ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => พุทธสถานวัดบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => ข้อความที่เริ่มโดย: คนโก้ ที่ 08 มีนาคม 2554, 09:17:50หัวข้อ: วัดเอี่ยมวนาราม
เริ่มหัวข้อโดย: คนโก้ ที่ 08 มีนาคม 2554, 09:17:50
วัดเอี่ยมนาราม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติวัดเอี่ยมนาราม เดิมทีชื่อวัด คือ วัดดอนม่วง ต่อมาก็ร้าง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ โยมงาวน
เอี่ยม แซ่ตั้ง (โรงสีอุดมชัย) ได้นิมนต์ พระมาอยู่จำพรรษา คือได้นิมนต์ ปู่แสน และหลวงปู่พระครูพนา
ภินันท์
ลำดับเจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน
๑. ยาครูด้วง สุธมฺโม ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. -
๒. ยาครูน้อย จนฺทสาโร ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. -
๓. ยาถ่านแสน โชติกโร ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. -
๔. หลวงปู่พระครูพนาภินันท์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๔๕
๕. พระมหายุทยา อภิปุญโญ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
พื้นที่ตั้งวัด โฉนด มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๓ วา มีอาณาเขต
ทิศเหนือ จด อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
ทิศใต้ จด ถนนเข้าชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
ทิศตะวันออก จด สันเขื่อน
ทิศตะวันตก จด โรงเรียนบ้านม่วงเดียด
พื้นที่วัดมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนาแน่น