ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => หลวงปู่ญาถ่านแสง อานันโท => ข้อความที่เริ่มโดย: tar ที่ 08 ธันวาคม 2553, 11:38:55หัวข้อ: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 08 ธันวาคม 2553, 11:38:55
(http://www.ubonpra.com/uppic/?img=141292655008.jpg)

ประวัติญาถ่านแสง

ญาท่านแสง อานันโท พระอรหันต์แห่งบ้านหนองผือผู้ย่อแผ่นดินได้ ญาท่านแสงท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.2430 ที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี (บ้านเดียวกันกับท่าน สิริจันโท จันท์) ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเรียนหนังสือมูลเดิม มูลกระจากในสำนักบ้านหนองไหล จนครบอายุอุปสมบท ซึ่งอุปสมบท ณ พัธสีมา วัดบ้านหนองไหลใน ในพ.ศ 2450 เมื่อเรียนมูลเดิม มูลกระจายย์สูตรจบ แล้วท่านได้ออกธุดงค์ ได้ยินชื่อเสียงเกิตรติศักดิ์สำเร็จลุน ญาท่านแสง ท่านได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ท่านสำเร็จลุน ที่ภูเขาควาย ซึ่งขณะนั้น มีพระที่เข้าไปร่ำเรียนวิชาจากท่านสำเร็จลุนอยู่หลายรูป เช่น สำเร็จตัน ญาท่านตู๋ ญาท่านแพง ญาท่านโทน ญาท่านฤทธฺ์ ญาท่านพันธ์ ญาท่านผุย เป็นต้น วิชาที่ท่านได้ศึกษาจากสำเร็จลุน คือ วิชาย่อแผ่นดิน เข้าคำ เข้าเหล็กไหล วิชาทำตะกรุดต่างๆ วิชาจอดดูก รักษาคนเป็นบ้า และอีกหลายวิชารวมทั้งด้านช่าง ด้านก็สร้าง จากนั้นท่านได้กลับมาวัดบ้านเกิดคือวัดบ้านหนองไหล และได้ขึ้นเป็เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองไหล พาชาวบ้านสร้างเสนาสนะ เช่น กุฏิ 3 ชั้น ในปี พ.ศ. 2480 สิ้นเงิน 864 บาท เสร็จภายในปีเดียวกันนั้น ชาวบ้านหนองไหลยังยกยองท่านเป็นพระช่าง พระหมอมนต์ ในโขงเขตนั้นล้วนเข้ามาหาท่าน ให้ท่านเมตตา ท่านยังได้ออกธุดงค์อยู่เรื่อยๆไปหาอาจารย์จนท่านสำเร็จลุนมรณะภาพ ท่านได้ร่วมออกธูดงค์ต่อกับคณะยาท่านตู๋ ญาท่านแพง ญาท่านตัน ญาท่านพัน ไปในสถานที่ต่าง เช่น พม่า ลาว ญาน เป็นต้น ต่อมาในราว พ.ศ.2486 ท่านได้พาพี่พาน้อง คนที่ศรัธาในตัวท่านย้ายบ้านใหม่ไปอยู่บ้านหนองผือ และสร้างวัดขึ้น ชื่อว่าวัดสระบัว โดยได้รับบริจาคจากคนในอำเภอเขมราฐด้วยศรัทธาในจริยวัตร และคุณในตัวท่านเพื่อให้ท่านช่วยเหลือ จำนวน20 ไร่ แต่ตัวท่านขอรับไว้เพียง 6 ไร่ โดยท่านอ้างว่า (บ่อทนปัดทนกวาดดอกที่มันหลายเกินไป เอาเพื่อปฏิบัติบ่อเอาหลายดอก) ท่านได้สร้าง กุฏิ ศาสาใหญ่ขึ้นหลังใหญ่ 2 ขึ้น ดวยความร่วมมือของชาวบ้าน มีเรื่องเล่าจากปากดผุ้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านว่า ตอนสร้างศาลาใหญ่นั้นเกิดมี ช่างคนหนึ่งขึค้นตีอกไก่ ศาลาไม่ทันระวังตกจากศาลา ลงมา ถึงกับขาหัก 2 ท่อน ด้วยเมตตาญาท่านแสงท่านได้ใช้วิชาจอดดูก ในการรังษาอยู่ ประมาณ 7 วัน ช่างคนนั้นก็สามารถกลับมาทำงานได้ต่อ ซึ่งเป็นประจักแก่สายตาคนบ้านหนองผือมาแล้ว ในช่วง ปี 2496 มี ท่านได้พาพี่น้อง บ้านหนองผือไปทำบุญสังฆทานที่บ้านเกิด ที่บ้านหนองไหล เมื่อถึงตอนกลับท่านได้ให้คนกลับก่อน ญาท่านแสงท่านมีธุระที่จะทำต่อก็เป็นเวลาบ่ายแก่แล้ว เดี๋ยวท่านจะนำกลับเอง ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะกับแบบไหน ทั้งรถราในขณะนั้นก็หายาก แต่ชาวบ้านที่ร่วมขบวนก็บ่อได้เอะใจ เมื่อชาวบ้านกลับมาถึงบ้านหนองผือจะเอาของไปเก็บที่วัด ก็พบญาท่านแสงใส่อังสะนั่งอยู่ในกุฏิ ชาวบ้านจึงได้เข้าไปถามว่าหลวงปู่มาได้จังได๋ ยาท่านแสงบ่อตอบ ได้แต่ยิ้มเฉยๆแล้วเดอนเข้ากุฏิไป นี้ก็เป็นที่ลำ่ำเรืองอีกเรื่องหนึ่งที่ว่า ญาท่านแสงย่อแผ่นดินได้ตามใจนึก กระทั่งยังเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาให้ลูกให้หลานฟังเท่าทุกวันนี้ เกียวกับปราฏิหารย์ของญาท่านแสง บางครั้งเมื่อถึงวันดีมื้อดีท่านก็จะทำพิธีเข้าทองให้ จากทำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ในบ้านหนองผือ ท่านจะทำการเป้าทอง เข้าทองเข้าตัว แต่ไม่ได้ตอก หรือเจาะเขา ทานจะมีทองเป็นเม็ดในมือ้มื่อเป่าเล่วท่านกจะลูบไปที่ท้องแขน ท่องนั้นก็จะหายเข้าในตัวได้เอง เมื่อจับดุจึ่งเห็นอยู่ในเนื้อใต้ท้องแขนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก แตกต่างกลับการฝังโดยตอกเข้าแบบในปัจจุบัน ซึ่งคนที่ได้รับการเข้าทองคนสุดท้ายของบ้านหนองผือได้ตายไปแล้ว ซึ่งท่านอายุถึง 86 ปี ข้อหามของท่านในการเข้าคำ คือไฝ่ผู้ไปกับนำ้ ข้วมน้ำ ข้วมทะเล อันตราย เพราะว่าคนเขาคำตัวจะหนักลอยน้ำอยาก ปราฏิหารย์อภินิหารของญาท่านแสง มีอีกมากมาจนสุดที่จะนำมาบอกกล่าวได้ ท่านมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งที่ท่านท่านได้เสก คือเหรียญปี 2486 ซึ่งเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์จากจังหวัดนครสวรรค์สร้างถวายท่าน จำนวน 120 เหรียญ ซึ่งเป็นเหรียญรูปญาท่านแสงห่มดองนั่งสมาธิเต็มองค์คล้ายเหรียญหลวงพ่อเดิม ด้านบนเป็นอักขระตัวขอม หัวใจธาตุ ด้านล่างองค์ท่านเป็นอักขระขอม อ่านว่า พระแสง อานันโท ด้านหลังเหรียญจะเรียบ ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมาก ในพื้นที่ไม่มีให้เช่าต่างหวงแหน ทุกวันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วครับ ญาท่านแสง อานันโท ท่านได้ถึงแก่มรณะภาพอย่างสงบด้วยโรคชราในปี พ.ศ. 2508(อายุ 78 ปี 66 พรรษา) ด้วยท่านั่งสมาธิในกุฏิของตัวท่านเอง ยังความโศกเศร้าแก่ลูศิษย์ทั้งหลายที่เคารพในองค์ท่าน
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ คนขวาน หรือพี่โอ๊ะผู้ใจดีครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 ธันวาคม 2553, 14:10:44
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ญาท่านแสง เป็นเหรียญปั๊มแบบโบราณ ห่วงเชื่อม เป็นเหรียญที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบันครับโดยเฉพาะเหรียญที่สภาพยังสมบูรณ์ดังเช่นเหรียญนี้ครับ
หมายเหตุ:ขอขอบคุณท่านอาจารย์ปราโมทย์ ผู้เป็นเจ้าของเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ที่เอื้อเฟื้อภาพมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 18 ธันวาคม 2553, 16:25:39
สมาชิกท่านใดรู้เรื่องราวอื่นๆหรือประสบการณ์และอภินิหาริย์ของหลวงปู่ ช่วยโพสต์เผยแพร่เป็นเกียรติประวัติแก่หลวงปู่ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: PN3 ที่ 22 มกราคม 2554, 21:23:51
วัดสระบัว  ต.หนองผือ  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  ยุคปัจจุบัน  พร้อมรูปเหมือนญาท่านแสง   


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: meaw ที่ 22 มกราคม 2554, 21:45:52
ขอ้มูลเยี่ยมมากครับ ผมต้องหาเก็บบ้างแล้ว 024 023


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: PN3 ที่ 29 มกราคม 2554, 08:20:55
ธาตุหลวงปู่แสง  อานันโท  ที่วัดสระบัว  ต.หนองผือ  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  ปัจจุบัน  


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: PN3 ที่ 29 มกราคม 2554, 14:51:40
วัดสระบัว
 

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผือ- อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๙๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๙๙ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๗ เส้น ๑๔ วา ๒ ศอก    จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๖ เส้น ๙ วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ ๕ เส้น จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๑๕ วาจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ กุฏิสงฆ์    จำนวน ๔หลัง เป็นอาคารไม้ และศาลอเนกประสงค์กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ปูชนียวัตถุมีพระประธาน พระพุทธรูป และเจดีย์ประวัติวัดสระบัว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมีพะแสง อานนโท เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระแสง  อานันโท พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๐๔  
รูปที่ ๒ พระครูปทุมสรกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา  
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง อานันโท วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: PN3 ที่ 20 มีนาคม 2554, 16:46:34
เหรียญรุ่นแรกญาท่านแสง อานันโท (อีกเหรียญสวยที่ยังคงเหลืออยู่ในอุบลฯ ขณะนี้ครับ)

(ขอขอบพระคุณท่านผอ.สุรศักดิ์ เจ้าของพระ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพครับ)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 24 มิถุนายน 2554, 10:06:34
พอจะมีกับเขาอยู่สักเหรียญครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Belive ที่ 24 มิถุนายน 2554, 14:56:14
เหรียญสวยครับเก่าดีอยากได้บ้าง


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาท่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 20 กรกฎาคม 2554, 00:56:41
เหรียญสุดยอด ๆ ไปอยู่กับเฮียตงหมดเลย  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 15:35:49
นำแน่ครับ เห็นว่าหายาก  :wan-e042:


(http://upic.me/i/ic/rimg0009.jpg) (http://upic.me/show/35550023)
(http://upic.me/i/9m/rimg0010.jpg) (http://upic.me/show/35550029)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: MaiUbon ที่ 11 พฤษภาคม 2555, 23:34:17
หายากแค่ไหน อ.แดน ก็หามาจนได้  007


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: chanatip ที่ 03 เมษายน 2556, 14:50:32
หาของบ่ได้แล้ว  ใครมีเหรียญ  แล้วอยากออก ติดต่อผม เลยเด้อครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kruba ที่ 25 เมษายน 2556, 13:09:42
 007สาธุ...ขอขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้มากๆครับ  ที่นำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้...


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kruba ที่ 08 พฤษภาคม 2556, 00:20:23
                             (http://upic.me/i/wz/dsc00318.jpg) (http://upic.me/show/44730456)

ผมเองก็พอจะมีเหรียญ หลวงปู่ญาถานแสง อานันโท เก็บรักษาไว้บูชาอยู่เหรียญนึงครับ....( สภาพสึกเลือนลางขนาด..ครับ )


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kruba ที่ 08 พฤษภาคม 2556, 00:23:54

                               (http://upic.me/i/lj/dsc00319.jpg) (http://upic.me/show/44730518)

ด้านหลังของเหรียญก็เนียนเรียบราบไปหมด...หาร่องรอยจารเก่าอะไรก็ไม่เห็นแล้วครับ...ผมมีเก็บไว้บูชาแค่เหรียญเดียวเองครับ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kruba ที่ 16 ตุลาคม 2556, 22:07:10
(http://upic.me/i/pk/6351754706251200001.jpg) (http://upic.me/show/47626865)(http://upic.me/i/gp/6351754706263800002.jpg) (http://upic.me/show/47626869)

เหรียญหลวงปู่ญาท่านแสง อานันโท สภาพสวยสมบูรณ์มากครับ สนใจบูชา ชื่นชมได้ที่

http://uauction2.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=322&qid=67104


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน ที่ 01 เมษายน 2557, 13:05:07
(http://upic.me/i/ej/6353137587352900001.jpg) (http://upic.me/show/50375939)

(http://upic.me/i/jf/6353137587365000002.jpg) (http://upic.me/show/50375946)หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: บอย น้ำยืน ที่ 03 พฤษภาคม 2557, 05:28:42
สภาพใช้ครับ
(http://upic.me/i/59/rscn8073.jpg) (http://upic.me/show/50841104)
(http://upic.me/i/16/rscn8075.jpg) (http://upic.me/show/50841105)


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: babe501 ที่ 24 กันยายน 2557, 21:56:25
(http://upic.me/i/x9/img_0487.jpg) (http://upic.me/show/52855322)
(http://upic.me/i/88/img_0501.jpg) (http://upic.me/show/52855344)
อยู่กับผมได้ไม่กี่วันสายตรงก็มารับไปดูแล


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: meedee ที่ 06 ตุลาคม 2557, 16:26:23
(http://upic.me/i/x9/img_0487.jpg) (http://upic.me/show/52855322)
(http://upic.me/i/88/img_0501.jpg) (http://upic.me/show/52855344)
อยู่กับผมได้ไม่กี่วันสายตรงก็มารับไปดูแล
เหรียญสวยครับ สภาพนี้ก็หายากแล้วล่ะ


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: maxnaka ที่ 31 มกราคม 2561, 07:59:40
นาคาเขมราฐ เหรียญรุ่นแรกและ รูปหล่อเหมือน รุ่นแรก ขนาดห้อยคอ สร้าง 300 ชุด ปีการจัดสร้าง 2530


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: maxnaka ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, 07:53:06
ดูตามความเป็นจริง เหรียญหลวงปู่แสง อานันโท หยุดอุปโลกน์การยกขึ้นมาเป็นสมมติทำให้คนรุ่นหลังหลงทาง ...หยุดพูดเรื่องที่ว่าเอาเหรียญรุ่นสองมาทำเป็นรุ่นแรก ดูกลุ่มสากลเขาเล่นหากัน....


หัวข้อ: Re: หลวงปู่ญาถ่านแสง วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: maxna ที่ 24 มีนาคม 2563, 22:55:12
ผงเถ้าอังคารปรมาจารย์ใหญ่ญาถานแสง อานันโท วัดสระบัว หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
พระอรหันต์ผู้ย่อแผ่นดินได้ ศิษย์แห่งปรมาจารย์ใหญ่หลวงปู่สำเร็จลุน
โดยกราบขอบพระคุณ น้ารุ่งโรจน์ โสรส ผู้เป็นลูกหลานเครือญาติสายหลวงปู่แสง อานันโท ที่มีเจตนารมณ์มอบถวาย...
#ผงเถ้าอังคารปรมาจารย์ใหญ่ญาถานแสง อานันโท..
ให้สายธรรมอุตฺตโมบารมีเก็บดูแลรักษาไว้ให้รุ่นหลังได้กราบไหว้บูชาเป็นเสาหลักสายธรรมอุตฺตโมบารมี