว้ในพระติดตาปลดหนี้จนโด่งดัง ด้านล่างสุดบรรจุยันต์พระนารายณ์พลิกแผ่นดินสามชั้น โดยนำเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มารวมใว้ป้องกันทั้งสามโลก ยังมีหัวใจ ฤ ฤา ด้านเมตตาไปไหนมีแต่คนเมตตาเอ็นดูกล่าวถึง น นอโมหัว ๓ ชั้นบรรจุอันเป็นเคล็ดลับวิชาสายเขาอ้อ และยังมีอีกมานมายเกินที่จะบรรยายกล่าวถึงได้

ด้านที่๒ ได้อัญเชิญรูปพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ครึ่งตัว มาประทับใว้ที่เหรียญ ด้านบนศรีษะได้บรรจุพระคาถาพุทธคุณ ๕๖ และด้านบนยอดเหรียญเป็นยันต์องค์พระสำเร็จ ต่อด้วย พุทธะเหนือโลก ยังมี น ภัทรกัลป์ นะ อุตตะรัง พร้อมด้วยพระคาถาเปิดโลก คาถาเมตตากินหัวใจมนุษย์ วิชาธาตุกรณีย์ ธาตุ๔ ธาตุแก้ว๔ประการ อันเป็นวิชาสายหลวงปู่สำเร็จลุน แล้วยังมียันต์ น จตุโลกาหรือยันต์ท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔ ซึ่งป็นยันต์สายเขาอ้อ ที่มิได้เปิดเผย เชื่อกันว่าใครมียันต์นี้ติดตัวก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยทั้ง๔ทิศ และจะย่อมมีผู้อุปถัมภ์เท่ากับว่าเป็นผู้ได้รับพรจากองค์จตุโลกบาลเทวราชทั้ง๔ ด้วยเช่นกัน ท่านที่มีเหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดินนี้บูชาติดตัวมิต้องกลัวเลยว่า ไม่เข้มขลังหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ ยันต์ครูนี้ไม่ต้องทำการปลุกเสกแต่อย่างใดก็เข้มขลังแล้ว เพียงแต่ท่านจะต้อง เคารพศรัทธา และระลึกไหว้ครูเหรียญหรือยันต์เท่านั้นก็ดำรงค์ความศักดิ์สิทธิ์หาค่าเกินประมาณมิได้แล้ว ยิ่งมาผนวกพิธีกรรมการไหว้ครูปลุกเสกเลขยันต์พระคาถา บรรจุพุทธคุณแล้วไซร้ ยิ่งเพิ่มพุทธคุณอำนาจอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เป็นเหรียญที่สุดเข้มขลังดีนักแล


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 28 กันยายน 2558, 22:44:52
รูปหล่อบูชามหาฤาษีนวโกฏิ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-0DEA_56096097.jpg) (http://www.uppic.org/share-0DEA_56096097.html)

(http://www.uppic.org/image-8E09_56095F60.jpg) (http://www.uppic.org/share-8E09_56095F60.html)
(http://www.uppic.org/image-A165_56095F60.jpg) (http://www.uppic.org/share-A165_56095F60.html)
(http://www.uppic.org/image-F3EB_56095F60.jpg) (http://www.uppic.org/share-F3EB_56095F60.html)
(http://www.uppic.org/image-0E31_56095F60.jpg) (http://www.uppic.org/share-0E31_56095F60.html)
(http://www.uppic.org/image-617B_5609600C.jpg) (http://www.uppic.org/share-617B_5609600C.html)

รูปหล่อบูชามหาฤาษีนวโกฏิ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

องค์พระมหาฤาษีนวโกฏิ (พระมหาฤาษีเก้าหน้า)
เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า “อริยกะ” หมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวช ได้ทรงเข้าศึกษาการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามแบบฤาษีดาบส องค์เทพมหาฤาษีอาศัยการบำเพ็ญตะบะและกระทำพลีกรรมบูชา พระเป็นเจ้าหรือพรหมจึงประทานความไม่ตายให้ คืออมร ให้ซึ่งมีที่ปรากฏในหนังสือ มหาภารตะ รามายณะ หรือในคัมภีร์ปุราณะ ส่วนนิกายที่นับถือพระศิวะ ถือกันว่า พระศิวะเป็นองค์มหาเทพฤาษีที่ควรเป็นแบบอย่างของฤาษีทั่วไป มีสภาพเป็นพระเจ้าเสมอพระพรหม

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ ประกอบด้วยองค์มหาเทพ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญและกฤษฎานุภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. องค์มหาเทพฤาษี มหาพรหมคัมภีร์ภาพ เป็นองค์ที่มีอาวุโสในหมู่ฤาษี เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม และเป็นองค์ที่รวบรวมตำหรับตำราวิชาการต่าง ๆ ไว้ เป็นผู้ที่บัลดาลให้เกิดปัญญาแก่มนุษย์
2. องค์มหาเทพฤาษี เตโชนาคราช เป็นองค์ที่รักษาสรรพสัตว์ในท้องน้ำใต้บาดาล เป็นผู้บันดาลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยาหาร เกษตรกรรม และ กสิกรรม
3. องค์มหาเทพฤาษี มาลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุยืนยาวมากเป็นโกฏิ เป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอดตลอดไป
4. องค์มหาเทพฤาษี เอกภพ เป็นองค์ที่บันดาลให้มีความรักให้มีความรัก ความเมตตา ความมหาเสน่ห์ คำพูดจาไพเราะจับใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็น ตลอดจน 3 โลก คือพระพรหม มนุษย์โลก และ ยมโลก
5. องค์มหาเทพฤาษี ทัศมงคล เป็นองค์ที่สร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา กรุณา อุเบกขา เป็นผู้ที่บันดาลให้เสริมสร้างดวงชะตา เสริมสร้างบารมีแก่มนุษย์
6. องค์มหาเทพฤาษี ตาไฟ เป็นองค์ที่บำเพ็ญจนกสิณไฟสำเร็จ เป็นผู้ที่บันดาลให้การรักษาปกป้องและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หาย คงกระพัน
7. องค์มหาเทพฤาษี ตาวัว เป็นองค์ที่บันดาลให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ไม่หมดสิ้น
8. องค์มหาเทพฤาษี นาลัย เป็นองค์ที่ป้องปรบภูติผีปีศาจ ขับไล่คุณผี คุณคน คุณไสย คุณอาถรรพ์ มนต์ดำต่าง ๆ ขับเสนียด ขับจัญไรต่าง ๆ
9. องค์มหาเทพฤาษี นารอด เป็นองค์ที่บันดาลให้เกิดการแคล้วคลาด หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งปืนผาหน้าไม้ รวมการเดินทางบก ทางเรือ ทางอากาศ

วิธีการบูชาองค์มหาเทพฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
จุดธูปบูชา 16 ดอก ดอกบัว 5 คู่ (วันพระใช้ดอกดาวเรือง 5 คู่แทน) เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาบูชา
อะหังวันทามิ มหาบูชา จะ นาระตะ ทะกะมะ มหาเตโช จะ มหาลาโภ เอกะเตชะ โอม มหาพรหมจิตตัง เทวามนุษสานัง ภะวันตุเตฯ (9 จบ)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 กันยายน 2558, 01:13:38
กริ่งปวเรศพระฤาษีปู่แก้ว
เป็นพระกริ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวของพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
 จำนวนสร้าง9องค์ เนื้อชนวนมวลสาร

(http://www.uppic.org/image-A9BD_560AD3AE.jpg) (http://www.uppic.org/share-A9BD_560AD3AE.html)
(http://www.uppic.org/image-60A9_560AD3AE.jpg) (http://www.uppic.org/share-60A9_560AD3AE.html)
(http://www.uppic.org/image-AF43_560AD3AE.jpg) (http://www.uppic.org/share-AF43_560AD3AE.html)
(http://www.uppic.org/image-C776_560AD3AE.jpg) (http://www.uppic.org/share-C776_560AD3AE.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 00:50:59
องค์ครูศักดิ์สิทธิ์พิชิมัจจุราช เนื้อมวลสารรวม พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-30CB_561014F6.jpg) (http://www.uppic.org/share-30CB_561014F6.html)
(http://www.uppic.org/image-36A2_561014F6.jpg) (http://www.uppic.org/share-36A2_561014F6.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 01:47:31
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ พระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-9276_56102226.jpg) (http://www.uppic.org/share-9276_56102226.html)
(http://www.uppic.org/image-4502_56102226.jpg) (http://www.uppic.org/share-4502_56102226.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 02:20:52
ตะกรุดเพชรรัตน์ปราบไพรี พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-1B03_56102A6E.jpg) (http://www.uppic.org/share-1B03_56102A6E.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 02:26:43
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

สุดยอดเมตตา มหานิยม โชคลาค โภคทรัพย์
ใครเห็นก็รัก ก็เมตตาเอ็นดู
พิเศษฝังตะกรุดจารมือ5ดอก
และฟังพลอยเพชรนิลจินดา เน้นเมตตาโชคลาภเงินทอง แถมพิเศษจารย์กำกับด้านหลังให้ด้วยสุดยอดเมตตา เฮงๆรวยๆ

พระขุนแผนทรงพลใหญ่พิเศษนี้พ่อปู่ท่านเมตตา ปั้มเองอัดบรรจุตะกรุดและพลอยเอง
เนื่องจากพระชุดนี้ปั้มพิมพ์เองไม่ได้สั่งทำจากโรงงาน ขณะเวลาปั๊มก็กำหนดจิตอธิษฐานไปด้วย
รูปแบบพระจะคงเน้นแบบโบราณดูแล้วดูดีมีเสน่ห์

จัดหนักจัดเต็ม ของดีจึงบอกต่อ อยากให้มีของดีของจริงใว้ใช้ใว้ติดตัวกันครับ

(http://www.uppic.org/image-801C_5610293A.jpg) (http://www.uppic.org/share-801C_5610293A.html)
(http://www.uppic.org/image-5947_5610293A.jpg) (http://www.uppic.org/share-5947_5610293A.html)
(http://www.uppic.org/image-2CA3_5610293A.jpg) (http://www.uppic.org/share-2CA3_5610293A.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 02:34:09
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

สุดยอดเมตตา มหานิยม โชคลาค โภคทรัพย์
ใครเห็นก็รัก ก็เมตตาเอ็นดู
พิเศษฝังตะกรุดจารมือ5ดอก
และฟังพลอยเพชรนิลจินดา เน้นเมตตาโชคลาภเงินทอง แถมพิเศษจารย์กำกับด้านหลังให้ด้วยสุดยอดเมตตา เฮงๆรวยๆ

พระขุนแผนทรงพลใหญ่พิเศษนี้พ่อปู่ท่านเมตตา ปั้มเองอัดบรรจุตะกรุดและพลอยเอง
เนื่องจากพระชุดนี้ปั้มพิมพ์เองไม่ได้สั่งทำจากโรงงาน ขณะเวลาปั๊มก็กำหนดจิตอธิษฐานไปด้วย
รูปแบบพระจะคงเน้นแบบโบราณดูแล้วดูดีมีเสน่ห์

จัดหนักจัดเต็ม ของดีจึงบอกต่อ อยากให้มีของดีของจริงใว้ใช้ใว้ติดตัวกันครับ

(http://www.uppic.org/image-C94C_56102D2C.jpg) (http://www.uppic.org/share-C94C_56102D2C.html)
(http://www.uppic.org/image-EA0E_56102D2C.jpg) (http://www.uppic.org/share-EA0E_56102D2C.html)
(http://www.uppic.org/image-2D08_56102D2C.jpg) (http://www.uppic.org/share-2D08_56102D2C.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 09:43:34
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

สุดยอดเมตตา มหานิยม โชคลาค โภคทรัพย์
ใครเห็นก็รัก ก็เมตตาเอ็นดู
พิเศษฝังตะกรุดจารมือ7ดอก
เป็นตะกรุดเงิน2ดอก
เป็นตะกรุดทอง5ดอก
และฟังพลอยเพชรนิลจินดา เน้นเมตตาโชคลาภเงินทอง แถมพิเศษจารย์กำกับด้านหลังให้ด้วยสุดยอดเมตตา เฮงๆรวยๆ

พระขุนแผนทรงพลใหญ่พิเศษนี้พ่อปู่ท่านเมตตา ปั้มเองอัดบรรจุตะกรุดและพลอยเอง
เนื่องจากพระชุดนี้ปั้มพิมพ์เองไม่ได้สั่งทำจากโรงงาน ขณะเวลาปั๊มก็กำหนดจิตอธิษฐานไปด้วย
รูปแบบพระจะคงเน้นแบบโบราณดูแล้วดูดีมีเสน่ห์

จัดหนักจัดเต็ม ของดีจึงบอกต่อ อยากให้มีของดีของจริงใว้ใช้ใว้ติดตัวกันครับ
(http://www.uppic.org/image-965E_561091F0.jpg) (http://www.uppic.org/share-965E_561091F0.html)
(http://www.uppic.org/image-BD9D_561091F0.jpg) (http://www.uppic.org/share-BD9D_561091F0.html)
(http://www.uppic.org/image-9B21_5610921B.jpg) (http://www.uppic.org/share-9B21_5610921B.html)
หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 04 ตุลาคม 2558, 09:50:50
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

สุดยอดเมตตา มหานิยม โชคลาค โภคทรัพย์
ใครเห็นก็รัก ก็เมตตาเอ็นดู
พิเศษฝังตะกรุดจารมือ8ดอก
เป็นตะกรุดเงิน5ดอก ตะกรุดทอง3ดอก
และฟังพลอยเพชรนิลจินดา เน้นเมตตาโชคลาภเงินทอง แถมพิเศษจารย์กำกับด้านหลังให้ด้วยสุดยอดเมตตา เฮงๆรวยๆ

พระขุนแผนทรงพลใหญ่พิเศษนี้พ่อปู่ท่านเมตตา ปั้มเองอัดบรรจุตะกรุดและพลอยเอง
เนื่องจากพระชุดนี้ปั้มพิมพ์เองไม่ได้สั่งทำจากโรงงาน ขณะเวลาปั๊มก็กำหนดจิตอธิษฐานไปด้วย
รูปแบบพระจะคงเน้นแบบโบราณดูแล้วดูดีมีเสน่ห์

จัดหนักจัดเต็ม ของดีจึงบอกต่อ อยากให้มีของดีของจริงใว้ใช้ใว้ติดตัวกันครับ

(http://www.uppic.org/image-B8D6_5610917A.jpg) (http://www.uppic.org/share-B8D6_5610917A.html)
(http://www.uppic.org/image-6569_5610917A.jpg) (http://www.uppic.org/share-6569_5610917A.html)
(http://www.uppic.org/image-7293_5610917A.jpg) (http://www.uppic.org/share-7293_5610917A.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 ตุลาคม 2558, 21:30:26
สมเด็จเมฆสิทธิ์ 2 หน้า พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-2BAE_561676A1.jpg) (http://www.uppic.org/share-2BAE_561676A1.html)
(http://www.uppic.org/image-A48C_561676A1.jpg) (http://www.uppic.org/share-A48C_561676A1.html)
(http://www.uppic.org/image-5372_561676A1.jpg) (http://www.uppic.org/share-5372_561676A1.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 11 ตุลาคม 2558, 15:23:58
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ พ่อปู่จัดสร้างขึ้นในปี 2545 โดยรูปด้านหน้าอัญเชิญครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมาประทับในเหรียญ 5 พระองค์ คือ หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงปู่ใหญ่พระยาจักรสรวง หลวงปู่เณรแก้ว บรรจุยันต์หัวใจนวหรคุร คือ อะสัง วิสุโล ปุสะ พุภะ มีเมตตากันคนปองร้าย รูปด้านหลังของเหรียญ รอบนอกบรรจุด้วยยันต์ อะสัง วิสุโล ปุกาย ยะปะ มีพุทธคุณสารพัด ทางด้านคงกระพัน และแก้โรคภัยไข้เจ็บ แก้กระทำคุณผีคุณคนคุณไสยต่างๆ และยังบรรจุยันต์ดังนี้ รอบที่1 อัญเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้า 16 พระองค์ หัวใจพระพุทธเจ้า หัวใจพระ หัวใจเศรษฐี หัวใจอำนาจเสือ หัวใจแคล้วคลาด หัวใจแก้ว 3 ประการ รอบที่2 แสดงอานุภาพของพระอินทร์ พระพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ทั้งท้าวจาตุโลกะบาลทั้ง4 ส่วนยันต์กลางเหรียญคือ นะสำเร็จพระเจ้า 5 พระองค์ รอบข้างด้วยธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นก่อกำเนิดแห่งมวลมนุษย์ บรรจุหัวใจพระธรรมขันธ์ อัญเชิญยันต์นะสำเร็จครอบจักรวาลตามตำราหลวงปู่ดู่ นับว่าเป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่ง ทรงคุณค่าแก่การเก็บใว้บูชา ผู้ที่ครอบครองเหรียญพึงพิจารณาเอาเองเถิดว่า ครูบาอาจารย์ในแต่ละพระองค์ที่ประทับอยู่ในเหรียญนั้นย่อมมีคุณสมบัติเอกอุ เด่นในทางฤทธานุภาพทางใด....สุดแต่ผู้ครอบครองจะนำไปใช้ เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร(http://www.uppic.org/image-CF43_561A1C4A.jpg) (http://www.uppic.org/share-CF43_561A1C4A.html)
(http://www.uppic.org/image-2587_561A1C4A.jpg) (http://www.uppic.org/share-2587_561A1C4A.html)
(http://www.uppic.org/image-B432_561A1C4A.jpg) (http://www.uppic.org/share-B432_561A1C4A.html)
(http://www.uppic.org/image-F622_561A1C4A.jpg) (http://www.uppic.org/share-F622_561A1C4A.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 12 พฤศจิกายน 2558, 19:13:57
รูปถ่ายพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เมื่อครั้งไปกราบนมัสการรูปเหมือน
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ณ วัดเทพสิงหาร อ.นายูง จ.อุดรธานี
พร้อมจารมือสวยๆสุดเข้มขลัง

(http://www.uppic.org/image-5D2C_5644817E.jpg) (http://www.uppic.org/share-5D2C_5644817E.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 พฤศจิกายน 2558, 09:12:18
พระบูชาพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรก และรุ่นเดียว
สร้างน้อยมากเพียง30กว่าองค์

(http://www.uppic.org/image-73CA_5646962F.jpg) (http://www.uppic.org/share-73CA_5646962F.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 พฤศจิกายน 2558, 20:22:25
ตะกรุดหนังเสือสมิงแท้ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-37FB_564B2915.jpg) (http://www.uppic.org/share-37FB_564B2915.html)
(http://www.uppic.org/image-1B75_564B2985.jpg) (http://www.uppic.org/share-1B75_564B2985.html)
(http://www.uppic.org/image-715E_564B2985.jpg) (http://www.uppic.org/share-715E_564B2985.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 พฤศจิกายน 2558, 23:01:51
ตะกรุดโทนพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(http://www.uppic.org/image-37C5_564DF173.jpg) (http://www.uppic.org/share-37C5_564DF173.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 ธันวาคม 2558, 14:16:24
เหรียญบูรพาจารย์3ยุค

(http://www.uppic.org/image-4AE8_567501A9.jpg) (http://www.uppic.org/share-4AE8_567501A9.html)
(http://www.uppic.org/image-43D9_567501A9.jpg) (http://www.uppic.org/share-43D9_567501A9.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 23 ธันวาคม 2558, 11:55:29
ตะกรุดหนังเสือสมิง พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-8B32_567A28E1.jpg) (http://www.uppic.org/share-8B32_567A28E1.html)

(http://www.uppic.org/image-A566_567A28E1.jpg) (http://www.uppic.org/share-A566_567A28E1.html)

(http://www.uppic.org/image-437B_567A28E1.jpg) (http://www.uppic.org/share-437B_567A28E1.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 25 ธันวาคม 2558, 23:49:35

พระมหาฤาษีนวโกฏิ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรก

(http://www.uppic.org/image-B9DE_567D7284.jpg) (http://www.uppic.org/share-B9DE_567D7284.html)
(http://www.uppic.org/image-3824_567D7284.jpg) (http://www.uppic.org/share-3824_567D7284.html)
(http://www.uppic.org/image-0C06_567D7284.jpg) (http://www.uppic.org/share-0C06_567D7284.html)

องค์เทพมหาฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
เรื่องราวขององค์เทพมหาฤาษีได้ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับชนชาติที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่า “อริยกะ” หมายถึง มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พวกหนึ่งซึ่งเข้าไปตั้งหลักแห่งอยู่ในอินเดีย มีเชื้อไขสืบมาถึงปัจจุบันในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวช ได้ทรงเข้าศึกษาการบำเพ็ญเพียรภาวนาตามแบบฤาษีดาบส องค์เทพมหาฤาษีอาศัยการบำเพ็ญตะบะและกระทำพลีกรรมบูชา พระเป็นเจ้าหรือพรหมจึงประทานความไม่ตายให้ คืออมร ให้ซึ่งมีที่ปรากฏในหนังสือ มหาภารตะ รามายณะ หรือในคัมภีร์ปุราณะ ส่วนนิกายที่นับถือพระศิวะ ถือกันว่า พระศิวะเป็นองค์มหาเทพฤาษีที่ควรเป็นแบบอย่างของฤาษีทั่วไป มีสภาพเป็นพระเจ้าเสมอพระพรหม

องค์มหาเทพมหาฤาษีนวโกฏิ ประกอบด้วยองค์มหาเทพ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญและกฤษฎานุภาพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. องค์มหาเทพฤาษี มหาพรหมคัมภีร์ภาพ เป็นองค์ที่มีอาวุโสในหมู่ฤาษี เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม และเป็นองค์ที่รวบรวมตำหรับตำราวิชาการต่าง ๆ ไว้ เป็นผู้ที่บัลดาลให้เกิดปัญญาแก่มนุษย์
2. องค์มหาเทพฤาษี เตโชนาคราช เป็นองค์ที่รักษาสรรพสัตว์ในท้องน้ำใต้บาดาล เป็นผู้บันดาลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยาหาร เกษตรกรรม และ กสิกรรม
3. องค์มหาเทพฤาษี มาลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุยืนยาวมากเป็นโกฏิ เป็นผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอดตลอดไป
4. องค์มหาเทพฤาษี เอกภพ เป็นองค์ที่บันดาลให้มีความรักให้มีความรัก ความเมตตา ความมหาเสน่ห์ คำพูดจาไพเราะจับใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็น ตลอดจน 3 โลก คือพระพรหม มนุษย์โลก และ ยมโลก
5. องค์มหาเทพฤาษี ทัศมงคล เป็นองค์ที่สร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา กรุณา อุเบกขา เป็นผู้ที่บันดาลให้เสริมสร้างดวงชะตา เสริมสร้างบารมีแก่มนุษย์
6. องค์มหาเทพฤาษี ตาไฟ เป็นองค์ที่บำเพ็ญจนกสิณไฟสำเร็จ เป็นผู้ที่บันดาลให้การรักษาปกป้องและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หาย คงกระพัน
7. องค์มหาเทพฤาษี ตาวัว เป็นองค์ที่บันดาลให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ไม่หมดสิ้น
8. องค์มหาเทพฤาษี นาลัย เป็นองค์ที่ป้องปรบภูติผีปีศาจ ขับไล่คุณผี คุณคน คุณไสย คุณอาถรรพ์ มนต์ดำต่าง ๆ ขับเสนียด ขับจัญไรต่าง ๆ
9. องค์มหาเทพฤาษี นารอด เป็นองค์ที่บันดาลให้เกิดการแคล้วคลาด หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทั้งปืนผาหน้าไม้ รวมการเดินทางบก ทางเรือ ทางอากาศ

วิธีการบูชาองค์มหาเทพฤาษีนวโกฏิ (ฤาษีเก้าหน้า)
จุดธูปบูชา 16 ดอก ดอกบัว 5 คู่ (วันพระใช้ดอกดาวเรือง 5 คู่แทน) เทียน 5 คู่ ธูป 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาบูชา
อะหังวันทามิ มหาบูชา จะ นาระตะ ทะกะมะ มหาเตโช จะ มหาลาโภ เอกะเตชะ โอม มหาพรหมจิตตัง เทวามนุษสานัง ภะวันตุเตฯ (9 จบ)
มวลสารศักดิ์สิทธิ์

มหาฤๅษีนวโกฏิ (ฤๅษีเก้าหน้า)
1. ดินสี่พุทธภูมิ สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ ปรินิพาน ในประเทศอินเดีย
2. ดินอาฬารดาบส อุทกดาบส ปลงสังขาร ประเทศอินเดีย
3. ดอกบัวเสก ของ หลวงปู่ใหญ่ (ปู่ฤๅษีตาไฟ) ภูเขาควาย ประเทศลาว
4. ผงทวีพิชิตมาร ของ พระครูโคฟ้าลั่น ประเทศลาว
5. ผงขมิ้นชัน ของหลวงปู่พระครูโคนเสม็ด (พระครูขี้หอม) ประเทศลาว
6. ผงกิ่งโพธิ์ ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สำเร็จลุน แห่งวัดเวินไซ ประเทศลาว
7. ผงมหาอุตต์ ของ หลวงปู่สำเร็จตัน วัดภูมะโรง ประเทศลาว
8. ผงว่านเกสร ของ หลวงปู่ธรรมบาล
9. ผงว่านฤๅษี จากยอดภูเขาควาย ประเทศลาว
10. ดินทรายเงินทรายคำใต้แม่น้ำโขง ของหลวงปู่เณรคำ ปู่เณรแก้ว ปู่เณรหงษ์
11. ผงกากยา ของหลวงปู่กรรมฐานแพง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล
12. ผงมหามันตรา ของหลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร ถือว่าเป็นผงสุดยอดของพระลามะประเทศทิเบต
13. ผงสมเด็จรุ่นแรก ของหลวงปู่สุภา วัดเขารังไก่ จ.ภูเก็ต
14. ผงจันทรประภา ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต อ.นาจะหลวง จ.อุบล
15. ผงสะกดทัพ ของหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์
16. ผงนะโมตาบอด ของหลวงปู่กี วัดสนามชัย
17. พระอัฐธาตุ ของหลวงปู่มั่น ทัตตโต, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่กิ, หลวงปู่ชา และหลวงปู่สาม
18. ผงนวจักร ของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
19. ผงข้าวก้นบาตร ของหลวงของหลวงปู่น้อย อริญชโย จ.อุบล
20. ผงพุทธเมตตา ของหลวงปู่ผาง จ.ขอนแก่น
21. ผงสีวลี ของหลวงปู่บุญมี วัดสระประสาทสานสุข จ.อุบล
22. ผงว่านมหาเมตตา ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
23. เส้นเกศา ของ หลวงปู่เทศน์, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ชา, หลวงปู่ทองคำ, หลวงปู่ครูบาพรหมจักร, หลวงปู่กี, หลวงปู่สวน, หลวงปู่อุตตมะ, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่คำพันธ์, หลวงปู่ชื่น, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่น้อย
24. ผงปัทถมัง ผงอิทธิเจ ของหลวงตาเมียก จ.สุรินทร์
25. ผงปฐวีธาตุ(กันนิวเคลียร์) ของหลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
26. ผงธูปกรรมฐาน ของ หลวงปู่สุภา, หลวงปู่ดู่, หลวงปู่กินรี, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่อ่อนสา, หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่พวง
27. ผงขี้พระพุทธชินราช และพระเจ้าใหญ่อินแปง
28. ผงพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จากหลวงปู่ทอง วัดปากอ จ.สงขลา
29. ผงยันต์ตรีนิสิงเห ของหลวงปู่จง วัดหน้าต่างนอก,หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
30. ผงติรัตนะ ของหลวงปู่พรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
31. ผงยาจินดามณี ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.บครปฐม
32. ผงเปิดโลก(กันนิวเคลียร์)และผงมหาจักรพรรดิ์ ของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ วัดสะแก
33. ผงนะปัดตลอด ของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
34. ผงใต้กระดาน(ลบผงทะทุกระดานชนวน) ของหลวงปู่พรหม วัดขนอนเหนือ จ.อยุธยา
35. ผงเมตตา ของหลวงปู่แพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
36. ผงเหล็กไหล ของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
37. น้ำมนต์ ของหลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา จ.อยุธยา
38. ผงพรายกุมารยุคต้น ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
39. แป้งปะจะจุนเจิมยุคต้น ของ หลวงปู่บุดดา ถาวโร จ.สิงห์บุรี
40. ลูกอมฤๅษี ได้จากบรเวณภูเขาน้ำผุด จ.ชัยภูมิ
41. ผงธูปพระเจ้าใหญ่อินแปลง ผงธูปศาลหลักเมือง จ.อุบล
42. ผงดินพระธาตุสี่ ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา และพม่า
43. ผงแร่ทองคำขาว แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
44. ผงพระบงขุนพรหม ปี 2509 บด และ พระว่านจำปาศักดิ์
45. พระกรุเก่า ใหม่ เนื้อผงนับพันองค์ บดรวมกัน
46. ผงพุทธอื่นๆทั่วประเทศอีกมายมาย
สุดยอดทรงคุณค่าและความเข้มขลังจริงๆครับ

ที่ทราบความเป็นมาเบื้องต้น ก็คือในองค์ฤๅษีเศรษฐีเก้าหน้า นี้คือในพระฤๅษีทั้ง ๑๐๘ ที่มีชื่อนะคับจะมีอยู่แค่ เก้าองค์ที่มีอายุอานาปะมาณ ๙ โกฎิ ๙ กัลป์ ๙ กัณฑ์ มี ๙ องค์จัดสร้างใน รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๙ ขึ้น ๙ ค้ำ เดือน ๙ สร้างทั้งหมด ๒๙๙๙ องค์ครับตอนนั้นที่วัดโพนพระให้เช่าในราคา ๔๙๙ บาทปลุกเสก ๙ สถานที่ ๙ งานปลุกเสกและมีพระเกจิครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิคุณวิเศษเมตตาอธิษฐานจิตอีกหลายรูป เช่น๑.หลวงปู่บุญมี โชติปาโล ๒.หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ ๓.หลวงปู่มา ญาณวโร ๔.หลวงปู่คำพอง ติสสโต ๕.หลวงปู่กิ ธัมมุตตะโม ๖.หลวงปู่เหรียญ วราโภ ๗.หลวงปู่ท่อน ญาณปทีโป ๘.หลวงตาพวง ยโสธร ๙.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ๑๐.หลวงปู่สวน ๑๑.หลวงพ่อหลิว ๑๒.หลวงพ่ออุตตมะ 13.หลวงตามหาบัว 14.หลวงพ่อพุธ และครูบาอาจารย์อีกมากมาย
สุดท้ายคือ พ่อปู่ท่านก็ได้นิมนต์ทั้งสองปู่เณร มาร่วมปลุกเสก คือ ปู่เณรคำ ปู่เณรหงษ์ จริงๆๆที่ผมพยามรวบรวมอยู่ครับเพราะที่ให้เห็นชื่อนี้ก็ระดับสุดยอดแล้ว ที่พ่อปู่ไปงานต่างอีกท่านก็ได้ติดไปปลุกเสกด้วยอยู่เสมอ ที่ยกตัวอย่างที่ผมจำได้ ก็มี หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ,หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน ,หลวงพ่อยิด,หลวงพ่อคล้อย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อนนท์,หลวงพ่ออุ้น,หลวงพ่อแย้ม,อีกเยอะครับจำได้ไม่หมดเชียว ผมว่าใครมีไม่ผิดหวังแน่นครับ ซึ่งขณะนี้เป็นวัตถุมงคลที่หายากมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤๅษีนวโกฎิรุ่นแรกแล้ว หายากครับใครมีหวงแหนไว้เถิดครับ พุทธสุดเข้มขลังจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 มกราคม 2559, 23:43:42
รูปหล่อปู่แก้ว

(http://www.uppic.org/image-1485_568D440E.jpg) (http://www.uppic.org/share-1485_568D440E.html)
(http://www.uppic.org/image-BE5E_568D440E.jpg) (http://www.uppic.org/share-BE5E_568D440E.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 มกราคม 2559, 00:06:39
รูปหล่อปู่แก้ว
(http://www.uppic.org/image-37FA_568D4934.jpg) (http://www.uppic.org/share-37FA_568D4934.html)
(http://www.uppic.org/image-680C_568D4934.jpg) (http://www.uppic.org/share-680C_568D4934.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 23 มกราคม 2559, 18:19:20
รูปหล่อปู่แก้วเนื้อนวะโลหะ

(http://www.uppic.org/image-1741_56A36112.jpg) (http://www.uppic.org/share-1741_56A36112.html)
(http://www.uppic.org/image-EDAF_56A36112.jpg) (http://www.uppic.org/share-EDAF_56A36112.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: keroro ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559, 13:45:45
 :wan-e042:


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: rena36704 ที่ 15 มีนาคม 2559, 14:40:55
 :wan-e042: :wan-e018: สวยดีนะครับ สาธๆๆ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 21 เมษายน 2559, 19:46:55
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรก
พลังเก้าจักรวาล นั่งเต็มองค์ สร้างปี2556
ปลุกเสก3ไตรมาส
อธิษฐานจิตเสกธาตุใหญ่4วาระ ดิน น้ำ ลม ไฟ
พุทธาภิเษกใหญ่9พิธี
สุดยอดของดีที่ครูบาอาจารย์เมตตาทำทิ้งใว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้กัน


(http://www.uppic.org/image-9F24_5718CB21.jpg) (http://www.uppic.org/share-9F24_5718CB21.html)
(http://www.uppic.org/image-5005_5718CB21.jpg) (http://www.uppic.org/share-5005_5718CB21.html)
(http://www.uppic.org/image-A878_5718CB21.jpg) (http://www.uppic.org/share-A878_5718CB21.html)
(http://www.uppic.org/image-F8B8_5718CB21.jpg) (http://www.uppic.org/share-F8B8_5718CB21.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 23 เมษายน 2559, 11:25:34
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรก
พลังเก้าจักรวาล นั่งเต็มองค์ สร้างปี2556
ปลุกเสก3ไตรมาส
อธิษฐานจิตเสกธาตุใหญ่4วาระ ดิน น้ำ ลม ไฟ
พุทธาภิเษกใหญ่9พิธี
สุดยอดของดีที่ครูบาอาจารย์เมตตาทำทิ้งใว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้กัน

(http://www.uppic.org/image-C284_571AF3E9.jpg) (http://www.uppic.org/share-C284_571AF3E9.html)
(http://www.uppic.org/image-E502_571AF3E9.jpg) (http://www.uppic.org/share-E502_571AF3E9.html)

(http://www.uppic.org/image-4C82_571AF3E9.jpg) (http://www.uppic.org/share-4C82_571AF3E9.html)
(http://www.uppic.org/image-0CC9_571AF3E9.jpg) (http://www.uppic.org/share-0CC9_571AF3E9.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 23 เมษายน 2559, 11:47:27
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรก
พลังเก้าจักรวาล นั่งเต็มองค์ สร้างปี2556
ปลุกเสก3ไตรมาส
อธิษฐานจิตเสกธาตุใหญ่4วาระ ดิน น้ำ ลม ไฟ
พุทธาภิเษกใหญ่9พิธี
สุดยอดของดีที่ครูบาอาจารย์เมตตาทำทิ้งใว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้กัน

(http://www.uppic.org/image-D25C_571AFE89.jpg) (http://www.uppic.org/share-D25C_571AFE89.html)
(http://www.uppic.org/image-F1E5_571AFB5E.jpg) (http://www.uppic.org/share-F1E5_571AFB5E.html)

(http://www.uppic.org/image-3E31_571AFB5E.jpg) (http://www.uppic.org/share-3E31_571AFB5E.html)
(http://www.uppic.org/image-9230_571AFB5E.jpg) (http://www.uppic.org/share-9230_571AFB5E.html)
(http://www.uppic.org/image-E98C_571AFB5E.jpg) (http://www.uppic.org/share-E98C_571AFB5E.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 พฤษภาคม 2559, 07:07:22
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยาสัตว์กำจัดภัย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-1111_572E8245.jpg) (http://www.uppic.org/share-1111_572E8245.html)
(http://www.uppic.org/image-A915_572E8245.jpg) (http://www.uppic.org/share-A915_572E8245.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 พฤษภาคม 2559, 07:10:31
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์กำจัดภัย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-3C1A_572E8357.jpg) (http://www.uppic.org/share-3C1A_572E8357.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 01 มิถุนายน 2559, 20:27:25
เหรียญบรมครู บูรพาจารย์๓ยุค ปี๒๕๕๗
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อเงินพร้อมรอยจารมือเต็มเหรียญทั้ง2ด้าน
สร้างเพื่อเป็นเครื่องบูชาธรรม บูชาครู ระลึกเตือนสติและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ศิษยานุศิษย์ ศรัทธามี บารมีมา ปฏิหาริย์เกิด
สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-56E1_574EE2E0.jpg) (http://www.uppic.org/share-56E1_574EE2E0.html)
(http://www.uppic.org/image-3985_574EE2E0.jpg) (http://www.uppic.org/share-3985_574EE2E0.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 01 มิถุนายน 2559, 20:50:25
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน เนื้อสัตตะโลหะ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-014B_574EE7DA.jpg) (http://www.uppic.org/share-014B_574EE7DA.html)
(http://www.uppic.org/image-5D9B_574EE7DA.jpg) (http://www.uppic.org/share-5D9B_574EE7DA.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 มิถุนายน 2559, 05:50:34
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี กับ สุดยอดเหรียญแห่งยุคที่ฝากใว้ในแผ่นดิน
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน และ เหรียญปาฏิหารย์พลังเก้าจักรวาล
รุ่นแรก

(http://www.uppic.org/image-2056_574F6493.jpg) (http://www.uppic.org/share-2056_574F6493.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 02 มิถุนายน 2559, 19:01:35
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี กับ สุดยอดเหรียญแห่งยุคที่ฝากใว้ในแผ่นดิน
เหรียญปาฏิหารย์พลังเก้าจักรวาล รุ่นแรก
เลี่ยมสามห่วงสวยๆ

(http://www.uppic.org/image-848C_57501FEB.jpg) (http://www.uppic.org/share-848C_57501FEB.html)
(http://www.uppic.org/image-D90F_57501FEB.jpg) (http://www.uppic.org/share-D90F_57501FEB.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 มิถุนายน 2559, 06:12:11
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ปาฏิหาริย์พลังเก้าจักรวาล รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองจารพิเศษ

(http://www.uppic.org/image-A1EE_575583C8.jpg) (http://www.uppic.org/share-A1EE_575583C8.html)
(http://www.uppic.org/image-CB1A_575583C8.jpg) (http://www.uppic.org/share-CB1A_575583C8.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 มิถุนายน 2559, 06:16:04
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ปาฏิหาริย์พลังเก้าจักรวาล รุ่นแรก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เนื้อทองเหลืองจารพิเศษ

(http://www.uppic.org/image-B542_575583C8.jpg) (http://www.uppic.org/share-B542_575583C8.html)
(http://www.uppic.org/image-E2E0_575583C8.jpg) (http://www.uppic.org/share-E2E0_575583C8.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 08 กรกฎาคม 2559, 19:02:07
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี พลังเก้าจักรวาล รุ่นแรก
ไม่รู้จะอธิบายบายยังไง เป็นอะไรที่ภูมิใจ ดีใจ สุขใจมากๆ
ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาตลอดมาครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ของที่อัดบรรจุอยู่ด้านหลังมีดังนี้
1.เกศาที่ม้วนตัวเป็นก้อนเอง
2.เล็บหัวแม่เท้าที่ปู่ท่านฉีกออกแล้วยื่นให้กับมือ
3.หนวดที่ท่านใช้มือลูบถอนแล้วยื่นให้กับมือ
4.ธาตุกายสิทธิ์วัชรธาตุ3องค์และทองปลาไหลและเงินยวงองค์เล็กจากสำเร็จองค์เป็นเศียรครู
5.ตะกรุดสามกษัตริย์
6.ตะกรุดโสฬสน้อยหนึ่งคู่
7.เม็ดทองล้นเบ้าจากหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริง
8.สำลีซับเลือด
9.จีวรผ้าครองลายผืนที่ใส่ประจำเกือบ10ปีใส่จนขาดคาดาก
10.อื่นๆ...

(http://www.uppic.org/image-CB20_577F93C7.jpg) (http://www.uppic.org/share-CB20_577F93C7.html)
(http://www.uppic.org/image-9485_577F93C7.jpg) (http://www.uppic.org/share-9485_577F93C7.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 26 กรกฎาคม 2559, 21:27:59
พระปิดตาใบโพธิ์สำเร็จลุน พระฤาษีปู่แก้ว

(http://www.uppic.org/image-6D7A_57977258.jpg) (http://www.uppic.org/share-6D7A_57977258.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 28 กรกฎาคม 2559, 20:04:30
รู้สึกมีความสุข กับเหรียญพระบูรพาจารย์๓ยุค โดยพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

(http://www.uppic.org/image-9B38_579A02AA.jpg) (http://www.uppic.org/share-9B38_579A02AA.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 29 กรกฎาคม 2559, 11:05:25
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี สุดเข้มขลัง สุดคลาสสิค

(http://www.uppic.org/image-FD69_579AD547.jpg) (http://www.uppic.org/share-FD69_579AD547.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 30 กรกฎาคม 2559, 20:11:53
รูปหล่อปู่แก้ว รุ่นตรีโลกนาถ เนื้อนวโลหะ สุดเข้มขลัง
แบ่งปันกันชม ร่วมกันเผยแผ่เกียติคุณครูบาอาจารย์ครับผม

(http://www.uppic.org/image-7A6C_579CA5D2.jpg) (http://www.uppic.org/share-7A6C_579CA5D2.html)

อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ. 2308-2311 ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้
1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 06 สิงหาคม 2559, 20:34:56
รูปหล่อหลวงปู่เพชร หลวงปู่เครื่อง ปู่แก้ว

(http://www.uppic.org/image-F7F4_57A5E3EC.jpg) (http://www.uppic.org/share-F7F4_57A5E3EC.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 สิงหาคม 2559, 23:16:26
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ โดย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

อิมินา สักกาเรฯ...
นะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อัคโค หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เชฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เสฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-B9AC_57A75AE4.jpg) (http://www.uppic.org/share-B9AC_57A75AE4.html)
(http://www.uppic.org/image-797E_57A75AE4.jpg) (http://www.uppic.org/share-797E_57A75AE4.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 สิงหาคม 2559, 23:18:44
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ โดย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

อิมินา สักกาเรฯ...
นะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อัคโค หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เชฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เสฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-1340_57A75AE4.jpg) (http://www.uppic.org/share-1340_57A75AE4.html)
(http://www.uppic.org/image-2FE7_57A75AE4.jpg) (http://www.uppic.org/share-2FE7_57A75AE4.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 07 สิงหาคม 2559, 23:22:48
เหรียญพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ โดย พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี

อิมินา สักกาเรฯ...
นะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อัคโค หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เชฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
เสฏโฐ หะมัสสะมิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ

(http://www.uppic.org/image-6BED_57A75AE4.jpg) (http://www.uppic.org/share-6BED_57A75AE4.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:05:45
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-6835_57D85B9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-6835_57D85B9B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:08:43
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


(http://www.uppic.org/image-7E9B_57D85B9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-7E9B_57D85B9B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:12:05
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-E91D_57D85B9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-E91D_57D85B9B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:15:07
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(http://www.uppic.org/image-39E0_57D85B9B.jpg) (http://www.uppic.org/share-39E0_57D85B9B.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:28:34
รูปหล่อปู่แก้ว

พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ
อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ.2308-2311ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

(http://www.uppic.org/image-CDBE_57D85728.jpg) (http://www.uppic.org/share-CDBE_57D85728.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:30:32
 :wan-e008:รูปหล่อปู่แก้ว

พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ
อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ.2308-2311ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

(http://www.uppic.org/image-6FB6_57D85728.jpg) (http://www.uppic.org/share-6FB6_57D85728.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:35:08
รูปหล่อปู่แก้ว

พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ
อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ.2308-2311ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

(http://www.uppic.org/image-B8EF_57D85A58.jpg) (http://www.uppic.org/share-B8EF_57D85A58.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 14 กันยายน 2559, 03:37:16
รูปหล่อปู่แก้ว

พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี หลังยันต์ตรีโลกนาถ
อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ

บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผู้เป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้าตรีโลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถาบางส่วนได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ประมาณปี พ.ศ.2308-2311ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่นทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร (นครพนม) ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน)ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ปลุกเสกพระเจ้าองค์ตื้อด้วยพิธีตรีโลกนาถ ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมากในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถ มาจัดสร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียง เป็นที่เสาะหาของบรรดาผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สำเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิและรูปเหมือยลอยองค์ ด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าทรงอิทธิฤทธิ์ อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จ พิธีนี้ประกอบด้วยพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้
1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

(http://www.uppic.org/image-2794_57D85728.jpg) (http://www.uppic.org/share-2794_57D85728.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 พฤศจิกายน 2559, 23:28:59
พระผงบูรพาจารย์กอย
หลวงปู่สมเด็จลุน-หลวงปู่สีทัต

(http://www.uppic.org/image-828E_58307C63.jpg) (http://www.uppic.org/share-828E_58307C63.html)
(http://www.uppic.org/image-0F35_58307C63.jpg) (http://www.uppic.org/share-0F35_58307C63.html)หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 พฤศจิกายน 2559, 23:34:44
พระผงรูปเหมือนอาจารย์น้อย(ปู่แก้ว) รุ่นแรก

(http://www.uppic.org/image-0F35_58307C63.jpg) (http://www.uppic.org/share-0F35_58307C63.html)
(http://www.uppic.org/image-7D47_58307C63.jpg) (http://www.uppic.org/share-7D47_58307C63.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 19 พฤศจิกายน 2559, 23:46:51
รูปหล่อ ปู่แก้ว ปู่เพชร ปู่เครื่อง

(http://www.uppic.org/image-4536_5830812A.jpg) (http://www.uppic.org/share-4536_5830812A.html)
(http://www.uppic.org/image-C0CC_5830812A.jpg) (http://www.uppic.org/share-C0CC_5830812A.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 05 มกราคม 2560, 21:01:43
พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เหรียญมหาฤาษีนวโกฏิ ก้าวหน้ามหาเศรษฐี ด้านหลังหนุมานครองเมือง เนื้อตะกั่ว

(http://www.uppic.org/image-7E0E_586E51C7.jpg) (http://www.uppic.org/share-7E0E_586E51C7.html)
(http://www.uppic.org/image-3E1E_586E51C7.jpg) (http://www.uppic.org/share-3E1E_586E51C7.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 03 เมษายน 2560, 20:09:16
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อสัตตะโลหะ
สร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณและอัญเชิญยันต์ครูอันศักดิ์สิทธิ์มาประทับใว้ที่เหรียญ สุดเข้มขลัง หายากมากครับ

ด้านที่๑ เป็นองค์พระนารายณ์๔กร
กรที่๑และ๒ สองกรหน้าถือพระขันธ์และตะบองประจัญหน้าเตรียมกระทุ้งพลิกแผ่นดินเปรียบเสมือนเมื่อมีภัยพาลมาสู่ตัวเราองค์พระนารายณ์ก็จะกระทู้งแผ่นดิน มาปกต้องคุ้มครองตัวเราและอีกนัยหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่ดวงชะตาราศีตกหรือดวงไม่ดี องค์พระนารายณ์ก็จะช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดี กรที่๓ ถือพระสังข์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูร์ ทรัพย์สมบัติ มากด้วยทรัพย์สินเงินทองในพระสังข์ พร้อมที่พระนารายณ์จะปะทานแก่เราไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังเป็นเครื่องเป่าประกาศขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาไกล้หรือทำร้ายร้ายเราได้ กรที่๔ นิ้วชีนภาหรือฟากฟ้านภากาศ นี้แหละเป็นเคล็ดสำคัญในเหรียญนี้ เพราะว่าองค์พระนารายณ์ถือได้ว่าเทพเจ้าแห่งเทพทั้งหลาย เมื่อพระองค์สถิต ณ ที่สถานแห่งใดแล้ว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจะไม่หนีห่างพระวรกายพระองค์เลยทีเดียว แล้วยังเป็นปางชี้ฟ้าแล้วด้วยไซร้ ยิ่งไม่มีเทวดาน้อยใหญ่ที่ไหนจะทนอยู่ได้ต้องลงมาปกปักรักษามิเหินห่างและแน่นอน ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่แห่งใดย่อมแคล้วคลาดปลออภัยแน่นอน
พระยันต์ที่อัญเชิญมาบรรจุใว้ในเหรียญมีดังนี้ ยันต์ที่บรรจุบนเศียรยอดบนเป็นยันต์พระคาถาบารมี๑๐ทัศ ว่าด้วย อิติปรมติงสาฯ ยังมียันต์ยอดพระยาไก่เถื่อนอันเลื่องชื่อของสายวัดประดู่โรงธรรม ด้ายซ้ายบรรจุหัวใจพระสิวลีครอบหัวใจมนุษย์ทั่วโลกา เป็นยันต์ยอดทางเมตตามหานิยมโชคลาภมิมีหมด ด่นขวามือเป็นยันต์ตรีนนิสิงเหกลับ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่โต๊ะ ได้บรรจุใว้ในพระติดตาปลดหนี้จนโด่งดัง ด้านล่างสุดบรรจุยันต์พระนารายณ์พลิกแผ่นดินสามชั้น โดยนำเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มารวมใว้ป้องกันทั้งสามโลก ยังมีหัวใจ ฤ ฤา ด้านเมตตาไปไหนมีแต่คนเมตตาเอ็นดูกล่าวถึง น นอโมหัว ๓ ชั้นบรรจุอันเป็นเคล็ดลับวิชาสายเขาอ้อ และยังมีอีกมานมายเกินที่จะบรรยายกล่าวถึงได้
ด้านที่๒ ได้อัญเชิญรูปพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ครึ่งตัว มาประทับใว้ที่เหรียญ ด้านบนศรีษะได้บรรจุพระคาถาพุทธคุณ ๕๖ และด้านบนยอดเหรียญเป็นยันต์องค์พระสำเร็จ ต่อด้วย พุทธะเหนือโลก ยังมี น ภัทรกัลป์ นะ อุตตะรัง พร้อมด้วยพระคาถาเปิดโลก คาถาเมตตากินหัวใจมนุษย์ วิชาธาตุกรณีย์ ธาตุ๔ ธาตุแก้ว๔ประการ อันเป็นวิชาสายหลวงปู่สำเร็จลุน แล้วยังมียันต์ น จตุโลกาหรือยันต์ท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔ ซึ่งป็นยันต์สายเขาอ้อ ที่มิได้เปิดเผย เชื่อกันว่าใครมียันต์นี้ติดตัวก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยทั้ง๔ทิศ และจะย่อมมีผู้อุปถัมภ์เท่ากับว่าเป็นผู้ได้รับพรจากองค์จตุโลกบาลเทวราชทั้ง๔ ด้วยเช่นกัน ท่านที่มีเหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดินนี้บูชาติดตัวมิต้องกลัวเลยว่า ไม่เข้มขลังหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ ยันต์ครูนี้ไม่ต้องทำการปลุกเสกแต่อย่างใดก็เข้มขลังแล้ว เพียงแต่ท่านจะต้อง เคารพศรัทธา และระลึกไหว้ครูเหรียญหรือยันต์เท่านั้นก็ดำรงค์ความศักดิ์สิทธิ์หาค่าเกินประมาณมิได้แล้ว ยิ่งมาผนวกพิธีกรรมการไหว้ครูปลุกเสกเลขยันต์พระคาถา บรรจุพุทธคุณแล้วไซร้ ยิ่งเพิ่มพุทธคุณอำนาจอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เป็นเหรียญที่สุดเข้มขลังดีนักแล
(https://www.uppic.org/image-FA03_58E24A18.jpg) (https://www.uppic.org/share-FA03_58E24A18.html)
(https://www.uppic.org/image-059F_58E24A18.jpg) (https://www.uppic.org/share-059F_58E24A18.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 03 เมษายน 2560, 20:10:13
เหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดิน พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี เนื้อสัตตะโลหะ
สร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณและอัญเชิญยันต์ครูอันศักดิ์สิทธิ์มาประทับใว้ที่เหรียญ สุดเข้มขลัง หายากมากครับ

ด้านที่๑ เป็นองค์พระนารายณ์๔กร
กรที่๑และ๒ สองกรหน้าถือพระขันธ์และตะบองประจัญหน้าเตรียมกระทุ้งพลิกแผ่นดินเปรียบเสมือนเมื่อมีภัยพาลมาสู่ตัวเราองค์พระนารายณ์ก็จะกระทู้งแผ่นดิน มาปกต้องคุ้มครองตัวเราและอีกนัยหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่ดวงชะตาราศีตกหรือดวงไม่ดี องค์พระนารายณ์ก็จะช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดี กรที่๓ ถือพระสังข์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูร์ ทรัพย์สมบัติ มากด้วยทรัพย์สินเงินทองในพระสังข์ พร้อมที่พระนารายณ์จะปะทานแก่เราไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งยังเป็นเครื่องเป่าประกาศขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาไกล้หรือทำร้ายร้ายเราได้ กรที่๔ นิ้วชีนภาหรือฟากฟ้านภากาศ นี้แหละเป็นเคล็ดสำคัญในเหรียญนี้ เพราะว่าองค์พระนารายณ์ถือได้ว่าเทพเจ้าแห่งเทพทั้งหลาย เมื่อพระองค์สถิต ณ ที่สถานแห่งใดแล้ว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจะไม่หนีห่างพระวรกายพระองค์เลยทีเดียว แล้วยังเป็นปางชี้ฟ้าแล้วด้วยไซร้ ยิ่งไม่มีเทวดาน้อยใหญ่ที่ไหนจะทนอยู่ได้ต้องลงมาปกปักรักษามิเหินห่างและแน่นอน ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่แห่งใดย่อมแคล้วคลาดปลออภัยแน่นอน
พระยันต์ที่อัญเชิญมาบรรจุใว้ในเหรียญมีดังนี้ ยันต์ที่บรรจุบนเศียรยอดบนเป็นยันต์พระคาถาบารมี๑๐ทัศ ว่าด้วย อิติปรมติงสาฯ ยังมียันต์ยอดพระยาไก่เถื่อนอันเลื่องชื่อของสายวัดประดู่โรงธรรม ด้ายซ้ายบรรจุหัวใจพระสิวลีครอบหัวใจมนุษย์ทั่วโลกา เป็นยันต์ยอดทางเมตตามหานิยมโชคลาภมิมีหมด ด่นขวามือเป็นยันต์ตรีนนิสิงเหกลับ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่โต๊ะ ได้บรรจุใว้ในพระติดตาปลดหนี้จนโด่งดัง ด้านล่างสุดบรรจุยันต์พระนารายณ์พลิกแผ่นดินสามชั้น โดยนำเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มารวมใว้ป้องกันทั้งสามโลก ยังมีหัวใจ ฤ ฤา ด้านเมตตาไปไหนมีแต่คนเมตตาเอ็นดูกล่าวถึง น นอโมหัว ๓ ชั้นบรรจุอันเป็นเคล็ดลับวิชาสายเขาอ้อ และยังมีอีกมานมายเกินที่จะบรรยายกล่าวถึงได้
ด้านที่๒ ได้อัญเชิญรูปพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี ครึ่งตัว มาประทับใว้ที่เหรียญ ด้านบนศรีษะได้บรรจุพระคาถาพุทธคุณ ๕๖ และด้านบนยอดเหรียญเป็นยันต์องค์พระสำเร็จ ต่อด้วย พุทธะเหนือโลก ยังมี น ภัทรกัลป์ นะ อุตตะรัง พร้อมด้วยพระคาถาเปิดโลก คาถาเมตตากินหัวใจมนุษย์ วิชาธาตุกรณีย์ ธาตุ๔ ธาตุแก้ว๔ประการ อันเป็นวิชาสายหลวงปู่สำเร็จลุน แล้วยังมียันต์ น จตุโลกาหรือยันต์ท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔ ซึ่งป็นยันต์สายเขาอ้อ ที่มิได้เปิดเผย เชื่อกันว่าใครมียันต์นี้ติดตัวก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยทั้ง๔ทิศ และจะย่อมมีผู้อุปถัมภ์เท่ากับว่าเป็นผู้ได้รับพรจากองค์จตุโลกบาลเทวราชทั้ง๔ ด้วยเช่นกัน ท่านที่มีเหรียญมหาปราบนารายณ์ชี้ฟ้าพลิกแผ่นดินนี้บูชาติดตัวมิต้องกลัวเลยว่า ไม่เข้มขลังหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ ยันต์ครูนี้ไม่ต้องทำการปลุกเสกแต่อย่างใดก็เข้มขลังแล้ว เพียงแต่ท่านจะต้อง เคารพศรัทธา และระลึกไหว้ครูเหรียญหรือยันต์เท่านั้นก็ดำรงค์ความศักดิ์สิทธิ์หาค่าเกินประมาณมิได้แล้ว ยิ่งมาผนวกพิธีกรรมการไหว้ครูปลุกเสกเลขยันต์พระคาถา บรรจุพุทธคุณแล้วไซร้ ยิ่งเพิ่มพุทธคุณอำนาจอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เป็นเหรียญที่สุดเข้มขลังดีนักแล

(https://www.uppic.org/image-48F2_58E24A18.jpg) (https://www.uppic.org/share-48F2_58E24A18.html)
(https://www.uppic.org/image-5333_58E24A18.jpg) (https://www.uppic.org/share-5333_58E24A18.html)
(https://www.uppic.org/image-BBDD_58E24A18.jpg) (https://www.uppic.org/share-BBDD_58E24A18.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 03 เมษายน 2560, 20:11:20
เหรียญพระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี รุ่นแรกปฏิหารย์พลังเก้าจักรวาล ปลุกเสก3ไตรมาส
จำนวนสร้าง
เนื้อเงิน 17เหรียญ
เนื้อทองเหลือง 1,000เหรียญ
เนื้อทองแดง 1,000เหรียญ
(https://www.uppic.org/image-08B1_58E248AF.jpg) (https://www.uppic.org/share-08B1_58E248AF.html)
(https://www.uppic.org/image-26FF_58E248AF.jpg) (https://www.uppic.org/share-26FF_58E248AF.html)


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 09 ธันวาคม 2560, 06:26:44
เหรียญเบญจักรโพธิสัตว์ พระฤาษีปู่แก้ว
เนื้อปรอทสำเร็จ ยายากสุดๆเจ้มขลัง พุทธคุณรอบด้าน


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 17 มีนาคม 2561, 08:30:00
รูปหล่อปู่แก้ว ยันต์ตรีโลกนาถ


หัวข้อ: Re: พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: deknoy ที่ 27 สิงหาคม 2562, 20:22:04
 007