ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร => ข้อความที่เริ่มโดย: เต้ อุบล ที่ 05 ตุลาคม 2555, 09:15:21หัวข้อ: จักขุภาพมงคล
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 05 ตุลาคม 2555, 09:15:21
(http://upic.me/i/yj/f48l9.jpg) (http://upic.me/show/39807560)

.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงคารวะ ?หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร? พระภิกษุ ๖ แผ่นดินวัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี