ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน

ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์สายสำเร็จลุน => ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน => ข้อความที่เริ่มโดย: tar ที่ 08 ธันวาคม 2553, 11:27:24หัวข้อ: อาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล
เริ่มหัวข้อโดย: tar ที่ 08 ธันวาคม 2553, 11:27:24
ประวัติอาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล ศิษย์รุ่นปัจจุบันผู้สืบทอดวิชาสายสำเร็จลุน

 

"พระอาจารย์กาหลง จันทวังโส" นามเดิม ธวัชชัย ชุมพร เกิดที่บ้านดอนใหญ่ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2503 บิดาชื่อ นายพัน ชุมพร มารดาชื่อ นางไพ ชุมพร มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ชาย 4 คน หญิง 1 คน เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1-4 ที่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สอนโดย นางพเยาว์ กมุทชาติ

เมื่อจบแล้วได้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านนาเอือด ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และได้มาจำพรรษาอยู่วัดบ้านดอนใหญ่ ซึ่งเป็นบ้านเกิด อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่ วัดหนองหูช้าง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีประดู่ ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี

"พระอาจารย์กาหลง จันทวังโส" บวชเป็นสามเณรที่บ้านนาเอือดและได้มาจำพรรษาที่บ้านดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเอง ท่านได้ฝากตัวเข้าเรียนวิชากับพระอาจารย์เก่ง ที่วัดบ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพระอาจารย์เก่งนั้นได้เป็นศิษย์ของสำเร็จลุน สำเร็จตัน สำเร็จแก้ว

หลวงพ่อกาหลงได้เรียนวิชากับพระอาจารย์เก่งมากมายจนหมดตั้งแต่ตัวขอมตัวธรรม จนวิชาต่างๆ อาทิ วิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรี วิชาทำตระกรุดหนังสือ 5 พยัคฆ์ วิชาเข็มทองคะนองฤทธิ์ วิชาตะกรุดพิสมร วิชากาตอมเห่ว วิชาทำตะกรุดนพคุณเก้า วิชาทำตะกรุดการเวก วิชาทำตะกรุดพญานาค (ซึ่งวิชานี้ทำได้ยากมากเพราะต้องดำน้ำและแล้วจารอักขรแล้วเสกคู่กันไปด้วย) และอีกหลายๆ อย่างมากมาย ตำราต่างๆ ของพระอาจารย์เก่งได้ตกทอดมาอยู่กับพระอาจารย์กาหลงทั้งหมด

 ที่เห็นได้ในปัจจุบัน เพราะพระอาจารย์กาหลงได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นพระอาจารย์กาหลงได้เดินทางไปเรียนวิชากับอาจารย์คำพัน กิสสโร ได้ร่ำเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันและทำตะกรุดต่างๆ จากนั้นได้เรียนธรรมมหาโองการพระเจ้า 5 พระองค์ กับท่านอาจารย์สอน บ้านคำเปือย ศรีสะเกษ และได้ศึกษาวิชาปราบภูตผีปีศาจถอนคุณไสยวิชาผูกหุ่น แก้หุ่นจนหมดสิ้น แล้วได้เดินทางไปทางภาคเหนือเพื่อเสาะแสวงหาอาจารย์อีกต่อไป

จนได้พบกับอาจารย์สล่าลี่ (อุ๊ยลี่) บ้านทุ่งข้างพวงนาหวาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้เรียนวิชาสมานแผล จดกระดูก จากนั้นได้ไปเรียนวิชากับพ่ออุ๊ยหนานตั่น บ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พ่ออุ๊ยหนานตั่น ได้สอนวิชาทำอิ้น และวิชามหาเสน่ห์ให้หมดสิ้น

เมื่อได้วิชาทางภาคเหนือแล้ว พระอาจารย์กาหลงหรือในตอนนั้นเป็นสามเณรกาหลง ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตน จึงได้มาพบกับหลวงปู่เทิน วัดศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี และได้ศึกษาสรรพวิชาท่านจนหมดสิ้นอีก วิชาของหลวงปู่เทินนั้นจะเน้นในเรื่องความอยู่ยงคงกระพันชาตรี และแคล้วคลาดเป็นสำคัญ ทั้งวิชาลงยันต์ ลงอักขระต่างๆ

เมื่อได้วิชาจากหลวงปู่เทินจนหมดสิ้นแล้ว พระอาจารย์กาหลงจึงได้เดินทางไปที่บ้านโนนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ พล.ท.ท้าวทิศตัน และศึกษาวิชาทำเสน่ห์สายีสานจนหมดสิ้นแล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จึงได้ลาผู้เป็นอาจารย์เพื่อไปหาวิชาใหม่เพิ่มเติมอีกเพราะช่วงนั้นพระอาจารย์หรือสา มเณรกาหลงในตอนนั้นเป็นคนชอบรู้ ชอบเห็น ชอบพิสูจน์ ถ้าอันไหนจริงจึงจะขอเรียน ถ้าไม่จริงแล้วไซร้จะเสียเวลาเรียน เพราะของที่เรียนมาต้องใช้ได้จริง ทำได้จริง เห็นผลจริงเท่านั้น

จากนั้นสามเณรกาหลงได้เดินทางเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาจนได้มาพบ อาจารย์สงวน บุญมาก บ้านก้านเหลือง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ท่านอาจารย์สงวนได้แลเห็นถึงความวิริยอุตสาหะ ในการพากเพียรเพื่อเสาะแสวงหาตำราวิชาดี จึงได้มอบตำราใบลานวิชาของพระอาจารย์กรรมฐานแพง บ้านสะพือ ให้พระอาจารย์กาหลงเพื่อไปศึกษาจะได้เป็นที่พึ่งของคนอีกจำนวนมาก ซึ่งถ้าพูดถึงพระอาจารย์กรรมฐานแพงนั้นคนรุ่นเก่าๆ อย่าง รุ่น ทวด ตา ยาย เราถึงจะรู้จักเพราะท่านเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสำเร็จลุน คนสมัยก่อนแถวบ้านสะพือ อ.ตระการพืชพลจะรู้ถึงอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระอาจารย์กัมมัฏฐานแพงดี  และที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ของ หลวงปู่โทน และหลวงปู่ญาท่านสวน จ.อุบลราชธานี นั่นเอง

เมื่อสามเณรกาหลงได้ศึกษาตำราใบลานวิชาของกรรมฐานแพงจนหมดสิ้นแล้ว จึงได้เดินทางมาอยู่ที่วัดป่าแสนอุดม บ้านท่าบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และได้ศึกษาวิชากับ พ่อใหญ่แสง บ้านท่าบ่อ ปัจจุบัน พ่อใหญ่แสงอายุ 100 กว่าปีแล้ว พ่อใหญ่แสงนี้เป็นศิษย์ฆราวาสของพระครูวิโรจน์รัตโนบลและเป็นศิษย์ผู้เดียวของพระครู วิโรจน์ที่ยังมีชิวิตอยู่ และท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องศิษย์สำเร็จลุนดีเพราะท่านได้รับการบอกเล่าจากอาจ ารย์ของท่านคือพระครูวิโรจน์นั่นเองครับ พระครูวิโรจน์บอกท่านว่าถ้าเอ็งอยากเก่งกว่านี้ให้ไปตามหาเณรคำและเณรแก้วเพราะอาจาร ย์ของท่านนั้นคือสำเร็จลุนได้มรณะภาพไปแล้ว   อาจารย์กาหลงได้วิชาจากพ่อใหญ่แสงมากมาย เช่น วิชาหนุมานเผือก วิชาหนุมานโทน วิชาหนุมานคลุกฝุ่น วิชาทำวัวธนู วิชาปล่อยวัวธนู จากนั้นท่านจึงได้ขอเรียนวิชา สุริยะประภา จันทร์ประภา (ซึ่งแกะด้วยกะลาตาเดียว) จากหลวงปู่โสม เจ้าอาวาสวัดป่าแสนอุดมในปัจจุบัน
 


หัวข้อ: Re: อาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 21:21:38
พระวัตถุมงคลยอดนิยม
๑. เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์กาหลง  จนฺวํโส
                เหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์กาหลงเป็นพระที่ท่านจัดสร้างขึ้น ณ วัดศรีประดู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ซึ่งมีทั้งเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง


หัวข้อ: Re: อาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 21:23:17
๒. ตำรับตะกรุดหนังสือ ๕ พยัคฆ์
                ๕ พยัคฆ์ หมายถึง เสือ ๕ ตัว ได้แก่ ๑. เสือโคร่ง ๒. เสือเหลือง ๓. เสือดาว ๔. เสือไฟ และ ๕. เสือดำ รวมพลังกัน ๕ อย่างนี้เรียกว่า ๕ พยัคฆ์ ใช้พระคาถา ๕ พยัคฆ์ ลงใส่หนังเสือแล้วทำพิธีปลุกเสกโดยต้องทำในพระอุโบสถ เพื่อเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานที่ได้บอกไว้
                พระพุทธคุณ และอำนาจหนังเสือ มีดังต่อไปนี้
                ๑. ท้าวพระยาหรือราชา เจ้านายโกรธแค้นพยาบาท หรือเบียดเบียนเรา ให้ถือตะกรุดหนังเสือ แล้วให้อธิฐานขอให้ความโกรธแค้น พยาบาทหายไป ให้เป็นที่ปราณียินดี รักใคร่ พอใจหายโกรธทุกอย่าง หรือเจ้าขุนมูลนาย คนธรรมดาสามัญทั่วไป โกรธแค้นพยาบาทเราจะกลับมาเป็นมิตรกับเรา และมีความยำเกรงเรา
                ๒. ถ้าเข้ารบทัพจับศึกสงคราม หรือต้องเผชิญกับอาวุธ ปืนผาหน้าไม้ หรือจับโจรร้าย หรือสัตว์ร้าย ให้ถือตะกรุด ๕ พยัคฆ์ จะปลอดภัยจากอาวุธ หรืออันตรายทั้งปวง
                ๓. หากเดินทางไปหลับนอนที่ใด ที่มีภูตผีปีศาจร้าย สัตว์ร้าย หรือโจรผู้ร้ายจะไม่กล้าทำอันตรายแก่เรา
                ๔.ท่านที่ต้องไปค้าขายหรือเดินทางไกล ให้ถือตะกรุด ๕ พยัคฆ์ แล้วให้อธิฐานตามความปรารถนา จะได้ผลบรรลุตามประสงค์ทุกประการ
                ๕. ท่านที่มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล สู้คดีความ หรือท่านเป็นนักเทศน์ นักพูด นักร้องให้ถือตะกรุด ๕ พยัคฆ์ ท่านจะชนะคู่ต่อสู้ หรือคู่ต่อสู้มีความยำเกรงต่อเรา
 
 
 
ผู้ที่ถือตะกรุด ๕ พยัคฆ์ หรือพกติดตัวไว้ จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ตราบใดที่มีตะกรุด ๕ พยัคฆ์ติดตัวอยู่ จะปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยจะต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์กล่าวไว้ ให้กราบไหว้บูชา เคารพนับถือด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ให้บูชาในวันพระ ด้วยดอกไม้สีแดง ๓ คู่
 


หัวข้อ: Re: อาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ อุบล ที่ 02 กันยายน 2554, 21:24:16
๓. เข็มทองคะนองฤทธิ์
                ตำรับการเข้าเข็ม หรือฝังเข็ม เป็นศาสตร์เก่าแก่ของเกจิสายภาคอีสาน ผู้ที่เข้าเข็มหรือฝังเข็มนั้น จะอยู่ยงคงกระพันชาตรี โดยเข็มที่จะเข้าหรือฝังนั้น เป็นเข็มทองคำ หรือสามกษัตริย์ ผู้ถูกฝังเข็มจะฝังได้เพียง ๑-๗ เล่มเท่านั้น หรืออาจฝังจำนวน ๑, ๓ หรือ ๗ เล่ม ตามแต่ความต้องการ โดยครั้งแรกอาจารย์จะฝังให้ ๑ เล่มก่อน ต่อจากนั้นจึงจะฝังให้ครบชุด หรือครบทั้ง ๗ เล่ม เข็มโทน หมายถึง ฝังเล่มเดียว แต่ปลุกเสกรวม ซึ่งเข็มที่จะนำมาฝังให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์นั้นอาจารย์ต้องทำการปลุกเสกเข็มมาก่อน ๑ ไตรมาส เพื่อความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์คุณลักษณะของเข็มทองคะนองฤทธิ์ คือ เมื่อฝังลงในร่างกายแล้วเข็มจะวิ่ง หรือเคลื่อนไหวไปตามร่างกาย โดยไม่ทำให้เจ็บปวด ไม่อักเสบบวม หรือเป็นหนอง โดยเข็มเล่มที่ ๑ มีหน้าที่เตือนภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ถูกฝังได้รู้ตัว หรือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ เข็มเล่มที่ ๒, ๓, ๔ ใช้ในทางคงกระพันชาตรี และแคล้วคลาด ป้องกันศาสตราวุธทุกชนิด ส่วนเข็มเล่มที่ ๕, ๖ ใช้ป้องกันภูตผีปีศาจ สัตว์ร้าย ป้องกันคุณไสย อันตรายจากมนต์ดำที่จะคิดทำร้าย และเข็มเล่มที่ ๗ เป็นเข็มมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม
 


หัวข้อ: Re: อาจารย์กาหลง จันทวังโส วัดศรีประดู่ จ.อุบล
เริ่มหัวข้อโดย: ก๊วยเจ๋ง ที่ 26 มกราคม 2558, 13:12:10
ตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดใดครับ